2016. június 11., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 11 - SZOMBAT - 2 Királyok 23

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 29. fejezet 335. nap

Az isteni ítélet viharában azonban Isten gyermekeinek nem lesz semmi okuk a félelemre. "Az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége" (Jóel 3:16). Az a nap, amely rettegést és pusztulást hoz Isten törvényének megszegőire; az engedelmesekre "[...] kibeszélhetetlen és dicsőült" (1Pt 1:8) örömöt hoz majd el. "Gyűjtsétek elém kegyeseimet" - mondja az Úr - "akik áldozattal erősítik szövetségemet! És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró" (Zsolt 50:5-6).

"És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt" (Mal 3:18). "Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem!" "Ímé, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, nem iszod többé azt meg!" "Én, én vagyok megvigasztalótok!" (Ésa 51:7.22.12). "Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad" (Ésa 54:10).

A megváltás nagy terve eredményeképpen a világ teljes mértékben visszakerül Isten kezébe. Mindaz, ami a bűn által elveszett, eredeti formájában áll helyre. Isten nemcsak az embert, hanem a földet is megváltja, hogy ez legyen örökkévaló lakhelye az engedelmeseknek. Sátán hatezer éve küzd azért, hogy a földet birtokában tartsa. Most mégis Istennek a föld teremtésénél kifejezett eredeti terve valósul meg. "De a magasságos egeknek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké" (Dán 7:18).

"Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!" (Zsolt 113:3). "És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy" (Zak 14:9). A Szentírás mondja: "Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben." "Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig" (Zsolt 119:89; 111:7-8). Azokat a szent törvényeket, amelyeket Sátán gyűlölt és igyekezett megsemmisíteni, a bűntelen világegyetem mindenütt megbecsüli. "Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsűséget minden népe előtt" (Ésa 61:11).

Mai Bibliai szakasz: 2 Királyok 23

Jósiás reformja mindenképpen nagyon figyelemreméltó.  Alapos munkát végzett, amikor eltökélte, hogy eltörli az országban a bálványimádást, és a Biblia így emlékezik meg róla: „Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint; de utána sem támadott hozzá hasonló” (25. vers).

Azonban mindezekkel együtt sem tudta megállítani az ország végzetét, Egyiptom és Babilon megszállása közeledett. Néhányunkban talán felvetődik a kérdés: mi haszna volt akkor követni Isten parancsolatait?

Tisztában kell lennünk vele, hogy Isten parancsolatait követni mindig helyes, viszont az Isten iránti hűtlenségünknek következményei vannak. Jósiás megújította a népet, de a bálványimádás időszaka mélyen megrongálta az emberek Istenhez való hűségét, és csupán a bálványimádás helyeit lerombolni nem volt elég. A változásnak belülről kell jönnie.

A változás azonban lehet felületes is, és néha meg tudunk téveszteni néhány embert magunk körül, de nem tudjuk megtéveszteni Istent. Mélyen a szívünkben tudjuk az igazságot magunkról: „te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen” (Jel 3:17). Fel kell ébrednünk, és igazából meg kell újulnunk!

Daniel Jiao

45. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 29. fejezetéhez (jún. 5-11).

Sátán, aki magát álcázva nagy sikerrel szedi rá az embereket, különösen a hazugságokra és megtévesztésekre specializálódott, mióta a kozmikus küzdelem elkezdődött. Nem elégedett meg azzal, hogy a legmagasabb angyal volt, ő hatalomra vágyott. A hűségesség álarca alatt ravaszul kétséget hintett el Isten törvényével kapcsolatban. Idővel ez odáig fajult, hogy Istent igazságtalansággal, mások jogainak bitorlásával és önimádattal vádolták meg. Sátán magát a világegyetem érdekében harcoló szabadságharcosként feltüntetve, maga mellé csábította az angyalokat, akiknek egy jobb kormányzást ígért - a törvény korlátozásai nélkül. „A végtelen Bölcsesség nem pusztította el Sátánt. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra a meggyőződésre kell épülnie, hogy Ő jó és igazságos.” (PP 42)

Gyakran azon tűnődünk, vajon miért tart olyan sokáig a nagy küzdelem. Azért, mert Istent perbe fogták ebben a kozmikus bírósági tárgyalásban és Sátán kérlelhetetlenül vet fel újabb vádakat. Miért kellenek a törvények? Miért kell hűségteszt? Isten egy zsarnok. Istent kell hibáztatni a gonoszért. Istennek megvannak a kedvencei. Isten törvényét lehetetlen megtartani. A törvény kizárja a megbocsátást. Miután Sátán veszített a keresztnél: Az irgalmasság megsemmisítette az igazságosságot. Ha a földlakóknak meg lehet bocsátani, az angyaloknak miért nem? Isten kikerüli a törvényt. Isten igazságtalan. (DA 762)

Addig, amíg Sátán uralma teljesen le nem lepleződik, minden elképzelhető vád meg nem cáfolódik, és Isten jelleme és törvénye mindörökké vissza nem nyeri megkérdőjelezhetetlen voltát, addig nem lesz a világegyetem biztonságban. Ha felkiáltasz: „Meddig még, Uram?”, tudd, hogy Isten epekedve várja, hogy hazahozhasson, és nem késlekedik egy perccel sem tovább, mint amennyi szükséges.
                   
Heide Ford
Church Elder
Simi Valley Seventh-day Adventist Church, California

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése