2022. október 31., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 31 - HÉTFŐ - 2 Sámuel 24

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Sámuel 24 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2024&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2024&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Amikor az Isten szíve szerint való ember leveszi tekintetét Istenről. Dávid szorult helyzetében mindig nagyon alázatos volt, de a siker őt is elvakította. Már nem Istenben bízott, hanem saját stratégiai képességeiben. A további győzelmeit a katonái számában látta és nem Isten hatalmában. Nem elégedett meg győzelmeivel, hanem még többet akart. Ha Isten nem lép közbe, Dávid nagyon messzire elsodróhatott volna Istentől. Istennek drasztikus lépéseket kellett tenni azért, hogy ez ne történjék meg. Bár nagyon keménynek látjuk Isten intézkedéseit, de szükség volt rá a nép és Dávid megóvása érdekében.  

2.    Isten lehetőséget ad a bűnbánatra és megtérésre. Isten elérte célját, mert Dávid ráébredt bűnére és teljes szívéből megbánta azt. Súlyos volt a büntetés, de azt olvassuk, hogy maga Isten is szomorkodott a büntetés méretén és azon igyekezett, hogy minél hamarabb lezárhassa.  

3.    Isten nagyra értékelte Dávid közbenjárását. Dávid, amikor látta a sok szenvedést, azt mondta Istennek, hogy inkább őt sújtsa, mint a népet, mert ő vétkezett. Isten barátai mindig készek magukra venni a nép szenvedéseit.   

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki még a rosszból is jót tud kihozni

b.    akinek még a haragjához is szeretet és irgalom vegyül

c.    aki nem vetette meg Dávidot, gyengesége és botlása ellenére sem

d.    aki átformálja annak az embernek a szívét, aki engedi

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 3. fejezet

3. fejezet – MIKOR LESZNEK MEG MINDEZEK?  (2. rész)

Nem rendelkezünk időmeghatározást tartalmazó üzenettel

Nem tartozunk az embereknek ahhoz az osztályához, akik meghatározzák, hogy pontosan mennyi idő telik még el Krisztus hatalommal és dicsőséggel teljes második eljövetele előtt. Néhányan ugyanis megadtak egy időpontot, de amikor ez elmúlt, elbizakodott lelkületük miatt nem fogadták el a dorgálást, hanem mindig más és más időpontot tűztek ki. A sok egymás utáni tévedés azonban hamis prófétaként bélyegezte meg őket (FE, 1895, 335. o.).

Isten senkinek nem ad olyan üzenetet, hogy öt, tíz vagy húsz év múlva lezárul a földi történelem. Egyetlen embernek sem nézné el, ha késleltetné visszajövetelének az előkészületét. Senkinek sem mondaná, mint a hűtlen szolga, hogy „halogatja az én Uram az Ő jövetelét”, mert ez a nagy napra történő készülődésre adott alkalmak és előjogok hanyag semmibe vételét eredményezné (RH, 1900. november 27.).

A találgatás hitetlenséghez vezet

Mivel az ismételten kikitűzött időpontok elmúltak, a világ hite Krisztus közeli eljövetelében mindinkább megrendült. Megvetéssel tekintenek az időmeghatározók hibáira, és mivel ezek az emberek így megcsalattak, ők is elfordulnak az Isten Igéjén nyugvó igazságtól, amely világosan állítja, hogy „a vége pedig mindennek közel van” (1Pt 4:7) (4T, 1879, 307. o.).

Megértettem, hogy E. P. Daniels testvér időpontot állapított meg, és azt bizonygatta, hogy az Úr öt éven belül eljön. Most csak reménykedem, hogy nem terjed el az a benyomás, amely szerint mi időmeghatározók vagyunk. Ne hangozzanak el ehhez hasonló megjegyzések! Az ilyenek semmit nem használnak. Semmiképpen ne munkáljunk ezen az alapon ébredést, gondos megfontolás előzzön meg minden kiejtett szót! Semmit ne engedjünk meg, amibe a fanatikusok beleakaszkodhatnak, hogy nyugtalanságot okozzanak, és megszomorítsák az Úr Lelkét.

Ne befolyásoljuk az emberek érzéseit és indulatait izgalomkeltéssel ott, ahol az érzelmek hatnak és az alapelvek nem irányadók. Érzem, hogy minden vonatkozásban szükségünk van vezetőre, mert Sátán folyamatosan dolgozik. Minden képességét latba veti annak érdekében, hogy mesterkedéseit és elgondolásait belopja közénk. Mindattól, ami izgalmat kelt, és helytelen alapon teremt feszültséget, félni kell, mert a reakció biztos (Letter, 1887, 34.).

Mindig lesznek az egyházban olyanok, akik hamis és fanatikus mozgalmat hoznak létre, és azt állítják magukról, hogy Isten vezeti őket – akik futnak, mielőtt küldték volna őket, és eddig be nem teljesedett próféciák bekövetkeztének napját is megadják. Az ellenségnek tetszik, hogy ebben tevékenyek, mert az egymást követő tévedéseik és a félrevezető befolyásuk zavart és hitetlenséget okoz (2SM, 1897, 84. o.).   

2022. október 30., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 30 - VASÁRNAP - 2 Sámuel 23

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Sámuel 23 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2023&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2023&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten, akit a szíve szerint való ember dicsőít. Dávid nagyon közel volt Istenhez, ezért a szívéből páratlan hála és dicsőítés fakadt, ahányszor alkalma adódott erre. Ez a fejezet is egy ilyen alkalom, amelyben azt olvassuk, hogy ezek voltak Dávid utolsó szavai. Dávid szemüvegén keresztül mi is csodálatosnak látjuk Istent. Ismét kősziklának nevezi Őt és elismeri, hogy mindent tőle kapott.   

2.    Az Isten szíve szerinti ember, Isten eszköze. Dávid elismeri, hogy Isten hívta el őt, Ő emelte uralomra, és az Úr Lelke szól belőle. Vezetni csak így lehet gazán.  

3.    Akit az Úr vezet tud igazán vezetni. Dávid hűséges volt mennyei vezetőjéhez, odaadóan követte, szolgálta és csodálta Őt. Ennek az lett a következménye, hogy Dávid vitézei is hasonlóan viszonyultak hozzá: szerették, csodálták, tisztelték és készek voltak a legnagyobb áldozatra is érte. Dávid vitézei ezért voltak képesek ilyen különleges hőstettekre. Szinte hihetetlenek a róluk szóló történetek. Valamit megtapasztaltak Dávidnak Istennel való közösségéből és ezt a példát követték a Dávidhoz való viszonyulásukban. Az igazi hívő embernek vannak igazán nagyszerű beosztottjai.   

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki földi segítőket is küld – Dávidnak csodálatos segítői voltak

b.    aki óriási győzelmeket tud adni akár egy ember által is

c.    akinek nem kellenek nagy tömegek a győzelemhez

d.    aki igazi bajtársi közösséget tud alkotni. Ilyenek voltak Dávid emberei, mert ilyenekké tette őket Isten

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 3. fejezet

3. fejezet – MIKOR LESZNEK MEG MINDEZEK?  (1. rész)

Krisztus visszajövetele

„Bizony mondom néktek: nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik” (Mt 24:2). Krisztus sok ember füle hallatára mondta el szavait. Amikor azonban a Megváltó egyedül ült az Olajfák hegyén, akkor Péter, János, Jakab és András odament hozzá, és így szólt: „Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?” (Mt 24:3).

Tanítványainak adott válaszában Jézus nem választotta el Jeruzsálem pusztulását eljövetelének nagy napjától. E két esemény leírását összevegyítette. Igen, ha úgy tárja fel előttük az eljövendő eseményeket, ahogy azokat Ő látta, akkor a tanítványai nem tudták volna elhordozni a látványt. Irántuk érzett irgalomból a két nagy válságos időszak leírását egybeolvasztotta, és hagyta, hogy a tanítványok maguk fejtsék meg az értelmét (DA, 1898, 628. o.).

A pontos idő ismeretlen előttünk

A magukat adventistának nevezők közül sokan időmeghatározásokkal foglalkoztak. Egyik dátumot a másik után adták meg Jézus eljövetelével kapcsolatban, de sorozatosan tévedésbe estek. Urunk jöttének pontos ideje a halandók látóhatárán kívülre esik. Még az üdvösség örököseinek szolgáló angyalok előtt sincs kinyilatkoztatva. „Erről a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya” (Mk 13:32) (4T, 1879, 307. o.).

Sem a Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus eljövetelének a pontos idejét nem tudhatjuk… Miért nem hozta Isten ezt a tudomásunkra? Ha ezt megtette volna, nem élnénk vele helyesen. E dátum ismerete csak olyan helyzetet eredményezne, amely nagyban hátráltatná Isten művét egy az eljövendő nagy napon megállni képes nép előkészítésében. Nem építhetjük életünket arra, hogy állandóan egyegy kitűzött időpont miatt izgulunk… {LDE 33.1}  

Nem mondhatod, hogy egy, kettő vagy öt év múlva jön el, de nem is késleltetheted Jézus Krisztus jövetelét mondván, csekély a valószínűsége, hogy mindez tíz vagy húsz éven belül bekövetkezik (RH, 1892. márc. 22.).

Közeledünk Isten nagy napjához. A jelek fokozatosan beteljesednek, mégsem kaptunk egy olyan üzenetet sem, amely Krisztus megjelenésének napját és óráját tudatná velünk. Az Úr ezt bölcsen elrejtette előlünk, hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk, várva a mi Urunk, Jézus Krisztus második eljövetelére a menny felhőiből (Letter, 1897, 28.).

Az Emberfia második eljövetelének pontos ideje egyedül Isten titka (DA, 1898, 633. o.).    

2022. október 29., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 29 - SZOMBAT - 2 Sámuel 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Sámuel 22 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2022&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2022&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Szabadító Isten. Ahogy Dávidot meg tudta Isten szabadítani, úgy a mai korban is bízhatunk abban, hogy az Úr nem enged meg nagyobb nehézséget az életünkben, mint amit el tudunk hordozni, sőt a megoldás útját is megmutatja.   

2.    Isten meghallgatja imáinkat. Ahogy Dávidot meghallgatta az Úr, mikor hozzá kiáltott, úgy a mi mindennapi imádságaink, amelyeket elmondunk, akár szóban, akár énekben, azok ott vannak Isten előtt. Milyen jó ezt tudni!

3.    Igazságos Isten. Isten minden tekintetben igazságos velünk szemben, így teljes nyugalomban lehetünk, hiszen minden, ami történik az életünkben, az a mi javunkat szolgálja még akkor is, ha nem mindig értjük, hogy mit miért enged meg az életünkben.  

4.    Dicséretre méltó Isten. Egyedül csak Ő méltó a dicséretre és imádatra a teremtés és megváltás jogán. Az ének, a zene az egyik legnagyszerűbb mód arra, hogy dicsőítsük Őt. Tegyük ezt minél többször, amikor lehetőségünk van rá, akár egyénileg, akár közösségileg, mivel „az odaszentelt zenében Isten mindig jelen van kegyelmével.” (J.S. Bach).

5.    Páratlan Isten. Dávid próbál felsorolni néhányat Isten tulajdonságaiból, természetesen a teljesség igénye nélkül, de ez is épp elég ahhoz, hogy rácsodálkozzunk, milyen csodálatos az Isten: kőszál, vár, megmentő, pajzs, hatalmas szabadító, fellegvár, menedék, tiszta, ellenáll a hamisnak, mécses, fénysugár, aki felruház erővel, hűséges

6.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    akinek útja tökéletes, beszéde színigaz

b.    aki bosszút áll népéért

c.    aki győzelmet ad

d.    akinek haragjától megremeg a föld

e.    aki szelek szárnyán repül

f.      akinek sötétségből van a sátra

g.    aki előtt fényözön jár, és villámokat szór

h.    aki alászáll a magasból és felemeli a mélybe süllyedt embert

i.       aki hűséges a hűségeshez

j.       aki a nyomorult népet megsegíti

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 2. fejezet

2. fejezet – KRISZTUS KÖZELI VISSZAJÖVETELÉNEK JELEI (7. rész)

A menny figyelme a földi eseményekre irányul

Az első gyilkos életének megkímélésével Isten az egész világegyetemnek olyan leckét adott, amely kihat a nagy küzdelemre… Nemcsak el akarta fojtani a lázadást, hanem a lázadás jellegét is be akarta mutatni a mindenségnek… Más világok szent lakói a legmélyebb érdeklődéssel figyelik a földön zajló eseményeket…

Az egész univerzum együttérzéssel és egyetértéssel kíséri Istent, amint csodálatos terve lépésről lépésre halad a teljes megvalósulás felé (PP, 1890, 78–79. o.).

Krisztus cselekedete, hogy meghalt az ember megváltásáért, elérhetővé tette az embernek a mennyet, és az egész világegyetem előtt igazolta Isten és Fia eljárását a lázadó Sátánnal (PP, 1890, 68–69. o.).

Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és rossz közötti nagy küzdelem zárójeleneteit (PK, 1914, 148. o.)

Kicsiny földünk az egész mindenség tankönyve lett (DA, 1898, 19. o.). [Ellen G. White leírta, hogy az el nem bukott világok és a mennyei angyalok „nagy érdeklődéssel” figyelték Krisztus küzdelmét a Gecsemáné kertjében. Jézus Sátánnal folytatott négyezer éves küzdelmének és a kereszten való végső győzelmének bemutatásakor ilyen kifejezéseket használ: „Az el nem bukott világok és a menny angyalai nagy érdeklődéssel figyeltek…” „Az ég és az el nem bukott világok tanúi voltak”, „hallották”, „szemlélték”, „a mennyből figyelték”, „micsoda látvány a mennyei világ számára…” (DA, 1898, 693, 759–760. o.).]   

2022. október 28., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 28 - PÉNTEK - 2 Sámuel 21

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Sámuel 21 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2021&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2021&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten előtt a bűn éppúgy magán jellegű dolog, mint közösségi. Talán nehezen értjük, hogy Saul bűneiért miért Izraelt sújtja átok, és miért kell valakinek bűnhődnie azért, hogy a közösség felszabaduljon az átok alól? Ezzel a súlyos esettel Isten meg akarta tanítani a népet arra, hogy a bűneink nemcsak bennünket érintenek, hanem másokra is hatással vannak. Meg akarta értetni, amit a mai ember még nehezebben ért meg, mint az akkori, hogy a közösségnek nagyobb szerepe van a hitéletben, mint gondolnánk. Isten a közösség fontosságát akarta kihangsúlyozni az egyén felelősségéhez mérten.   

2.    Isten, akit nem mindig értünk meg, de akiben mégis feltétel nélkül megbízunk. Ha csak ez az egy fejezet lenne a Bibliában, nagyon félreérthetnénk Istent. Ha lesz egy kérdésem a mennyben Isten felé, biztosan ezzel a fejezettel lesz kapcsolatos, de addig is, a Biblia többi részére és saját tapasztalataimra alapozva, meg vagyok győződve arról, hogy Isten nem egy bosszúálló Isten, hogy Isten a végtelen jóság és szeretet, hogy mindennel a javamat és üdvösségemet szolgálja még akkor is, ha vannak bizonyos dolgok, amit nem értek. Azonban van egy ígértetünk, hogy egyszer mindent meg fogunk érteni. Addig is bízzunk benne és szeressük őt, mert nincs ennél jobb dolog a világon.  

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki komolyan veszi az ígéreteket

b.    aki értékeli, ha tisztelettel bánunk a megholtakkal

c.    aki az átoktól megszabadult népnek óriási győzelmeket ad

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 2. fejezet

2. fejezet – KRISZTUS KÖZELI VISSZAJÖVETELÉNEK JELEI (6. rész)

Isten célja a szerencsétlenségekben

Mit jelentenek a félelmetes tengeri szerencsétlenségek, amikor pillanatok alatt sodródnak a hajók végső pusztulásukba? Mire utalnak a szárazföldi balesetek, a tűzesetek, amelyek megemésztik a szegények elnyomása árán felhalmozott gazdagságot? Az Úr nem akar beavatkozni, hogy megvédje azok javait, akik áthágják törvényét, megtörik szövetségét és megtapodják szombatját, és helyette a hamis nyugalomnapot fogadják el.

Isten csapásai már hullanak a földre, és mennyből jövő tüzes leheletként sodorják el a legdrágább épületet is. Talán ezek az ítéletek sem ébresztik fel a hitvalló keresztényeket?! Isten azért engedi megtörténni ezeket az eseményeket, hogy a világot figyelmeztesse, a bűnösök féljék őt és reszkessenek előtte (3MR, 1902, 311. o.).

A Teremtő céllal engedi meg a szerencsétlenségeket. Ezek az eszközök az emberek figyelmeztetését szolgálják. A természet szokatlan megnyilvánulásai által, Isten mint világos kinyilatkoztatásokkal szólítja meg a kétkedő emberiséget (19MR, 1902, 279. o.).

Milyen gyakran hallunk földrengésekről és tornádókról, a tűz és az árvíz pusztításairól, amelyek emberéletben és anyagiakban nagy áldozatokat követelnek! Az elemi csapások látszólag a természet megzavart, rendellenes erőinek szeszélyes kitörései, melyeket az ember képtelen befolyásolni. Ezek az eszközök Isten szándékait mutatják be, ezekkel akarja ráébreszteni az emberiséget, hogy milyen veszélyben forog (PK, 1914, 277. o.).

Az Úr kezében a jövő

A világ nem létezik uralkodó és irányítás nélkül. Az eljövendő események rendje az Úr kezében van. A menny fejedelme maga felügyeli a nemzetek sorsát és egyházának ügyét (5T, 1889, 753. o.).

A pusztai tüzes kígyók jelképe kettős célt szolgált. Isten népe megtanulhatja, hogy nemcsak a föld fizikai erői állnak a Teremtő ellenőrzése alatt, hanem a nemzetek vallási mozgalmai is. Ez különösképpen igaz a vasárnap megünneplésének kötelezővé tételére nézve (19MR, 1902, 281. o.).

A végső befejező munkában olyan bonyolult helyzetekkel találkozunk majd, amelyek esetleg meghaladják erőnket és képességeinket. De ne feledjük, a menny három nagy hatalma dolgozik, az isteni kéz a kormányon nyugszik, és az Úr sikerre viszi tervét (Ev, 1902, 65. o.).  

Miként a kerékszerű szerkezet a kérubok szárnyaival beborított kéz alatt helyezkedett el, az emberi események bonyolult játéka is Isten ellenőrzése alatt áll. Aki az angyalok fölött áll, a nemzetek küzdelme és kavargása közepette is irányítja földünk ügyeit [Lásd: Ezék 1:7, 26; 10:8; Dán 4:17, 25, 32.] (ED, 1903, 178. o.).

A világtörténelmet megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a nemzetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és vitézség függvénye, és az események alakulását nagymértékben emberek hatalma, becsvágya és szeszélye határozza meg. Az Úr Igéje azonban félrehúzza a függönyt; és a földi érdekek, hatalmak, indulatok, minden pro és kontra ténykedés fölött, mögött és által meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben és türelmesen viszi véghez a maga szándékát (PK, 1914, 499–500. o.).   

2022. október 27., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 27 - CSÜTÖRTÖK - 2 Sámuel 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Sámuel 20 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2020&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20S%C3%A1muel%2020&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten támogatja a királyt, de mások szabadakaratát tiszteletben tartja. Ezért történhetett meg az, hogy Séba fellázad Dávid ellen még mielőtt visszatért volna trónjára. Bár Isten védte a királyt és készítette a trónhoz való visszatérése útját, nem akadályozta meg Sébát és Izrael törzseit a Dávid elleni lázadásban, mert ők szabadakaratukban így döntöttek.

2.    Isten nem szereti az irigységet. Az irigység vezetett oda, hogy Séba és Izrael törzsei fellázadtak Dávid ellen. Izrael törzsei nem tudták elviselni azt, hogy Júda törzse vitte haza Dávidot és ők kimaradtak ebből. Séba ezt a helyzetet használta ki arra, hogy saját ambícióját megvalósítsa. Ezért óv Isten az irigységtől, mert ilyen és hasonló következményei lehetnek. Régen a mennyben is az irigység okozta Isten egyik legelőkelőbb gyermekének és az angyalok egyharmadának bukását.

3.    Isten terve megvalósul a körülmények ellenére is. Dávid emberei legyőzték a lázadást, de nem mindig jártak el tisztán és becsületesen. Egy ártatlan ember, Amása halála is ennek számlájára írható. Ez nem jelenti azt, hogy Isten szemet huny a helytelen dolgok fölött, hanem azt, hogy még ezek az estek sem akadályozzák meg Őt abban, hogy célját elérje.  

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    akinek maradnak húséges követői, még akkor is, amikor sokan elhagyják Őt

b.    akinek sok elégedetlenséget és lázadást kell eltűrnie népe között

c.    akinek egy egyszerű asszony is eszköze lehet sokak szabadulására

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 2. fejezet

2. fejezet – KRISZTUS KÖZELI VISSZAJÖVETELÉNEK JELEI (5. rész)

Földrengések és árvizek

Az ellenség nemcsak a múltban volt tevékeny, hanem most is az. Lejött nagy hatalommal, miközben a Szentlélek folyamatosan visszavonul a földről. Isten visszavonja óvó kezét. Tekintsünk csak Johnstownra (Pennsylvania állam). Nem akadályozta meg a gonoszt, így az egész város megsemmisült. [1889. május 31-én mintegy 2200 ember veszítette életét a johnstowni árvízben, melyet a több napos heves esőzés nyomán bekövetkezett gátszakadás okozott.] Ezek a jelenségek egyre gyakoribbá válnak egészen a világ történelmének lezárásáig (1SAT, 1889, 109. o.).

A bolygónk belsejében rejlő elemek felszínre törése miatt a földkéreg meghasad. Ha egyszer ezek kitörnek, elsöprik azok kincseit, akik éveken át csak növelték hatalmas vagyonukat, amit az alkalmazásukban állók kizsákmányolása által harácsoltak össze. A vallásos világ szintén megrendül majd, mert mindennek a vége közel van (3RH, 1891, 208. o.).

Eljött az idő, amikor egyik pillanatban még nyugodt világban élhetünk, a másikban pedig ez a bolygó esetleg megmozdul a lábunk alatt. Akkor rendül meg a föld, amikor ezt a legkevésbé várjuk (TM, 1896, 421. o.).

A tüzek, az árvizek, a földrengések, a nagy mélység dühöngései, a tengeri és szárazföldi szerencsétlenségek mind arra figyelmeztetnek, hogy Isten Lelke nem küzd örökké az emberrel (3MR, 1897, 315. o.).

Mielőtt az Emberfia megjelenik az ég felhőiben, a természetben minden felborul. Az ég villámai a föld tüzével egyesülve lángra lobbantják mint kemencéket a hegyeket, amelyek hatalmas lávafolyamokat ontanak a falvakra és városokra. A rejtett erőktől felfakadó megolvadt sziklatömbök a tengerbe zuhannak, ami a vizet forrásba hozva köveket és földet röpít szerteszét. Hatalmas földrengések lesznek, és az emberéletben nagy pusztítást okoznak (7BC, 1907, 946. o.).

Bűncselekmények, éhínség, járványok

Miközben Sátán a levegőt mérgezi, a jelenlegi és az örök életünk Isten kezében van. Helyzetünknek tökéletesen a tudatában kell lennünk! Váljunk tehát hűséges, megtért és Istennek szentelt életű munkássá! Ezzel ellentétben látszólag úgy ülünk, mintha megbénultunk volna. Menny Istene, ébressz fel bennünket! (2SM, 1890, 52. o.).

Az Úr nem fékezi a sötétség hatalmait, hogy véghez vigyék a levegő – amely életünk és táplálásunk egyik forrása – megrontásának halálos munkáját. Nemcsak a növényvilág, hanem az ember is fertőzésektől szenved… Ezek Isten haragja poharának cseppjei [Isten felelősséget vállal azért, amit megenged vagy amit nem akadályoz meg (lásd: 2Móz 7:3, 8:32; 1Krón 10:4, 13-14)], amelyek a földre hullanak, és csupán gyenge képviselői annak, amelyek ezután a közeljövőben játszódnak le (3SM, 1891, 391. o.).

Az éhínség fokozódik. A járvány ezreket ragad el. Veszély vesz körül bennünket. Kívülbelül sátáni erők tevékenykednek, de Isten most még féken tartja őket (19MR, 1897, 382. o.).

Láttam, hogy az Úr fokozatosan visszavonja Szentlelkét a földről. Isten a megtartó hatalmát nemsokára megvonja mindazoktól, akik parancsolatait továbbra is semmibe veszik. A tisztességtelen üzletek, gyilkosságok és bűncselekmények minden fajtájáról szóló híreket naponta halljuk. A gonoszság olyan általánossá válik, hogy az már nem rázza meg az embereket, mint ahogyan egykor tapasztaltuk (Letter, 1907, 258.).