2022. augusztus 31., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 31 - SZERDA - Bírák 19

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Bírák 19 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bir%C3%A1k%2019&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=B%C3%ADr%C3%A1k%2019&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az isteni útmutatás folyamatos elvetésének következményei. Egy jó érzésű embernek szinte lehetetlen végig olvasni ezt a fejezetet a sok gonoszság és rémes cselekedetek miatt. Ide züllik az Isten nélküli ember. És Istennek egy ilyen társadalom formálásán kellett dolgozni, hogy az Ő jellemét tükrözzék. Emberileg reménytelennek tűnik a helyzet, de Isten nem adja fel.  

2.    Kis fény a sötétben. A gonoszság tengerében van egy ember, aki szeretettel házába fogadja a fáradt vándorokat, és aki mindent megtesz a védelmükben, de sajnos a gonosz túlerőben volt. Amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, Isten népén feltámad az Úr világossága. Isten gyermekei fénylenek a gonoszságtól elsötétedett világban.          

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki nemcsak a mértéktelen gonoszságot látja, hanem azt is, hogy türelmének meglesz az eredménye

b.    aki tudja, hogy ha az ember, vagy az emberiség elindul a lejtőn, saját erőből nem tud megállni

c.    aki átérzi, hogy milyen az, amikor az ember az övéihez megy, de azok nem fogadják be Őt

d.    aki azért óvja övéit a gonosztól, mert tudja, hogy milyen mélyre süllyedhet az ember Nélküle.

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 8. fejezet

8. fejezet – Isten parancsolattartó népe (1. rész)

Részlet az 1889. január 19-én, Dél-Lancester-ben (Massachusetts) megtartott prédikációból, melynek címe: “A világosság Őbenne van”. Megjelent a Review and Herald, 1889. február 26-i számában.

Az egész menny komoly érdeklődéssel figyeli azokat, akik Isten parancsolattartó népének vallják magukat. Íme a nép, melynek képesnek kell lennie arra, hogy igényelje Isten minden gazdag áldását; melynek dicsőségről dicsőségre, és erőről erőre kell haladnia; melynek abban a helyzetben kell lennie, hogy visszatükrözze Isten dicsőségét minden tettében. Jézus mondta: “Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5,16).

Megkaptuk Isten gazdag áldását, de nem szabad megállnunk itt. A mennyből áradó isteni világosságból egyre több és több sugarat kell felfognunk. Ott kell állnunk, ahol megkaphatjuk, és tovább is szórhatjuk a világosságot annak igazi dicsőségében, mások ösvényére. Sohasem volt olyan időszak, amikor több bátorságunk és bizonyosságunk lett volna a munkához, mint a jelen időszak. Sokan vannak a világon, akik nem tartják meg Isten parancsolatait, s nem is állítják, hogy ezt tennék, s mégis igénylik Isten minden áldását. Anélkül fogadják el, és vallják magukénak az Ő ígéreteit, hogy ügyelnének a feltételekre, melyek az ígéretek alapját képezik. Így nincs joguk az igényelt áldásokhoz.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

2022. augusztus 30., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 30 - KEDD - Bírák 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Bírák 18 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bir%C3%A1k%2018&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=B%C3%ADr%C3%A1k%2018&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Hallgatás Isten útmutatására. Ez a fejezet úgy indul, mintha Dán törzse eleget tenne annak az útmutatásnak, amit Józsuén keresztül kaptak, hogy folytassák a honfoglalást, amit Józsué vezetésével nem tudtak befejezni. Ám isteni vezetés nélkül ez a történet egy hamis kultusz bevezetésével és egy békességben élő, védelem nélküli nép lerohanásával és legyilkolásával ér véget. A Dánban bevezetett hamis kultusz és bálványimádás több évszázadon át tart, egészen a babiloni fogságig.  

2.    Eltávolodás Isten útmutatásától. Feltűnő, hogy milyen hosszútávú következményei vannak az Istentől való eltávolodásnak. A fejezetet olvasva az az érzésünk támad, hogy ez a történet Dán törzsének pillanatnyi megtántorodása, de a valóság az, hogy hosszú időre bebetonozzák a bálványimádást és a hamis istentiszteletet Izraelben.        

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki látja, hogy megvadult a nép, de megengedi, hogy lássák, tapasztalják tetteik következményét

b.    akinek el kell viselnie, hogy Őt lecserélik egy bálványszoborra

c.    akinek el kell viselnie, hogy a lévita hátat fordít Neki és üzletet csinál a papi szolgálatból

d.    akinek végig kell néznie, ahogy népe vesztébe rohan

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 7. fejezet

7. fejezet – Hogyan állapítsuk meg, hogy Isten vezet? (3. rész)

Sátán csodákat fog tenni

Közeledik az az idő, amikor Sátán a szemünk láttára fog csodákat tenni, és azt állítja, hogy ő Krisztus; s ha lábunkat nem vetettük meg szilárdan az Isten igazságán, akkor elmozdulunk az alapról. Az az egyetlen biztonságunk, ha úgy kutatunk az igazság után, mint az elrejtett kincs után. Áss olyan mélyre az igazságért, amilyen mélyre a földi kincsek miatt ásnál, s tárd mennyei Atyád elé az Ő Igéjét, a Bibliát, és kérd tőle: “Adj világosságot, és tanítsd meg velem, mi az igazság!”

Amikor a Szentlélek eljön szívedbe, hogy bevésse az igazságot, nem fogod könnyen elengedni. Olyan gyakorlatra fogsz szert tenni a Szentírás kutatásában, hogy minden pontban szilárdan megalapozódsz. Fontos az, hogy folyamatosan kutassuk a Szentírást. Fel kell töltened elmédet Isten Szavával, mert el fogják venni tőled, és olyan helyre visznek, ahol nem lesz lehetőséged arra, hogy Isten gyermekeivel találkozz. Akkor szükséged lesz majd Isten Igéjének kincseire, melyeket szívedbe rejtettél, és mindent össze kell majd vetned a Szentírással.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

 

2022. augusztus 29., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 29 - HÉTFŐ - Bírák 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Bírák 17 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bir%C3%A1k%2017&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=B%C3%ADr%C3%A1k%2017&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.   Amikor Izrael népe Istent elveti. A Bírák könyvének befejező szakasza a 17-től 21. fejezetig egy egységet képez. Ezek a fejezetek mutatják be azokat az erkölcsi viszonyokat, melyek az egész időszakban uralkodtak. A nemzet belső állapotát írják le. Ahol hiányzik a vezetés és a tekintély, ott az önkény és az anarchia dominál. A korrupciói gyorsan szaporodik. Ahol bálványimádás üti fel a fejét, elkerülhetetlenül romlás következik be. Az Istennel való kapcsolat elveszítése torz emberi kapcsolatokhoz vezet.  

2.   Az Istentől való eltávolodás káoszt eredményez. Megfigyelhető, hogyan indul a bálványimádás. Az anyai példát követi a gyermek, és szörnyű tettekre ragadtatják magukat. Az Istentől való távollét mindent zavarossá tesz, az igaz istentisztelet pogánykultusszal keveredik.  

3.   Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.   akinek a népe sokszor úgy viselkedik, mintha nem is lenne Isten

b.   akinek ki kell várni, hogy népe észhez térjen és ez alatt az idő alatt végig kell nézni szörnyű cselekedeteiket

c.    aki nem elégszik meg a látszattal. Mika úgy gondolta, hogy ha papja lévita, akkor ezzel minden el van intézve, kezdve a bálványimádástól egészen a hamis istentiszteletig

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 7. fejezet

7. fejezet – Hogyan állapítsuk meg, hogy Isten vezet? (2. rész)

Isten hangja az Ő Igéjén keresztül szól hozzánk, és sok más hangot is fogunk hallani, de Krisztus azt mondta, hogy óvakodnunk kell azoktól, akik ezt mondják: “Itt a Krisztus, vagy ott a Krisztus!” Honnan tudhatnánk, hogy nincs birtokukban az igazság, ha nem vetünk össze mindent a Szentírással? Krisztus figyelmeztetett bennünket arra, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik az Ő nevében jönnek hozzánk mondván, hogy ők a Krisztus. Nos, ha ti is azt az álláspontot foglalnátok el, hogy nem fontos megértenetek a Szentírást, akkor az a veszély fenyegetne, hogy titeket is félrevezetnek majd ezekkel a tantételekkel. Krisztus elmondta, hogy a végítéletben lesz egy olyan csoport, mely ezt fogja mondani: “Uram, uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?” Krisztus azonban így válaszol: “Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,22-23).

Meg kell értenünk, hogy mi a bűn. A bűn Isten törvényének áthágása. Ez az egyetlen meghatározás, melyet a Szentírásban találunk. Ezért tehát láthatjuk, hogy akik azt állítják, hogy Isten vezetése alatt állnak, és mégis eltávolodtak Tőle és az Ő törvényétől, azok nem kutatják a Szentírást. Az Úr azonban vezetni fogja népét; mert Ő mondja, hogy az Ő juhai hallják az Ő hangját, de egy idegent nem fognak követni. Ezért a mi részünk az, hogy alaposan értsük meg a Szentírást. S ha ezt tesszük, akkor nem kell majd kérdeznünk, hogy ott van-e másoknál az igazság, mert megláthatjuk azt jellemükben.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

 


2022. augusztus 28., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 28 - VASÁRNAP - Bírák 16

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Bírák 16 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bir%C3%A1k%2016&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=B%C3%ADr%C3%A1k%2016&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten nem hagyja el Sámsont, míg valami köti Hozzá. Abból a három jelből, hogy Sámson Istennek szentelt nazír más csak egy dolog maradt, a haja. A nazírok nem érinthettek holttestet, nem fogyaszthattak semmit, ami szőlőből készült, és nem vághatták le a hajukat. Azzal, hogy paráznához ment olyan dolgot tett, ami nem kedves Istennek, de még megmaradt egy jele annak, hogy Istennek szentelt, a haja, és Isten nem hagyta el őt. Ereje megmaradt és a várkaput fel tudta vinni a hegy tetejére.      

2.    Isten megengedi, hogy Sámson ösztönei választása miatt elbukjon. Isten nem akkor hagyta el, amikor bement egy paráznához, hanem akkor, amikor feladta az Istenhez való tartozás utolsó jelét is. Szomorú kijelentés ebben a történetben, hogy Sámson nem tudta, hogy az Isten őt elhagyta. Azt hitte, hogy Istennel játszani lehet. Azt hitte, hogy vég nélkül teheti, amit akar, élhet ahogy akar, az Isten mindig meg fogja segíteni őt. Nem gondolta, hogy Isten egyszer határt szab istentelen, kicsapongó viselkedésének.

3.    Isten Sámson jellemgyengeségét beépíti ütemtervébe. Sámson kudarcot vallott Isten bemutatásában a pogány népeknek. Korábbi tetteivel Isten hatalmára irányította a figyelmet, de most erejétől megfosztva, rabszolgaként azt eredményezi, hogy a pogányok a maguk istenei felé fordulnak, őket dicsőítik és gúnyt űznek az igaz Istenből és szolgájából. Ezt még a hitehagyó Sámson sem tudja elviselni, ezért kéri Istent, hogy helyrehozhasson valamit abból, hogy gyalázatot hozott szent nevére.        

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki határt szab az emberi hűtlenségnek

b.    aki nem feledkezik meg elesett gyermekéről

c.    aki meghallgatja hozzá kiáltó gyermekét

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 7. fejezet

7. fejezet – Hogyan állapítsuk meg, hogy Isten vezet? (1. rész)

Reggeli áhítat a dániai Koppenhágában, 1886. július 21-én. Címe: „Kutassátok az Írásokat!” Megjelent a Review and Herald, 1888. április 3-i számában.

Fogtok találkozni – ahogy én is találkoztam már – olyan emberekkel, akik azt vallják, hogy ők már megszentelődtek: szentek. Nos, ennek az elvnek igen romboló befolyása van. Ezek az emberek csodálatos elmegyakorlatokat fognak bemutatni nektek annak bizonyítására, hogy az Úr vezeti és tanítja őket. Hogyan dönthetjük el, hogy valóban az Úr vezeti-e őket? Nos, íme a próba: “A törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok, akik nem ekként szólnak, azokban nincs világosság” (Ésa 8,20; angolból fordítva).

Ha beszélgetőtársad szívében ellenállást szít az, ha az Úrnak, a hatalmas Jahvénak a nevét említed, akkor tudhatod, hogy nincs kapcsolata Istennel. Az emberek állíthatják, hogy nagy hitük van Jézusban, és nekünk semmit sem kell tennünk, hanem mindent Krisztus tesz meg értünk. Nos, teljesen a mi magatartásunktól függ az, hogy amikor Krisztus előhívja a halottakat akkor az élet, vagy a kárhozat feltámadására támadunk fel. Mivel ők sok-sok tévedéssel vegyesen fogadták el az igazságot, és nem tudják megmondani mi az igazság, ezért ha arra kérjük őket, hogy üljenek le velünk, és kutassuk együtt az Írásokat, hogy így meglássuk, mit mond az Úr, még nem találkoztam egy esettel sem, amikor ne az lett volna a válaszuk, hogy nekik nincs szükségük a Szentírásra, mert az Úr elmondta nekik, hogy mit tegyenek.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

 

2022. augusztus 27., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 27 - SZOMBAT - Bírák 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Bírák 15 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bir%C3%A1k%2015&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=B%C3%ADr%C3%A1k%2015&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten Sámsont tudatára ébresztette elhívásának, de Sámson továbbra is ösztönszerűen cselekszik. Isten Szentlelke által akarja vezetni Sámsont, ő mégis a saját ösztöneinek és hormonjainak enged. Bár Isten nem ért egyet a bosszúval, Sámson sértődékenységével és bosszúállásával Isten népének ellenségeit gyengíti.      

2.    Sámson értékrendje nem igazán illeszkedik Isten értékrendjéhez. Sámsonnak az jelenti az értéket, hogy megfejthetetlen találóskérdéseket költ, össze tud fogdosni 300 rókát, városkaput tud felvinni a hegyre, a filiszteus nőket le tudja venni a lábukról. Isten azonban valami másért hívta őt el.

3.    Isten emlékeztette Sámsont arra, hogy neki köszönheti az ellenség legyőzését. Bár óriási győzelmet arat ellenségein, Sámson majdnem szomjan hal. Ekkor Isten csodát tesz, vizet fakaszt, mint Mózes idejében, hogy emlékeztesse őt arra, hogy erejét és győzelmeit Neki köszönheti. Bár nem helyesli kiválasztottja minden cselekedetét, de ott áll mellette egészen addig, míg egy kis remény van Sámson megjavulásához.        

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki igazságosan ítél, ellentétben Sámsonnal, aki bosszúból tesz kárt az ellenség gabonájában

b.    aki gyakran határt szab az emberi bosszúnak

c.    aki az egyetlen, aki meg tud szabadítani, ahogy a többször megkötözött Sámsont is megszabadította

d.    aki meghallgatja és megsegíti a szükségében hozzá kiáltó gyermekét

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 6. fejezet

6. fejezet – Figyelmeztetés a hamis megszentelődés ellen (4. rész)

Egyfajta megszentelődés, mely távol vezet a Bibliától – (folytatás)

Krisztus igazi követője nem fog szentségével dicsekedni. A bűnöst Isten törvénye győzi meg bűnéről. Látja, milyen ellentétben áll saját bűnös volta azzal a tökéletes igazsággal, melyet a törvény képvisel, s ez alázatra és megtérésre vezeti őt. Krisztus vére által megbékül Istennel, s miközben folyamatosan vele jár, egyre tisztább képe lesz Isten jellemének szentségéről, és követelményeinek mélyreható jellegéről. Sokkal világosabban fogja látni saját hiányosságait, és érezni fogja a folyamatos bűnbánat, és a Krisztus vérébe vetett hit szükségességét.

Aki állandóan tudatában van Krisztus jelenlétének, az nem lesz magabízó, és nem fog önigazultságot dédelgetni magában. Egyetlen próféta vagy apostol sem dicsekedett öntelten szentségével. Minél közelebb kerültek a jellem tökéletességéhez, annál kevésbé találták önmagukat méltónak, és igaznak. Azok állítják magukról leginkább, hogy tökéletesek, akik a legkevésbé látják Jézus tökéletességét, és legkevésbé irányítják Reá tekintetüket.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

 

2022. augusztus 26., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 26 - PÉNTEK - Bírák 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Bírák 14 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Bir%C3%A1k%2014&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=B%C3%ADr%C3%A1k%2014&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten elhívja Sámsont, de ez az elhívás nem teszi feddhetetlenné jellemét. Sámson egy fizikailag erős, de jellemileg gyenge ember volt. Istennek nagy tervei voltak vele, de jellemhibái miatt nem tudott általa teljes szabadítást biztosítani Izraelnek. Emberi természete veszélybe sodorta őt, ösztönös viselkedésének pedig tragikus következményei lettek.      

2.    Isten a rosszat is jóra fordítja, beépíti ütemtervébe. Bár Isten nem ilyennek tervezte Sámson vezetői szolgálatát, még a hibáit is be tudta építeni tervébe. Isten soha nem akarja, hogy szolgája jellemtelen és züllött legyen, de nem hagyja magára az ilyen gyermekét sem. Mindent megtesz azért, hogy jó útra térítse.

3.    Istennek kezelnie kellett Sámson helytelen tetteit. Sámson egyik hibát a másikra halmozza. Mint Istennek szentelt nazír, megöl egy oroszlánt, aztán mézet eszik belőle, amikor neki tilos volt holttestet érinteni. Rossz tettét még találós kérdésbe is fogalmazza, hogy ezzel provokáljon. Nazírként tilos volt bort innia és szőlőt ennie, de mindig a szőlős kertben találjuk ott. Egy szőlőben öli meg az oroszlánt és a Sorek völgyében (Szőlő völgyben) talál rá Delilára.        

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki hatalmas erőt ad szolgájának

b.    aki nem, vonja meg segítségét azonnal hűtlen szolgájától

c.    aki egy ember rossz tulajdonságát is fel tudja használni népe megszabadításának érekében

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 6. fejezet

6. fejezet – Figyelmeztetés a hamis megszentelődés ellen (3. rész)

Egyfajta megszentelődés, amely távol vezet a Bibliától

Jó néhány olyan hallgató vett részt ezen az összejövetelen, akik a megszentelődés népszerű felfogását vallották, s miközben egy előadásban Isten törvényéről esett szó, és bemutattam e tévedés igazi jellegét, egy férfi annyira sértve érezte magát, hogy hirtelen felugrott, és kiment a gyülekezeti teremből. Később hallottam arról, hogy Stockholmból érkezett, hogy részt vegyen az összejövetelen. Egyik lelkészünk beszélgetett vele, és ez a személy azt állította magáról, hogy ő bűntelen, és elmondta, hogy neki nincs szüksége a Bibliára, mert neki közvetlenül mondja el az Úr, hogy mit tegyen. Ő messze felette áll a Biblia tanításainak. Mit is várhatnánk el azoktól az emberektől, akik saját elképzeléseiket követik Isten Igéje helyett, és így csapdába esnek? Elvetik maguktól az egyetlen eszközt, mely által felismerhetnék hibájukat, s ami megőrizné őket attól, hogy a nagy csaló fogságba ejtse őket, ahogy éppen akarja?

Ez a férfi egy egész osztályt képvisel. A hamis megszentelődés távol vezet a Bibliától. A vallás csupán egy mesére redukálódik. Az érzések és benyomások válnak mérvadóvá. Bár azt vallják, hogy bűntelenek és dicsekszenek igaz voltukkal, a megszentelődésnek ezek az igénylői azt tanítják, hogy az embernek jogában áll áthágni Isten törvényét, s hogy azok, akik megtartják annak szabályait, kiestek a kegyelemből. A törvény kívánalmainak említése ellenállást vált ki belőlük, felszítja dühüket és harci kedvüket. Így mutatkozik meg valódi jellemük, mert “a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni” (Róm 8,7).

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001