2022. július 31., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 31 - VASÁRNAP - Józsué 12

FIGYELEM!!! ÚJ ELLEN WHITE KÖNYVET KEZDTÜNK EL OLVASNI

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 12 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2012&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2012&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten nem felejt. Isten számon tartja népe győzelmeit és megörökíti a Bibliában. Isten ezzel emlékeztetni népét, hogy honnan jönnek, honnan van az országuk, ki az, aki nekik adta, ki az, aki gondoskodik róluk. Úgy tudnak hittel előre tekinteni, ha emlékeznek Isten múltbeli hatalmas cselekedeteire. Ahogy Ellen White mondja: „Nem kell félnünk a jövőtől, csak abban az esetben, ha elfelejtjük, hogyan vezetett Isten a múltban.”

2.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki pontos útmutatást ad népének a megszerzett ország felosztására

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (1. rész)

Az alábbiakban egy általános kéziratot közlünk 1890-ből, a Battle Creek-i prédikátori értekezletek idejéből, mely “36-os számú kézirat, 1890” címmel szerepel a nyilvántartásban, és a Review and Herald 1877. február 24-i és március 3-i számában jelent meg. Ez a fontos tisztázó értekezés megfelelő bevezetőként szolgál ahhoz a tizennyolc előadáshoz, mely időrendi sorrendben következik majd egymás után.

Pál apostol ezt írja: “Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 6,9-11). Az elkötelezettség, a kegyesség, és a külső ember megszentelődésének hiánya annak eredménye, ha nem fogadjuk el Jézus Krisztust, mint a mi igazságunkat. Isten iránti szeretetünket folyamatosan kell táplálni önmagunkban…

Míg az egyik osztály azzal ferdíti el a hit általi megigazulást, hogy elhanyagolja azt, hogy megfeleljen az Isten Igéjében lefektetett feltételeknek – “Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” -; ugyanakkor hibát követ el az a csoport is, mely állítja ugyan, hogy hisz, és megtartja Isten parancsolatait, mégis ellentétbe kerül azokkal a – számukra újnak tűnő – drága fénysugarakkal, melyek a Golgota keresztjéről tükröződnek vissza. Az első csoport nem látja azokat a csodálatos dolgokat, melyeket Isten törvénye rejt azok számára, akik cselekszik az Ő Szavát, a többiek viszont jelentéktelen dolgok miatt akadékoskodnak, s közben figyelmen kívül hagyják a hangsúlyosabb dolgokat: Isten kegyelmét és szeretetét.

Sokan rengeteget veszítettek azzal, hogy nem nyitották meg értelmüket, hogy felfedezzék azokat a csodálatos dolgokat, melyeket Isten törvénye tartogat számukra. Egyrészről a valláskutatók általában elválasztották egymástól a törvényt és az evangéliumot, másrészről pedig mi is majdnem ugyanezt tettük, csak éppen másik szempontból. Nem emeltük magasra az emberek előtt Krisztus igazságosságát, s a nagy megváltási terv teljes jelentőségét. Figyelmen kívül hagytuk Krisztust, s az Ő páratlan szeretetét, s helyette behoztunk elméleteket és érveléseket, amikor vitázó előadásokat tartottunk.

Megtéretlen emberek álltak a szószékeken, és prédikáltak. Az ő szívük sohasem tapasztalta meg élő, Istenbe kapaszkodó, bizakodó hit által, hogy milyen édes a bűnbocsánat bizonyossága. Hogyan prédikálhatnak így Isten együttérzéséről és minden bűnt megbocsátó szeretetéről? Hogyan mondhatják akkor, hogy “Nézz fel, és élsz”? Ha felnézünk a Golgota keresztjére, akkor vágy támad bennünk, hogy mi is hordozzuk a keresztet. A világ Üdvözítője függött ott a kereszten. Íme a világ Megváltója, akiben ott lakozott az istenség egész teljessége testileg. Szemlélheti-e bárki is úgy Isten drága Fiának áldozatát, hogy közben szíve ne olvadjon meg, és törjön össze, készen arra, hogy átadja szívét és lelkét Istennek?

Szeretném mindenki előtt erőteljesen leszögezni a következőt: Ha elfogadjuk Krisztust, mint Üdvözítőnket, akkor el kell fogadnunk Őt úgy is, mint Törvényadónkat, és Urunkat. Nem lehet addig bizonyosságunk, és tökéletes bizalmunk Krisztusban, mint Megváltónkban, amíg el nem ismerjük Őt Királyunknak, s nem engedelmeskedünk az Ő parancsolatainak. Így bizonyíthatjuk Isten iránti hűségünket. Ekkor fog őszintén csengeni hitvallásunk, mert hitünk cselekvő hit lesz, mely szeretet által munkálkodik. Mondjuk el szívből a következőt: “Uram, hiszem azt, hogy Te meghaltál értem, hogy megmentsd lelkemet. Ami engem illet, válaszolok szeretetedre. Gyengeségem teljes tudatában a te kezedbe teszem le egész életemet, és annak minden lehetőségét.”

Akaratunkat teljes összhangba kell hoznunk Isten akaratával. Ha ezt megtesszük, akkor nem fogunk visszautasítani egyetlen fénysugarat sem, mely bevilágít szívünkbe, és eljut értelmünk zugaiba. Lelkünkben nem képez majd akadályt az előítélet, mely világosságnak nevezi a sötétséget, és sötétségnek a világosságot. Örömmel fogadjuk majd a mennyei fényt, mely betölti szívünk kamráit. Ezzel okozhatunk örömet és boldogságot Istenünknek.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk


2022. július 30., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 30 - SZOMBAT - Józsué 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 11 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2011&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2011&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Minden Isten és népe elleni összefogás megsemmisül. Hiába fogtak össze a királyok megszámlálhatatlan sereggel és óriási fegyverzettel, Istent és népét nem legyőzhették le.

2.    Istent semmi sem helyettesítheti. Meglep bennünket a kegyetlenség, ahogy meg kellett bénítani a zsákmányolt lovakat és meg kellett semmisíteni a harci kocsikat. Izrael népét megkísérthette az a gondolat, hogy a többi népekhez hasonlóan a lovakban és fegyverekben bízzanak Isten helyett. De Istent nem helyettesítheti sem ló, sem fegyver.   

3.    Isten befejezésre vezeti a honfoglalást. Isten megígérte, hogy országot ad népének. Ez a fejezet a teljesedésről szól. És ez nem meglepő. Ha Isten ígér valamit, azt Ő be is tartja

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki mindig népével van

b.    aki legyőzi népe ellenségeit

c.    aki pontos útmutatást ad népének az ellenségeikkel vívott harchoz

d.    akinek parancsolatai kivétel nélkül végrehajtandóak. Józsué mindent végrehajtott minden parancsolatot, amit Isten Mózesnek parancsolt

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 27. fejezet

27. fejezet – A szolgálat jutalma (7. rész)

Béketűréssel várjuk a megjutalmazást

Amikor az eljövendő Szabadító várásával eltöltött idő túl hosszúnak tűnik; amikor a bánattól meggörnyedve és a terhek alatt nyögve, türelmetlenül várjuk megbízatásunk lejártát, és szeretnénk becsületes módon megkapni a bérünket, emlékezzünk arra – és ez az emlékezés csendesítsen el minden zúgolódást –, hogy Isten azért hagyott bennünket a földön, hogy viharokkal és küzdelmekkel találjuk szembe magunkat, tökéletesítsük a keresztény jellemet, hogy jobban megismerjük Istent, a mi Atyánkat, és Krisztust, a mi idősebb testvérünket. Továbbá, hogy munkálkodjunk a Mester szolgálatában, sok lelket nyerve Jézusnak, hogy majd örömteli szívvel fogadhassuk a szavakat: „Jól vagyon, jó és hű szolgám… menj be a te uradnak örömébe.” (Review and Herald, 1881. október 25.)

Légy béketűrő keresztény katona. Egy kevés idő még, és eljön, nem késik. A gyötrelmes várakozás, az éber vigyázás és a gyász éjszakájának hamarosan vége. A jutalmat nemsokára megkapjuk, örök világosságra virradunk. Nincs most idő az alvásra – nincs idő arra, hogy átadjuk magunkat a haszontalan sajnálkozásoknak. Aki most netán elszenderedik, az a jó cselekvésének drága alkalmait mulaszthatja el. Adva van nekünk a drága kiváltság, hogy a nagy aratásban kévéket gyűjthessünk; és minden egyes megmentett lélek újabb és újabb csillag lesz Jézus, a mi imádandó Megváltónk koronáján. Ki akarná hát most levetni magáról a páncélját, amikor már csak egy kevés ideig kell kitartani a háborúban, újabb diadalokat arathatunk és újabb győzelmi jelvényeket szerezhetünk az örökkévalóságra? (Review and Herald, 1881. október 25.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1837/

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 27. fejezetéhez (július 24-30.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2022. július 29., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 29 - PÉNTEK - Józsué 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 10 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2010&version=NT-HU

 

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten ellenségei összezavarodnak. Jeruzsálem királya, amikor meghallotta, hogy Isten milyen győzelmet adott Ai felett és hogy Gibeon szövetséget kötött Izraellel, ijedségében szövetséget kötött négy másik királlyal és megtámadták Gibeont. Ha valaki nem fogadja el Istent, zavarodottságában értelmetlen dolgokat cselekszik és óriási károkat okoz önmagának. Ez történt Jeruzsálem királyával és a másik négy királlyal is.

2.    Istent kiáll szövetségesei mellett. Bár Gibeon csellel lett szövetségese Izraelnek, Isten úgy védte meg, mint sajátját.   

3.    Isten természeti csodát tesz, hogy győzelemre juttassa népét. Isten kész jégesőt küldeni, de arra is, hogy a bolygókat megállítsa, és az időt késleltesse népe győzelme érdekében. Ha ezt megtette népéért akkor, vajon mire képes értünk ma csak azért, mert szeret és győzelemre akar vinni bennünket?

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    akinek hatalma jó hír (evangélium) azoknak, akik szövetségre léptek vele és rossz hír az ellenségeinek

b.    akit jó a maga idejében elfogadni. Sokan akkor kapkodnak, amikor már túl késő

c.    akinek a szavára hallgat a nap, a hold, a csillagok és még a jégeső is

d.    aki győzelemre vezeti azt a harcot, amelynek ő a hadvezére

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 27. fejezet

27. fejezet – A szolgálat jutalma (6. rész)

Az eljövendő élet jutalma (folytatás)

Öröm – Krisztus munkásainak az a jutalma, hogy bemehetnek az ő örömébe. Abba az örömbe, amelyre maga az Üdvözítő is sóvárogva tekint előre, ahogy azt az Atyához intézett kérésében is kifejezte: „Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek.” (Testimonies, VI, 309.)

Földi életünkben, bármennyire határok közé szorítja is azt a bűn, a legnagyobb öröm és a legmagasabb rendű nevelés a szolgálatban van. Eljövendő állapotunkban is, amikor a bűnös ember által támasztott gátló tényezők nem lesznek már, legnagyobb örömünket a szolgálatban leljük: abban, hogy bizonyságot tehetünk, és valahányszor bizonyságot teszünk, újra és újra megtanulhatjuk, hogy mi „eme titok dicsőségének gazdagsága… hogy Krisztus tiköztetek van, a dicsőségnek ama reménysége”. (Education, 309.)

Osztoznak Jézus szenvedéseiben, és osztoznak majd a megjelenő dicsőségben is. Egyek vele az ő munkájában, együtt ürítik ki vele a bánat poharát, így részt kapnak az öröméből is. (Thoughts From the Mount of Blessing, 27.)

A magvetés gyümölcse – A Szentlélektől kapott valamennyi ösztökéje, ami jóra és Istenhez vezeti az embereket, feljegyzésre kerül a mennyei könyvekben, s az Úr napján mindannak, aki a Lélek munkálkodásának eszközül adja magát, megadatik saját szemével látni azt, mit hozott az élete másoknak. (Testimonies, VI, 310.)

Amikor a megváltottak Isten előtt állnak, drága lelkek hallják majd, ahogy a nevüket szólítják, akik azért lehetnek akkor ott, mert valaki hűségesen és türelmesen munkálkodott értük, mert valaki kérlelte és meggyőzte őket, hogy meneküljenek erősségükhöz. Ily módon akik e világban együtt munkálkodtak az Úrral, elnyerik jutalmukat. (Testimonies, VIII, 196–197.)

Milyen nagy öröm lesz ott, amikor a megváltottak találkoznak és üdvözölhetik azokat, akik érettük terhet hordoztak! Akik pedig úgy élték le az életüket, hogy nem maguknak kedveztek, hanem hogy áldására legyenek a szerencsétlen embereknek, akiknek olyan kevés örömük volt a földi életben – milyen megelégedettséggel tölti el őket! Megértik az ígéretet: „És boldog leszel, mivelhogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.” (Gospel Workers, 519.)

A mennyben viszont fogjuk látni azokat az ifjakat, akiken segítettünk, akiket meghívtunk magunkhoz, akiknek utat mutattunk a kísértések idején. Látni fogjuk majd arcukon, amint visszatükrözik az Isten dicsőségének világosságát. (Testimonies, VI, 348.)

Az üdvösség nagyszerű terve abban áll, hogy Krisztus és a mennyei angyalok munkatársai legyünk! Milyen egyéb munka érhet fel ezzel! Minden egyes megmentett lélek újabb és újabb dicsőséget hoz Istennek, amit ő visszatükröz egyrészt a megmentett emberre, másrészt arra, aki az ő megmentésének eszköze volt. (Testimonies, II, 232.)

A megváltottak találkoznak majd azokkal, illetve felismerik azokat, akiknek figyelmét a felemeltetett Megváltóra irányították. Mily fenséges beszélgetéseket folytatnak egymással! „Bűnös voltam – mondja az egyik –, Isten és reménység nélkül való a világban, te pedig eljöttél hozzám, és figyelmemet az Üdvözítőre, mint egyedüli reménységemre irányítottad. Hittem benne, megbántam bűneimet, és előkészültem arra, hogy szentjeivel együtt lehessek a mennyben Krisztus Jézusban.” Mások pedig azt mondják: „Pogány voltam, pogány vidéken éltem. Te otthagytad barátaidat és hazádat, és eljöttél hozzám; tanítottál engem arra, hogyan találhatom meg Jézust, és hogyan higgyek benne, az egyedül igaz Istenben. Leromboltam bálványaimat és Istent imádtam, akit most színről színre láthatok. Megmentett, örökre megmentett, hogy örökké láthassam azt, akit szeretek! Akkor csak hitszemeimmel láthattam, most azonban úgy láthatom őt, amint van. Most kifejezhetem hálámat üdvözítő kegyelméért annak, aki szeretett engem és vérével mosott meg a bűneimtől.” (Gospel Workers, 518.)

Mások azoknak mondanak hálát, akik enni adtak az éhezőknek, a mezíteleneket pedig felruházták. „Amikor lelkem a kétségbeesés miatt hitetlenségbe süppedt – mondják –, akkor az Úr elküldött téged hozzám, és te a vigasz és reménység szavait szóltad hozzám. Gondoskodtál testi szükségleteimről, Isten szavához vezettél engem, tudatára ébresztettél lelki ínségemnek. Úgy bántál velem, mint a testvéreddel. Együtt éreztél velem bánatomban, felemelted összetört, megsebzett lelkemet úgy, hogy megragadtam Krisztusnak a megmentésemre felém nyúló kezét. Tudatlanságomban türelemmel oktattál, hogy Atyám van a mennyben, aki gondoskodik rólam. Felolvastad a Szentírás drága ígéreteit. Hitet ébresztettél bennem, hogy Isten meg akar menteni. A szívem meglágyult és összetört, ahogy Krisztus értem hozott áldozatán elmélkedtem. Éhség támadt bennem az élet kenyere után, és az igazság értékes lett számomra. Itt vagyok, megmentve, örökre megmentve, hogy mindig az ő jelenlétében élhessek, és imádhassam őt, aki az életét adta értem.” (Gospel Workers, 518–519.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1837/

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 27. fejezetéhez (július 24-30.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk 

2022. július 28., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 28 - CSÜTÖRTÖK - Józsué 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 9 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%209&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az Istenről szóló hírek különböző reakciókat váltanak ki az emberekben. Amikor a népek tudomást szereztek Isten hatalmáról, népe iránti szeretetéről és azokról a győzelmekről, amelyeket népének adott, egyesek elkezdtek szövetkezni és összefogtak Izrael népe ellen, más népek pedig cselhez folyamodtak. Ilyen az emberi természet: mindent kitalál, csak ne kelljen elfogadni Istent. Az emberi találmányok azonban nem maradandóak. Nincs olyan emberi összefogás, ami túltenne Isten hatalmán, és Isten igazsága győzedelmeskedik minden csalás fölött. Az eredmény mindig szomorú. Az Isten ellen összefogott népek megsemmisültek, a cselhez folyamodók pedig rabszolgasorsra jutottak.

2.    Istent kötelezi a fogadalom. Erre akarta megtanítani népét is. Ha a nép fogadalmat tett, még ha ez hátrányukra is vált, Isten elvárta tőlük, hogy fogadalmukat ne szegjék meg. 

3.    Hasznos megtudakolni Isten tanácsát. Bár Józsué jó vezető volt, szerette Istent és a népet, néhányszor beleesett abba a tévedésbe, hogy Isten megkérdezése nélkül hozott döntést. Bár szándéka jó volt és pillanatnyilag úgy tűnt, hogy a legjobb döntést hozta, később kiderült, hogy tévedett és ezeknek a tévedéseknek szomorú következményeik lettek. Ez tanulság számunkra is.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki cselekedeteinek híre ment. És azért ment híre, mert hatalmas és csodás cselekedetek voltak

b.    aki legyőzhetetlen, az emberi okoskodások, a ravaszság útjait is előre tudja

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 27. fejezet

 

27. fejezet – A szolgálat jutalma (5. rész)

Az eljövendő élet jutalma

Örök élet – Az igazán keresztény ember azzal, hogy buzgó és figyelmes erőfeszítéseket tesz a rászorulók megsegítésére, az Isten és a felebarátai iránti szeretetét bizonyítja. Elveszítheti az életét a szolgálatban, de amikor Krisztus visszajön, hogy összegyűjtse ékszereit, újra megtalálja azt. (Testimonies, IX, 56.)

Az örökkévalóság küszöbén állva halljátok meg a kedves üdvözlést, amely azokhoz szól, akik ebben az életben együttműködtek Krisztussal, és kiváltságnak és megtiszteltetésnek tartották, hogy szenvedhetnek érte… Ott a megváltottak köszöntik majd azokat, akik a felemeltetett Üdvözítőhöz vezették őket. Egyesülni fognak majd annak dicsőítésében, aki meghalt azért, hogy emberi lények elnyerhessék az Isten életéhez hasonlítható életet. A harc lezárult. Minden megpróbáltatás és küzdelem véget ért. Amikor a megváltottak Isten trónja köré állnak, győzelmi ének tölti be az egész mennyet. Mind együtt zengik a boldog éneket: „Méltó, méltó a megöletett Bárány, aki megváltott bennünket Istennek.” (The Ministry of Healing, 506–507.)

Ha a feljegyzések azt bizonyítják, hogy ilyen volt az életük, vagyis gyengédség, önmegtagadás és jótékonyság jellemezte őket, akkor hozzájuk is szól majd a boldogító biztosíték és áldó szózat Krisztustól: „Jól vagyon… Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Testimonies, III, 525.) {ChS 272.1}  

Az egyház most küzdő egyház. Jelenleg egy sötétségben veszteglő, majdnem teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap, amikor a harc véget ér, és az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön, miként a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül mást nem fognak ismerni. Mindnyájan ugyanannak az eggyé vált boldog családnak lesznek a tagjai, magukra öltve Krisztus igazságának – a dicsőítésnek és hálaadásnak – a palástját. Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek. A világ a menny fényében fürdik majd. A Hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a Nap hétszerte fényesebb lesz a mostaninál. Az évek boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek, és Isten fiai örömükben kiáltanak fel, miközben Isten és Krisztus együtt hirdeti ki: „Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz többé.” (The Ministry of Healing, 504.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1837/

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 27. fejezetéhez (július 24-30.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2022. július 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 27 - SZERDA - Józsué 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 8 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%208&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten és népe kapcsolata ismét rendeződött, az Úr harcra szólította őket, de a harcot valójában ő vívta. Józsué engedelmesen várt az Úr parancsára, tudta, az Úr segítségével Ai bevétele biztosítva van. Ha korábban Ákán nem lett volna olyan kapzsi, tudott volna várni, ezúttal Isten engedélyével részesülhetett volna a zsákmányban. Eltérően Jerikó városának hadizsákmányától, Ai város hadizsákmányát Isten már népe rendelkezésére bocsátotta. A harcot valójában Isten vívta. A kinyújtott kopja annak a jele volt, hogy Isten cselekszik.

2.    Isten oltárt építtetett az ígéret földjének elfoglalása alkalmából. Az Ígéret földjének birtokbavétele hatalmas jelentőséggel bír Izrael életében. A népet, amelyik könnyen felejt, emlékeztetni kellett a parancsolatokra. Izrael népének újra és újra meg kellett hallani, hogy mennyi áldás jár az engedelmességért és mennyi bajt hoz az engedetlenség és lázadás. 

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki minden eszközt biztosít a győzelemhez azok számára, akik neki engedelmeskednek. Ezt láthatjuk Ai bevételénél is

b.    aki, ha valamit megígér, akkor biztos a győzelem

c.    aki a tervek készítését emberekre bízza, de mögöttük mégis Ő van. Józsué haditervet dolgozott ki, de ez Isten terve volt, és Isten harcolt

d.    aki a legreménytelenebb helyzetet is meg tudja fordítani. Izrael félt a vereség után, de Isten győzelmet adott.

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 27. fejezet

27. fejezet – A szolgálat jutalma (4. rész)

A földi életben elvehető jutalom (folytatás)

Egészség – A jó cselekvése kitűnő gyógyír a betegségre. Isten felszólítja azokat, akik részt vesznek a munkában, hogy kiáltsanak hozzá, mert ő megesküdött önmagára, hogy válaszolni fog. Lelkük megelégszik a kietlen pusztaságban, és olyanok lesznek, mint a megöntözött kert, amelynek vize nem fogy el. (Testimonies, II, 29.)

Az Istennel, Jézus Krisztussal és a szent angyalokkal való közösségben mennyei légkör övezi őket. Olyan légkör, amely egészséget ad a testnek, megélénkíti az értelmet és örömmel tölti be a lelket. (Testimonies, VI, 306.)

Az az öröm, hogy jót teszünk másokkal, olyan melegséggel tölt el bennünket, ami átáramlik idegeinken, gyorsítja a vérkeringésünket, szellemi és testi egészséggel ajándékoz meg bennünket. (Testimonies, IV, 56.)

Erő – Tiltsuk csak meg az erős embernek a munkát, mindjárt el fog gyengülni. A gyülekezet, amely kivonja magát a másokért viselt felelősség alól, amely elzárja a szívét másoktól, hamarosan lelki legyengülést fog tapasztalni. A munka által marad erős az erős. Hasonlóképpen a lelki munka, a fáradozás, a teherviselés fogja erővel betölteni Krisztus gyülekezetét. (Testimonies, II, 22.)

Békesség – A másokért élés által édes megelégedésben lesz részük, s olyan belső békét tapasztalnak meg, amely önmagában is bőséges jutalom. Mikor az a magasrendű és nemes vágy hajtja őket, hogy jót tegyenek másokkal, az élet sokféle kötelességének teljesítésében valódi örömöt fognak találni. Ez pedig többet hoz majd minden földi jutalomnál; hiszen minden hűséges és önzetlen kötelességteljesítést észrevesznek az angyalok, és ott fognak ragyogni az egyes életekről vezetett feljegyzésekben. (Testimonies, II, 132.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1837/

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 27. fejezetéhez (július 24-30.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk