2015. július 17., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 17, péntek - 1 Mózes 6

Saját Facebook oldala is van a Higgyetek az Ő prófétáinak programnak. Csatlakozz, hogy megjegyzéseket, kérdéseket tehess fel, és láthasd mások megjegyzéseit. Hívd meg barátaidat is, hogy csatlakozzanak a Facebook oldalhoz, hogy minél több emberhez eljussanak az  olvasmányok: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetaiknak?fref=ts

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez (ez minden olvasmány végén ott lesz változatlanul egy hétig, amikor majd váltja a következő)

Olvasmány a Jézushoz vezető út 2. fejezet 6. nap

A halálnál is erősebb az a szeretet, mellyel Isten vágyakozik földi gyermekei után. Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen ajándékban. Az Üdvözítő élete és halála, köztünk és Isten közötti közvetítése, az angyalok szolgálata, a Szentlélek esedezése, mindaz, ami által Isten bennünk hat és alkot - az elesett emberiség megváltását szolgálja.

Óh, nézzük hittel ezt az értünk hozott áldozatot! Ismerjük el annak a fáradságnak és hosszútűrésnek nagyságát, mellyel az ég az elveszett emberiséget megváltani és ismét az atyai házba visszavezetni akarja. Erősebb indítékok és hatalmasabb közvetítők nem is működhettek volna közre. Vajon a kilátásba helyezett jutalom, a menny öröme, az angyalok társasága, Isten szeretetének és Fiának boldogító közössége, továbbá szellemi erőink növekedése és nemesedése, ne indítsanak-e arra bennünket, hogy szívünk szerető szolgálatát tökéletesen és mindörökre Teremtőnknek és Megváltónknak adjuk?!.


Mózes első könyvének 6. fejezete az egész világra kiterjedő vízözön történetét jegyzi fel. Képzeld magad Nóé helyébe! Milyen mély bizalomra volt szüksége Isten iránt, hogy elkezdje a bárka építését annak ellenére, hogy minden körülmény teljesen ellentmondott addigi tapasztalatának! Nóé nemcsak elkezdte a munkát, de kitartóan építette is a bárkát százhúsz éven át. Gondolj a gúnyolódásra, amit el kellett viselnie! Előtte soha nem esett eső. Vajon őrült volt? Hihetetlen vállalkozásba kezdett: a bárka hossza 140 méter, szélessége 25 méter, magassága pedig 14 méter. Íme egy hajó, amely másfélszer akkora, mint egy rögbipálya. Micsoda munka volt a faanyag előkészítése és beépítése ebbe az óriási hajóba! Az Írás azt mondja: „Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki” (22. vers – új prot. ford.). Micsoda hit! Micsoda bátorság! Azért imádkozom, hogy Isten adjon nekünk is ilyen hitet és bátorságot, hogy életünk minden vonatkozásában azt tegyük, amit Isten parancsol!

Van egy másik, különösen fontos üzenete is ennek a történetnek. Isten kijelenti, hogy szövetséget fog kötni az Ő népével. Isten szövetsége az Ő hűségének és a megváltásnak az ígérete. A vihar közepette Isten egy mentőbárkát biztosított. Jézus a mi oltalmunk a vihar idején, mentőbárkánk, menedékünk a bajok idején. Micsoda jó hír! Isten szövetsége örök garancia arra, hogy biztonságban vagyunk kegyelmének bárkájában.

Mark Finley

Heti olvasmány az Ellen White idézethez (2015 július 12-18):

Az 1970-es években részt vettem egy közvélemény kutatásban az USA Connecticut államában, ahol Mark Finley tervezett evangélizációs sorozatot tartani. Azt akartuk megtudni, hogy az ajánlott témák közül melyik lenne a leghasznosabb és melyikre lenne a legnagyobb igény. Meglepetésemre majdnem mindenki azt a témát választotta, hogy Mit kezdjek a bűntudatommal.

Ma is sokan kérdezik, hogy Hogyan lehet békességem? Hogyan szabadulhatok meg a bűntudattól? Péter az Apostolok cselekedetei 2:38-ban válaszol ezekre az örök kérdésekre: "Térjetek meg ... mindnyájan." Az Isten által elfogadott megtérés magába foglalja a mély bűnbánatot azért, hogy szívfájdalmat okoztunk Megváltónknak. Ézsau, Júdás és a fáraó csak a további szenvedésektől és veszteségektől akartak megszabadulni. Amiatt bánkódtak, hogy a bűnnek ilyen rossz következményei lettek, de nem magáért a bűnért bánkódtak.

Az igazi bűnbánat Isten ajándéka. Ahogy Dávid is tette az 51. zsoltárban, nekünk is kérnünk kell Istent, hogy az igaz lelket újítsa meg bennünk, hogy adjon nekünk olyan szívet, amely tisztaságra és igazságra vágyik. Ez a fajta bűnbánat kívül esik saját erőnkön. Csak Jézus segíthet abban, hogy igazi bánatot érezzünk bűneink felett, és Ő arra vár, hogy jöjjünk hozzá úgy, ahogy vagyunk. Csak Krisztus áldozata által nyerhetünk üdvösséget

Jézus kész megszabadítani bennünket a bűntől és a bűntudattól, de nem kényszerít bennünket. Ő nem rángat be rúgkapáló és üvöltöző embereket országába. Minden szándékos bűn, minden elfordulás az Ő kegyelmétől, megkeményíti a szívünket. Ha nem vágyunk szabadulásra, ha nem fogadjuk el csodálatos kegyelmét, mit tehet akkor értünk?

Időnként a Sátán vádolóként közelít meg bennünket. De, amikor jön és azt mondja nekünk, hogy túlságosan bűnösök vagyunk ahhoz, hogy megváltásban részesüljünk, tekintsünk Megváltónkra és beszéljünk bátorságosan az Ő hatalmáról és jóságáról. Ha Jézusra tekintünk, segítséget kapunk. Megvallhatjuk bűneinket, és hihetünk abban, hogy Jézus érdeméért nem fogunk meghalni, hanem élni fogunk (Ez 33:15).

Földi életünk rövid és bizonytalan. Ne késlekedjünk engedni Isten Szentlelke hangjának! Segíteni tud nekünk, hogy szeressük Őt és egymást is.

Cindy Tutsch, DMin
Ellen White Intézet nyugalmazott társigazgatója

Amerikai Egyesült Államok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése