2021. január 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 27 - SZERDA - Ezékiel 36

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 32. fejezet 2022. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

32. fejezet (3. rész) – A gyermek

A beteg gyermek gondozása

A gyermekek betegsége sok esetben hibás bánásmódhoz vezethető vissza. Rendszertelen étkezés, hűvös estéken hiányos öltözék, az egészséges vérkeringést biztosító élénk mozgás, vagy a vért frissítő elegendő levegő hiánya lehet a baj oka. Keressék meg a szülők a betegség okait, és amilyen hamar csak lehet, orvosolják a helytelen körülményeket!

Minden szülő sokat megtudhat a betegség elhárításáról és megelőzéséről, sőt arról is, hogy miként kezelje azt. Különösen az anyának kell tudnia, mit tegyen, ha családjában közönséges betegség fordul elő. Tudnia kell, hogyan lássa el beteg gyermekét. Szeretete és ráérzése alkalmassá teszi őt olyan szolgálat teljesítésére, ami nem bízható idegenre.

Az élettan tanulmányozása

A szülők idejekorán keltsék fel a gyermekek érdeklődését az élettan tanulmányozása iránt, és tanítsák meg őket egyszerűbb alapelveire! Tanítsák meg őket arra, hogyan őrizhetik meg a legjobban testi, szellemi és lelki képességeiket, és hogyan használják fel adottságaikat egymás áldására és Isten dicsőségére. Ez az ismeret felbecsülhetetlen érték az ifjúság számára. Az életet és egészséget érintő dolgok megismerése sokkal fontosabb, mint sok olyan tudomány, amit az iskolákban tanítanak.

Fordítsanak a szülők több időt gyermekeikre és kevesebbet a vendégeskedésre! Tanulmányozzátok az egészség kérdéseit, és gyakoroljátok azt, amit megtanultatok! Tanítsátok meg a gyermekeket arra, hogyan következtessenek az okból az okozatra! Tanítsátok meg őket arra, hogy ha egészségesek és boldogok akarnak lenni, engedelmeskedniük kell a természet törvényeinek! Ne csüggedjetek, ha nem láttok olyan gyors javulást, amilyet szeretnétek, hanem türelmesen és kitartóan munkálkodjatok tovább!

A bölcsőtől kezdve tanítsátok gyermekeiteket az önmegtagadás és önuralom gyakorlására! Tanítsátok meg őket élvezni a természet szépségeit, és hasznos elfoglaltsággal módszeresen edzeni testük és értelmük minden képességét! Neveljétek őket egészséges szervezetű és jó erkölcsű, jókedvű és kedves emberekké! Véssétek zsenge lelkükbe és értelmükbe ezt az igazságot: Isten nem akarja, hogy csupán a jelen örömeiért éljünk, hanem tartsuk szem előtt a végső célt. Tanítsátok meg őket arra, hogy gyáva és gonosz dolog a kísértésnek engedni; ellenállni viszont nemes és bátor tett. Ezek a leckék jó talajba vetett magként olyan termést fognak hozni, amelyek boldoggá teszik szíveteket.

A szülők mindenekelőtt vegyék körül gyermekeiket a vidámság, udvariasság és szeretet légkörével! Abban a családban, ahol szeretet honol, és ahol az kifejezésre jut pillantásban, szavakban és tettekben, az angyalok is örömmel éreztetik jelenlétüket.

Szülők, fogadjátok be szívetekbe a szeretet, a jókedv, a boldog megelégedettség napsugarát; és ennek a fénynek kedves, bátorító hatása világítsa be otthonotokat! Legyetek kedvesek és türelmesek; tanítsátok meg erre gyermekeiteket is, és ápoljátok a család életét derűssé tevő összes kegyelmi ajándékot! Az így megteremtett légkör olyan lesz a gyermekeknek, mint a levegő és a napfény a növényvilágnak: testi-lelki egészség forrása.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 36

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2036&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2036&version=NT-HU

Akárcsak más prófétai könyvek, Ezékiel könyve is három részre tagolódik. Az első részben elérkezik a büntetés Izraelre, mert kitartott bűnei mellett (1-24. fejezet). A második részben az Izrael körül élő népeket is utoléri az ítélet (25-32. fejezet). Végül a harmadik részben Isten helyreállítást ígér népének. (33-48. fejezet).

A 36. fejezet Isten népének helyreállításával foglalkozik. Megmagyarázza a harmadik rész legfontosabb elveit és segít teológiai mondanivalójának megragadásában. A lényeg, hogy Izrael bűne és az azt követő ítélet nemcsak a nemzetet pusztította el, hanem mivel Jahve Izrael Istene, az Ő nevére is szégyent hoztak és megszentségtelenítették a többi nemzet előtt. Pontosabban, Izrael nemcsak abban bűnös, hogy szégyent hozott a nemzetre, de Isten nevére is szégyent hozott. Isten tehát el fogja távolítani ezt a szégyent. Megáldja és megújítja Izraelt, hogy a környező népek is lássák: „Én vagyok az Úr” (23. vers).

Isten visszaviszi Izraelt a saját földjére, tisztára mossa, új szívet és új lelket ad neki (26. vers). És ami csodálatos, Ezékiel szerint Isten ezt nem azért teszi, mert Izrael megbánást mutatott, hanem az Ő könyörületes tettei fogják Izraelt bűnbánatra vezetni.  Isten azért teszi mindezt, mert azt szeretné, hogy népe megtudja, valójában ki is Ő, és hogy mindent meg tud tenni értük.

Ez a Római levél 5. fejezetének 6. versét juttatja eszembe: „Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért.”  Tudatában vagy Isten irántad való nagy kegyelmének?  Hagyod, hogy kegyelme közelebb vonzzon, és megengeded, hogy Ő elvegye életed bűneit?

Jon Dybdahl 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2021. január 26., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 26 - KEDD - Ezékiel 35

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 32. fejezet 2022. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

32. fejezet (3. rész) – A gyermek

A gyermek étrendje

A csecsemő számára a legjobb táplálék az, amit a természet kínál. Ettől nem szabad őt szükségtelenül megfosztani. Szívtelen dolog az anya részéről, hogyha kényelemből vagy a szórakozás kedvéért igyekszik megszabadulni a szoptatás kedves kötelességétől.

Az az anya, aki másnak engedi át gyermeke táplálását, gondolja meg jól, mi lehet ennek a következménye! A szoptató dajka többé-kevésbé átadja saját természetét és temperamentumát a szoptatott gyermeknek.

Aligha lehet túlbecsülni annak fontosságát, hogy a gyermekeket rá kell nevelni a helyes táplálkozási szokásokra. A kicsinyeknek meg kell tanulniuk: azért esznek, hogy éljenek, és nem azért élnek, hogy egyenek. A nevelést már a karon ülő gyermeknél meg kell kezdeni. Csak rendszeres időközönként szabad őt etetni; és ritkábban akkor, amikor már a gyermek nagyobb lesz. Nem szabad édességet, sem az idősebbeknek való - számára emészthetetlen - táplálékot adni neki. A csecsemők gondos és rendszeres táplálása nemcsak egészségükre van jó hatással, és általa nemcsak csendesek és jó kedélyűek lesznek, de olyan szokásokat is megalapoz, amelyek a későbbi évek során is áldást jelentenek számukra.

Akkor is nagy gondot kell fordítani a gyermekek ízlésének és étvágyának nevelésére, amikor már kiléptek a csecsemőkorból. Sokszor megengedik nekik, hogy ők döntsék el, mit és mikor egyenek, tekintet nélkül az egészségükre. Látva, hogy mennyi fáradságba és pénzbe kerülnek az egészségtelen nyalánkságok, a fiatalok azt gondolják, hogy az élet legfőbb célja és a legtöbb öröm forrása az étvágy kielégítése. Az ilyen nevelés következménye falánkság, majd betegség, amelyet rendszerint ártalmas gyógyszerek szedése követ.

A szülőknek kell gyermekeik étvágyát formálniuk, és az egészségtelen ételek fogyasztását megtiltaniuk. De miközben étvágyukat szabályozzuk, óvakodjunk attól a hibától, hogy ízetlen és szükségtelenül sok étel fogyasztását is megköveteljük tőlük. A gyermekeknek is megvannak a jogaik. Az egyik ételből szívesebben esznek, mint a másikból. Ha ez az ésszerűség határán belül mozog, vegyük figyelembe!

A rendszeres étkezésre nagyon oda kell figyelni. Az étkezések között semmit sem szabad enni: Sem cukrászsüteményt, sem gyümölcsöt és semmiféle egyéb ételt. A rendszertelen étkezés emésztőszervi panaszokat okoz, az egészség és a jókedv rovására megy, és amikor a gyermekek asztalhoz ülnek, nem ízlik nekik az egészséges táplálék; az után sóvárognak, ami árt nekik.

Azok az anyák, akik az egészség és jó kedély rovására eleget tesznek gyermekeik kívánságainak, rossz magot vetnek; és ez a mag kikelvén termést hoz. A mértéktelenség együtt nő a kicsinyek növekedésével, és mind értelmi, mind testi erejük áldozatul esik. Azok az anyák, akik ezt teszik, keservesen fogják aratni vetésük gyümölcsét. Gyermekeikből olyan felnőttek lesznek, akik szellemileg és jellemben alkalmatlanok arra, hogy a társadalom vagy a család tiszteletre méltó és hasznos tagjaiként tevékenykedjenek. Az egészségtelen táplálkozás következtében mind lelki és szellemi, mind fizikai képességeik egyaránt károsodnak, lelkiismeretük eltompul, és a jó hatások iránti fogékonyságuk megromlik.

Miközben meg kell tanítani a gyermekeket az étvágy feletti uralkodásra, és arra, hogy az egészségre figyelemmel táplálkozzanak; azt is világossá kell tenni előttük, hogy ezzel csak azt tagadják meg maguktól, ami ártalmas. Lemondanak káros dolgokról olyan valamiért, ami jobb. Legyen asztalunk kívánatos és vonzó, jó dolgokkal megrakva, amelyeket Isten bőségesen adott. Legyen az étkezés ideje vidám és boldog! Miközben Isten ajándékait élvezzük, dicsőítsük hálás szívvel az Ajándékozót!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 35

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2035&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2035&version=NT-HU

Ezékiel nemzetek ellen szóló üzenete egy teljes kört írt le. Seir hegyét és Edomot említi az első üzenet Ezékiel könyve 25. fejezetében. Most Seir és Edom újra a figyelem központjába kerül. Ezeknek az üzeneteknek az a céljuk, hogy bemutassák Izrael jövőbeni szabadulását. 

Az edomiták kegyetlenül kiszolgáltatták a kardnak úgy Izraelt, mind Júdát. Most őket üldözi a kard. Nincs hegy, völgy vagy szakadék, ahova menekülhetnek vagy elrejtőzködhetnek. Vért ontottak, most a vérontás üldözi őket. Az igazságtalanság egy ideig uralkodhat, de végül az ítélet tetteikhez méltó lesz, ha meg nem térnek. 

Amikor az Úr visszajön, hogyan fogja megítélni azokat, akik nevét viselték? Békében várhatjuk Őt, ha mi magunk is a békességre törekedtünk itt lent. „Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak” (Mt 5:9).

Hogyan reagálok az ártatlanok szenvedéseire? Csatlakozok a tömeghez, amely ellenük támad, mint az a tömeg, amely elítélte és keresztre feszítette Jézust? Vagy az igazság és a méltányosság pártjára állok? A végén az egész világ bírája ezt fogja keresni. Akkor a tökéletes hitelveink semmit sem számítanak, bármilyen nagy is legyen jelentőségük a maguk helyén. Csak az fog számítani, hogy hogyan bántam embertársammal.

Ross Cole 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

  

2021. január 25., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 25 - HÉTFŐ - Ezékiel 34

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 32. fejezet 2021. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

32. fejezet (2. rész) – A gyermek

A kisgyermekek gondozása

Minél nyugodtabb és egyszerűbb a gyermek élete, annál kedvezőbben fejlődik mind fizikailag, mind szellemileg. Legyen az anya mindig csendes, nyugodt és igyekezzék uralkodni magán. Sok kisgyermek rendkívül érzékenyen reagál az idegizgalmakra, és az anya szelídsége, nyugodt viselkedése olyan csillapító hatással van rájuk, ami kimondhatatlanul jót tesz nekik.

* A csecsemőhalandóságról tett megállapítás megállta a helyét akkor, amikor íródott (1905-ben). A mai orvostudomány és helyes gyermekgondozás azonban nagyon lecsökkentette a csecsemő- és gyermekhalandóság arányát. - A kiadók.

A csecsemők igénylik ugyan a meleget, de súlyos hibát követnek el azok, akik sokszor túlfűtött szobában tartják őket, megfosztva a friss levegőtől. Ártanak azzal is, ha az alvó csecsemő arcát letakarják, mert ez gátolja őt a szabad lélegzésben.

A csecsemőt távol kell tartani minden olyan hatástól, ami gyengíthetné vagy mérgezhetné szervezetét. A legaprólékosabb gondot kell fordítani arra, hogy körülötte minden kellemes és tiszta legyen. Míg védeni kell a kicsinyeket a hirtelen vagy túl nagy hőmérsékletváltozástól, gondot kell fordítani arra is, hogy alvás közben és ébren, nappal és éjjel tiszta, éltető levegőt lélegezzenek be.

A csecsemő kelengyéjének elkészítésekor a praktikusságot, a kényelmességet és az egészséget helyezzük a megcsodáltatás igénye és a divat elé. Ne töltsön az anya időt a kis ruhácskák hímzésével és cicomázásával, szükségtelen munkával terhelve magát saját és gyermeke egészségének rovására! Ne görnyedjen a szemét és idegeit súlyosan terhelő varrás fölé olyankor, amikor sok pihenésre és kellemes mozgásra volna szüksége. Lássa be, kötelessége erejét őrizni, hogy eleget tudjon tenni a reá háruló követelményeknek.

Ha a gyermek öltözéke meleget, védelmet nyújt és ugyanakkor kényelmes is, az ingerültség és nyugtalanság egyik fő oka megszűnik. A kicsinyek egészségesebbek lesznek, és az anya nem fogja úgy érezni, hogy gondozásuk nagyon igénybe veszi erejét és idejét.

A szoros szalagok és feszes kabátkák gátolják a szív és a tüdő működését. Ne legyenek ilyenek a gyermek öltözékében! A test egyik részének sem szabad kényelmetlenséget okozni olyan öltözékkel, amely valamelyik szervet összenyomja, vagy szabad mozgásában korlátozza. Legyen a gyermekek öltözéke olyan bő, hogy tele tüdővel lélegezhessenek, és a súlyt a válluk tartsa.

Egyes országokban még mindig szokás a kisgyermekek vállát és végtagjait csupaszon hagyni. Ezt a szokást nem lehet elég szigorúan elítélni. A végtagok - mivel távol esnek a vérkeringés központjától - nagyobb védelmet igényelnek, mint a test egyéb részei. Az ütőerek, amelyek a vért a végtagokba szállítják, elég vastagok a test melegítéséhez és táplálásához szükséges mennyiségű vér továbbításához. De ha a végtagok nincsenek védve, illetve az öltözék hiányos rajtuk, az ütőerek és véredények összehúzódnak, a test érzékeny részei lehűlnek, és a vérkeringés lelassul.

A fejlődő gyermekek fizikai alkatának tökéletesítéséhez egész természetére kiterjedően igénybe kell venni a kedvező körülményeket. Ha a végtagok nincsenek eléggé védve, a gyermekek - és különösen a kislányok - csak enyhe időben tartózkodhatnak a szabadban. Ezért bent tartják őket, hogy meg ne fázzanak. Ha a gyermekek jól fel vannak öltöztetve, jót tesz nekik - nyáron és télen is -, ha sokat mozoghatnak a szabadban.

Ha az anyák azt akarják, hogy fiacskáik és leánykáik erősek és egészségesek legyenek, öltöztessék őket megfelelően, és minden arra alkalmas időben tartsák őket sokat a szabadban. Nehéz dolog a szokás bilincseit letépve a gyermekek öltöztetésénél és nevelésénél az egészséget szem előtt tartani. De az erőfeszítésért bőségesen kárpótol az eredmény.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 34

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2034&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2034&version=NT-HU

Talán úgy gondoljuk, hogy a jó Pásztor gondolata az evangéliumok sajátossága, de nem. Itt van jelen Ezékiel könyvében. A nemzetek ellen szóló üzenetek között Ezékielnek üzenete van Izrael pásztorai számára, akik használják a nyáj gyapjúját, elfogyasztják húsát, de nem gondoskodnak legelőről a juhok számára, nem keresik az elveszettet, és nem gondoskodnak a betegekről. Ezzel nemcsak bűnt követnek el, hanem tönkreteszik a vizeket és beszennyezik a földet. 

Ezékiel arra figyelmeztet, hogy az ítélet úton van, egy olyan ítélet, amely különválasztja a juhokat a kecskéktől (lásd: Mt 25:31-46). A gonoszok és az igazak talán együtt szenvedtek, azonban ahogy Ezékiel 33 kijelenti, nem így lesz az eljövendő ítéletben. Aki hallgat a figyelmeztetésre, megmenti életét.

A Jó Pásztor jön. Jahve maga keresi meg elveszett bárányait. Dávid igaz Fia legelteti a népet, békést és jólétet biztosítva számukra. Az igazi Messiás eljön és pásztora lesz minden embernek. A régi szakadék észak és dél között örökre megszűnik.

Egyetlen igaz Pásztor létezik. Bárcsak eljönne az a nap, amikor egy igazi akol lenne! Micsoda ünnepélyes felelőségünk van nekünk segédpásztoroknak? Ezért ne zavarjuk fel a vizet és ne szennyezzük be a földet. Mutassunk irgalmat mások iránt, úgy ahogyan mi is irgalmat kaptunk. Szeressük igazán a nyájat!

Ross Cole 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

  

2021. január 24., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 24 - VASÁRNAP - Ezékiel 33

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 32. fejezet 2020. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

32. fejezet (1. rész) – A gyermek

A héber szülőknek szóló angyali parancs nemcsak az anya szokásaira terjedt ki, hanem a gyermek nevelésére is. Nem volt elég, hogy Sámson, az a gyermek - aki majd megszabadítja Izraelt - jó örökletes tulajdonságokkal szülessék. Ezt az örökséget gondos nevelésnek kellett követnie. Kora gyermekségétől fogva rá kellett szoktatni a szigorú mértékletességre.

Hasonló utasítás hangzott el Keresztelő Jánossal kapcsolatban is. A gyermek születése előtt az apa a következő mennyei üzenetet kapta:

"Lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélekkel" (Lk 1:14-15).

A Megváltó kijelentette, hogy a nagy emberekről vezetett mennyei nyilvántartásban nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál. A reá bízott feladat nemcsak fizikai erőt és kitartást követelt, hanem a legnagyszerűbb értelmi és lelki képességeket is. Olyan fontos volt megfelelő testi képzéssel felkészíteni őt erre a munkára, hogy Isten a menny legfenségesebb angyalát küldte el a menny utasítását tartalmazó üzenettel a gyermek szüleihez.

A héber gyermekekre vonatkozó rendelkezések arra tanítanak, hogy semmit sem szabad figyelmen kívül hagyni, ami a gyermek testi jólétét érinti. Semmi sem jelentéktelen. Minden, ami hatással van a test egészségére, befolyást gyakorol az értelemre és a jellemre is.

Nem lehet elég nagy fontosságot tulajdonítani a gyermek korai nevelésének. A csecsemő- és korai gyermekévekben megtanult leckéknek és kialakított szokásoknak több szerepük van a jellem formálásában és az élet irányításában, mint a későbbi években kapott összes tanításnak és képzésnek.

Gondolkozzanak el ezen a szülők! Értsék meg azokat az elveket, amelyek a gyermekek gondozásának és nevelésének alapját képezik. Tudniuk kell, hogyan neveljék őket testileg, szellemileg és erkölcsileg egészséges emberekké. A szülőknek tanulmányozniuk kell a természet törvényeit. Meg kell ismerniük az emberi szervezetet, a különböző szervek működését, kapcsolatát és összefüggését. Tanulmányozniuk kell a szellemi képességek viszonyát a fizikaiakhoz, és az egészséges működésükhöz szükséges feltételeket. A szülői felelősséget ilyen felkészülés nélkül vállalni - bűn.

Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a még legcivilizáltabb és legkiváltságosabb országokban ma is sújtó halandóság, betegségek és elkorcsosulás alapjául szolgáló okokra. Az emberi faj korcsosul. Majdnem egyharmada hal meg csecsemőkorban.* A felnőttkort elérők nagy többsége szenved valamilyen betegségtől, és kevesen érik el az emberi életkor legfelső határát.

A legtöbb olyan bajt, ami nyomorúságot és pusztulást zúdít az emberiségre, meg lehetne előzni. A megoldás kulcsa jórészt a szülők kezében van. Nem valami "titokzatos gondviselés" az, ami elszólít kicsiny gyermekeket. Isten nem akarja halálukat. Azért ad a szülőknek gyermekeket, hogy hasznos földi életre neveljék őket, és azon túl a mennyre. Ha a szülők megtennék azt, amit annak érdekében tehetnek, hogy gyermekeiket jó örökségben részesítsék, és azután helyes bánásmóddal igyekeznének orvosolni a születésükhöz fűződő minden körülményeket, mennyire jobb lenne ez a világ!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 33

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2033&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2033&version=NT-HU

A próféta szavait gyakran nehéz összeegyeztetni egy szerető Istenben való hittel, mivel az üzenetek emberek elpusztításáról szólnak. Jahve a prófétát őrállóként mutatja be azért, hogy rávilágítson, mennyire nem helytálló ez a fajta vélekedés. Az őrálló riadót fúj akkor, amikor az ellenség közeledik, és aki hallja, eldönti, hogy meneküljön, vagy maradjon. A következményért egyedül a hallgató felelős. Másrészről viszont, ha az őrálló nem fúj riadót, és nem törődik azzal, ami történik, akkor ő a felelős a szerencsétlenségért. Ezékiel egy őrálló. Bármennyire is felzaklató az üzenete, a célja a szabadulás és nem a pusztulás. A rossz dolgokat nem önmagukért jövendöli, hanem figyelmeztetésképpen, hogy elkerülhetők legyenek. Isten figyelmeztetései és ígéretei egyaránt feltételesek.   

A próféta üzenetére nem lehet fél választ adni. A pillanatnyi válaszaink döntő jelentőségűek. Bármilyen gonosz lehetsz, a kritikus pillanatban megtörtént bűnbánat a lényeg. És ennek az ellentéte is igaz: bármennyire igaz lehetsz, ha egy kritikus pillanatban letérsz a helyes útról, vereséget szenvedsz. Eszembe jutnak a mezőn dolgozó emberek Jézus példázatában, akik különböző óraszámot dolgoztak le a nap folyamán, de mindannyian ugyanazt a fizetést kapták a nap végén. De mindannyian határozottan válaszoltak a hívásra (Mt 20:1-6). A mennynek megvannak a maga szabályai. A kegyelem így működik.

Mennyire szomorú, hogy gyakran tévesen ítéljük meg Isten útjait. Amikor csak jót akar, mi rosszat látunk benne. Most van annak az ideje, hogy Isten mellett döntsünk. Senki se késlekedjen!

Ross Cole 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2021. január 23., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 23 - SZOMBAT - Ezékiel 32

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 31. fejezet 2019. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

31. fejezet (4. rész) – Az anya

A szülők kiváltságai a gyermeknevelésben

Boldogok azok a szülők, akiknek élete a mennyeinek olyan hű tükörképe, hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekben; azok a szülők, akiknek gyengédsége, igazságossága és türelme Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek; akik a szülők iránti szeretet és bizalom megtanításával mennyei Atyja iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre is megtanítják őt. Azok a szülők, akik ilyen ajándékot adnak a gyermeknek, minden kor vagyonánál értékesebb kincsben részesítik őt - olyan kincsben, amely maradandó, mint az örökkévalóság.

Minden anya a gondjaira bízott gyermekben szent megbízatást kapott Istentől. "Vedd ezt a fiút, vedd ezt a leányt - mondja -, neveld fel nekem; alakítsd jellemét a templom kifaragott oszlopának mintájára, hogy fényeskedjék az Úr országában örökre."

Az anya sokszor jelentéktelen szolgálatnak érzi munkáját. Ezt a munkát ritkán értékelik. Mások nem sokat tudnak az anya tengernyi gondjáról és terhéről. Napjait apró tennivalók körforgása tölti ki, amelyek mind türelmet, erőfeszítést, önuralmat, tapintatot, bölcsességet és önfeláldozó szeretetet igényelnek. Mégsem dicsekedhet azzal, hogy valami nagyot vitt véghez. Csupán vigyázott arra, hogy az otthon dolgai zökkenőmentesen menjenek végbe. Sokszor elcsigázva, kétségek közt igyekszik kedvesen szólni a gyermekekhez, próbálja elfoglalni és boldoggá tenni őket, kis lábukat a helyes útra vezetni. Úgy érzi, hogy semmit sem valósított meg. Ám ez nem így van. Mennyei angyalok figyelik a gondterhelt anyát, és látják, hogy nap nap után milyen terheket hordoz. Lehet, hogy a világban senki sem hallotta nevét, de az be van írva az élet könyvébe, amely a Bárányé.

Az anya lehetőségei

Van Isten odafent. A trónjáról áradó fény és dicsőség megnyugszik a lelkiismeretes anyán, aki igyekszik gyermekeit a gonosz befolyás elutasítására nevelni. Nincs munka, amely olyan fontos lenne, mint az anyáé. Ő nem olyan, mint a művész, aki vászonra festi a szépséget, sem mint a szobrász, aki márványba vési azt. Nem is olyan, mint az író, aki ékes szavakba önti a nemes gondolatokat, sem mint a zenész, aki melódiában fejezi ki mély érzelmeit. Az anya feladata az, hogy a menny segítségével kialakítsa Isten képmását az emberi lélekben.

Az anya, aki értékeli ezt, becsesnek tartja lehetőségeit. Komolyan törekszik saját jellemében és nevelési módszerével bemutatni gyermekeinek a legmagasztosabb eszményképet. Megfontoltan, türelmesen, bátran igyekszik saját képességeit tökéletesíteni, hogy gyermekei nevelésében jól tudja hasznosítani az értelem legmagasabb rendű adottságait. Minden lépésnél komolyan kérdezi: "Mit mond Isten?" Szorgalmasan tanulmányozza az Igét. Állandóan Krisztusra figyel, hogy mindennapi életében, a gondok és kötelességek egyhangú körforgásában az egyetlen igaz Élet hű tükörképe legyen.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 32

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2032&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2032&version=NT-HU

 

Az ausztrálok bálnákat vadásztak húsukért és zsírjukért. Azok a napok elmúltak. Ma turisták tolonganak a partokon, majd hajókra szállnak, hogy a bálnák vonulását megfigyeljék. 

Időnként egy-egy bálna váratlanul partara vetődik. Ilyenkor emberek sokasága önkéntesként vállalkozik arra, hogy vízzel locsolja és visszavezesse a bálnát a tengerbe. Ha az erőfeszítés kudarcot vall, a mindent átható bűz elviselhetetlenné válik.

A bűz képe dominál Ezékiel leírásában, amikor Egyiptomot egy bálnához hasonlítja. Ha Egyiptom egy hatalmas fa, akkor egy nagy bálna is, akinek a húsa hegyeken lesz és betölti a völgyeket, és akinek vére elárasztja a földet. Fénye kialszik, és az ég elsötétül. Mint fa, egy nemzet célja az, hogy fészekrakó helyet biztosítson a madaraknak és védelmet az állatoknak. Most, hogy Egyiptom halott, ragadozó madaraknak és állatoknak biztosít táplálékot azokat kiszolgálva, akiket mindig is szolgálnia kellett volna, csak egészen más módon. Az uralkodók számára, bárhol is éljenek, ez a fajta üzenet a rémület üzenete.

Jahve kardja Egyiptomot és seregeit a halottak birodalmába juttatja. Sok hadsereg van jelen, akik Egyiptomhoz beszélnek, akit csak az vigasztal, hogy nincs egyedül. Vajon ez a leírás azt tanítja, hogy a halottak öntudatos állapotban vannak? Egyáltalán nem. Ez egy képletes nyelvezet, mint Abimélek leírása Bírák 9:7-21-ben arról, hogy a fák beszélnek. Az üzenet azonban világos. A halál a nagy egyenjogúsági aktivista. Nem tesz különbséget.  

Kerüljük el az önfelmagasztalás bűnét és éljünk mindennap annak a tudatában, hogy a napjaink végesek, és csak az marad meg, amit Istenért teszünk.  

Ross Cole 

285. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  30-31. fejezeteihez (január 17-23.).

E két fejezeten átívelő téma az egyszerűség, a béke és az együtt töltött minőségi idő. Amikor arról döntünk, hogy hol éljünk, ideális esetben valódi értékeket követünk, és nem csábulunk el a városokban fellelhető mulatozási, szórakozási és divatkövetési lehetőségektől. Az igazi gazdagság a körülötted lévő kapcsolatokban rejlik és a békés otthon nyugalmában. A gyerekeknek javára válik az az idő, amit a természetben élvezettel eltöltenek, szemben a zsúfolt és anyagias központokkal. A gyereknevelésben a nagy felelősség az édesanyán van, hogy kedves, bölcs és okos legyen. A férjnek az a feladat jut osztályrészül, hogy könnyítsen azokon a terheken és kötelezettségeken, amelyeket általában a feleség cipel, és így ne váljon túlhajszolttá. Általában ez a jellemen dől el. A vidám, megelégedett, boldog hozzáállás kiemelkedő fontosságú. A feleség feladata, hogy Isten segítségével az emberi lélek az istenihez váljon hasonlóvá. Mindannyian, akár anyák vagyunk, akár nem, ugyanezt megtehetjük, amikor másokkal való baráti kapcsolatokba befektetünk. Ezáltal a legnagyobb erőfeszítést tesszük a legnagyobb dolgok iránt, a legnagyobb értékűek iránt; maradandó dolgok iránt.

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2021. január 22., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 22 - PÉNTEK - Ezékiel 31

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 31. fejezet 2018. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

31. fejezet (3. rész) – Az anya

Derű és jókedv

Legyen az anya mindig vidám, elégedett és boldog. Minden erre irányuló erőfeszítése bőségesen megtérül gyermekei testi jólétében és erkölcsi jellemében. Vidámságával elősegíti családja boldogságát, és nagymértékben javít saját egészségén is.

Megértésével és hűséges szeretetével a férj álljon felesége mellett! Ha azt akarja, hogy asszonya mindig üde, vidám és igazán a család napsugara legyen, segítsen terheit hordozni! A férj kedvessége és szeretetteljes figyelmessége a feleségnek értékes bátorítást jelent; és az a boldogság, amit ezzel feleségének szerez, örömet és békét ébreszt saját szívében is.

A mogorva, önző, erőszakos férj és apa nemcsak saját maga boldogtalan, de rossz kedvre hangolja otthona minden lakóját is. Ennek gyümölcsét felesége csüggedtségében, betegeskedésében és gyermekeinek saját visszataszító természetében le is fogja aratni.

Ha az anya nélkülözi azt a gondoskodást és kényelmet, amire szüksége van, ha a sok munka, aggódás és a nyomott hangulat felemészti erejét, gyermekeiből hiányozni fog az az életerő, szellemi frissesség és derűs emelkedettség, amelyet örökölniük kellene. Mennyivel jobb lenne verőfényessé és vidámmá tenni az anya életét, megvédeni a nélkülözéstől, kimerítő munkától és a nyomasztó gondtól; és a gyermekekre jó alkatot átörökíteni, hogy duzzadó erejükkel megküzdhessenek az élettel!

Nagyon megtisztelő az apákra és anyákra háruló felelősség. Istent kell képviselniük gyermekeik előtt. Jellemük, mindennapi életük, nevelési módszerük Isten szavát tolmácsolja a kicsinyeknek. Befolyásukra a gyermek vagy hisz az Úr ígéreteiben, vagy elutasítja azokat.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 31

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2031&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2031&version=NT-HU

Ezékiel által Isten ezt a figyelmeztető üzenetet küldte Egyiptomnak: Ne hidd, hogy ez veled nem történhet meg! Gondolj Asszíriára, a hatalmas fára, amely mindennél csodálatosabb volt, még Isten kertjében is, mégis elesett, és összeomlása kihatott az egész erdőre. 

Micsoda áldás lehet egy fa! Gyümölcs, árnyék, otthon a madaraknak, és hasznos faanyag. A Szentírás nem ellensége a földi kormányzatoknak, csak egyszerűen arra szólítja fel őket, hogy saját igazi szerepüket töltsék be az „erdőben”, és hagyjanak fel a büszkeséggel.

A történet ismerős. Nabukodonozort kivágták, mint egy fát, de törzsét vas- és ércláncokkal kötözték össze, hogy életét megőrizzék. Hét év elmezavar után azonban visszahelyezik trónjára (Dániel könyvének 4. fejezete).

Dávid háza sem más. Isai törzsökéből új élet tör elő (Ézs 11:1). Ez leginkább Dávid igaz Fiára, a Názáreti Jézusra, a Messiásra igaz. Az Ő országának soha nem lesz vége.

Jézus úgy beszélt a föld országairól, mint fákról. Emlékezzünk arra, amikor az Ő országát egy mustárfához hasonlította: „Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember, elvete az ő mezejében; Amely kisebb ugyan minden magnál; de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállnak az égi madarak, és fészket raknak ágain” (Mt 13:31-32).

Micsoda? Az apró mustármag az erdő királya lesz, még a magas cédrusfáké is? Igen, valóban. Ugyanúgy, ahogy az egyszerű kő szétzúzza az értékes fémekből készült szobrot Dániel 2. fejezetében, úgy ez az ország is emberi erő és hivalkodás nélkül érkezik Máté 13. fejezetében, az általa hozott áldást viszont nem lehet elrejteni.

Amint ma a „cédrusok” kísértenek és vonzanak bennünket, bárcsak megmaradna a Jézus Krisztusban, Isai igaz fiában való hitünk!

Ross Cole 

285. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  30-31. fejezeteihez (január 17-23.).

E két fejezeten átívelő téma az egyszerűség, a béke és az együtt töltött minőségi idő. Amikor arról döntünk, hogy hol éljünk, ideális esetben valódi értékeket követünk, és nem csábulunk el a városokban fellelhető mulatozási, szórakozási és divatkövetési lehetőségektől. Az igazi gazdagság a körülötted lévő kapcsolatokban rejlik és a békés otthon nyugalmában. A gyerekeknek javára válik az az idő, amit a természetben élvezettel eltöltenek, szemben a zsúfolt és anyagias központokkal. A gyereknevelésben a nagy felelősség az édesanyán van, hogy kedves, bölcs és okos legyen. A férjnek az a feladat jut osztályrészül, hogy könnyítsen azokon a terheken és kötelezettségeken, amelyeket általában a feleség cipel, és így ne váljon túlhajszolttá. Általában ez a jellemen dől el. A vidám, megelégedett, boldog hozzáállás kiemelkedő fontosságú. A feleség feladata, hogy Isten segítségével az emberi lélek az istenihez váljon hasonlóvá. Mindannyian, akár anyák vagyunk, akár nem, ugyanezt megtehetjük, amikor másokkal való baráti kapcsolatokba befektetünk. Ezáltal a legnagyobb erőfeszítést tesszük a legnagyobb dolgok iránt, a legnagyobb értékűek iránt; maradandó dolgok iránt.

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba