2022. február 28., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 28 - HÉTFŐ - 1 Mózes 46

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1Móz 46 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+46&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+46&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Az Izrael jövőjét előkészítő Isten. Isten megerősítése Jákobék egyiptombeli tartózkodását illetően fontos volt. Kánaánban a bálványimádás veszélye fenyegette őket. Gósen gazdag termőföldjén kedvező körülmények várták őket, s mivel az egyiptomiak lenézték a juhpásztorokat, még az egyiptomiak bálványimádásának veszélye sem fenyegette őket. Minden azt munkálta, hogy az Ígéret beteljesedhessen.                  

2.    A családegyesítő Isten. Ábrahám fiai (Izsák és Izmáel), Izsák fiai (Jákob és Ézsau) között szakadásra került sor.  Jákob és családja együtt marad, és a nemzetségtábla felsorolja a 70 tagú családot, a teljes zsidó népességet, akik elindultak Egyiptomba. Gósen földje egy kialakuló nemzet otthona lett 400 évre. Úgy az egész család együtt maradása, mint nagy létszámuk, az isteni áldás megnyilvánulása.     

3.    A kegyelmes Isten. Isten kegyelme domborodik ki ebben a fejezetben abban, hogy Júda bűnbocsánatot kap és elnyeri az elsőszülöttségi jogot. Ő vezeti Jákob családját Egyiptomba. És abban is, ahogy az idős Jákob találkozik fiával, akiről azt hitte, hogy már nem él. El sem tudjuk képzelni, milyen volt, amikor Jákob átölelhette fiát. Ez előrevetíti Jézus feltámadását és megjelenését az Atya előtt. Azt sem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az a találkozás az Atya és a Fiú között, akik örök és tökéletes kapcsolatban voltak egymással, de a családegyesítés miatt egy időre el kellett szakadniuk egymástól.   

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki beszél az emberrel (Jákobbal); aki bátorít; aki ígéreteket tesz; aki biztosít az ő jelenlétéről; aki mindent javunkra fordít; akinek a névsorából senki sem hiányzik, mert a tenyerébe írt fel bennünket.

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 6. fejezet

6. fejezet – Főiskolások: missziómunka a képzés ideje alatt is (2. rész)

Tanulás gyakorlás által

Hogy pedig az oktatás teljes értékű legyen, szükséges, hogy a főiskolásoknak adjunk időt misszionáriusi munka végzésére – időt arra, hogy megismerkedjenek a lakóhelyükön körülöttük élő családok lelki szükségleteivel. Nem szabad, hogy tanulmányaik annyira kimerítsék őket, hogy ne maradjon idejük a megszerzett ismeretek gyakorlati felhasználására. Bátorítani kell őket arra, hogy tegyenek komoly missziós erőfeszítéseket a tévelygők érdekében, megismerkedni velük s elvinni nekik az igazságot. Ha alázatosan dolgoznak, Krisztusnál keresve a bölcsességet, imádkozva és vigyázva, másoknak is átadhatják az ő életüket gazdagító ismeretet. (Counsels to Teachers, 545–546.)

A főiskolások, ahol csak lehetséges, vegyenek részt az iskolaév alatt a városi missziómunkában, valamint a körülvevő városokban és falvakban is. Kisebb csoportokat alkothatnak a keresztény segítő munka végzésére. A főiskolásoknak széles látókörrel kell rendelkezniük a tekintetben, hogy mik az Isten iránti jelen kötelezettségeik. Nem várhatnak arra az időre, amikor majd befejezve tanulmányaikat valami nagy munkát végezhetnek az Üdvözítőért, hanem mélyedjenek el abban, hogy iskolaéveik alatt is hogyan vehetik fel magukra Krisztus igáját a másokért végzett önzetlen szolgálatban. (Counsels to Teachers, 547.)

Nem elég teletömni a fiatalok fejét nagy fontossággal bíró tananyagokkal; azt is meg kell tanulniuk, hogyan oszthatják meg másokkal, amit kaptak. (Counsels to Teachers, 545.)

Főiskoláinkról és kiképző központjainkból misszionáriusokat kell kiküldeni távoli országokba. Iskolaéveik alatt a hallgatók ragadjanak meg minden alkalmat, amely felkészíti őket erre a munkára. Itt vizsgát tehetnek, megpróbálhatják magukat, ami által nyilvánvaló lehet, mennyire használhatók, s hogy vajon keresztülárad-e rajtuk a mennyei jó befolyás. (Counsels to Teachers, 549.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.423/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 6-7. fejezetéhez (február 27 – március 5.).

A növekvő egyház megerősödéséhez szakosodott lelkészségre van szükség. Az egyházi szolgálat számára áldás a szakosított szolgálatok léte, amelyek segítségével a gyülekezetet képzésekben részesülnek feladataik elvégzéséhez, céljaik megtervezéséhez és megbízható munkatervek kidolgozásához, valamint a hibákra is felhívják a figyelmet . Ugyanakkor ezen szakosodás miatt tévesen néhány szolgálattevő és laikus azt hiszi, hogy csak a „hivatásosak” töltik be a missziós küldetést, míg az egyház többi része csupán nézője az evangelizációs küldetésnek, amit azok visznek előre, akik az evangélium hirdetésében képzettek.

A lelki megújulás cselekvést, mozgást… életet feltételez! – de nem csak néhány ember részéről. Sok mai gyülekezetet azért tartanak élőnek, mert van egy nagyszerű prédikátoruk, vagy működésileg vagy szerkezetileg hatékony osztályokkal rendelkeznek. Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti a teljes gyülekezet bevonását.

Az egyház akkor lesz igazi egyház, amikor az identitását élő szervezetként éli meg, amely minden tevékenyen részt vevő tagját magában foglalja, akik mindannyian arra lettek elhivatva és kiképezve, hogy egy különleges missziót töltsenek be: az evangélium hirdetését. Tagként lehetsz misszionárius, lelkész vagy laikus. „A világot nem az fogja meggyőzni, ami a szószékről tanítás gyanánt elhangzik, hanem ahogy a gyülekezet él.” (Keresztény szolgálat, 67. o.)

Nestor Narez

Ifjúsági szolgálatok tanító, Linda Vista Egyetem, Chiapas, Mexikó

Fordította Gősi Csaba

2022. február 27., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 27 - VASÁRNAP - 1 Mózes 45

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1Móz 45 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+45&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+45&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten, akinek az órája nem késik és nem siet. Isten nagyon jól tudja, hogy mikor minek jött el az ideje. Az igazi eredményhez szükség van a pontos időzítésre. De nemcsak Isten, József is tudta, hogy mikor fedheti fel magát testvérei előtt. Tudta, hogy meddig kell rejtegetnie érzelmeit, tudta, hogy meddig kell keményen viselkedni és tudta, hogy mikor sírhat nyugodtan a testvérei előtt.                  

2.    A küldő Isten, a mentő Isten. József meg volt győződve róla, hogy Isten küldte őt Egyiptomba és erről próbálta meggyőzni testvéreit is, akik nagyon jól tudták, hogyan került oda. És azt is tudta, hogy családja megmentéséért küldte Isten. József Jézus előképe volt. Józsefhez hasonlóan, Jézus is teljesen biztos volt, hogy Isten küldte őt a földre, családja megmentéséért.     

3.    Isten a sok istenben hívő fáraót is felhasználja ütemtervének megvalósításához. A Biblia történelme során Isten többször is bizonyította, hogy a világ legnagyobb uralkodóit is fel tudta használni művének előmozdítására. A fáraó szekereket biztosított Jákob családjának, teherhordó állatokkal és élelemmel együtt az Egyiptomba való költözésükhöz, ott pedig a legjobb földet és biztonságukat is garantálta. Isten az egész világ Ura, a szegényeké és a gazdagoké egyaránt, a benne hívőké és a hitetleneké egyaránt. Isten Isten Palesztinában és Egyiptomban egyaránt.   

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki a megoldást nem mindig úgy küldi, ahogy mi azt elképzeljük (Jákob fiai sem egészen így képzelték el); aki a megmaradásunkon munkálkodik, akinek fontos, hogy minden nemzet megismerje őt és áldásaiban részesüljön; aki mindenkit tárt karokkal vár.

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 6. fejezet

6. fejezet – Főiskolások: missziómunka a képzés ideje alatt is (1. rész)

A nevelés célja

Az igazi nevelés misszionáriusképzés. Istennek valamennyi fia és leánya misszionárius, és arra nyer elhívást, hogy misszionárius legyen. Az Úr és felebarátaink szolgálatára hívtak el bennünket. A nevelés célja pedig az erre a szolgálatra való felkészítés kell legyen. (The Ministry of Healing, 395.)

Azért alapítottunk iskolákat, hogy megerősítsük az ifjakat az ellenség kísértéseivel szemben. Itt válhatnak alkalmassá arra, hogy hasznosak legyenek mind ebben az életben, mind pedig Isten szolgálatában az örökkévalóságon át. (Counsels to Teachers, 495.)

Aki ismeretek megszerzésére igyekszik, hogy ezzel is munkálkodhasson a tudatlanokért és a veszendőkért, ezzel is kiveszi a maga részét abban, hogy beteljesítse a menny nagyszerű tervét az emberiségre vonatkozóan. Azzal, hogy önzetlen szolgálattal közvetít mások számára áldást, a keresztény nevelés magasrendű eszményét tölti be. (Counsels to Teachers, 545.)

Az Úr erős, odaszentelt és önfeláldozó ifjakat és fiatal nőket keres, akik az élen haladnak, és az iskolapadban töltött rövid időt követően megindulnak előre, felkészülten az üzenet átadására a világnak. (Counsels to Teachers, 549.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.423/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 6-7. fejezetéhez (február 27 – március 5.).

A növekvő egyház megerősödéséhez szakosodott lelkészségre van szükség. Az egyházi szolgálat számára áldás a szakosított szolgálatok léte, amelyek segítségével a gyülekezetet képzésekben részesülnek feladataik elvégzéséhez, céljaik megtervezéséhez és megbízható munkatervek kidolgozásához, valamint a hibákra is felhívják a figyelmet . Ugyanakkor ezen szakosodás miatt tévesen néhány szolgálattevő és laikus azt hiszi, hogy csak a „hivatásosak” töltik be a missziós küldetést, míg az egyház többi része csupán nézője az evangelizációs küldetésnek, amit azok visznek előre, akik az evangélium hirdetésében képzettek.

A lelki megújulás cselekvést, mozgást… életet feltételez! – de nem csak néhány ember részéről. Sok mai gyülekezetet azért tartanak élőnek, mert van egy nagyszerű prédikátoruk, vagy működésileg vagy szerkezetileg hatékony osztályokkal rendelkeznek. Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti a teljes gyülekezet bevonását.

Az egyház akkor lesz igazi egyház, amikor az identitását élő szervezetként éli meg, amely minden tevékenyen részt vevő tagját magában foglalja, akik mindannyian arra lettek elhívatva és kiképezve, hogy egy különleges missziót töltsenek be: az evangélium hirdetését. Tagként lehetsz misszionárius, lelkész vagy laikus. „A világot nem az fogja meggyőzni, ami a szószékről tanítás gyanánt elhangzik, hanem ahogy a gyülekezet él.” (Keresztény szolgálat, 67. o.)

Nestor Narez

Ifjúsági szolgálatok tanító, Linda Vista Egyetem, Chiapas, Mexikó

Fordította Gősi Csaba

2022. február 26., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 26 - SZOMBAT - 1 Mózes 44

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1Móz 44 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+44&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+44&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Az emberek lelkében munkálkodó Isten. Isten Szentlelke a korábban kegyetlen, durva, kérlelhetetlen embereket, áldozatkész emberekké változtatja. Azok, akik korábban csak a maguk hasznát meg sérelmeit látták, most lemondanak önös érdekeikről és mások érdekeit a sajátjuk elé helyezik.                

2.    Isten Lelke Júdát méltóvá teszi az egykor elnyert elsőszülöttségi jogra. És nemcsak az elsőszülöttségi jogra, hanem arra is, hogy az ő törzséből származzon a Messiás, és hogy Jézus Krisztus előlépe legyen. Júda vállalta, hogy szolga legyen testvére helyett, vállalta, hogy helyettes legyen, valakinek a büntetését ő hordozza el. Pontosan ezt tette Jézus is, szolga lett helyettünk, testvérei helyett és magára vállalta büntetésünket.     

3.    Isten, aki közösséget vállal furcsa emberekkel. Jákob családjában sok furcsa ember volt, de Isten nem szégyellte, hogy hozzá tartoznak. Nem szégyellte, hogy ő az Istenük.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, akinek útjai kifürkészhetetlenek – olyan megoldásokat ad, ami minden képzeletünket felülmúlja; aki végtelen türelemmel bánik Jákob családjának furcsa tagjaival; aki eltűri, hogy jellemét félreértsék (a testvérek Isten büntetésének tartották, ami velük történt, pedig inkább Isten kibontakozó áldása volt); aki világosságot ad, hogy felfogjuk, a bajokat magunknak köszönhetjük.

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 5. fejezet

5. fejezet – A gyülekezet, mint kiképző központ (7. rész)

Szemléltetés

Álmomban egy személy egy fehér ruhaszövetet hozott oda nekem, és felszólított, hogy szabjak belőle ruhákat a legkülönbözőbb méretű, mindenféle jellemű és különböző életkörülmények között élő személyeknek. Azt a parancsot kaptam, hogy szabjam ki ezeket, és akasszam fel őket, hogy álljanak készen, mire értük jön. Az volt az érzésem, hogy sokan, akiknek ruhát kell szabnom, méltatlanok voltak. Megtudakoltam, hogy az lesz-e az utolsó vég szövet, amit ki kell szabnom, amire azt a feleletet kaptam, hogy nem: mihelyt végzek azzal, újabbak várnak rám.

Elcsüggedtem az előttem álló munka mennyisége miatt, és szóvá tettem, hogy több mint húsz év óta varrom a ruhákat másoknak, és fáradozásaimat nem értékelték, de azt sem láttam, hogy munkám különösebb eredménnyel járna. Külön szóba hoztam egy asszonyt, aki számára az, aki a szövetet hozta, arról rendelkezett, hogy neki is varrjak egy ruhát. Kijelentettem, hogy ez az nő úgysem becsüli meg a ruhát, pocsékba megy az idő és az anyag is. Az asszony szegény volt, nem rendelkezett magas szellemi képességekkel, a ruházata pedig rendetlen, vagyis úgyis hamar bepiszkolná. Az illető így felelt: „Te csak szabd ki a ruhát. Ez a te kötelességed. A veszteség az enyém, nem a tied. Isten nem aszerint lát, ahogy az ember. Kijelöli a munkát, amit maga is elvégzett volna, és te nem tudod, melyik hoz hasznot, ez vagy amaz. A végén kiderül majd, hogy sok ilyen szegény lélek fog bemenni az országba, míg mások, akiket az Úr az élet minden áldásával kitüntetett, akiket a megjobbulás összes lehetőségével körülvett, kimaradnak onnan. (Testimonies, II, 10–11.)

A katonák órákon át gyakorolják a hátizsák levételét, illetve, hogyan vehetik gyorsan magukra ismét. Megtanítják őket gúlába rakni a fegyvereket, majd azt is, hogyan kaphatják elő azokat. Begyakoroltatják velük az ellenség elleni támadást s kiképezik őket mindenféle műveletek végrehajtására. Így készítik fel őket a különféle váratlan eseményekre. S vajon lehetnek-e azok, akik Immánuel fejedelem zászlaja alatt mennek csatába, kevésbé buzgók és lelkiismeretesek a lelki hadviselésre való felkészülés során? (Gospel Workers, 75.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.380/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 5. fejezetéhez (február 20-26.).

Az oktatás az egyház fontos célja és az egyik eszköze ahhoz, hogy a Jézustól kapott küldetését betöltse. Az oktatás része annak, hogy hogyan éri el a megváltás terve a csúcspontját.

A keresztény oktatásnak jól körülhatárolható célja van, és úgy érhető el, hogy tanulási helyzeteket irányítanak egy bizonyos cél érdekében. A maga részéről az egyháznak meg kell értenie Isten tervét és életképes stratégiákat kell alkalmaznia, hogy teljesítse ezt a tervet. Az egyháznak szüksége van az oktatásra, hogy megossza Isten örök megváltási tervét. Hogy a megváltás célja megvalósulhasson, az egyháznak és a keresztény oktatóknak együtt kell működniük és össze kell hangolódniuk.

Az oktatás viszont a megváltott egyház tevékenysége, amelyet azzal bíztak meg, hogy megossza a megváltási tervet.

Így az egyház az oktatás központjaként tekintendő. A tudásnak, amelyet kutatnak és megosztanak, hasznosnak, szerteágazónak és gyakorlatinak kell lennie, de mindenekfelett összhangban kell lennie Isten tervével. A missziós tudást kutatni és gyakorolni kell. Ez a tudás tartalmazza a mentális, fizikai, érzelmi és lelki fejlődést, amelynek alapja a megváltási terv.

Természetesen minden hívő fogadója és továbbadója Isten tervének, tudományának. Miközben tanítja, bátorítja és megszervezi, hogy szolgáljon, az egyház betölti ezt a missziót. Ahol szükség van, igazítsuk hozzá az oktatási tantervet. Vegyük figyelembe azokat a területeket, amelyeken sürgősen javítani kell, mint például az egészséges ételek vásárlása és elkészítése. Minden új hívőnek szüksége van arra, hogy átformáló oktatásban részesüljön, amely felkészíti őket arra, hogy a további átformáló oktatás új csatornájává váljanak. Ez a végidők egyházának feladata.

José Luis Jiménez

A keresztény szolgálat és vallás professzora, Linda Vista Egyetem, Mexico

Fordította Gősi Csaba

2022. február 25., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 25 - PÉNTEK - 1 Mózes 43

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1Móz 43 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+43&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+43&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    A kegyelmes Isten. Isten kegyelme erőteljesen munkálkodik a testvérek megtérése és jellemük átalakulása érdekében. A 42. fejezetben Rúben, a 43.fejezetben Júda lelki utazásának, megtérésének lehetünk tanúi. Júda jellemének átformálódása is egyértelművé válik. Rúbenen kívül Júda volt az, aki József életét védelmezte.               

2.    A család helyreállításának Istene. Isten szemében nagyon fontosak a családi kötelékek, ezért mindent megtesz a megsebzett, széttöredezett családok helyreállításáért. Isten tudja, hogy Jákob családja csak így tudja teljesíteni szerepét nagy tervében. Viszont a család tagjainak is rá kell jönni, hogy csak együttműködve érhetik el a család egységét és maradhatnak fenn hosszú távon. A család helyreállítása érdekében Jákob fiainak próbáját a család többi tagjának is el kell szenvednie. Jákob kénytelen elengedni szeretett fiát, Benjámint a bizonytalanba, és József szíve is fáj, hogy testvérei miatt kemény próba alá kell vetnie úgy Jákobot, mint Benjámint. Jákob a fájdalmát Istenre bízza.     

3.    Isten, a lelkiismeret ajándékozója. Ebben a történetben fő szerepet kap a lelkiismeret. Sokszor megszólal a testvérek, Jákob és még József szívében is. A lelkiismeret Isten ajándéka, hogy megvédjen bennünket a rossztól, vagy helyreigazítson bennünket, ha már elkövettük a rosszat.

4.    Isten, aki ismertté válik Egyiptomba. József házának felügyelője Istenről, atyáik Istenéről beszél a testvéreknek. És ez valószínűleg azért van, mert József megismertette atyái Istenét az egyiptomi előkelőségekkel. József egy igazi misszionárius volt Egyiptomban. Szolgálata, bizonyságtétele és élete nyomán százezrek ismerték meg az igaz Istent.

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, akinek szava beteljesedik, mert az éhínség elhatalmasodott az egész földön; aki gyermekein, prófétáin keresztül figyelmeztetést küld és a felkészülést is biztosítja; aki példát mutat az adott szó betartására; aki mindent tud, mindent lát; aki türelemmel dolgozik gyermekei jellemén; aki nemcsak rövid, de hosszútávon is gondolkodik, előkészíti Izraelt, hogy egy életerős nemzet legyen, amely áldásának eszköze lehet a világ többi része számára.

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 5. fejezet

5. fejezet – A gyülekezet, mint kiképző központ (6. rész)

Az isteni mérték

Az Úr azt kívánja, hogy részesüljünk minden lehetséges módon oktatásban, szem előtt tartva azt a célt, hogy ismereteinket meg kell osztanunk másokkal. Senki nem tudhatja, hol és hogyan nyer elhívást arra, hogy Istennek dolgozzon és az ő nevében szóljon. Mennyei Atyánk tudja egyedül, mit képes kihozni egy-egy emberből. Itt hevernek előttünk a lehetőségek, amiket gyönge hitünk nem vesz észre. Elménket arra kell edzeni, hogy ha szükséges, a legmagasabb földi tekintélyek előtt is képesek legyünk bemutatni Igéje igazságát oly módon, hogy azzal megdicsőítjük az ő nevét. (Christ’s Object Lessons, 333–334.)

Ki készült fel arra, hogy kimenjen és dolgozzon az Úr szőlőjében? Isten nem leli kedvét a járatlan emberekben. Azt várja követőitől, hogy a tőle kapott talentumokat a lehető legjobban és legmagasztosabban használják fel. (Review and Herald, 1889. április 2.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.380/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 5. fejezetéhez (február 20-26.).

Az oktatás az egyház fontos célja és az egyik eszköze ahhoz, hogy a Jézustól kapott küldetését betöltse. Az oktatás része annak, hogy hogyan éri el a megváltás terve a csúcspontját.

A keresztény oktatásnak jól körülhatárolható célja van, és úgy érhető el, hogy tanulási helyzeteket irányítanak egy bizonyos cél érdekében. A maga részéről az egyháznak meg kell értenie Isten tervét és életképes stratégiákat kell alkalmaznia, hogy teljesítse ezt a tervet. Az egyháznak szüksége van az oktatásra, hogy megossza Isten örök megváltási tervét. Hogy a megváltás célja megvalósulhasson, az egyháznak és a keresztény oktatóknak együtt kell működniük és össze kell hangolódniuk.

Az oktatás viszont a megváltott egyház tevékenysége, amelyet azzal bíztak meg, hogy megossza a megváltási tervet.

Így az egyház az oktatás központjaként tekintendő. A tudásnak, amelyet kutatnak és megosztanak, hasznosnak, szerteágazónak és gyakorlatinak kell lennie, de mindenekfelett összhangban kell lennie Isten tervével. A missziós tudást kutatni és gyakorolni kell. Ez a tudás tartalmazza a mentális, fizikai, érzelmi és lelki fejlődést, amelynek alapja a megváltási terv.

Természetesen minden hívő fogadója és továbbadója Isten tervének, tudományának. Miközben tanítja, bátorítja és megszervezi, hogy szolgáljon, az egyház betölti ezt a missziót. Ahol szükség van, igazítsuk hozzá az oktatási tantervet. Vegyük figyelembe azokat a területeket, amelyeken sürgősen javítani kell, mint például az egészséges ételek vásárlása és elkészítése. Minden új hívőnek szüksége van arra, hogy átformáló oktatásban részesüljön, amely felkészíti őket arra, hogy a további átformáló oktatás új csatornájává váljanak. Ez a végidők egyházának feladata.

José Luis Jiménez

A keresztény szolgálat és vallás professzora, Linda Vista Egyetem, Mexico

Fordította Gősi Csaba

2022. február 24., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 24 - CSÜTÖRTÖK - 1 Mózes 42

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1Móz 42 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+42&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+42&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten, akinek tervei kifürkészhetetlenek. Isten eltervezete, hogy dolgozni fog József és testvérei jellemén, ezért különböző próbákba engedi be őket. Az előző fejezetekben József jellemformáló próbáival találkozunk, ebben a fejezetben a testvéreivel. Amikor útra kelnek Egyiptomba, nem csak egy fizikai utat tesznek meg, hanem egy lelki utazásba is kezdenek, aminek a vége jellemük átalakulása és kifinomulása. És érdekes az is, hogy a testvérek jellemformálásának az eszköze épp József lesz, akit Isten fel tud használni célja elérésére. A mi életünk is egy ilyen vándorút, amelyen Isten velünk jön, és formálja a jellemünket, hogy az Ő népe és gyermekei lehessünk.               

2.    Isten, a tökéletes szervező. Ez a történet nem a véletlenek sorozata, hanem az Isten által lefektetett terv. József nem véletlenül lesz Egyiptom kormányzója, a testvérei nem véletlenül találkoznak vele, hanem egy precízen megtervezett és levezényelt terv szerint. Isten a mi életünket is szeretné tervezni és vezényelni, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle.     

3.    Isten, aki nagy próbákat is megenged gyermekei életében, de a szabadítást is megtervezi. Isten tudta, hogy éhség lesz a földön és ez az Ő szövetségesét és családját is érinteni fogja, ezért tervet készít a megmentésükre. A Biblia azt mondja, hogy Isten a próbákkal együtt a kimenekedést is megadja nekünk. Nem ígéri meg, hogy nehézségektől mentes életünk lesz, de gondoskodik a megoldásról.

4.    Isten, aki nemcsak gyermekeiről gondoskodik. Isten nemcsak Jákobnak és családjának megsegítéséről gondoskodik, hanem szövetségese – József által Egyiptom népéről és a Kánaánban lakó különféle népek és nemzetségekről is, mert mindnyájan Egyiptomba mentek élelmet vásárolni és így túl tudták vészelni az éhség nehéz éveit.

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki megoldja az emberek problémáit, de ehhez nekik is meg kell tenniük a maguk részét; aki sokszor olyan embereket, népeket is felhasznál megváltási tervében, akik nem Őt imádják; akinek saját menetrendje van, amit jól látunk József családja megmentésének történetében; aki együtt szenved az emberrel (a történet szereplői sok nehézségen mentek keresztül, de nem egyedül kellett megtenniük, Isten ott volt mellettük); akinek végig kell néznie gyermekei gyötrődését és szenvedéseit.

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 5. fejezet

5. fejezet – A gyülekezet, mint kiképző központ (5. rész)

Válasszunk ki tisztviselőket, akik alkalmasak mások képzésére

Nagy gonddal kell kiválasztanunk az új gyülekezet tisztviselőit. Legyenek ezek olyan férfiak és nők, akik teljesen megtértek. Azokat válasszuk meg, akik a leginkább alkalmasak mások oktatására, irányítására, akik egyaránt szolgálnak szavaikkal és tetteikkel. Mélyen gyökerezik a szükséglet arra, hogy minden vonalon folyjon a munka. (Testimonies, VI, 85.)

A véneknek és az egyes területeket irányító embereknek a gyülekezetekben többet kellene törődniük a munka mederbe terelését szolgáló tervek lefektetésével. Úgy kell rendezniük a dolgokat, hogy minden tagnak jusson tennivaló, hogy senki élete ne sodródjon céltalanul, hanem inkább betöltsék, amit különböző képességeik szerint be tudnak… Nagyon fontos, hogy a gyülekezeti tagok ilyen szellemű oktatásban részesüljenek, hogy Isten önzetlen, odaszentelt és hatékony munkásaivá váljanak. A gyülekezet pedig csak ilyen pályát futva nyer védelmet a gyümölcstelenné és halottá válással szemben… Váljék valamennyi gyülekezeti tagból élő kő Isten templomában, fényt árasztva magából. (Review and Herald, 1890. szeptember 2.)

Önmagukat képző gyülekezeti tagok

A gyülekezeti tagoknak dolgozniuk kell, képezni magukat, küzdeni, hogy elérjék az eléjük állított magasabb szintet. Az Úr, amennyiben együttműködnek vele, segít nekik ennek elérésében. (Testimonies, IX, 140.)

Nem engedhetjük, hogy lemaradjunk akár egyetlen alkalomról is, amikor szellemileg alkalmasabbá tehetjük magunkat az Istenért való munkálkodásra. (Christ’s Object Lessons, 334.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.380/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 5. fejezetéhez (február 20-26.).

Az oktatás az egyház fontos célja és az egyik eszköze ahhoz, hogy a Jézustól kapott küldetését betöltse. Az oktatás része annak, hogy hogyan éri el a megváltás terve a csúcspontját.

A keresztény oktatásnak jól körülhatárolható célja van, és úgy érhető el, hogy tanulási helyzeteket irányítanak egy bizonyos cél érdekében. A maga részéről az egyháznak meg kell értenie Isten tervét és életképes stratégiákat kell alkalmaznia, hogy teljesítse ezt a tervet. Az egyháznak szüksége van az oktatásra, hogy megossza Isten örök megváltási tervét. Hogy a megváltás célja megvalósulhasson, az egyháznak és a keresztény oktatóknak együtt kell működniük és össze kell hangolódniuk.

Az oktatás viszont a megváltott egyház tevékenysége, amelyet azzal bíztak meg, hogy megossza a megváltási tervet.

Így az egyház az oktatás központjaként tekintendő. A tudásnak, amelyet kutatnak és megosztanak, hasznosnak, szerteágazónak és gyakorlatinak kell lennie, de mindenekfelett összhangban kell lennie Isten tervével. A missziós tudást kutatni és gyakorolni kell. Ez a tudás tartalmazza a mentális, fizikai, érzelmi és lelki fejlődést, amelynek alapja a megváltási terv.

Természetesen minden hívő fogadója és továbbadója Isten tervének, tudományának. Miközben tanítja, bátorítja és megszervezi, hogy szolgáljon, az egyház betölti ezt a missziót. Ahol szükség van, igazítsuk hozzá az oktatási tantervet. Vegyük figyelembe azokat a területeket, amelyeken sürgősen javítani kell, mint például az egészséges ételek vásárlása és elkészítése. Minden új hívőnek szüksége van arra, hogy átformáló oktatásban részesüljön, amely felkészíti őket arra, hogy a további átformáló oktatás új csatornájává váljanak. Ez a végidők egyházának feladata.

José Luis Jiménez

A keresztény szolgálat és vallás professzora, Linda Vista Egyetem, Mexico

Fordította Gősi Csaba