2020. december 31., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 31 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 26. fejezet 1996. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

26. fejezet (1. rész) – Izgató- és kábítószerek  

Az izgató- és kábítószerek címszó alatt olyan italként és ételként használt cikkek széles skálája szerepel, amelyek ingerlik a gyomrot, mérgezik a vért és izgatják az idegeket. Fogyasztásuk kifejezetten bűn. Az emberek azért keresik az izgatószerek kínálta izgalmi állapotot, mert hatásuk ugyan átmenetileg kellemes, de mindig megvan a reakciójuk. A természetellenes izgatószerek használata minden esetben mértéktelenségre hajlamosít, és testi hanyatlást és romlást okoz.

Fűszerek

Ebben a rohanó korban az étel annál jobb, minél kevésbé van izgató hatása. A fűszerek természetüknél fogva ártalmasak. Mustár, bors, csípős ételízesítők, ecetes savanyúság és hasonló dolgok izgatják a gyomrot, hevítik és szennyezik a vért. Az alkoholisták gyulladt gyomrát ábrázoló képek szemléltetik az alkoholos italok hatását. Az izgató fűszerek hasonló gyulladt állapotot idéznek elő. A szokásos táplálék csakhamar nem elégíti ki az étvágyat. A szervezet kínzó vágyat érez valami izgatóbb dolog után.

Tea és kávé

A tea izgatószerként fogható fel, amely bizonyos fokig kábít is. Ugyanezt teszi a kávé és sok más közkedvelt ital is. Először élénkítenek: izgatják a gyomoridegeket, amelyek továbbítják az ingert az agyba; az agy viszont serkenti a szívműködést, és rövid ideig élénkíti az egész szervezetet. A fáradtság feledésbe megy, és mintha növekednék az erő; a gondolkozás és a képzelőerő megélénkül.

Ezért aztán sokan azt gyanítják, hogy a tea vagy a kávé nagyon jót tesz nekik. De ez tévedés. A kávé és a tea nem táplálja a szervezetet. Hatásuk megmutatkozik, mielőtt idő lenne megemésztésükre és feldolgozásukra. Ami pedig erőnek tetszik, nem egyéb, mint idegizgalom. Amikor az izgatószer hatása elmúlik, a természetellenesen gerjesztett erő csökken, és vele arányosan nő a lankadtság és gyengeség.

E doppingszerek tartós használatát fejfájás, álmatlanság, gyors szívdobogás, emésztési zavar, remegés és sok egyéb baj kíséri, mert az izgatószerek felőrlik az életerőt. A fáradt idegeknek pihenésre és nyugalomra van szükségük, nem pedig izgatószerekre és túlfeszített munkára. A természetnek idő kell ahhoz, hogy visszanyerje az elhasznált energiát. Az izgatószerek serkentő hatása alatt az ember átmenetileg többre képes, de amikor szervezetét állandó élvezetük legyöngíti, egyre nehezebben tudja életerejét a kívánt mértékre fokozni, és nehezebben tud az izgatószerek utáni vágyának határt szabni, mígnem akaratereje megtörik, és képtelen kínzó vágyának ellenállni. Egyre erősebb izgatószereket kíván, míg elcsigázott szervezete már nem is reagál rájuk.

A dohányzás

A dohány lassan, alattomosan ható, de nagyon veszélyes méreg. Bármilyen formában használják, megviseli a szervezetet. Veszélyességét fokozza az a tény, hogy hatása lassú, és először alig észlelhető. Izgalomba hozza, majd megbénítja az idegeket. Gyengíti és elhomályosítja az agyat. Sokszor nagyobb erővel hat az idegekre, mint a szeszes ital. Alattomosabb nála, és hatásától nehéz megszabadítani a szervezetet. A dohányzás erős italok utáni szomjúságot kelt, és sok esetben megveti az alkoholizmus alapját.

A dohányzás vesződséggel, piszokkal jár, és költséges. Bemocskolja magát a dohányost, és kellemetlenséget okoz másoknak is. A dohányzók mindenütt megtalálhatók. Ritkán haladhatsz át egy embertömegen úgy, hogy néhány dohányos ne fújná arcodba füsttel mérgezett leheletét. Kellemetlen és egészségtelen alkoholgőzös és dohányfüstös szobában vagy vasúti kocsiban tartózkodni. Ha már valaki makacsul élvezni akarja ezt a mérget, mi jogon szennyezi azt a levegőt, amit más kénytelen belélegezni?!

A gyermekek és az ifjúság körében a dohányzás kimondhatatlan kárt okoz. A letűnt nemzedékek egészségtelen szokásai kihatnak korunk gyermekeire és ifjúságára is. A szülők szellemi fogyatékosságot, fizikai gyengeséget, beteg idegrendszert, természetellenes és kielégíthetetlen vágyakat örökítenek át gyermekeikre. Ha a gyermekek is továbbviszik ugyanezeket a rossz szokásokat, akkor fokozzák és tovább örökítik e szokások végzetes következményeit is. Nem kis mértékben köszönhető ennek az oknak az a testi, szellemi és erkölcsi elkorcsosulás, amely komoly aggodalomra ad okot.

Sok fiú már egész fiatalon elkezd dohányozni. Ez a szenvedély, amelynek akkor válnak rabjává, amikor testük és értelmi világuk különösen fogékony hatásaira, aláássa testi erejüket, gátolja testük fejlődését, tompítja szellemi képességeiket és megfertőzi erkölcsüket.

De hogyan lehet ráébreszteni a gyermekeket és az ifjúságot egy olyan szokás ártalmaira, amelyre szüleik, tanáraik, lelkészeik adnak példát? A kisgyermekkorból épp hogy kinőtt fiúkat lehet cigarettázni látni. Ha valaki ezt szóvá teszi nekik, így felelnek: "Apám is dohányzik." Hivatkoznak a lelkészre vagy a hitoktatóra, és ezt mondják: "Ha ő is dohányzik, akkor mit árthat az nekem?" A mértékletességi mozgalom képviselői közül is sokan rabjai ennek a szenvedélynek. Mi az az erő, amellyel az ilyen emberek megakadályozhatják a mértéktelenség terjedését?

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%209&version=NT-HU

Ezékiel próféta előző fejezetben szereplő látomása után, amely a növekvő gonoszságról szól, hat angyal kap megbízatást Isten ítéletének a végrehajtására. Közülük az egyik, aki papi öltözetet visel, azt a feladatot kapja, hogy jelet tegyen azok homlokára, akik szomorkodnak a Júdában elkövetett gonoszságok miatt. Azokat, akiken nincs jel, kezdve a vénektől egészen azokig, akik a Templomon kívül vannak, el kell pusztítaniuk. Azokat pedig, akiken jel van, meg kell kímélniük. Ez az ítélet annyira széleskörű volt, hogy Ezékiel attól félt, hogy még egy maradék sem éli túl a pusztítást (8. vers).  

Ezek a képek megismétlődnek Jelenések könyve 9:4-ben, ahol Isten miközben körülírja a csapásokat, utasítja a sáskákat, hogy ne ártsanak azoknak, akiknek a homlokukon jel található. Ezékiel könyvéhez hasonlóan a Jelenések könyvében ez a megjelölés vagy elpecsételés Isten különleges védelmét jelenti az igazak számára, amint túlélik a megpróbáló időket Jézus közvetlen visszajövetele előtt.

Mi valóban az utolsó napokban élünk Jézus eljövetele előtt. Ez a nap borzalmas lesz azoknak, akik elutasították a Megváltót, és felvették magukra a fenevad bélyegét. Ezékiel kérdése, hogy a maradék túl fogja-e élni vagy nem Isten ítéletét, egy nagyon komoly kérdés. Túléli-e valaki is? A válasz egy határozott "igen". Istennek van egy maradéka. Az igazak homlokukon viselik Isten saját jelét, amely az Ő tulajdonát jelöli. Isten jóváhagyó bélyege lesz a homlokukon. Ez a jel garantálja viselője Isten iránti hűségét és Krisztus jellemének megnyilvánulását életükben, mintha a sajátjuk lenne, de nem azért, amit ők tettek, hanem Isten kegyelemteljes munkájának köszönhetően, amelyet a Szentlélek végez el szívükben.

Sok adventista a pecsétet a szombat megtartásával azonosítja, ami egy külső jele annak, hogy valaki szereti Krisztust és alárendeli magát neki. A szombat megtartása azonban csak egy külső bizonyítéka a Szentlélek szívet elpecsételő munkájának. A jel nem a szombat megtartása, hanem az igazak jellemének kialakulását ábrázolja. 

Ezékiel látomásban egy olyan népet lát, amely úgy véli, hogy Isten túl kegyelmes ahhoz, hogy ítéletet hozzon, és akik úgy gondolják, hogy tetteiket nem látja Isten, vagy mentségükre szolgál a körülöttük lévők bűne. Büszkék és önzőek. De ezzel ellentétben Isten meghagy egy maradékot, amely semmiben sem olyan, mint a többség. Amikor Isten a megpecsételteket jellemzi, a maradék azonosító jele a mély szomorúság afelett a gonoszság felett, amely saját földjükön és saját népük között megy végbe.

Kevés különbség látható az elpecsételtek között és azok között, akik nem rendelkeznek Isten jelével. Mindnyájan zsidók, rokonok és szomszédok. A maradék azonban olyan emberekből áll, akik felismerik szükségleteiket és megbánják bűneiket. Ők Krisztusnak alárendelt emberek, akik teljes szívükkel keresik az Urat. Amint alárendelik magukat és megalázzák magukat Isten előtt, Ő kegyelmet biztosít nekik, hogy tükrözzék az Ő jellemét. Ő az, aki kegyelmesen átformálja a jellemünket, és átalakít bennünket az Ő képmására. Ez egy csodálatos hír! Ámen.

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. december 30., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 30 - SZERDA - Ezékiel 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 25. fejezet 1995. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

25. fejezet (2. rész) – Szélsőségek a táplálkozásban  

Napi kétszeri étkezés általában jó hatással van az egészségre; de egyes emberek bizonyos körülmények között nem nélkülözhetik a harmadik étkezést. Ez azonban, ha egyáltalán sor kerül rá, álljon nagyon könnyen emészthető ételből! Sós keksz vagy kétszersültféle és gyümölcs vagy árpakávé a legjobb ételek vacsorára.

Némelyek állandóan attól félnek, hogy még egyszerű és egészséges táplálékuk is megárt nekik. Hadd mondjam ezeknek az embereknek: ne gondoljátok, hogy ételetek rosszat tesz nektek! Egyáltalán ne foglalkozzatok ezzel! Étkezzetek legjobb belátásotok szerint; és ha kéritek az Urat, hogy áldja meg az ételt és erősítse általa testeteket, higgyétek, hogy meghallgatta imátokat, és ne nyugtalankodjatok!

Elveinknek engedelmeskedve le kell mondanunk a gyomrot izgató és egészségre káros ételekről. De azt se felejtsük el, hogy a hiányos táplálkozás rontja a vért, és olyan betegséget okoz, amit nagyon nehéz gyógyítani! Emésztési zavarokkal és általános gyengeséggel jár az, ha a szervezet nem kap kielégítő táplálékot. Az ilyen táplálkozásnak nem mindig szegénység az oka. Lehet tudatlanság és hanyagság is vagy valamilyen téves reformeszme.

Istent nem dicsőíti meg az az ember, aki teste elhanyagolása vagy rongálása miatt alkalmatlan arra, hogy neki szolgáljon. A test gondozása ízletes és tápláló ételekről való gondoskodással a családfő egyik legfontosabb kötelessége. Sokkal jobb kevesebbet költeni ruhára és bútorra, mint szűkre szabni a táplálékot.

Egyes családfők fukarkodnak a család táplálékával, hogy költséges ételekkel kínálhassák meg vendégeiket. Ez nem bölcs dolog. Egyszerűbben kell vendégeskedni. Elsősorban a család szükségleteire kell odafigyelni.

Oktalan takarékosság és mesterkélt szokások sokszor gátjai a vendégszeretetnek, amely pedig szükséges lenne és áldást jelentene. Gondoskodjunk mindig annyi élelemről, hogy ha váratlan vendég érkeznék, őt is szívesen fogadhassuk, anélkül hogy a háziasszonyt többletmunkával terhelnénk meg.

Tanulja meg mindenki, mit egyék és ételét hogyan készítse el! A férfiaknak, csakúgy mint a nőknek, tudniuk kell az ételek egyszerű, egészséges elkészítési módját. Foglalkozásuk sokszor olyan helyekre szólítja őket, ahol nem tudnak egészséges táplálékhoz jutni. Ha jártasak a szakácskodásban, ilyenkor jól tudják azt kamatoztatni.

Fontold meg jól étrendedet! Tanulmányozd az ok és okozat összefüggését! Gyakorolj önuralmat! Szabályozza a józan ész étvágyadat! Soha ne terheld túl a gyomrodat, de ne is foszd meg az egészséged által megkívánt, tápláló, ízletes ételektől!

Egyes önjelölt reformátorok korlátolt eszméi sokat ártanak az egészség ügyének. Ne felejtsék el az egészségügy szakértői azt, hogy jórészt az ő asztalukra helyezett ételekből ítélik meg az emberek a táplálkozási reformot; és a reform rossz hírét keltő eljárások helyett saját példájukkal kell a reform elveit elfogulatlan embereknek ajánlani. Sokan minden reformmozgalmat elleneznek, bármennyire ésszerű is az, ha korlátot emel az étvágynak. Ezek az emberek a józan ész vagy az egészség törvényei helyett az étvágyukra hallgatnak. Szerintük mindazok, akik a szokások kitaposott útjáról letérve reformot javasolnak, szélsőségeseknek számítanak, bármilyen következetesen cselekedjenek is. Azért, hogy ezeknek a személyeknek ne legyen okuk a bírálatra, az egészségügy szakértői ne azt próbálják keresni, hogy miben különbözhetnek másoktól, hanem közelítsenek ezekhez az emberekhez annyira, amennyire az elvek feláldozása nélkül lehet.

Amennyiben az egészségügyi reformot javaslók szélsőséges nézeteket vallanak, nem csoda, ha sokan, akik ezekben a személyekben az egészség elveinek képviselőit látják, teljes egészében elvetik a reformot. Ezek a szélsőségek sokszor rövid idő alatt több kárt okoznak, mint amennyit egy élethosszig tartó következetességgel helyre lehetne hozni.

Az egészségügyi reform széles és messze ható elveken nyugszik, és azt nem szabad korlátolt nézetekkel és gyakorlatokkal elsekélyesíteni. De senki se hagyja, hogy ellenkezés vagy gúnyolódás, vagy mások tetszésének, illetve befolyásának keresése eltérítse a helyes elvektől, vagy rávegye arra, hogy könnyedén vegye azokat. Akiket elvek vezérelnek, azok szilárdan és határozottan álljanak ki amellett, ami jó; mégis minden kapcsolatukban nagylelkű, krisztusi szellemet és igazi önuralmat tanúsítsanak!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%208&version=NT-HU

Érdekes az, hogy Ezékiel mindenik látomása ebben a fejezetben sokkal rosszabb, mint az előző látomás. Az első látomásban Ezékiel "az Istent bosszúságra ingerlő bálványt" látja, amely Jeruzsálem északi kapujában található és ott imádják. Észak volt az az égtáj, ahonnan általában Júda ellenségei érkeztek. Ahelyett, hogy Istenben bíztak volna, ettől a bálványtól várták a védelmüket. Bár nagyon súlyos volt Júdának ez a bűne, még mélyebbre süllyedtek. Miközben az első látomás egy nyilvános bálványimádásról szól, Ezékiel második látomása egy sokkal bizalmasabb helyre viszi el őt, a Templom udvarának a bejáratához. Itt látja Ezékiel a 70 vezető embert, akik falba vésett egyiptomi stílusú isteneket imádnak. El tudjuk képzelni Júda vezetőit, amit egyiptomi isteneket imádnak, és kijelentik, hogy Isten nem látja őket, és elfeledkezett róluk (12. vers). Ez elképzelhetetlen, de teljesen elhalványul a következő látomáshoz képest. 

Ezékiel asszonyokat lát, akik babiloni rítusokat gyakorolnak, siratják Tammuz istent. A szertartásnak az volt a célja, hogy felgyorsítsa Dumuzu (a Tammuz babiloni neve) feltámadását. Ez a szertartás a tél végét jelölte és a termékenységet és az új életet jelképezte. Ezek az asszonyok a halott tél istent imádták az Élő Isten helyett. A nyolcadik fejezet utolsó látomása volt a legvisszataszítóbb. Ez a látomás magában a Templomban történik. Ezékiel 25 embert lát, akik hátat fordítanak a Templomnak, kelet felé néznek és imádják a napot. Hátat fordítanak a Teremtőnek és a teremtményt imádják. 

Ez a látomást senkit sem hagy ki. A bálványimádásról szóló látomások mindenkire kiterjednek: férfiak és asszonyok, vezetők és a környék összes bálványa. A bálványimádás egész Jeruzsálemet behálózta, és még a Templomba is bejutott. Fontos megfigyelni a Júda bálványimádásáról szóló látomásokban, hogy ezek a bálványimádók, soha nem állították azt, hogy Isten nem létezik. Elismerték létezését, de Júda népe és vezetőik tagadták azt, hogy valami köze lenne életükhöz. 

Azt hiszem, hogy időnként ugyanez elmondható rólunk is. Amikor komoly betegséggel, vagy anyagi nehézségekkel nézünk szembe munkánk elvesztése miatt, vagy amikor tönkremennek kapcsolataink, ritkán kérdőjelezzük meg Isten létezését. Bár nem kételkedünk létezésében, a stresszünk, aggodalmaink és félelmeink világosan megkérdőjelezik azt, hogy Istennek köze lenne életünkhöz.  Amikor az aggodalmainkra és nyugtalanságunkra sajátmagunk alkotta bálványainknál  - szórakozás, vagyon, erkölcstelenség - keressünk a megoldást, azt üzenjük Istennek, hogy Ő vagy nem képes segíteni nekünk, vagy nem akar megáldani bennünket. De van egy jó hír: Isten akar és tud is segíteni. Te és én mindenek felett bízhatunk Benne. Ámen

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba 

2020. december 29., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 29 - KEDD - Ezékiel 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 25. fejezet 1994. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

25. fejezet (1. rész) – Szélsőségek a táplálkozásban  

Nem mindenki, aki elvben elfogadja a táplálkozási reformot, igazi reformátor. Sok embernél a reform csupán bizonyos egészségtelen ételektől való tartózkodásból áll. Ezek az emberek nem értik egészen az egészségügyi alapelveket, és asztaluk, amely még mindig ártalmas csemegéktől roskadozik, messze van a keresztény mértékletesség és önuralom példamutatásától.

Egy másik réteg, amely szeretne jó példával elől járni, az ellenkező végletbe esik. Egyesek képtelenek a legmegfelelőbb táplálékhoz hozzájutni, és ahelyett, hogy a hiányt leginkább pótló ételeket fogyasztanák, szegényesen táplálkoznak. Étrendjük nem tartalmazza az egészséges vér termeléséhez szükséges tápanyagokat. Egészségük károsodik, munkabírásuk csökken, és példájuk inkább a táplálkozási reform ellen szól, mint mellette.

Mások azt gondolják, hogy - mivel az egészség egyszerű étrendet igényel - nem kell az ételek megválasztására és elkészítésére nagy gondot fordítani. Egyesek nagyon szűkös étrendre szorítják rá magukat. Étrendjük egyhangúsága miatt szervezetük nem kapja meg a szükséges tápanyagokat, és ezért kárt szenved.

Sokszor azok a legmerevebbek, akik csak részben értik a reform alapelveit, és nemcsak saját magukkal szemben érvényesítik nézeteiket, hanem családjukra és szomszédaikra is rá akarják kényszeríteni őket. Téves reformjuk hatása, amit saját betegeskedésük példáz, és próbálkozásuk, hogy nézeteiket ráerőltessék másokra, sok hamis elképzelést ébreszt az étrendi reformról, és az egész reform elutasítására ad okot.

Mindazok, akik értik az egészség törvényeit, és követik elveit, őrizkednek a végletektől mind az élvezetekben, mind a korlátozásokban. Étrendjük megválasztásánál nem étvágyuk puszta kielégítését, hanem testük felépítését tartják szem előtt. Igyekeznek minden képességüket a legjobb állapotban tartani, hogy a lehető legjobb szolgálatot tehessék Isten és az emberiség ügyének. Étvágyuk a józan ész és a lelkiismeret ellenőrzése alatt áll. Jutalmuk: egészséges test és értelem. Miközben tartózkodnak attól, hogy nézeteiket bántóan másokra kényszerítsék, a helyes elvekről példájukkal tesznek bizonyságot, és befolyásuknak sok jó gyümölcse van.

A táplálkozási reformot a józan ész is diktálja. Ezt a témát behatóan kell tanulmányozni. Senki se bíráljon másokat, ha nem mindent csinálnak úgy, amint ő! Lehetetlen mindenkinek a szokásaira egyforma rendszabályt felállítani. Senki se gondolja, hogy mindenki számára ő a norma! Nem mindenki tudja enni ugyanazokat az ételeket. Lehet, hogy az, ami az egyik embernek ízlik és egészséges, a másiknak nem ízlik, sőt egyenesen árt. Egyesek nem bírják a tejet, mások pedig megerősödnek tőle. Egyesek nem tudják megemészteni a borsót és a babot, mások pedig egészségesnek találják. Egyesek szeretik a durvább gabonakészítményeket, mások számára pedig azok ehetetlenek.

Akik olyan új vidéken vagy nyomor sújtotta területen élnek, ahol kevés gyümölcs terem, azokat nem szabad a tej és a tojás elhagyására buzdítani. Az igaz, hogy a testes embereknek és azoknak, akikben erősek az állatias szenvedélyek, kerülniük kell az izgató ételek fogyasztását. Különösen az érzéki szokásokra hajlamos gyermekek családjában ne fogyasszanak tojást. De olyan személyek esetében, akiknek gyengék a vérképző szerveik - főleg, ha a szükséges elemeket pótló táplálékok nem szerezhetők be - nem szabad a tejet és a tojást teljesen elhagyni. Nagy gondot kell azonban fordítani olyan tehenektől származó tej, illetve olyan szárnyasoktól származó tojás beszerzésére, amelyek egészségesek, megfelelően gondozottak és tápláltak; a tojást pedig úgy kell megfőzni, ahogy az a legkönnyebben emészthető.

A táplálkozási reformot lépésről lépésre kell megvalósítani. Az állatbetegségek terjedésével a tej- és tojásfogyasztás egyre nagyobb veszélyt rejt magában. Igyekezni kell egészséges és olcsó ételekkel pótolni őket. Tanítsuk mindenfelé, miként kell - amennyire csak lehet - tej és tojás nélkül tápláló és ízletes ételeket készíteni!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%207&version=NT-HU

A közelmúltban egy prédikációs sorozatot tartottam Ezékiel próféta könyvének egyes szakaszairól. Amikor a hetedik fejezethez értem, átugrottam és helyette a nyolcadik fejezetről prédikáltam. Őszintén megvallom, azért hagytam ki a hetedik fejezetet, mert ez egy nehéz fejezet. Az ítéletről szól, és én mindig küszködtem az ítélet témájával.

Fiatal koromban sokszor keveredtem bajba. A feleségem úgy fogalmazott, hogy egy maximális fordulatszámon pörgő gyermek voltam. Mindig azt tettem, amit nem kellett volna, és soha sem tettem azt, amit tennem kellett volna, és ennek eredményeként sokszor találkoztam az ítélettel és a büntetéssel. Könnyen befolyásolható voltam és gyorsan át tudtam hárítani a felelőséget más gyermekekre a családban, de az ítélet formájában megnyilvánuló igazság mindig megtalált engem a teljes erejével, még akkor is, ha sikeresen késleltetni tudtam egy ideig.

Soha nem mutattam nagy érdeklődést az ítélet iránt, így a hetedik fejezet átugrása nem jelentett nagy nehézséget nekem. De miközben a következő fejezeten dolgoztam, az Úr meggyőzött engem, hogy ne hagyjam ki ezt a fejezetet, hanem menjek vissza, és prédikáljam azt, ami a szövegben van. Ahogy imádságos szívvel tanulmányoztam, egy néhány dolog világos lett számomra, különösképpen az, hogy milyen teljes és megsemmisítő volt az Izrael számára kilátásba helyezett ítélet, és hogy milyen személyes volt Isten számára az ítélet (figyeljük meg a személyes névmásokat a 8-9. versekben). Milyen teljes volt Izrael bálványainak a kudarca abban, hogy megmentsék őket Babilontól.

Tanulmányoztam a szöveget, hogy Isten kegyelmének legalább egy kis sugarát felfedezzem, de minden amit találtam Isten személyes, mindent átfogó ítélete. Ekkor kezdett el Isten a szívemhez beszélni. Mivel hajlok arra, hogy a kegyelmet és az ítéletet teljesen különválasszam, és reménykedek, hogy a kegyelem Isten mérlegén sokkal súlyosabb lesz, mint az ítélet a mérleg másik serpenyőjén, nem láttam meg Isten kegyelmét az ítéletében. Hogyan lehet az ítélet kegyelemmel telített? Amikor édesanyám gyermekként fenyített, a célja nemcsak a büntetés volt. A célja ugyanaz volt velem, mint Isten célja Izraellel - a jellemépítés és a növekedés. Isten fegyelmezése kegyelmes, mert ráébreszt arra a tényre, hogy Isten komolyan veszi a bűnt. A fegyelmezésnek időnként szigorúnak kell lennie, hogy a bűn ne terjedjen gyorsabban, mint ahogy amúgy is terjed, és az ítélet azt is nyilvánosságra hozza, hogy bálványaink milyen haszontalanok. Amikor Isten népe szembenézett Isten ítéletével, ezüstjüket és aranyukat kidobálták az utcára, mintha tisztátalan volna (lásd: 19. vers). Az ítéletben megnyilvánuló kegyelem által mi is rájövünk bálványaink értelmetlenségére, amelyeket azért választottunk, hogy kielégítsenek bennünket és elvegyék a félelmeinket. 

Az Ezékiel által megjövendölt ítélet, nem jelentette Júda végső ítéletét. Az ítélet közepette lehetőségük nyílt a bűnbánatra és az egy igaz Istenhez való megtérésre. Amint ma az ítélet folyik, mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy elforduljunk bálványainktól, és visszatérjünk Istenhez. Az ítéletben ott van a kegyelem nagyszerű jó híre! Ámen

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. december 28., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 28 - HÉTFŐ - Ezékiel 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 24. fejezet 1993. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

24. fejezet (1. rész) – A hús mint táplálék  

Sok helyen a halak megfertőződnek a megevett piszoktól, és megbetegednek. Ez különösen akkor következik be, ha érintkezésbe kerülnek nagyvárosok csatornavizével. A szennycsatornából táplálkozó halak elkerülnek távoli, tiszta, friss vizekre, és ott fogják ki őket, ahol a víz tiszta és friss, és esznek belőlük olyanok, akik nem is sejtik a veszélyt, és belehalnak e halak okozta betegségbe.

A húsos étrend következményei nem azonnal vehetők észre, ám ez korántsem bizonyítja azt, hogy az ártalmatlan. Kevesen hiszik el, hogy a húsétel mérgezte meg vérüket, és okozta szenvedésüket. Sokan halnak meg kizárólag a húsevésnek tulajdonítható betegségben, de a valóságos okot nem is sejtik sem ők, sem mások.

A húsos étrend erkölcsi rombolása nem érzékelhető kevésbé, mint a fizikai betegségeké. A húsétel károsítja az egészséget, és ami hat a testre, ugyanúgy hat az értelemre és a lélekre is. Gondolj csak arra a kegyetlenségre, ami az állatokkal szemben a húsevéssel jár, és hogy ez miként hat az okozójára és a szemlélőjére. Mennyire aláássa azt a gyengédséget és emberi érzést, amellyel Istennek ezeket a teremtményeit tekintenünk kellene!

Titok az, hogy sok oktalan állat értelmessége mennyire megközelíti az emberét! Az állatok látnak, hallanak, szeretnek, félnek és szenvednek. Sokkal becsületesebben használják szerveiket, mint sok ember. Együttérzést és gyengédséget tanúsítanak szenvedő társaik iránt. Sok állat sokkal jobban ragaszkodik gondviselőjéhez, mint ahogy az egyes emberek esetében tapasztalható. Szoros szálak fűzik az emberhez, és nagyon szenved, ha ezek a szálak elszakadnak.

Melyik érző szívű ember - aki gondozott már háziállatokat - tud annak az állatnak bizalmat és szeretetet sugárzó szemébe nézni, és tudja szántszándékkal a hentes kése alá helyezni? Hogyan tud húsából jóízűen lakmározni?

Tévedés azt hinni, hogy az izomerő a húsételek fogyasztásának függvénye. Hús nélkül a szervezet szükségletei jobban kielégíthetőek, és jobb egészség élvezhető. A gabona magvak gyümölccsel és főzelékfélékkel együtt a jó vér termeléséhez szükséges minden tápértéket tartalmaznak.

Ezeket az alkotóelemeket a húsos étrend nem tudja olyan jól és olyan teljesen nyújtani. Ha az ember egészsége és energiája megkívánná a húsfogyasztást, akkor Isten kezdetben húst is választott volna az ember táplálékául.

Sok esetben a húsevés abbahagyását bizonyos gyengeségérzet, bágyadtság kíséri. Sokan ezt hozzák fel érvként a hús nélkülözhetetlenségének bizonyítására. Pedig csak azért van hiányérzetük, mert a húsételek izgató hatásúak, hevítik a vért és felkorbácsolják az idegeket. Egyeseknek éppoly nehéz lemondani a húsról, mint az iszákosnak az italról. De a változtatás jót fog tenni nekik.

A húst - elhagyása esetén - pótolni kell gabona magvakkal, zöldséggel és gyümölccsel, amelyek egyrészt táplálóak, másrészt étvágygerjesztőek. Erre különösen a gyenge fizikumúaknak van szükségük, valamint az állandóan kimerítő munkát végzőknek. Egyes országokban, ahol nagy a szegénység, a hús a legolcsóbb étel. Ilyen körülmények között nehezebb változtatni, de azért nem lehetetlen. Tekintetbe kell venni azonban az emberek helyzetét és egy életen át megrögződött szokások hatalmát is. Még a helyes eszméket sem szabad helytelenül kezelni. Senkit sem szabad hirtelen változtatásra biztatni. A húst tápláló és olcsó ételekkel kell pótolni. Ebben a dologban nagyon sok múlik a szakácson. Gondossággal és ügyességgel olyan tápláló és étvágygerjesztő ételeket lehet készíteni, amelyek nagymértékben pótolják a húst.

Minden esetben hassatok az emberek lelkiismeretére, nyerjétek meg az akaratot, kínáljatok ízletes, tápláló ételeket, és akkor szívesen változtatnak, sőt nemsokára nem is fogják a húst kívánni.

Nincs-e már itt az ideje annak, hogy mindenki igyekezzék lemondani a húsról? Miként táplálkozhatnak még mindig hússal és egyéb testet-lelket károsító ételekkel azok, akik a mennyei angyalok társaságára méltó tisztaságra és szentségre törekszenek? Miként olthatják ki Isten teremtményeinek életét, hogy húsukból élvezettel lakmározzanak? Inkább térjenek vissza a kezdetben kapott tápláló és ízletes ételekhez! Gyakoroljanak irgalmasságot az Isten által teremtett és az ő uralmuk alá helyezett oktalan állatok iránt, és erre tanítsák gyermekeiket is!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%206&version=NT-HU

