2015. október 24., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 24, SZOMBAT - 3 Mózes 15

Blogban itt olvasható minden olvasmány: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 15. fejezet 105. nap

A szülők ne nyugodjanak, ha egyetlen olyan gyermekük is van, aki nincs tudatában bűnös állapotának. Gyújtsák meg a gyertyát! Kutassák Isten Igéjét, és fényénél gondosan vizsgáljanak meg mindent családjukban, hogy meglássák, miért tévelygett el gyermekük! A szülők vizsgálják meg saját szívüket! Tanulmányozzák szokásaikat és életformájukat! A gyermek az Úr öröksége, és számot kell adnunk arról, miként kezeltük Isten tulajdonát.

Apák és anyák szeretnének távoli misszióterületen dolgozni. Sokan szorgoskodnak, keresztényi szolgálatokat tesznek családjukon kívül, miközben saját gyermekeik mit sem tudnak a Megváltó szeretetéről. Sok szülő a lelkészre vagy a szombatiskolai tanítóra bízza gyermekei megmentését, és ezzel elhanyagolja azt, amiért Isten őt teszi felelőssé. A gyermek kereszténnyé nevelése a szülők legszentebb szolgálata. Ez a munka türelmes fáradozást, élethossziglan tartó szorgalmas, kitartó erőfeszítést igényel. E megbízatásunk elhanyagolásával hűtlen sáfároknak bizonyulunk. Ilyen hanyagságra Isten nem fogad el semmilyen mentséget.

Azért ne essenek kétségbe azok, akiket a hanyagság bűne terhel. Az asszony addig kereste pénzét, mígnem megtalálta. A szülők hasonlóképpen munkálkodjanak - szeretettel, hittel és imával - családjukért, amíg boldogan el nem mondhatják: "Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr" (Ésa 8:18).

Ez igazi belmisszió munka, amely éppoly hasznos annak, aki végzi, mint akiért végzik. Családunk iránti odaadó érdeklődésünkkel alkalmassá válunk az Úr nagy családja tagjaiért való szolgálatra, akikkel, ha hívek maradunk Krisztushoz, együtt leszünk az örökkévalóságon át. Lelki testvéreink iránt tanúsítsunk éppoly érdeklődést, mint családunk tagjai iránt.

Isten azt akarja, hogy ezen az úton alkalmassá váljunk még több embert felölelő szolgálatra. Ahogy együttérzésünk egyre több embert érint, és szeretetünk elmélyül, mindenütt találunk magunknak munkát. Isten nagy emberi családja felöleli az egész világot, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk egyik tagját sem.

Mindenütt elveszett pénzdarabok várnak arra, hogy megkeressük őket. Vajon keressük-e? Nap mint nap találkozunk a vallással szemben közömbös emberekkel. Beszélgetünk velük, elmegyünk hozzájuk, de tanúsítunk-e érdeklődést üdvösségük iránt? Bemutatjuk-e nekik Krisztust mint bűnbocsátó Megváltót? Krisztus szeretetétől átforrósodott szívvel beszélünk-e nekik erről a szeretetről? Hogyha nem, miként fogunk találkozni velük, mint örökre elveszettekkel, Isten trónja előtt?

Ki mérheti fel egyetlen lélek értékét? Akarod tudni, mennyit ér? Gondold végig a Gecsemáné kerti jelenetet: Krisztus gyötrelmét, amikor nagy vércseppeket verejtékezett! Nézd a keresztre feszített Megváltót! Halld meg kétségbeesett kiáltását: "Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet?" (Mk 15:34). Nézd megsebzett fejét, átszegzett oldalát, összeroncsolt lábát! Ne feledd, hogy Krisztus mindent kockára tett! Maga a menny is veszélybe került. A keresztnél, amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta volna életét, felmérheted egyetlen lélek értékét.

Ha közösséged van Krisztussal, az Ő mértékével mérsz minden embert, és olyan mélységesen szereted őket, mint Krisztus téged. Akkor nem elűzöd, hanem megnyered; nem támadod, hanem vonzod azokat, akikért Krisztus meghalt. Soha senkit nem lehetett volna visszavezetni Istenhez, ha Krisztus nem fáradozott volna személyesen értük. Ez a személyes munka a lélekmentés titka: ha nem nézed nyugodtan, közömbösen a "haldoklók"-at, és minél bűnösebbek, minél nyomorultabbak, annál nagyobb buzgósággal és szeretettel igyekszel menteni őket; ha meglátod, mire van szükségük a szenvedőknek, az Isten ellen vétkezőknek, a bűn terhe alatt roskadóknak; ha megesik rajtuk a szíved, és segítő kezed feléjük nyújtod; ha hited és szereteted karján viszed őket Krisztushoz; ha vigyázol rájuk, és bátorságot öntsz beléjük; ha megértéseddel és bizalmaddal véded őket az eleséstől.

Ebben a munkában a menny angyalai készek együttműködni velünk. A menny minden segítséget megad azoknak, akik keresik és mentik az elveszetteket. Angyalok segítenek a legfelszínesebb és a legmegátalkodottabb ember megközelítésében, és az egész menny örül, amikor egy is visszatalál Istenhez. A szeráfok és a kérubok megpengetik arany hárfájukat, énekben dicsőítve Istent és a Bárányt, mert szereti az embert és irgalmas hozzá.

A Mózes harmadik könyve utasításokat tartalmaz a nemi szervek váladékai és folyásai okozta tisztátalansággal kapcsolatosan:
Abnormális váladék férfiaknál (2-15. vers)
Normális váladék férfiaknál (16-17. vers)
Normális férfi és női váladék közösüléskor (18. vers)
Normális váladék (vérfolyás) nőknél (19-24. vers)
Abnormális váladék (vérfolyás) nőknél (25-30. vers; vö. Lk 8:43-48)
A menstruáció ideje alatti közösülés tiltása, amit a Mózes harmadik könyve 18:19-ben és 20:18-ban olvashatunk, az állandó erkölcsi törvények között is megtalálható (Ez 18:6). Ha valaki tudatosan vétkezett, kitéve magát ennek a tiltott tisztátalanságnak, annak a nép közül való „kivágattatás” ill. „kiírtatás” Isten által elrendelt büntetését kellett elszenvednie (3Móz 20:18), nem volt lehetőség rituális megtisztulásra. A 3Móz 15:24 ideiglenes tisztátalanságról tesz említést, amikor is véletlenül, a menstruációs ciklus kezdetén került sor a szexuális aktusra, amikor még az asszony nem tudta, hogy vérzik. Csupán annak a ténye, hogy ez megtörténhetett, elegendő volt arra, hogy nők ne vehessenek részt a papi szolgálatban, mert katasztrofálisan bemocskolta volna a szentélyt, ha épp áldozat bemutatása közben váltak volna tisztátalanná.
Némely férfi és női tisztátalanság automatikusan történt meg, de voltak olyan súlyos tisztátalanságok is, amelyekből csak engesztelő áldozat bemutatása árán lehetett megtisztulni. Ezt a tényt sok keresztény félreértelmezi, és azt gondolja, hogy az emberi bűnök csak úgy megtörténnek. Csakhogy ezek a keresztények nem értik a különbséget a bűn és a fizikai tisztátalanság között. A bűnös cselekedetek, azok tettek, tehát nem csak úgy maguktól történnek meg, döntés következményei (Jk 4:17), még akkor is, ha valaki az adott pillanatban nincs tisztában azzal, hogy rosszul döntött (3Mózes 4). Bűnös állapotunkban maradunk mindaddig, amíg testünk át nem változik Jézus második eljövetelekor (1Kor 15:51-54), de Isten addig is képes bennünket megőrizni a bűnös cselekedetektől (Júdás 24).
Roy Gane

13. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 15. fejezetéhez (október 18-25).

Eddigi életemben rengetegszer hallottam az elveszett juh és pénz példázatát, de most, két szép gyermek apjaként a történet a szívemet egészen új magaslatokba emelte. Láttam magam a pásztor helyében, aki az elveszett bárányát keresi és az asszony helyében, aki az elveszett pénze után kutat, és ez segített megérteni azt, hogy Isten mennyire szeret engem. 

Ha Lucy lányom elveszne a városban, átkutatnám a város minden egyes négyzetméterét, nem törődve azzal, hogy milyen veszélyes a környék. Semmi sem tartana vissza attól, hogy megkeressem és nem pihennék addig, míg meg nem találnám. A mennyei Pásztor is veszélynek tette ki magát azért, hogy engem, az elveszett bárányt megtaláljon. Dicsőség ezért az Istennek!

Könnyű ilyen lelkülettel lennem a saját gyermekeim iránt, de vajon ilyen hozzáállásom lenne a te gyermekeiddel szemben is? És mi a helyzet Isten gyermekeivel, akik különböző nemzetiségűek és különböző kulturális háttérrel rendelkeznek? Mi arra hívattunk, hogy pásztorai legyünk a világ sok elveszett bárányának. Nem szabad megengednünk, hogy bármi is megállítson bennünket abban, hogy megtaláljuk őket, még  a saját vesztünk sem.

Azonban rájöttem arra, hogy túl kell lépnem azon, hogy úgy lássam magam, mint pásztort és gyermekeimet, mint bárányokat, hanem inkább úgy kell látnom magam, mint az együtt érző Jézust és azokat, akik elvesztek, mint a saját gyermekeimet.


Randy Ban
Light Bearers lightbearers.com 
USANincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése