2022. december 31., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 31 - SZOMBAT - 1 Krónikák 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Krónikák 14 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nika%2014&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%2014&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.   Isten ajándéka a jó vezető. Ez a fejezet kiemeli, hogy Isten erősítette meg Dávid királyságát Izraelben és Ő tette naggyá őt. Dávid mindig tudatában volt ennek, és ez alázatosságra késztette őt. Az alázat pedig igen hasznos Isten rendszerében. Jézus földi szolgálatát is megalázkodása tette naggyá. Isten nem csupán Dávidért önmagáért erősítette meg királyságát, hanem ahogy olvastuk, mindez Izrael javára történt, ahogy Jézus esetében is az egész világ javát szolgálta Jézus leereszkedése és az, hogy Istentől tette függővé életét.   

2.   Isten részletekbe menően kommunikál a Hozzá hűséges királlyal. Dávid nem vonakodott kikérni Isten tanácsát és Isten sem vonakodott részletes tájékoztatást és útmutatást adni Dávidnak. Elmondta, hogy meg fogja őt segíteni a harcában és azt is elmondta, hogy milyen haditervvel tudják legyőzni az ellenséget. Dávid nem puszta kívánságból kérdezte meg Isten akaratát, hanem azzal a komoly szándékkal, hogy amit az Isten mond, azt ő kész teljes szívvel és engedelmes lélekkel követni.

3.   Isten emberi eszközök által is dolgozik. Dávid ezt nagyon jól tudta: a győzelem Istentől függ, de azt is tudta, hogy Isten rajta keresztül fogja megvalósítani. Ezért mondta, hogy „Áttört az Isten az én ellenségeimen az én kezem által.”  

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 11. fejezet

11. fejezet – SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN (6. rész)

A csodatétel önmagában még nem bizonyíték

Önmagadért járulj az Atya elé, imádkozz isteni világosságért, hogy biztos lehess benne, mi az igazság! Amikor a bámulatos csodatévő erő megnyilatkozik, és az ellenség a világosság angyalaként jön el, tudj különbséget tenni a valóban isteni munkálkodás és a sötétség hatalmainak utánzásai között! (3SM, 1888, 389. o.).

Jézus Krisztus úgy fáradozott, hogy az Igét hirdette, és enyhítette a szenvedést a gyógyítás csodálatos munkájával. De arra tanítottak, hogy mi most nem dolgozhatunk így, mert Sátán is fölhasználja hatalmát, hogy csodákat tegyen. Isten szolgái ma nem munkálkodhatnak a csodák eszközével, mert hamis gyógyítások is lesznek, és azt állítják, hogy azok isteni eredetűek (2SM, 54. 1904).

Az Úr népe a biztonságát a jövőben nem a csodatételekben találja meg, mert Sátán is utánozni fogja mindazt, amit ők tesznek (9T, 1909, 16. o.).

A Biblia csodákkal nem helyettesíthető

E „gyógyítók” munkájukra hivatkozva eltökélten mentegetik magukat, amiért áthágják Isten törvényét, és engedetlenek. Noha a hatalmukat minden tekintetben és minden mértékben birtkolják, de ebből nem következik, hogy ők mennyei hatalommal rendelkeznek. Ellenkezőleg, ebben csak a nagy csaló csodatévő ereje nyilatkozik meg (2SM, 1885, 50–51. o.).

A csodás megnyilatkozások sohasem pótolhatják a Bibliát! Tanulmányozni kell az igazságot, úgy kell kutatni, akár az elrejtett kincset! Nem kapunk az Úr szavától eltérő vagy annak helyébe lépő más fenséges világosságot. Ragaszkodj a Szentíráshoz, fogadd el a beoltott Igét, amely bölccsé teszi az embert az üdvösségre! (2SM, 1894, 48. o.).

Hamarosan feltárul előttünk az utolsó nagy csalás. Az Antikrisztus szemünk láttára viszi majd véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira hasonlít majd az igazihoz, hogy egyedül a Szentírás által lehet különbséget tenni közöttük. Minden kijelentést és minden csodát az Ige bizonyságtételével kell próbára tenni! (GC, 1911, 593. o.).

Csaknem egyetemes megtévesztés

Most komolyan dolgozó férfiakra és nőkre van szükség, akik a lelkek üdvösségén munkálkodnak! Mert Sátán, mint hatalmas fővezér, harcba szállt, és ebben a végső, még hátralévő időben minden elképzelhető módon dolgozik, hogy bezárja az ajtót a világosság előtt, amit Isten a népére kíván árasztani. A soraiba gyűjti az egész világot, és csak azon kevesek tudnak mindvégig ellenállni neki, akik az Isten követelményéhez hűségesek. Végül még az ő legyőzésükkel is megpróbálkozik (3SM, 1889, 389. o.). {LDE 170.3}  

Az ördög ravasz módszerének eredményeként az elhunytak alakjai is megjelennek, és mindazok összekapcsolódnak vele, akik szeretik és szólják a hazugságot. Figyelmeztetem népünket, hogy még közöttünk is néhányan elfordulnak a hittől, ők majd hitető lelkekre, ördögök tanítására figyelmeznek, és az igazságról gonoszul szólnak.

Akkoriban minden képzeletet fölülmúló dolgok történnek. Lelkészek, jogászok, orvosok, akik engedték, hogy ez a hamisság legyőzze az ítélőképességüket, maguk is téveszméket hirdetnek, egyesülve a megtévesztettekkel. Lelki részegség keríti hatalmába őket (UL, 1905, 317. o.).

 

2022. december 30., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 30 - PÉNTEK - 1 Krónikák 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Krónikák 13 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nika%2013&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%2013&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten közel akar kerülni az emberhez. Isten a legmélyebb, legszorosabb és legmeghittebb kapcsolatra vágyik az emberrel. Jobban vágyik rá, mint arra, hogy az ember bűntelen tökéletes legyen. Dávid története erre az egyik legjobb példa. Dávid igazi barátja volt Istennek. Nem volt tökéletes, de tiszta szívből szerette Istent és nem, akart csalódást és fájdalmat okozni neki. Ez a vágya testesült meg abban, hogy a frigyládát Jeruzsálembe vigye, mert a frigyláda Isten királyiszéke és lakóhelye volt. Isten ma is vágyik az ember közelségére. Nem egy felszínes vallásosságra, hanem igazi meghitt és mély barátságra.

2.    Isten a kiegyensúlyozottság Istene. Miközben vágyik az emberrel való mély kapcsolatra, tudja, hogy ez a szélsőségesség veszélyével is járhat. Egyesek félreértik Isten leereszkedését, és elveszítik az iránta való tiszteletüket. Az ilyen embereknek Isten „egy haver.” Uzza esete ezt bizonyítja. Miközben Dávid és a nép ünnepelték Isten közelségét, Uzza megérintette Isten ládáját és meghalt. Nem azért kellett meghalnia Uzzának, mert Isten mérges lett, hanem azért, mert Dávidnak és a népnek meg kellett tanulniuk azt, hogy miközben Isten leereszkedik az emberhez és igazi meghitt kapcsolatra törekszik velük Ő akkor Is Isten marad, az ember pedig a teremtménye. Nem szabad Isten szentségével hétköznapi módon bánni.

3.    Isten nem akarja, hogy az ember féljen tőle. Miután Uzza meghalt, Dávid elkezdett félni tőle. Sátánnak ez a taktikája. Először megpróbálja azt, hogy az embernek felszínes kapcsolata legyen az Istennel. Tudja, hogy a felszínes vallásosság nem sokat ér. Ha Isten meggyőzi az embert arról, hogy engedje Őt közelebb önmagához, az ördög ráveszi az embert, hogy ne vegye komolyan Őt, ne adja meg neki a kellő tiszteletet. Ha Isten jelzi, hogy ezzel nincs minden rendben, akkor az ember elkezd félni Istentől. Ezzel pedig eléri azt, hogy elidegenedik tőle. Te milyen kapcsolatban vagy az Istennel? Felszínes kapcsolatban? Szereted őt, de tiszteletlen vagy vele szemben? Vagy félsz tőle? Dávidnak később sikerült megtalálni az egyensúlyt.  

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 11. fejezet

11. fejezet – SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN (6. rész)

Az égből jövő tűz

Nem szabad bíznunk az emberek állításaiban, hiszen Krisztus előre megjövendölt kijelentései szerint azt állítják majd, hogy a betegek gyógyításával csodát tesznek. Mi a bámulatba ejtő ezen, ha egyszer közvetlenül mögöttük a nagy csaló áll – a csodatevő, aki még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára?! (2SM, 1887, 49. o.).

Az ördög hazug praktikái majd rabul ejtik a világot, és még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Majd csodákkal kereskedik, és ez a bámulatos erő végigsöpör az egész világon (2SM, 1890, 51. o.).

Sátán eljön, hogy megtévessze, ha lehet, még magukat a választottakat is. Azt állítja magáról, hogy ő Krisztus, nagy orvosmisszionáriusnak tetteti magát. Tüzet hoz le mindenki szeme előtt, annak bizonyságaképpen, hogy ő Isten (MM, 1903, 87–88. o.).

Az Ige azt mondja, hogy az ellenség olyan eszközök által dolgozik, akik elpártoltak a hittől, és most látszólag emberfeletti dolgokat művelnek, akár tüzet is aláhoznak az égből a szemünk láttára (2SM, 1907, 54. o.).

„Nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatnak néki, hogy cselekedje” (Jel 13:13-14). Ez a jövendölés nem puszta csalásokról szól. Az embereket olyan csodák vezetik félre, amelyek véghezvitelére valóban hatalma lesz Sátán eszközeinek, és nem csak látszatot keltenek (GC, 1911, 553. o.).

Sátánt istenítik

Ebben az időben az Antikrisztus igazként jelenik meg, és világunk nemzetei Isten parancsolatait teljes mértékben érvénytelenítik. Az Úr szent törvénye elleni lázadás beérik. Ennek a forrongásnak azonban Sátán az igazi vezetője, aki a világosság angyalának öltözik. Megtéveszti az embereket, akik őt Isten helyére emelik, és istenként tisztelik. De a Mindenható közbelép, és az ördög felmagasztalásában egyesült hitehagyó egyházakra kimondja az ítélet: „Annakokáért egy nap jönnek rá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt” (Jel 18:8) (TM, 1893, 62. o.).

Ahogy a mi Urunk, Jézus Krisztus második megjelenése egyre közeledik, a gonoszok alulról jövő eszközöket hoznak működésbe. Sátán nem csak emberi lényként jelenik meg, hanem megszemélyesíti Krisztust és a világ, amely elutasította az igazságot, elfogadja urak Urának és királyok Királyának (5BC, 1900, 1105–1106. o.).

 


2022. december 29., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 29 - CSÜTÖRTÖK - 1 Krónikák 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Krónikák 12 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nika%2012&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%2012&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.   Isten az önérdek nélküli szolgálatot tudja igazán megáldani és hatékonnyá tenni. Ez a fejezet beszámol arról, hogy Dávidhoz sokan csatlakoztak, amikor Saul elől a sivatagban menekült. Ezeket az embereket semmi önérdek nem indította, mert nem tudhatták előre, hogy Dávid király lesz és jó dolguk lehet mellette. A sivatagban sanyarú körülmények között éltek és bármikor számíthattak Saul bosszújára. Azonban pontosan ezért voltak ilyen sikeresek, mert nem a saját érdekeiket követték. Dávidban meglátták azt az embert, akit jó követni és szolgálni még a sanyarú körülmények között is. Isten ma is kész gazdagon megáldani az önzetlen, önfeláldozó embereket, akik Istent teszik az első helyre, felebarátjukat a másodikra és ők csak ezután következnek.

2.   A jobb kilátások több embert vonzanak Istenhez. Amikor Dávid Hebronban elkezdett uralkodni, sokkal többen csatlakoztak hozzá, mint a sivatagban – ezrek és százezrek. Ezek az emberek már láttak valamit Dávidban, ami hasznos lehet nekik. Dávid már nem egy pusztában menekülő ember, hanem király. Igaz, hogy még nem az egész Izrael királya, de hozzá tartozni már előnyökkel jár.

3.   Isten uralma örömöt eredményez. Dávid uralkodásával nemcsak Dávid jutott uralomra, hanem Isten is. Isten a királyon keresztül uralkodott Izraelben. A neki engedelmeskedő királyok által meg tudta valósítani uralmát. Dávid uralkodása egy ilyen időszak volt, amikor Isten volt Izrael ura. A fejezet végén azt olvassuk, hogy a nép ünnepelt és adományokat adott, mert öröm volt Izraelben. Öröm volt, mert Dávid uralkodott, de még nagyobb öröm volt azért, mert Isten is kifejthette uralmát.  

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 11. fejezet

11. fejezet – SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN (5. rész)

Miben különbözik az utánzat az eredetitől?

Isten nem engedi meg Sátánnak, hogy Krisztus adventjét utánozza (GC, 1911, 625. o.).

Sátán… Jézus Krisztust megszemélyesítve fog eljönni, hatalmas csodákat téve; az emberek leborulnak és mint Istent imádják. Azt parancsolják majd nekünk, hogy hódoljunk e lény előtt, akit a világ megváltóként dicsőít. Mit tegyünk? Mondjuk nekik, hogy Jézus Krisztus előre figyelmeztetett bennünket, és éppen ilyen ellenségtől óvott, aki az ember legelszántabb ellensége, és mégis azt állítja magáról, hogy Isten. Amikor Jézus megjelenik, hatalommal és nagy dicsőséggel, tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal kíséretében közeledik, és amikor Ő jön el, felismerjük majd a hangját (6BC, 1888, 1106. o.).

Sátán minden előnyre szert akar tenni… A világosság angyalának álcázva magát csodatévőként jár a földön. Gyönyörű nyelven hangoztatja magasztos nézeteit; jóságos szavakat szól, és irgalmas cselekedeteket visz véghez. Krisztust személyesíti meg. Egy ponton azonban éles különbség mutatkozik meg: Sátán elfordítja az embert Isten törvényétől. Ennek ellenére annyira jól színleli az igazságosságot, hogy ha lehetséges lenne, még a választottakat is elhitetné. Koronás fők, elnökök, magas tisztséget betöltő emberek hajolnak meg hamis elméletei előtt (FE, 1897, 471–472. o.).

Csodák történnek

A beteget előttünk gyógyítják meg. Szemünk láttára történnek majd káprázatos események. Vajon felkészültünk a megpróbáltatásra, amely akkor vár ránk, amikor Sátán hazug csodái még teljesebben mutatkoznak meg? (1T, 1862, 302. o.).

A gonosz lelkek befolyása alatt állók majd csodákat tesznek. Ráolvasással embereket betegítenek meg, majd eltávolítják róluk az átkot, és ezzel elérik, hogy mások is úgy képzeljék, mintha a betegek az ő erejük által gyógyultak volna meg. Sátán mindig is ezt teszi, újra meg újra (2SM, 1903, 53. o.).

Hamarosan tüneményes események szemtanúi leszünk, amelyek szorosan kapcsolódnak a hitetőhöz. Isten szava kijelenti, hogy az ördög csodákat fog tenni. Embereket betegít meg, azután hirtelen visszavonja róluk gonosz hatalmát és gyógyultnak tekintik őket. Ezek a látszólag gyors javulások próbára teszik a hetednapi adventisták állhatatosságát (2SM, 1904, 53. o.).

Sátán bizonyos megtévesztések által olyan csodákat tud véghezvinni, amelyek valódinak látszanak. Ez a probléma jelentette az izraelitáknak a próbát Egyiptomból való szabadulásuk idején (2SM, 1907, 52. o.)

2022. december 28., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 28 - SZERDA - 1 Krónikák 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Krónikák 11 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nika%2011&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%2011&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.   Isten megtalálta a szíve szerint való királyt. Izrael története arról tanúskodik, hogy ez nem volt olyan egyszerű, és nem sűrűn akadtak ilyen emberek. Istennek néha sokat kellett várni egy olyan ember felbukkanásáig, aki hűséges lesz hozzá, és Izraelt jó úton vezeti. Még Istenre is igaz, hogy „hozott anyagból dolgozik.” Dávid uralkodásával Izrael fénykora kezdődik el, de még Dávid sem volt tökéletes. Istennek nevelni kellett őt is. A Krónikák könyve ezt igyekszik elhallgatni és csak Dávid szép és jó dolgairól beszél. A fentebb említett tény akkor is igaz, ha hiszünk Isten átalakító hatalmában. Időnként csodás megtérések és változások tanúi vagyunk, de a világunk mégis az emberi gyengeségekről szól. A csoda az, hogy Isten a történelemben a tökéletlen emberek sora által építette fel és vitte győzelemre művét, amelyben időnként voltak olyanok, akik közelebb álltak hozzá, és megdicsőítették Őt, és voltak olyanok is (többségében), akik szégyent hoztak a nevére.

2.   Az Úr Dávidnak erős, bátor férfiakat ad elhívása betöltésének sikerre viteléhez. Isten gondoskodott olyan emberekről, akik Dávidot segítették és megkönnyítették uralkodását. Ez a fejezet felsorolja Dávid hős és vitéz embereit. Egyetlen király mellett sem találunk ilyen sok bátor és sikeres hőst, mint Dávid mellett. Azt is mondhatnánk, hogy Isten a legjobb segítőket adja azoknak, akik szíve szerint élnek és szolgálnak. Isten a semmiből is segítők seregét rendeli azok mellé, akik Benne bíznak és a Tőle való függést választják.  

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 11. fejezet

11. fejezet – SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN (4. rész)

Sátán utánozza Krisztust

Van egy határ, amit az ördög nem léphet át, és itt csaláshoz folyamodik, hogy meghamisíthassa azt, amire nem terjed ki a hatalma, hogy valóban véghez is vihesse azt. Az utolsó napokban úgy jelenik meg, hogy az emberek a másodszor is a földünkre eljövő Krisztusnak hiszik. Csakugyan átváltoztatja magát a világosság angyalává. Minden részletben utánozza Jézus megjelenését, ez mégis csak azokat tévesztheti meg, akik a fáraóhoz hasonlóan ellenállnak az igazságnak (5T, 1889, 698. o.).

A szemfényvesztés nagy drámájának tetőfokán Sátán maga fogja megszemélyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével teljesednek be. A nagy csaló most azt a látszatot kelti, hogy eljött, akire vártunk. A föld különböző részein Sátán káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az emberek között – ahhoz hasonlóan, ahogy János a Jelenések könyvében jellemezte Isten Fiát: „A hét gyertyatartó között hasonlót [láttam] az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása” (Jel 1:13-15). Az őt körülövező dicsőség meghaladja mindazt, amit halandó szem valaha is látott. Ez a győzelmi kiáltás harsog a levegőn keresztül: „Krisztus eljött! Eljött Krisztus!”

Az emberek leborulva imádják, miközben felemeli kezét és áldást mond rájuk, ahogyan Jézus áldotta meg tanítványait a földön jártakor. Hangja lágy, szelíd és mégis dallamos lesz. Gyöngéd, könyörületes szóval elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzott drága mennyei igazságokból; meggyógyítja az emberek betegségeit, majd a Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és mindenkinek megparancsolja, hogy szentelje meg az általa megáldott napot (GC, 1911, 624. o.).

Sátán látszólag válaszol a szentek imáira

Sátán látja, hogy ügye vesztésre áll. Nem tud az egész világon végigszáguldani. Még egy utolsó, kétségbeesett erőfeszítést tesz, hogy a hűségeseket csalás által legyőzze. Ezt az Üdvözítő megszemélyesítése által vinné véghez. Azt a királyi öltözéket ölti magára, amelyet János a látomásában oly szemléletesen leírt. Hatalmában áll, hogy megtegye. Úgy jelenik majd meg becsapott követőinek – a keresztény világnak, amely nem fogadta be az igazság szeretetét, hanem gyönyörködött az igazságtalanságban, ami a törvény áthágása –, mint a visszatérő Megváltó.

Azt állítja magáról, hogy ő Krisztus, és el is hiszik, hogy ő Jézus, gyönyörű, felséges lény, pompás öltözékben, lágy hanggal, kellemes szavakkal és olyan dicsőséggel, amihez foghatót halandó szem még nem érzékelt. Ekkor rászedett, becsapott követői győzelmi kiáltásban törnek ki: „Jézus Krisztus másodszor is eljött! Krisztus eljött! Pontosan úgy emelte fel a kezét, mint amikor a földön járt, és megáldott minket…”

A szentek csodálkozva szemlélik a történéseket. Vajon őket is sikerül becsapni? Ők is imádni fogják Sátánt? Isten angyalai ekkor körülveszik a hívőket. Egy tiszta, határozott, dallamos hangot hallanak: „Nézzetek fel!”

Egyetlen cél felé emelik az imádkozók tekintetüket – lelkük végső és örök üdvösségére. Az örök élet ígérete lebegett célként szemük előtt. Ó, milyen komolyan és buzgón vágyakoztak erre! Az ítélet és az örökkévalóság tűnt fel a lelki szemeik előtt. Tekintetüket hit által a ragyogó trónra szegezték, amely előtt majd a fehér ruhába öltözöttek állnak. Ez tartotta vissza őket attól, hogy belemerüljenek a bűnbe, ez segítette őket, hogy mindvégig kitartva győzzenek…

Sátán végső erőfeszítéseivel igyekszik megtéveszteni az embereket. Hallja a meg nem szűnő kiáltást, hogy jöjjön el Jézus Krisztus és szabadítsa meg őket. Utolsó stratégiája értelmében megszemélyesíti a várva várt Üdvözítőt, és elhiteti velük, hogy megérkezett imáikra a válasz (Ms, 1884, 16. o.)

2022. december 27., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 27 - KEDD - 1 Krónikák 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Krónikák 10 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nika%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%2010&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Az Úr elfordul Saultól, aki engedetlenséget tanúsít Istene iránt. Lehet, hogy furcsán hangzik, hogy Isten elfordul valakitől, de ha ismerjük a történetet, értjük a helyzetet. Isten hosszú időn keresztül mindet megtett Saulért, de Saul elfordult tőle és elhagyta Őt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Saul fordult el Istentől. Tény az, hogy elérkezett a pillanat, amikor Isten már nem tudott közösséget vállalni Saullal, és nem tudta védeni őt. Saul története tanulság számunkra, hogy nem érdemes Isten kegyelmével játszani. Nem azért, mert Isten türelme elfogy, hanem azért, mert az Élet forrásától elszakadt ember mindenféle segítség nélkül marad.

2.    Isten kegyelmémével nem érdemes játszani. Ez a történet világosan szemlélteti annak a következményét, ha valaki Isten kegyelmével játszik. Saul óriási sikereket ért el, amikor komolyan vette és szerette Istent. Azonban beindult egy folyamat, amelyben egyre távolabb került Istentől, egészen addig, hogy a történet végén fegyverzete és koponyája egy filiszteus templomban a filiszteus isten dicsőségét szolgálja. Ez tragédia, mert a történet másképp is végződhetett volna. És az, hogy így alakult, nem Istenen múlt, hanem Saulon. A te történeted, hogy fog végződni?   

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 11. fejezet

11. fejezet – SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN (3. rész)

Gonosz angyalok – emberi formában

Sátán minden alkalmat kihasznál, hogy eltérítsen minket Isten iránti hűségünktől. Ő és a vele elbukott angyalok a megtévesztés szándékával emberként jelennek meg a földön, de az Úr angyalai is lejönnek közénk emberi alakban, és minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak majd az ellenség céljainak meghiúsítására (8MR, 1903, 399. o.).

Gonosz angyalok emberként beszélnek az igazságot ismerőkkel. Isten hírnökeinek állítását hamisan magyarázzák és félreértelmezik… Talán a hetednapi adventisták elfelejtették az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetében foglalt figyelmeztetéseket?! A sötétség hatalmasságai ellen vívunk háborút. Ha nem követjük szorosan Vezetőnket, Sátán győzelmet arat felettünk (3SM, 1903, 411. o.).

Soraink között a gonosz angyalok hívők alakjában fognak munkálkodni, hogy behozzák a hitetlenség lelkületét. Ez azonban mégse bátortalanítson el, hanem siess őszinte szívvel az Úrhoz, és kérd segítségét a sátáni eszközök erejének legyőzéséhez! A gonosznak ezen képviselői nem azért jelennek meg az összejöveteleinken, hogy áldást nyerjenek, hanem hogy Isten Lelkének befolyása ellen dolgozzanak (2MCP, 1909, 504–505. o.).

A halottak megszemélyesítése

Nem nehéz a gonosz angyaloknak meghalt szentek vagy bűnösök alakját fölvenni, és emberi szemek számára láthatóvá válni. Ezek a jelenségek egyre gyakoribbak lesznek, és az idők végéhez közeledve mind megdöbbentőbb eseményeknek leszünk tanúi (Ev, 1875, 604. o.).

Sátán legeredményesebb és leglenyűgözőbb csalása, hogy be akar férkőzni azok bizalmába, akiknek szerettei a sírban nyugszanak. Bukott angyalok jelennek meg a már halott rokonok alakjában; a velük történt eseteket ismétlik meg, és oly dolgokat tesznek, amelyek az elhunytak életében voltak tapasztalhatók. Ezzel a módszerrel elhitetik az emberekkel, hogy régi barátaik végül is angyalok, akik fölöttük lebegnek, és velük társalognak. Sátán gonosz munkásairól azt feltételezik, hogy elhunyt társaik azok; egyfajta bálványimádó tisztelettel tekintenek rájuk, és kijelentéseiknek sokak szemében nagyobb a súlya, mint Isten szavának (ST, 1889. augusztus 26.).

A nagy csalónak hatalma van arra, hogy felidézze a néhai barátok alteregóit. A hamisítvány tökéletes, hiszen bámulatos pontossággal utánozza az ismerős tekintetet, szófordulatokat és hanghordozást… Sokan szembetalálják magukat a kedves rokonokat és barátokat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik majd a legveszélyesebb eretnekséget hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat pengetik, és igényeik alátámasztására csodákat is tesznek (GC, 1911, 552, 560. o.).

Sátán még Krisztust is megszemélyesíti

Az ellenség fölkészült arra, hogy csodatévő hatalmával az egész világot megtéveszthesse. Eljut addig a pontig, hogy megszemélyesíti a világosság angyalait, sőt felölti az Üdvözítő alakját is (2SM, 1894, 96. o.).

Ha most olyan könnyű az embereket félrevezetni, hogyan fogunk majd megállni, amikor Sátán Jézusként jelenik meg és tesz csodákat? Ki tud szilárdan kitartani a hamis magyarázatok ellenére is, amikor azt állítja magáról valaki, hogy ő Jézus Krisztus – noha valójában ő az ördög, aki a Megváltónak adja ki magát, és látszólag Jézus munkáját végzi (2SM, 1897, 394. o.).

Sátán harcba száll és megszemélyesíti Krisztust. Elferdít, rosszul alkalmaz és mindent kiforgat, amit csak felhasználhat (TM, 1898, 411. o.). {LDE 162.3}  

Alulról jövő erő munkálkodik azon, hogy létrehozza a dráma utolsó nagy felvonását: Sátán Megváltóként való eljövetelét. A hamisságnak minden megtévesztésével dolgozik azok lelkében, akik titkos társaságokba tömörültek (8T, 1904, 28. o.).

2022. december 26., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 26 - HÉTFŐ - 1 Krónikák 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Krónikák 9 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nika%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%209&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.   Isten fontos szerepet szán Jeruzsálemnek. Ez a fejezet felsorolja Jeruzsálem lakóit. Jeruzsálem későn lesz Izrael tulajdona, Dávid szerzi meg azt a jebuzeusoktól és teszi meg fővárossá. Itt épül fel Salamon temploma, amelyet Isten lakóhelyének tulajdonítanak. A babiloni fogság alatt a templom és a város romokban hever, de Dániel ennek ellenére naponta háromszor ablakot nyit Jeruzsálem felé és így imádkozik. A keresztények számára a mennyei Jeruzsálem a vágyott város. Jeruzsálem az a város, amit Isten magáénak nevez. Ez az Isten városa.

2.   A jeruzsálemi templomszolgálatot Isten a lévitákra bízza. Az egyik ilyen szerep a kapuőr szolgálat volt, ami nemcsak a templom védelmét szolgálta, hanem a felszerelés és a raktározás feladata is az övék volt. Minden felszerelést leltárba vettek és hiánytalanul elszámoltak. Ugyanezt tették a finomliszttel, a borral, az olajjal, a tömjénnel és a fűszerekkel is. Ők feletek a szent kenyerek elkészítéséért és rendszeres cseréjéért.   

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 11. fejezet

11. fejezet – SÁTÁN CSALÁSAI AZ UTOLSÓ NAPOKBAN (2. rész)

Hamis ébredések

Láttam, hogy Istennek még őszinte gyermekei vannak a „névleges adventisták” és az elesett egyházak között. Mielőtt a csapások kitöltetnének, lelkészek és tagok hívatnak ki ezekből a közösségekből, és ők boldogan fogadják el az igazságot. Sátán tudja ezt, és a harmadik angyal hangos kiáltásának felhangzása előtt izgalmat szít ezekben az egyházakban, hogy akik elutasították az igazságot, azt higgyék: Isten velük van (EW, 1858, 261. o.).

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa… Az ellenség ezt a munkát meg akarja akadályozni. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti…

Ezt az időt az érzelmi túlfűtöttség jellemzi, az igaz és a hamis keveredése, ami rendkívül alkalmas a megtévesztésre. Azonban nem szükségszerű, hogy bárki is áldozatául essen a megtévesztéseknek. Nem nehéz megállapítani Isten Igéjének fényénél e mozgalmak természetét. Ha az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak az önmegtagadást és a világról való lemondást igénylő világos, lélekpróbáló igazságtól, akkor Isten áldása ott nem nyugszik meg, ebben bizonyosak lehetünk (GC, 1911, 464. o.).  

A zene kelepcévé válik

Az Úr megmutatta nekem azokat a dolgokat, amelyekről írtál, hogy megtörténtek Indianában; és közvetlenül a kegyelemidő lejárta előtt újólag felbukkannak. Majd minden durva dolgot előadnak. Dobbal, zenével és tánccal kísérve fognak kiabálni. Az értelmes lények érzékei annyira összezavarodnak ettől, hogy nem lehet bízni a helyes ítélőképességükben…

A tébolyult lárma sokkolja az érzékeket és megrontja a helyes ítélőképességet, ami áldást hozhatna az életünkbe. A sátáni ügynökök hatalma a farsanghoz hasonló zajjal és lármával vakít el, és ezt a Szentlélek munkájának nevezik… A múltban szintén meglévő dolgok megtalálhatóak a jövőben is. Sátán a zenét csapdává akarja tenni azzal, ahogy azt művelik (2SM, 1900, 36, 38. o.).

Ne adjunk helyet különös gyakorlatoknak, amelyek valójában csak elvonják az értelmet a Szentlélek mély befolyásától! Isten munkáját mindig nyugalom és méltóság jellemzi (2SM, 1908, 42. o.).

Hamis nyelveken szólás

A fanatizmust, a hamis izgalmat, a hamis nyelveken szólást és a zajos ünneplést az egyházban Isten ajándékának tekintették. Némelyeket megtévesztettek ebben a kérdésben. Mindezek nem teremtek jó gyümölcsöt. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mt 7:16). A hit különleges bizonyítékának tekintették a fanatizmust és a zajongást. Néhányan nincsenek megelégedve az összejövetellel, hacsak nem élnek át valamiféle erőteljes, boldog élményt. Azon fáradoznak, hogy érzelmeiket felajzzák. De az ilyen istentiszteleteknek nincs jótékony befolyása. Amikor a boldog szárnyalás elmúlik, mélyebbre süllyednek, mint ahol az összejövetel előtt voltak, mert érzéseik nem a helyes forrásból származtak.

A lelki fejlődés szempontjából azok a leghasznosabb alkalmak, amelyeket ünnepélyesség és a szív mélységes vizsgálata jellemez, amikor mindenki önmaga megismerésére törekszik, és komoly, mély alázattal kíván Krisztustól tanulni (1T, 1864, 412. o.).