Különösképpen a nyugati embereknek könnyű figyelmen  kívül hagyni azokat a bibliai szakaszokat, amelyek a bálványimádásról beszélnek. Nehéz nekünk Izrael bálványimádását megértenünk, akik olyan helyen élünk, ahol az arany-, kő- és fabálványok nem mindennapi jelenségek. De kultúrától függetlenül mindnyájan ki vagyunk téve a bálványimádás kísértésének egyik vagy másik formájának. A mi bálványaink nem az Asera oszlopok körül találhatók és nem is a magaslatokon vannak. A mi bálványaink a pénz, a kapcsolatok, a szórakozás és a személyes kényelem körül forognak. Jobban értékeljünk azt, amit az emberek gondolnak rólunk,  mint amit Isten gondol rólunk. Lehet, hogy személyes értékünket a munkahelyen elért sikereink, vagy gyermekeink teljesítménye alapján határozzuk meg, nem pedig Jézus értünk kifizetett váltságdíja alapján.  A jólétet az ételben, a gyógyszerekben, a televízió képernyőjén, vagy valamilyen kézben tartható kommunikációs eszköztől várjuk inkább, mint a Golgota keresztjétől. Amíg életünk motorja szépen muzsikál, mint egy jól működő motor, addig elégedettek vagyunk, de amikor a dolgok egy rossz motorhoz hasonlóan kezdenek  el működni, visszatérünk bálványainkhoz azért, hogy jobban érezzük magunkat. Ha igazán őszinték vagyunk önmagunkhoz, nem nagy a különbség az akkori Izrael és a mi mai életünk között.  

 

Ezért, amikor Isten Izrael elleni ítéletéről olvasunk hasonló bűnökért, mint amilyeneket gyakran mi is elkövetünk, könnyen elbátortalanodhatunk és megijedhetünk. Isten hűséges ígéreteihez, hogy ítéletet és büntetést hoz azokra, akik elfordulnak Tőle és bálványokat imádnak. Isten nem akar elveszíteni minket. Ez az emlékeztető Ezékiel próféta könyvében bűntudattal és szégyennel tölthet el bennünket, de a fontos kérdés a következő: Mit teszünk a bűntudattal és a szégyenérzettel? Megkeményedhetünk Istennel szemben és folytathatjuk bűnös életünket, vagy megtörhet a szívünk bűneink miatt, így a Szentlélek visszavezethet Istenhez és megbékélhetünk Vele.

Isten ezt mondja Izraelnek: "De hagyok maradékot. Lesznek, akik megmenekülnek a fegyvertől, a népek közé szétszóródva az országokban" (Ez 6:8).

Ugyanúgy, ahogy Isten hűséges ahhoz, hogy ítéletet és büntetést hozzon, ahhoz is hűséges, hogy egy megtért népet és egy helyreállított maradékot hozzon létre. Ez a maradék azokból tevődik össze, akik tudatában vannak bűneiknek, de ahelyett, hogy elhallgattatnák bűntudatukat, ahelyett, hogy elrejtőznének Előle, és valamilyen más eszköz segítségével próbálnák helyreállítani lelki békéjüket, úgynevezett repedezett és üres kutaknál, az Élet Vizét keresik. Keresni fogod te is ma Őt?

Isten hű. Igen Ő hűséges abban, hogy véget vessen a gonoszságnak, és hűséges abban, hogy igazi szabadulást hozzon maradék népének. Ez egy nagyszerű hír! Ámen.

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. december 27., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 27 - VASÁRNAP - Ezékiel 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 24. fejezet 1992. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

24. fejezet (1. rész) – A hús mint táplálék  

Az az étrend, amelyet Isten kezdetben az embernek előírt, nem tartalmazott állati eredetű táplálékot. Az özönvízig, amikor a föld egész növényzete elpusztult, Isten nem is engedte meg az embernek a hús fogyasztását.

Az ember édeni táplálékának megválasztásával az Úr egyszersmind a legjobb étrendet mutatta meg; Izraelt étrendjének megválasztásával Isten ugyanerre a leckére tanította. Kihozta őket Egyiptomból, és vállalta nevelésüket, hogy olyan nép legyen, amelyet sajátjának nevezhet. Általuk akarta megáldani és tanítani a világot. Olyan táplálékkal látta el őket, amely ezt a célt a legjobban szolgálta. Nem hússal, hanem mannával; "mennyei kenyérrel". Adott ugyan nekik húst egy rövid ideig, de csakis azért, mert elégedetlenkedtek, és Egyiptom húsosfazekai után zúgolódva kívánkoztak. A húsevés következtében a nép ezrei megbetegedtek és meghaltak. Mégsem fogadták soha szívesen a hús nélküli étrend korlátozásait. Az továbbra is nyílt vagy titkos elégedetlenség és zúgolódás forrása volt. Nem is állandósították.

Kánaánba való belépésekor Izrael engedélyt kapott a hús fogyasztására, de óvatos korlátozásokkal, amelyeknek csökkenteniük kellett a húsevés káros következményeit. Tiltva volt a disznóhús és egyéb tisztátalannak minősített állatok - emlősök, madarak és halak - fogyasztása. A megengedett húsok zsíros részének és vérének fogyasztása is szigorúan tilos volt.

Csak jó állapotban levő állatok húsát fogyaszthatták. Széttépett, elhullott állatot nem ehettek, sem olyant, amelynek vérét nem folyatták ki gondosan.

Izrael sokat vesztett azzal, hogy eltért az Isten által megszabott étrendtől. Húsos étrendet kívántak, és viselték ennek következményeit. Jellemükben nem valósították meg a mennyei eszményképet, és nem váltották valóra Isten szándékát. Az Úr "megadá nékik, amit kívántak; de ösztövérséget bocsáta lelkükbe" (Zsolt 106:15). Többre értékelték a földieket a lelkieknél, és nem jutottak el az Isten által szándékolt szent felsőbbrendűségre.

A húsételek elhagyásának okai

A húsevők a magvakat és a zöldségféléket "másodkézből" kapják; mert az állatok e növényekből merítik a fejlődésükhöz szükséges tápanyagokat. A magvakban és zöldségfélékben levő élet beszívódik fogyasztójuk szervezetébe. Mi pedig az állat húsának elfogyasztása által jutunk hozzájuk. Mennyivel jobb közvetlenül megkapni a tápértéket az Isten által táplálékként rendelt ételek fogyasztása útján!

A hús soha nem volt a legjobb táplálék, de fogyasztása most - az állatbetegségek rohamos szaporodása miatt - kétszeresen kifogásolható. A húsevők aligha tudják, mit esznek. Ha alkalmuk lenne látni az élő vágóállatot, és tudnák, milyen minőségű húst esznek, sokszor undorral fordulnának el tőle. Vannak, akik rendszeresen tuberkulózissal és rákkal fertőzött húst fogyasztanak. A tuberkulózis, a rák és más halálos betegségek így továbbítódnak.

A disznó szövetei hemzsegnek a parazitáktól. A disznóról Isten ezt mondta: "Tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestüket se illessétek" (5Móz 14:8). Ez a parancs azért hangzott el, mert a disznóhús nem alkalmas táplálkozásra. A disznó szennyevő állat, és csak ez a rendeltetése. Soha, semmilyen körülmények között nem volt húsa alkalmas emberi táplálkozásra. Egy olyan élőlény húsa sem lehet egészséges, amelynek szenny az életeleme, és amely mindenféle undorító dologgal táplálkozik.

Sokszor visznek piacra állatokat, és eladják táplálékként, amikor olyan betegek, hogy gazdájuk már nem meri tartani őket. Egyes olyan eljárások, amelyekkel eladásra felhizlalják őket, betegséget okoznak. A fénytől és a tiszta levegőtől elzárt mocskos istállók levegőjét belélegző, esetleg bomló táplálékon hizlalt állatok egész teste csakhamar fertőzött lesz a szennytől.

Sok állatot visznek - szenvedések özönének kitéve - távoli piacokra. Elviszik őket a zöld legelőkről; tikkasztó, poros utakon, vagy piszkos kocsikba bezsúfolva fárasztó kilométereken át utaztatják őket. Sokszor órákon át éheztetve és szomjaztatva hajtják szegény lázas és kimerült jószágokat a vágóhídra, hogy az emberek lakmározhassanak hullájukból.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%205&version=NT-HU

Ez egy olyan fejezet, amit a legszívesebben kihagynék. Egy utolsó vizuális eszközzel kezdődik, amely hozzáadódik az előző fejezetben találtakhoz. Isten arra utasítja Ezékielt, hogy borotválja le fejét és a szakállát, ossza el a levágott szőrzetet, egy részét égesse el, egy részét karddal szabdalja, egy részét szórja szélnek, egy részét kösse ruhája szegélyébe, a maradékot pedig égesse el. Ezen a vizuális eszközön keresztül Isten nagyon világosan megüzente, hogy megítéli a népét lázadásuk miatt és haragját kiönti rájuk. Az ítélet és harag témáit mindnyájan legszívesebben kihagynánk.

Van egy barátom, aki együttérzéséről híres. Szereti az embereket és életét azzal tölti, hogy gondoskodik azokról, akik szenvednek. Gyakran vannak álmatlan éjszakái, amikor azokra gondol, akiknek küzdelmeik vannak és imádkozik érettük. Szereti őket, és nemcsak azokat, akik viszont szeretik őt. Gyakran nem alszik azok miatt, akik valami oknál fogva nem kedvelik őt. Ez a hölgy nem akarja, hogy bárki is szenvedjen, még azokat sem, akik őt ellenségüknek tartják. Ez az együtt érző barátom egyszer ezt az ezékieli szakaszt olvasta és úgy gondolta, hogy Isten ítélete túl önkényes és igazságtalan volt, amikor ilyen szigorúan megbüntetett embereket. De ahogy tovább tanulmányozta a Szentírást, rájött arra, hogy mi nem ragadhatjuk ki ezeket a szakaszokat az összefüggéseiből, és nem olvashatjuk elszigetelten a múlttal és a jövővel foglalkozó szakaszoktól.  

A múlttal foglalkozó szentírási szakaszok (azok, amelyek Ezékiel ideje előtt íródtak) olyan évszázadokról számolnak be, amikor Isten áldást ígért az engedelmességért és figyelmeztetett a lázadás következményeire. Így a népet nem érte meglepetésként, és ne voltak tudatlanok abban, amit tettek. Izrael múltja olyan századokról tanúskodik, amelyben Isten hűséges emberei Isten szeretetére emlékeztették a népet, és buzgón intették őket, hogy térjenek vissza az Istenhez való hűséghez. Ezek az igék arról is tanúskodnak, hogy a múltban, amikor a nép megbánta a bűneit, Isten visszafogadta őket családjába. Ezékiel könyvének ötödik fejezete nem egy önkényes Istent mutat be, hanem egy igazságos Istent, aki megtartja ígéreteit.

Mint ahogyan nem olvashatunk szakaszokat a múlttól elszigetelve, úgy nem olvashatunk a jövőtől elszigetelve sem. A mai olvasmányunkban azt láthatjuk, hogy Isten komolyan veszi a bűnt még akkor is, ha mi lekicsinyeljük azt, különösképpen azok bűnét, akik nagyobb ismerettel rendelkeznek. A holnapi olvasmányunkban látni fogjuk, hogy amikor Isten ítéletet hirdet, kegyelemről is gondoskodik. Ámen.

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba