2022. augusztus 7., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 7 - VASÁRNAP - Józsué 19

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 19 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2019&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2019&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az ország elosztására vonatkozó isteni terv befejeződik. Ebben a fejezetben örökséget kapnak a Leától, Zilpától és Bilhától született fiúk leszármazottjai is, és ezzel befejeződik az örökség szétosztása Izrael fiai között. Isten, amit kezd azt be is fejezi.

2.    Isten igazi emberei Őt tükrözik. Józsué csak azután veszi igénybe örökségét, miután az utolsó izraelita is megkapta a magáét. A nép első számú vezetőjeként joga és lehetősége is lett volna, hogy elsőként, mindenkinél előbb kapja meg örökségét, amit Isten 45 éve meg is ígért neki, de Mózeshez és Jézushoz hasonlóan, ő is a nép érdekeit a maga érdekei elé helyezi. Józsuénak nemcsak a neve azonos a Jézuséval, de a jelleme is nagyon hasonló, aki megalázta magát és engedelmes volt halálig.

3.    Isten jelenlétében történnek az igazi és hatalmas dolgok. Ez a fejezet azzal fejeződik be, hogy Izrael örökségének a felosztása Isten színe előtt történt. Ez a titka annak, hogy hatalmas dolgok és igazi csodák történjenek velünk. Tegyük mi is dolgainkat Isten jelenlétében, Isten színe előtt, Isten akarata és teve szerint.  

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki pontosan megadja a jutalmat

b.    akiben bízhatunk

c.    akinek hűsége nem változik meg soha

d.    aki minden gyermekéről gondoskodik

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 2. fejezet

2. fejezet – Az igazi megszentelődés mércéje (1. rész)

Újságcikk a Review and Herald c. lapból, megjelent: 1881. március 8-án.

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére” (1Thessz 5,23).

A megszentelődés csakis Isten akaratának való engedelmesség által érhető el. Sokan vallják, hogy szívük és életük megszentelődött, közben szándékosan lábbal tiporják Isten törvényét, és nincs megmentő ismeretük Istenről, vagy az Ő törvényéről. Ők a nagy Lázadó soraiban állnak, aki harcot folytat Isten törvényével szemben, mely Isten kormányzatának alapja úgy a mennyben, mint a földön. Ezek az emberek ugyanazt a munkát végzik, amit mesterük végez már régóta annak érdekében, hogy hatástalanítsa Isten szent törvényét. Egyetlen parancsolatot megrontó személy sem léphet be a mennybe, mert Ő, aki egykor tiszta és fenséges oltalmazó kérub volt, Isten kormányzata elleni lázadása miatt kivettetett onnan.

Sokak esetében a megszentelődés csupán önigazultság. S mégis: ezek a személyek vakmerő módon Megváltójuknak és Megszentelőjüknek vallják Jézust. Micsoda megtévesztés! Megszenteli-e Isten Fia azt a személyt, aki áthágja Atyja törvényét, azt a törvényt, melyet Krisztus felmagasztalt és tisztelt, amikor a földön élt? Jézus így tesz bizonyságot erről: “én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait” (Jn 15,10). Isten nem fogja lejjebb szállítani törvényének követelményeit azért, hogy az illeszkedjen az ember tökéletlen színvonalához; és az ember sem tudja teljesíteni a szent törvény kívánalmait, ha nem gyakorol bűnbánatot Isten irányában, és nem fordul hittel az Úr Jézus Krisztus felé.

“Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus” (1Jn 2,1). Isten azonban nem azért adta oda Fiát egy szenvedéssel és gyalázattal teli életre, majd a szégyenteljes halálra, hogy ezzel felmentse az embert az isteni törvénynek való engedelmesség alól. Sátánnak oly nagy a hitető hatalma, hogy sokakat rá tudott venni arra, hogy Krisztus engesztelő halálának egyáltalán ne tulajdonítsanak valódi jelentőséget. Krisztus azért halt meg, mert ezen kívül semmilyen más reménye nem volt a törvény áthágóinak. A jövőben törekedhetett volna arra, hogy megtartsa Isten törvényét, de az adósság, melyet felhalmozott a múltban, továbbra is megmaradt volna, és a törvény halálra kárhoztatta volna őt. Krisztus azért jött, hogy lefizesse a bűnös adósságát, melyet ő maga képtelen megfizetni önmagáért. Így Krisztus engesztelő áldozata által a bűnös ember kapott egy második lehetőséget.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (augusztus 7-13.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2022. augusztus 6., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 6 - SZOMBAT - Józsué 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 18 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2018&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2018&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten, aki a jövőt úgy kezeli, mint a múltat. Hét törzs területét még nem foglalták el, de Isten bátorította őket, hogy folytassák a honfoglalást, és arra utasította őket, hogy osszák el úgy, mint az előző törzsekét, mintha már elfoglalták volna. Ez a hit, amikor még meg nem történt dolgot úgy kezelünk, mintha már megtörtént volna. Ez az üdvbizonyosság. Még nem kaptuk meg mennyei örökségünket, de Isten arra bátorít, hogy úgy tekintsük, mintha már meglenne.

2.    A földrajzi tudományok Istene. Józsué megbízott embereket, hogy mérjék fel az el nem foglalt területeket és könyvben feljegyezve hozzák vissza hozzá, hogy ki tudja sorsolni mindenkinek az örökségét. Elgondolkoztam azon, hogy milyen földrajzi ismeretekre volt szükség ehhez? Milyen pontos térképeket kellett készíteni ahhoz, hogy egy országot távolról felosszanak a családok között? Amikor a konkrét honfoglalás megtörtént, ezen térképek alapján birtokba tudták venni a nekik kisorsolt örökséget.

3.    Isten kijelöli az ország istentiszteleti helyét. Siló volt az első istentiszteleti hely 300 évre. Jeruzsálemet sokkal később Dávid hódítja el a jebuzeusoktól, és ezek után ez lesz Izrael (később Júda) fővárosa és a központosított Istentisztelet helye.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki biztat az előrehaladásra

b.    aki először csak hitben adja oda népe örökségét, és várja, hogy úgy higgyenek benne, mintha már az övék lenne

c.    akinek fontos a pontos és tudományos alaposságú munkavégzés

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (7. rész)

Természetfeletti hatalom a természetfeletti munkához

Sokan azért nem sikeresek munkájukban, mert úgy dolgoznak, mintha Isten függne tőlük, és nekik kellene megmondani Istennek, hogy milyen feladatot bízzon rájuk; s nem értik meg, hogy ők függnek Istentől. Félreteszik a természetfeletti erőt, s ezért nem tudják elvégezni a természetfeletti munkát. Állandóan saját erejüktől, és testvéreik emberi erejétől függnek. Túlságosan szűklátókörűek, és mindig véges emberi elképzeléseik alapján ítélnek. Az ilyen embereknek arra van szükségük, hogy valaki felemelje őket, mert nincs felülről jövő erejük. Isten adja testünket, értelmi képességünket, az időt és a lehetőséget, hogy dolgozhassunk, és elvárja tőlünk, hogy mindezt felhasználjuk az Ő művében. Ha az emberi és az isteni együttműködik, akkor el tudjuk végezni azt a munkát, melynek eredménye az örökkévalóságra szól. Amikor az emberek úgy gondolják, hogy az Úr hibát követett el az ő esetükben, és ezért maguk választják ki munkájukat, akkor keserű csalódásban lesz részük.

“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef 2,8). Íme az igazság, mely felfedi a választ előtted, ha nem zárod be elmédet a fénysugarak előtt! Az örök élet végtelenül értékes ajándék. Végtelenül értékes volta pedig kizárja azt a lehetőséget, hogy kiérdemeljük azt. Szükségképpen tehát, ajándéknak kell lennie; s mint ajándékot, hittel kell elfogadnunk azt, hálánkat és dicséretünket ajánlva fel érte Istennek. A szilárd hit nem vezet senkit fanatizmusba, és nem készteti arra sem, hogy rest szolgaként éljen. Sátán hitető hatalma az, amely arra bírja rá az embert, hogy önmagát nézze, és ne Jézust szemlélje. Krisztus igazsága előttünk kell, hogy járjon, hogy az Úr dicsősége követhessen bennünket. Ha Isten akarata szerint élünk, akkor Isten ingyen ajándékaként fogadjuk az Ő hatalmas áldásait, de nem azért, mintha bármiféle érdemünk lenne, mert ami bennünk van, az értéktelen. Végezzük Krisztus munkáját, mert ezzel szerzünk dicsőséget Istennek, és több mint győztesen kerülhetünk ki a harcból Őáltala, aki szeretett minket, és életét adta érettünk, hogy Jézus Krisztusban életünk és üdvösségünk lehessen.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2022. augusztus 5., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 5 - PÉNTEK - Józsué 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 17 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2017&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2017&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten igazságossága örökérvényű. A Manassé nemzetségéből származó öt lány, akiknek nem voltak fiú testvéreik, Józsuétól kérték örökségüket és meg is kapták. Kérésükkel részt vállaltak a leányági örökösödési jog törvényének megszületésében így példát mutatva és segítséget nyújtva más családok számára, akik hasonló helyzetben voltak.

2.    Isten rendszerében mindenki egyformán fontos. A leányági örökösödés teljesen új volt abban az időben, de ez a történet arról tanúskodik, hogy Istennek mindenki fontos, a nők, a gyermekek, a szegények, a gyengék, akik kevesen vannak és azok is, akik sokan.

3.    Isten szereti a leleményes és aktív embereket. Az előző fejezetekben Kálebről olvastunk, aki egymaga szállt szembe az ellenséggel és foglalta el a neki kijelölt területet. 85 évesen nem várta, hogy valaki más tegye meg helyette. Ebben a fejezetben Manassé fiai keveslik a nekik jutott területet, ezért Józsué azt tanácsolja nekik, hogy irtsanak erdőt és hódítsanak meg újabb területeket, de ők másoktól várják, hogy tegyék meg helyettük. Készen várják az örökséget és kifogásokat találnak: erősek és vas harci kocsijaik vannak. Hasonló kifogások, mint a 12 kém kiküldésekor.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki igazságosan osztogatja ajándékait

b.    akinél nem évülnek el az ígéretek. Isten még Mózesnek megparancsolta, hogy Celofhád lányainak adjanak örökséget. Józsué végrehajtja, amit Mózes évekkel korábban megparancsolt

c.    aki a megoldáskeresésbe beavatja a kérelmezőket. Manassé fiai kéréssel fordultak Józsuéhoz, Józsué pedig elmondja nekik, hogy mi az ő részük. Dolgozzanak és Isten meg fogja áldani és meg fogja segíteni őket

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

 

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (6. rész)

Amit az ember képtelen megtenni

Az ember egyetlen dicséretre méltó hőstettet sem tudna véghezvinni, mely bármilyen dicsőséget szerezne neki. Az embereknek szokásuk másokat dicsőíteni és magasztalni. Megborzadok, ha ilyet látok, vagy hallok, mert az Úr nem kevés esetben mutatta meg nekem, hogy a dicséret célpontjában lévő emberek családi élete és szíve tele van önzéssel. Mindenestől fogva romlottak, szennyesek, és gonoszak, és tetteik egyetlen eredménye sem emeli fel őket Istenhez, mert minden tettük utálatos Isten szemében. A bűn feladása nélkül nincs igazi megtérés, és fel sem ismerhetjük a gonoszság romboló jellegét. Isten angyalai olyan pontos látással rendelkeznek, amilyet a halandó ember sohasem érhet el, s így szemlélik ők, hogyan döntik el örök sorsukat a korlátozott látású, tisztátalan szívű, és kezű emberek, miközben sokuknak fogalmuk sincs arról, mi a bűn, és mi a gyógyír rá.

Oly sok igaztalan dolgot hallunk a prédikációkban a megtérésre vonatkozóan! Az emberek megszokták, hogy azt gondolják: ha valaki bűnbánatot tart, akkor bűnbocsánatot kap; s ezzel azt feltételezik, hogy a bűnbánat a mennybe vezető út, és az odanyíló ajtó; s a bűnbocsánatban egy bizonyos érték van, mellyel az ember bocsánatot vásárolhat magának. Képes-e az ember arra, hogy önmagától megbánja bűneit? Nem, nem képes erre, éppen úgy, mint ahogy arra sem, hogy megbocsásson önmagának. Könnyek, sóhajok, elhatározások: mindez nem más, mint az Istentől kapott képességek helyes alkalmazása, és a bűntől való elfordulás megváltozott életünkben, mely szintén Isten ajándéka. Hol van az az érdem az emberben, mellyel megszerezhetné üdvösségét, vagy Isten elé helyezhetne bármit is, ami értékes, vagy kitűnő? Vajon a pénzünk, házaink, földjeink felajánlása által kiérdemelhetjük-e, hogy az üdvözülendők sorába kerüljünk? Nem, ez lehetetlen!

Nagy veszély rejlik abban, ha a hit általi megigazulás kérdésében érdemként fogjuk fel a hitet. Ha Krisztus igazságát ingyen ajándékként fogadjuk el, akkor Krisztus megváltói munkája által, ingyen igazulunk meg. Mi a hit? “A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1). Isten szavainak elfogadása és megértése az, ami Istennek való, készséges odaszentelődésre és szolgálatra indítja a szívünket, hiszen Tőle kaptuk az értelmet, Ő munkálkodott szívünkben, és Ő irányította tekintetünket először a Golgota keresztjén függő Krisztusra. A hit az, ha odaszánjuk Istennek értelmi képességeinket, átengedjük Neki elménket és akaratunkat, s így Krisztus lesz számunkra az egyetlen ajtó, melyen keresztül beléphetünk a mennyek országába.

Amikor az emberek megtanulják, hogy saját érdemük vagy cselekedeteik által nem érdemelhetik ki a megigazulást, és erősen, teljes mértékig Jézus Krisztusra, az ő egyedüli reménységükre bízzák magukat, akkor szívükben nem az énjük lesz nagy, hanem Jézus. Az emberek lelke és teste bűntől szennyezett, szívük elidegenedett Istentől, mégis oly sokan küszködnek véges erejükkel azért, hogy jó cselekedeteikkel szerezzék meg az üdvösséget! Úgy gondolkodnak, hogy Jézus elvégzi ugyan a megváltás egy részét, a többit azonban nekik kell megtenniük. Az ilyen embereknek hittel kell elfogadniuk, hogy Krisztus az Ő igazságuk, és egyetlen reménységük most, és mindörökre.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

 

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2022. augusztus 4., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 4 - CSÜTÖRTÖK - Józsué 16

FIGYELEM!!! VASÁRNAP ÚJ ELLEN WHITE KÖNYVET KEZDTÜNK EL NAPI BONTÁSBAN OLVASNI

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 16 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2016&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2016&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az Isteni terv halad tovább. Júda után József fiai is megkapják örökségüket. A Biblia előkelő helyen említi József fiait, bizonyos értelemben elsőszülöttségi jogot is kapnak, hiszen dupla örökségük volt Izraelben.

2.    Isten csodáinak és hatalmának eredménye. Az, hogy József fiainak örökségéről beszélhetünk Izraelben, Isten hatalmas csodájának, szeretetének, bölcsességének és tervének eredménye. Arról a Józsefről van szó, akit apja halottnak hitt, akit testvérei meg akartak ölni, bedobták egy kiszáradt kútba, majd eladták rabszolgának. Most pedig arról olvasunk, hogy ott szerepel Izrael törzsei között két névvel is, és óriási földterületet kapnak. Isten csodái és beavatkozása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Ilyen a mi Istenünk, aki ilyen és ehhez hasonló csodákat tesz.

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki ajándékba földet és országot ad

b.    aki szolgákul adja Izrael népének azokat az embereket és népeket, amelyektől a zsidók féltek, és azt hitték, hogy legyőzik őket és rabszolgaságba hajtják őket. Istennél így fordulhat a kocka, minden logika ellenére is

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (5. rész)

A teremtmény érdeme

A halandó emberek belemerülhetnek ugyan olyan beszélgetésekbe, melyek buzgón bizonygatják a teremtmények érdemeit, miközben mindannyian az elsőbbségért küzdenek, de egyszerűen nincsenek tudatában annak, hogy elveikkel és jellemükkel mindig rossz fényben mutatják be azt az igazságot, mely Jézusban van. A zűrzavar ködében botorkálnak. Isten szeretetére van szükségük, melyet a tűzben megpróbált arannyal jelképez a Szentírás; ezen kívül szükségük van még Krisztus tiszta jellemének fehér ruhájára, és a mennyei szemgyógyító írra, hogy döbbenten felismerjék azt, milyen értéktelen a teremtmény érdeme, s mennyire nem tudja megfizetni az örök élet árát. Letehetjük Üdvözítőnk lába elé a buzgó munkát, lángoló érzéseinket, értelmünk magas szintű és nemes vívmányait, széleskörű ismereteinket és a legmélyebb alázatunkat, még sincs egy jottányi dolog sem, melyet ne az Istentől kapott kegyelemből és képességek által értünk volna el. Semmivel sem kapunk kevesebbet, mint amennyit a kötelességünk megkíván, és egy jottányival sem adhatunk többet, mint amennyit kaptunk; s mindezt bele kell tennünk Krisztus igazságának a tüzébe, hogy megtisztuljon földi illatától, mielőtt még jó és édes illatként felszállna a hatalmas Jahve trónjához, Aki elfogadja azt.

Felteszem magamnak a kérdést: hogyan tárjam fel ezt a témát, úgy, ahogy van? Az Úr Jézus adja nekünk az erőt, a kegyelmet, a bűnbánatot, a hajlandóságot és a bűnbocsánatot, amint feltárja előttünk az Ő igazságát, melyet élő hittel kell megragadnunk – ami szintén Isten ajándéka. Ha összegyűjtenénk mindent, ami csak jó, szent, nemes és kedves egy emberben, majd bemutatnánk az eredményt Isten angyalainak, mintha az szerepet játszana az ember üdvösségében, vagy valamilyen érdemként szolgálna, ők árulásként utasítanák azt vissza. Amint az angyalok Teremtőjük színe előtt állnak, és szemlélik az Őt övező felülmúlhatatlan dicsőséget, akkor Isten Bárányát látják, Aki a világ megalapítása óta a megaláztatás életére szánta oda Önmagát; arra, hogy a bűnös emberek visszautasítsák, megvessék, és keresztre feszítsék. Ki tudja felmérni ennek az áldozatnak a végtelen jelentőségét?

Krisztus szegénnyé lett érettünk, hogy szegénysége által mi gazdaggá lehessünk. S bármilyen cselekedet, melyet az ember felajánlhatna Istennek, a semminél is kevesebb. Kéréseinket csak azért fogadja el Isten, mert Krisztus igazságának alapján tárjuk elé azokat. Az a gondolat, hogy bármit is tehetünk azért, hogy a bűnbocsánat kegyelmét kiérdemeljük, teljes egészében téves. “Hozni semmit nem tudok, keresztfádra borulok!”

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2022. augusztus 3., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 3 - SZERDA - Józsué 15

FIGYELEM!!! VASÁRNAP ÚJ ELLEN WHITE KÖNYVET KEZDTÜNK EL OLVASNI

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 15 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2015&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2015&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten továbbra is a rend Istene. A 12 törzs közül először Júda kapja meg örökségét. Bár nem volt elsőszülött, de vezető szerepet kap Izraelben. Ebből a törzsből származtak Júda királyai és maga Jézus Krisztus is, aki nemcsak a zsidó nép, hanem az egész emberiség megváltója lett.

2.    Isten ígéreteire lehet támaszkodni. Káleb kapott egy ígéretet Istentől, amit nem felejtett el, és amire igényt tartott. Kéleb nem elégedett meg helyzetével, arra vágyott, hogy tovább növekedjen. Ez a fejlődés alapvető követelménye, hogy vágyjunk fejlődni, vágyjunk növekedni.

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki határokat húz: birtokunk, élethosszunk határait, valamint lakozásunk földrajzi helyét és idejét is meghatározza

b.    akinek szavát érdemes 100%-ban megtartani. Izrael fiai abbahagyták a honfoglalást, amikor még lett volna elfoglalni való föld  

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (4. rész)

Az ember eljátszotta Isten kegyét

Az ember lázadása és hitehagyása által eljátszotta Isten kegyét. Nem, nem a jogait, hiszen az embernek önmagában nem is lehetne értéke, csak Isten drága Fia által. Ezt a kérdést meg kell értenünk. Az ember eljátszotta azokat a kiváltságokat, melyeket Isten az Ő kegyelme által ingyen ajándékként adott neki, mint egy letétbe helyezett kincset, melyet az Ő ügyének előrébbvitelére, és az Ő dicsőségére kell felhasználni. Abban a pillanatban, amikor Isten munkásai visszautasították az Ő országa törvényeinek való engedelmességet, azonnal hűtlenné váltak Isten kormányzatával szemben, és teljesen méltatlanná váltak mindazon áldások elfogadására, melyekkel Isten elhalmozta őket.

Így festett az emberiség állapota akkor, miután törvényszegésével megszakította Istennel való kapcsolatát. Ekkor már nem volt többé jogosult egy lélegzetvételnyi levegőre, a nap egy sugarára, s egy csipetnyi ételre sem. Az ember mégsem semmisült meg, és ennek az volt az oka, hogy Isten annyira szerette őt, hogy odaadta érte az Ő drága Fiát, aki elszenvedte bűneinek büntetését. Krisztus elhatározta, hogy Ő lesz az ember kezese és helyettese, hogy az ember az Ő páratlan kegyelme által még kaphasson egy másik próbát, és átélhesse Ádám és Éva tapasztalatát figyelmeztetésként, hogy ne hágja át Isten törvényét, ahogyan ők megszegték azt. S amennyiben az ember élvezi Isten áldásait a napfény és az étel ajándékában, úgy kell meghajolnia Isten előtt, és elismernie azt, hogy mindez Istentől származik. Bármit is adunk vissza Istenünknek, az az Ő tulajdona, mert Tőle kaptuk.

Az ember megtörte Isten törvényét, és az Üdvözítő által új és időszerű ígéreteket kapott, melyek egészen más alapokon nyugszanak. Minden áldásnak egy Közbenjárón keresztül kell érkeznie hozzánk. Isten az emberi család minden tagját teljesen Krisztus kezére bízta, s ezért mindaz, ami a tulajdonunkban van – legyen az a pénz, a házak, a földek, logikai és értelmi képességeink, vagy fizikai erőnk ajándéka, – jelen életünkben, valamint az eljövendő élet áldásai – Isten kincseként került birtokunkba, és Ő elvárja tőlünk azt, hogy hűségesen használjuk fel ezeket az emberek javára. Minden ajándék a kereszt pecsétjét, Jézus Krisztus képmását, s az Ő keze nyomát viseli. Minden dolog Istentől származik. A legkisebb haszontól a legnagyobb áldásig, minden egyetlen Csatornán keresztül árad felénk: egy emberfeletti közegen át, melyen vérfoltok látszanak. E vér felbecsülhetetlen értékű, mert Isten élete volt, melyet az Ő Fiában áldozott fel értünk.

Éppen ezért tehát senki sem adhat Istennek semmit, ami ne lett volna addig is az Övé. Jegyezzük meg jól: “Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk” (1Krón 29,14). Ezt kell képviselnünk mindenhol az emberek előtt, bárhová megyünk is, hogy semmi sem a miénk, és semmit sem tudunk felajánlani: sem értéket, sem munkát, sem hitet, amit ne Istentől kaptunk volna, s amire ne tehetné rá bármikor kezét, mondván: - Mindez az enyém, az én ajándékaim, az én áldásaim, és az én adományaim, melyeket rád bíztam, nem azért, hogy önmagadat gazdagítsd, hanem, hogy bölcsen sáfárkodj az emberiség javára.

Minden Istené

Az egész teremtett világ Isten tulajdona. Az Úr – ha figyelmen kívül hagyná az embert – azonnal meg tudná állítani lélegzetünket. Egész lényünk és javaink is Isten tulajdonát képezik. Az egész világ az Övé. Az emberek házai, minden személyes szerzeményük, minden, ami értékes, és ragyogó, az Ő kezéből származnak. Mindez az Ő ajándéka, amit vissza kell juttatnunk Neki az által, hogy segítünk alakítani az emberi szíveket. A legnagyszerűbb áldozatok kerülnek így Isten oltárára, és az emberek áldani, magasztalni és dicsőíteni fogják a Nagy Adományozót az Ő bőkezűségéért. Hogyan? “Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk” (1Krón 29,14). Az ember nem tudja cselekedeteivel megszerezni magának Isten megbocsátó szeretetét, ám a lelkét átható isteni szeretet arra fogja ösztönözni őt, hogy azokat a dolgokat cselekedje, melyeket Isten mindig elvár, s mindezt örömmel tegye. Így mindig csak azt teszi, amit elvár tőle az Úr.

Isten el nem bukott angyalai a mennyben folyamatosan az Ő akaratát cselekszik. Miközben szorgalmasan végzik kegyelmi küldetésüket világunk érdekében, Isten – igaz és gonosz - teremtményeinek oltalmát, vezetését és védelmét, tiszta szívből elmondhatják: “Minden a Tiéd, és csak azt adjuk Neked, amit kezedből kaptunk.” Ó, bár betekinthetnének az emberi szemek az angyalok munkájába! Ó, bár képzeletünkben meg tudnánk ragadni, és el tudnánk időzni Isten angyalainak dicsőséges szolgálatánál, és azoknál a konfliktusoknál, melyeket vállalnak az emberek érdekében, hogy megvédjék, vezessék, megnyerjék őket, és kimentsék őket Sátán csapdáiból! Milyen más volna akkor viselkedésünk, és vallásos érzületünk!

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk