2022. november 30., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 30 - SZERDA - 2 Királyok 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Királyok 8 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%208&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten nem feledkezik meg a legkisebbekről sem. Isten fiút adott a sunemita asszonynak, majd feltámasztotta és visszaadta neki. Amikor éhség közeledett Izraelhez, figyelmeztette őket és tanácsolta, hogy az éhínség elől meneküljenek idegen földre. Amikor hét év elmúltával visszajöttek, Isten gondoskodott róluk, hogy visszakapják házukat és földjüket, kárpótolva őket a föld hétéves terméséért, amelyet más élvezett ez alatt az idő alatt.

2.    Istennek tökéletes az időzítése. Az asszony pontosan akkor érkezett a királyhoz, amikor Géházi, a próféta szolgája, a király kérésére elmesélte Elizeus csodatételeit és épp az asszonyról beszélt, akinek a fiát feltámasztotta. Nem is lehetett volna jobb az időzítés! Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a király kedvezően bírálja el az asszony kérését.

3.    Isten csodáinak történetére még a gonosz király is kíváncsi. Izrael királya kíváncsian hallgatja Isten csodatetteinek történetét, amelyeket Elizeus próféta által hajtott végre. Isten az Ő hatalmával le tudja nyűgözni még a hitetlen és gonosz királyt is.

4.    Isten látja a szíveket. Nemcsak Izrael királyát nyűgözte le Isten hatalma és az Ő prófétája, hanem egy idegen ország királyát is. Amikor a próféta Damaszkuszba, Szíria fővárosába érkezik, az eseményt a királynak is jelentik, mert ott is híre volt, és tisztelettel viszonyultak hozzá, még a király és főparancsnoka is. Isten azonban, aki a szíveket vizsgálja beletátott ennek a főparancsnoknak a szívébe és látta azt, hogy milyen szenvedést és pusztítást fog okozni népe között.            

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben:

a.    aki a kapzsi Géházinak is megbocsátott, aki leprás lett Naámán meggyógyítása után – most tisztelt emberként látjuk a király előtt

b.    aki kedvessé teszi gyermekeit a magas beosztásban levők előtt – jelen esetben a király előtt

c.    akinek a jó híre és tisztelete idegen országok vezetői között is megtalálható – Damaszkuszban hírértékkel bírt az az esemény, hogy az Isten embere a városba érkezett

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 7. fejezet

7. fejezet – A VIDÉKI ÉLET (4. rész)

Légy önellátó

A Teremtő azt szeretné, ha népe vidékre költözne, ahol letelepedne, saját gyümölcsöt, zöldséget termesztene, és gyermekeik közvetlen kapcsolatba kerülhetnének Isten alkotásaival a természetben. Vigyétek el családjaitokat a városokból, ez az üzenetem! (2SM, 1902, 357–358. o.).

Az Úr újból és újból arra utasította népét, költözzön vidékre, ahol megtermelheti magának a szükségeset, mert a vétel és az eladás nagyon komoly problémát fog jelenteni a jövőben. Kezdjük el komolyan venni az újból elismételt felszólítást: menjetek ki a városokból a vidéki tájakra, ahol nincsenek egymás mellé zsúfolva a házak, és ahol ellenséges zavargásoktól mentesen élhettek (2SM, 1904, 141. o.).

Intézmények a nagyvárosok környékén

Jó ítélőképességű férfiakat kell megbízni, akik szándékaikat nem verik nagydobra, miközben vidéken telephelyeket keresnek, ahonnan a városok könnyen elérhetők, amelyek alkalmasak munkások képzésére, és egyúttal megfelelő feltételeket biztosítanak a betegápoláshoz és az igazságot nem ismerő, megviselt lelkek gondozásához. A nagyvárosok közvetlen közelében keressetek ilyen helyeket, ahol akár a tulajdonos ajándékaként, akár népünk adományaiból finanszírozott alkalmi vétel útján juthattok alkalmas épületekhez. Ne emeljetek házakat a zajos városokban! (Ev, 1909, 77. o.).

Cooranbong (New South Wales állam)

Hol legyen ausztráliai bibliaiskolánk?… Ha az oktatási intézmények a városokban vagy azoktól csupán néhány kilométerre helyezkednének el, az súlyosan megnehezítené a dolgunkat, hogy az előző nevelés befolyását ellensúlyozzuk az ilyen szabadnapok eltöltésével és a szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatban, mint például a lóverseny, és a fogadások…

Szükségesnek találjuk majd, hogy iskoláinkat a városokon kívül és azoktól távol, de mégsem annyira messze létesítsük, hogy még kapcsolatba se kerülhessenek velük, ha ott jót tennének és világítanának az erkölcsi sötétségben (FE, 1894, 310, 313. o.).

Minden kedvező benyomást tett rám, kivéve, hogy messze voltunk a fő közlekedési útvonalaktól, és ezért lehetőségünk sem volt, hogy fényt sugározzunk abba az erkölcsi sötétségbe, amely halállepelként borítja nagyvárosainkat. Úgy tűnik, ez az egyetlen ellenvetés mutatkozott. De hát akkor sem volna ajánlatos iskolákat építeni egyik nagyvárosunkban sem (8MR, 1894, 137. o.).

Jobban, mint valaha, meggyőződtem afelől, hogy ez a megfelelő hely az iskolának (8MR, 1894, 360. o.).

2022. november 29., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 29 - KEDD - 2 Királyok 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Királyok 7 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%207&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten kijelenti szándékát, de nem mindegy hogyan reagálunk rá:

a.    Isten embere, Elizeus kételkedés nélkül fogadta Isten szavát. Tudta, hogy az Úr meg tudja tenni azt, ami embernek lehetetlen.

b.    A főember vak hitetlenséggel szólt az Úr előtt. Az Úr megismertette szándékait, de teljes hitetlenségről tett tanúságot. A főember gúnyolódása nem változtatott az események menetén. Isten beavatkozása megkülönböztető jellegű volt. Sokaknak bőséget jelentett, de pusztulást a hitetlennek.

c.    A négy leprás túlélni akart. Elhatározták, hogy behódolnak az ellenségnek, így legalább egy esélyük lehet a túlélésre.  Az események viszont megváltoztatták őket

2.    Isten bőséget ad a szükség helyére. Nagyon nehéz elképzelni kétségbeejtőbb helyzetet, mint Izrael fővárosáé volt ebben az időben. Isten nemcsak azt ígérte, hogy lassú változás és javulás indul el, hanem azt, hogy a nyomorúságot bőségre változtatja. Egyszer mindenképpen részünk lesz ebben a tapasztalatban, amikor Isten átváltoztatja nyomorúságos testünket, hogy Fiáéhoz hasonló legyen, és a szűkölködést bőség váltja fel.

3.    Isten leprásokra bízza az evangéliumot. Az evangélium a győzelem jó híre, illetve az azért járó jutalom. A nagy győzelemről szóló hírt leprások viszik el a királyhoz. Isten egyrészt bátorságot adott ezeknek a leprásoknak, másrészt felébresztette lelkiismeretüket, hogy ne legyenek önzők és ne csak saját magukra gondoljanak. Ez így van valahogy velünk is. Isten ránk, bűnösökre bízta az evangéliumot, a győzelemről szóló örömhírt és felébresztette lelkiismeretünket, hogy azt másoknak átadjuk.          

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben:

a.    aki prófétáján keresztül jó hírt, a szabadulás jó hírét küldi nyomorúságban lévő népének

b.    aki olyan zajt hallat, amivel óriási hadsereget elűz

c.    aki megelégíti népét és betölti szükségleteiket

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 7. fejezet

7. fejezet – A VIDÉKI ÉLET (3. rész)

A vidék előnyei

Szülők családjukkal a városokba sereglenek, mert azt képzelik, könnyebben jutnak megélhetéshez ott, mint vidéken. Mivel a gyermekeknek nincs elfoglaltságuk tanítás után, így őket az utca neveli. A gonosz játszótársaktól bűnös és kicsapongó szokásokat sajátítanak el (5T, 1882, 232. o.).

Csak küldjétek fiaitokat városi iskolába, ahol a kísértések minden válfaja leselkedik rájuk, hogy magához vonzza és demoralizálja őket, és a jellemépítés munkája tízszer olyan kemény lesz a szülőknek és kicsinyeiknek egyaránt (FE, 1894, 326. o.).

A városok telítődtek kísértésekkel. Munkánkat alakítsuk aszerint, hogy – amennyire csak lehetséges – fiataljainkat távol tartsuk e fertőtől (AH, 1902, 136. o.).

Eljött az idő, hogy népünk a városokból félreesőbb, nyugalmasabb helyre költöztesse családját, különben sok ifjú és idős az ellenség csapdájába kerül, majd pedig áldozatul esik neki (8T, 1904, 101. o.).

Száz közül egy háztartás sincs, mely fizikailag, értelmileg vagy szellemileg javulást mutatna a városi léttől. A magányosabb helyeken, melyeket mezőségek, dombok és fák öveznek, sokkal inkább elérhető a hit, a remény, a szeretet és a boldogság. Vigyétek el gyermekeiteket a városi látványoktól és hangzástól, a lovaskocsik és villamosok zörgésétől, lármájától, és értelmük egészségesebb lesz! Így könnyebben vésitek be a szívükbe Isten igazságát (AH, 1905, 137. o.).

Egészségesebb a vidéki környezet

Isten nem akarta, hogy népe városokban telepedjen le, ahol állandó a nyugtalanság és a zűrzavar. Gyermekeiket megkímélhetnék ettől, mert a városi élet rendszere megrontja az erkölcsöt a sok sürgésforgás, rohanás és zaj által (2SM, 1902, 357. o.).

A városlakók többségének nincs egy talpalatnyi zöld területe sem, és évről évre csak piszkos udvarokra, keskeny sikátorokra, téglafalakra és kövezett járdákra, porral és füsttel borított égre láthat – ha ezeket az embereket elvihetnénk a tanyavilágba vagy valamilyen erdőszéli házikóba, amit zöld mezők, erdők, dombok és patakok, valamint tiszta ég és friss vidéki levegő venne körül, az szinte mennynek tűnne a szemükben (MH, 1905, 191–192. o.).

A nagy településeken a környezet gyakran veszélyezteti az egészséget. A betegségekkel való érintkezés állandó terhe, a többnyire szennyezett levegő, víz és élelmiszerek, a zsúfolt, sötét és egészségtelen lakóépületek – csak hogy néhányat említsünk a számos rossz közül, mellyel érintkezhetünk. Nem Isten tervezte így, hogy az emberek városokba tömörüljenek, emeletes házakba és bérlakásokba zsúfolódjanak (MH, 1905, 365. o.).

2022. november 28., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 28 - HÉTFŐ - 2 Királyok 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Királyok 6 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%206&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten csodatevésre hívja el Elizeust. Egyik próféta sem tesz annyi csodát, mint Elizeus. Ez a fejezet is Elizeus csodáiról szól és arról, hogy Istennek semmi sem túl kicsi, hogy ne foglalkozzon vele és semmi sem túl nagy, amivel nem tudna mit kezdeni.

2.    Isten Úr a gravitáció fölött. Talán, egy egyszerű csodának tűnik, hogy a fejsze feljön a víz felszínére és addig lebeg ott, míg el nem veszik. Aki ezt egyszerű, kis csodának gondolja, próbálja ki, hogy az-e. Istennek még egy ilyen egyszerű csodáját sem tudja leutánozni senki sem saját emberi erejéből.   

3.    Istennél minden lehetséges:

a.    Istennél a lehetetlen is lehetséges – úszik a fejszevas

b.    Isten által ismertté válnak az ismeretlen dolgok is – olvas egy ellenséges király gondolataiban

c.    Isten által láthatóvá válik a láthatatlan is – megnyitja egy szolga szemeit, hogy lássa Isten angyalait 

d.    Isten által láthatatlanná válik a látható is – bezárja az ellenség szemeit

e.    Isten által valósággá válik az elképzelhetetlen is – megvendégeli az ellenséges hadsereget Izrael fővárosában, és baráttá teszi azt.

4.    Isten várja, hogy hozzá forduljunk segítségért. Izrael fővárosa kimondhatatlan ínségre jutott Isten segítsége nélkül. Izrael királya nem Istent kereste, nem végzett önvizsgálatot, hogy miért nem tudja Isten őket megsegíteni, hanem a prófétát hibáztatja, és ki akarja végeztetni. Isten most is megmutatja hatalmát és megvédi szolgáját, aki felkészül a király küldötteinek érkezésére.           

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben:

a.    aki odafigyel az ember kicsi veszteségeire is

b.    aki megvicceli Arám királyát, mert prófétája által megmutatja Izrael királyának, hol fog támadni és hol kell védekeznie

c.    aki megleckézteti Arám királyát, aki úgy gondolja, hogy azt tehet az Úr prófétájával, amit akar

d.    aki tüzes szekereket és lovakat küld egyetlen szolgájának megmentésére

e.    aki mellett a többség oldalán lesz az, aki mellette dönt. Istent nem lehet felülmúlni

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 7. fejezet

7. fejezet – A VIDÉKI ÉLET (2. rész)

Városi munka vidékről

Mint Isten parancsolatait megtartó népnek, el kell hagynunk a városokat! Énókhoz hasonlóan mi is városokban dolgozzunk, de nem lenne szabad laknunk azokban (Ev, 1899, 77–78. o.).

A külterületekről érjük el a városokat! „Nem kell figyelmeztetni őket? De igen, azonban ne úgy, hogy Isten népe ott is él. A látogatások alkalmával figyelmeztessék őket, mi következik a földre” – szólt a menny hírnöke (2SM, 1902, 358. o.).

Éveken át különleges megerősítést nyertem arra vonatkozóan, hogy művünket ne összpontosítsuk a városokra. A nyugtalanság és zűrzavar, valamint a munkásszövetségek és a sztrájkok teremtette körülmények nagyban hátráltatják munkánkat (7T, 1902, 84. o.).

Ha gonoszság árad egy nemzetre, ott mindig hallatni kell a figyelmeztetés és az intés hangját, mint ahogyan Lót szava is hangzott Sodomában. Azonban ő sok gonoszságtól óvhatta volna meg szeretteit, ha nem ide, az aljas és fertőzött nép közé telepedik le. Mindazt, amit ez a család Sodomában tett, akkor is elvégezhette volna, ha a várostól bizonyos távolságra lakik (Ev, 1903, 78. o.).

Néhányan kénytelenek lesznek most Chicagóban dolgozni, de nekik olyan központokat kellene most előkészíteniük, ahonnan elérhetnék a várost. Az Úr arra késztetné népét, hogy nézzenek körül és biztosítsanak szerény, nem túl költséges ingatlanokat, hogy azok főhadiszállásként szolgáljanak munkájukhoz. Időről időre nagyobb épületekre fognak bukkanni, melyekhez meglepően alacsony áron juthatnak hozzá (Ev, 1906, 402. o.).

Gazdag áldások a természetes környezetben

Ismét csak azt mondjuk: „Ki a városokból!” Ne tekintsd nagy veszteségnek, ha a hegyek és dombok közé kell menned, hanem azt a visszavonultságot keresd, amelyben egyedül lehetsz Uraddal, megértheted akaratát és útjait!…

Buzdítom népünket, hogy tegyék életművükké a lelkiség keresését. Krisztus az ajtó előtt áll. Emiatt kérem őket: „Ne tekintsétek megvonásnak, ha felszólítanak benneteket, hagyjátok el a városokat és költözzetek vidékre! Itt gazdag áldás vár azokra, akik megragadják őket. A természeti tájak, a Teremtő munkájának szemlélése, Isten alkotásainak tanulmányozása révén észrevétlenül átalakultok az Úr képmására” (2SM, 1908, 355–356. o.).

2022. november 27., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 27 - VASÁRNAP - 2 Királyok 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Királyok 5 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%205&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten megmentő szándékot mutat a pogány hadseregparancsnok irányába. Isten ugyanúgy akarja megmenteni a pogány Naámánt, mint Géházit a próféta szolgáját. Ebben a fejezetben azonban azt látjuk, hogy a pogány parancsnoknál nagyobb sikerrel járt, mint annál az embernél, aki nagyon közel állt a prófétához.

2.    Isten szembeállít egy hadseregparancsnokot egy rabszolga kislánnyal: Micsoda különbség: Egy katonatiszt, és egy rabszolga kislány. A parancsnok sok sikert elért, jó tervei voltak, de olyan helyzet elé került, amit ő maga nem tudott megoldani, de meg tudott oldani egy egyszerű rabszolga kislány, aki ismerte a prófétát, és ismerte Istent. A győzelemhez és a megoldáshoz ez is elég. És ez a hit szépsége: nem kell hatalommal rendelkezz, nem kell képesítéssel rendelkezz, nem kell az elit réteghez tartoznod, csak ismerned kell Istent és az Ő prófétáját.   

3.    Isten, akit bárki ismerhet: Bizonyára nagy hírneve, tekintélye és ismertsége volt a prófétának, hogy egy egyszerű kislány is el tudta mondani, hogy van próféta Izraelben. Elizeus azt mondta Naámánnal kapcsolatosan, hogy „hadd jöjjön el hozzám, hogy megtudja, van próféta Izraelben. De hát Naámán ezt már tudta, mert a kislány elmondta neki! És hitte is, mert útra kelt.   

4.    Isten megmentő szándékot mutat Géházi, a próféta szolgája irányában is. Nem elég az, hogy valaki próféta, vagy próféta szolgája legyen. Neki is szüksége van Istenre és arra, hogy az Ő képmására átalakuljon. Géházi kapzsiságával, hazugságával, alattomosságával nem Istent tükrözte, aki önfeláldozó, igaz, tiszta és egyenes. Elizeus bemutatta ezt az Istent a pogányoknak, Géházi pedig lerombolta mindazt, amit Elizeus felépített. Géházi lerombolta azt az istenképet, amit Elizeus felépített.

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben:

a.    akit megismerhet és akit bemutathat egy egyszerű kislány is

b.    aki megengedi, hogy egy kislány rabságba kerüljön, de nem feledkezik meg róla

c.    aki kedvessé teszi a kislányt ura előtt. Képzeljük el, milyen hálás lehetett Naámán családja ennek a kislánynak!

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 7. fejezet

7. fejezet – A VIDÉKI ÉLET (1. rész)

Az isteni eszmény

Bár Isten mindent a szépség tökéletességében alkotott meg, és semmi sem hiányzott a földön Ádám és Éva boldogságához, a Teremtő mégis azzal fejezte ki az irántuk tanúsított nagy szeretetét, hogy kifejezetten nekik ültetett egy kertet. Idejük egy részét a gondozás örömteli munkájával töltették, más részét az angyalok látogatásának fogadásával és tanácsaik, tanításuk meghallgatásával, majd pedig boldog elmélkedéssel. Munkájuk nem volt fárasztó, hanem kellemes és frissítő hatású. Ez a szép kert jelentette az otthont, a saját lakhelyet (3SG, 1864, 34. o.).

Milyen körülmények közé helyezte Fiát a mindenható Atya? Egy félreeső otthon a galileai dombok között; becsületes és igényes munkával fenntartott háztartás; egyszerű élet; a nehézségekkel és a fáradsággal vívott naponkénti küzdelem; önfeláldozás, takarékoskodás és türelmes, örömteli szolgálat; a tanulás órái édesanyja oldalán az Írás kihajtott tekercsei fölött; a hajnal vagy az alkonyat nyugalma a völgyek zöldjében; a természet szent szolgálatai; a teremtés és a gondviselés tanulmányozása és a lélek közössége Istennel. Jézus Krisztus ilyen körülmények között töltötte ifjúságát (MH, 1905, 365–366. o.).

Ki a városokból!

Menjetek ki a városokból, amilyen gyorsan csak lehet, és vegyetek egy kis földterületet, ahol kertetek van, ahol gyermekeitek figyelik a fejlődő virágokat, és leckét vesznek az egyszerűségből és tisztaságból! (2SM, 1903, 356. o.).

Ki a városokból – ez most az üzenetem! Győződjetek meg, a felhívás felszólítja népünket, hogy a nagyvárosoktól több kilométer távolságban telepedjenek le. Elegendő egyetlen pillantás San Francisco mai állapotára és a lelki gondolkozásúak megértik ennek a lépésnek a szükségességét!…

Az Úr felszólítja népét, hogy a városoktól távol lakjanak, mert amely órában nem gondolják, tűz és kénkő fog hullani az égből ezekre a kiterjedt településekre. Bűnüknek megfelelő lesz a büntetés. Amikor egy város elpusztul, e tényen népünk ne tegye túl magát könnyedén, és ne gondolja, hogy a romok között akár még otthonaikat is felépíthetik, ha kedvező alkalom kínálkozik…

Akik készek felfogni e gondolatok értelmét, olvassák el Jelenések könyvének 11. fejezetét! Olvassátok el az összes verset, és ismerjétek meg a tényeket, amelyeknek még be kell következniük a városokban! Tanulmányozzátok a 18. fejezetben bemutatott jeleneteket is! (MR, 1906. május 10., 1518. o.).

A kis földet és kényelmes otthont magukénak mondó szülők királyi módon élhetnek (AH, 1894, 141. o.).