2021. április 30., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 30 - PÉNTEK - Máté 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2115. nap

 

4. fejezet (6. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Az ima többet jelent a lélekmentés szolgálatában, mint a szavak. – Sátán nyomon követ benneteket. Nagyon ravasz ellenfél, aki állandóan akadályokat gördít munkátok elé. Azok, akik hatalmában vannak, állandóan szavait utánozzák. Ha a fátyol lehullana szemükről, világosan látnák, hogy Sátán minden tehetségét latba veti, hogy őket az igazságtól eltávolítsa, és önmagának megnyerje. Sátán csapdájából sokkal könnyebben tudjuk kiszabadítani a lelkeket alázatos ima által, mint sok beszéddel, de ima nélkül. – Könyvevangélisták kézikönyve, 81. o.

Isten elhívja a szerény, nyugodt, komoly fiatalokat és az érett, kiegyensúlyozott, elvhű felnőtteket, akik ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy beszélnek, és elismeréssel felállnak az idősek előtt, és tisztelettudóan közelednek az ősz hajú személyekhez.

Isten munkája szenved a bölcs munkások hiánya miatt. Hittestvéreim, Isten megáldott benneteket magas intellektuális képességekkel. Fejlesszétek kitartóan és a legnagyobb komolysággal tehetségeteket. Neveljétek és fegyelmezzétek elméteket megfigyelés és elmélkedés által. Ha nem használjátok fel minden erőtöket, nem teljesíthetitek Isten akaratát. Ha istenfélelemmel és alázatos, kitartó imával dolgoztok az Úrnak, értelmi képességeitek megerősödnek, fejlődnek. Egy jól meghatározott cél csodákra képes. Legyetek őszinte, következetes és határozott keresztények. Magasztaljátok Jézust, beszéljetek szeretetéről, tegyetek bizonyságot hatalmáról, világítsatok a világban! – Mozzanatok az életemből, 275. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%202&version=NT-HU

Mikor szólt Isten utoljára hozzád? Máté második fejezetében látjuk, hogy Isten hogyan veszi fel a kapcsolatot újra népével az Ótestamentum és Újtestamentum közötti néhány évszázadnyi hallgatás után, amikor sem próféta nem szólt a néphez, sem új könyv nem született. Most Józsefhez szól álmában, és elmondja, hogy Mária a Szentlélektől terhes, ezért vegye el feleségül. Majd a bölcseknek üzen álmukban, és egy csillagon keresztül szól (Mt 2:2, 12). Heródes és a főpapok is kapnak üzenetet az Szentíráson keresztül (Mt 2:3-4). Ezután pedig Józsefhez szól álmában újra (Máté 2:13) és újra (Mt 2:19); elmondja neki, hogy mit kell tennie (Mt 2:22).

Úgy tűnik, Máté szeretné kihangsúlyozni, hogy Isten egyszerű embereket használ fel. Szeretné, ha az olvasók és hallgatók lássák, hogy az igaz emberek hűsége segítette elő földi tervének megvalósítását.

A második fejezetben négy embercsoporttal találkozhatunk, akiket azonosítani tudunk. Az első csoport a keleti bölcsek. Jézust, a Királyt jöttek dicsőíteni. Valószínűleg ősi csillagászok voltak, akikhez Isten a saját nyelvükön szólt. Követték a csillagot. Ezután ott volt Heródes, aki meg akarta öletni Jézust. Heródes amiatt aggódott, hogy talán Jézus elveheti a trónját. Ott voltak az írástudók és papok is. Ismerték a próféciát, ismertek minden könyvet az Ótestamentumban, de nem értették, vagy nem akarták megérteni, hogy mit jelent. Végül a negyedik embercsoport – József és Mária, ahogy említettük, hittek Istenben, és követték őt.

Csak képzeljük el Józsefet, mit érezhetett, mikor megtudta, hogy a menyasszonya terhes, és nem ő az édesapja a gyereknek. De ekkor az Úr angyala megjelent álmában, József pedig figyelt, hitt és engedelmeskedett. De Isten nem állt meg itt. Elküldte Józsefet és Máriát Egyiptomba. József hűen követte Isten akaratát, mert érezte, hogy óriási feladattal bízták meg, a Messiás életének őrzésével.

Érdekes látni, hogy az olyan egyszerű emberek, mint József és Mária mennyire hűségesek voltak, míg a Bibliát aprólékosan tanulmányozó művelt emberek, mint a papok, inkább becsukták a szemüket a Messiás leghatalmasabb próféciáját olvasva, és annak beteljesedését látva. Most Isten újra megbízza népét egy hatalmas feladattal, hogy juttassák el Jézus üzenetét az egész világra.

Oleg Kostyuk 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 29., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 29 - CSÜTÖRTÖK - Máté 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2113. nap

 

4. fejezet (5. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Sok imára van szükség, hogy fel tudjuk tárni az igazságot az embereknek. – Nem mindenki tud bölcs körültekintéssel fáradozni az emberek megmentésén. Ehhez sok-sok elmélyedt gondolkozásra van szükség. Nem szabad vaktában belevágni az Úr munkájába, és jó eredményt várni el. Az Úrnak komolyan gondolkozó észemberekre van szüksége. Jézus munkásokat hív, nem kétbalkezes, kelekótya melléfogókat. Isten helyes gondolkodást vár el, értelmes embereket, akik el is végzik a lélekmentéshez szükséges felelősségteljes munkát.

Gépészek, ügyvédek, kereskedők, de minden más foglalkozású és hivatású emberek is kiképzésben vesznek részt, hogy foglalkozásuk mestereivé váljanak. Krisztus követőinek talán kevésbé értelmesnek kell lenniük, s miközben szolgálatát végzik, legyenek talán tudatlanok a kellő utak és módok felől? Hiszen az örök élet elnyerésének vállalkozása minden földi szempont fölé tornyosul. Az emberek Jézushoz vezetéséhez ismernünk kell az emberi természetet, kutatnunk kell az emberek gondolkodását. Sok körültekintő elmélyedés és buzgó ima kell, hogy tudjuk, hogyan közelítsük meg a férfiakat és nőket az igazság magasztos tárgyával. – Bizonyságtételek 4. kötet, 67. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%201&version=NT-HU

Máté evangéliumának első 17 versén általában gyorsan átfutunk, mert csak egy nevekből álló lista. Ulrich Zwingli, az ismert reformátor azonban azt mondta: „Jézus családfája, amennyiben helyesen értelmezik, a reformáció alapvető teológiáját avagy fő üzenetét tartalmazza”. Sőt, Zwingli az első prédikációját is, 1519 januárjának első vasárnapján a zürichi katedrálisban, Jézus családfájáról tartotta. A katedrális ajtajába faragva még ma is látható a Jézus vérvonalában említett nők közül négy: Ráháb, Ruth, Betsabé és Mária. Jézus családfája pont annyira lenyűgöző, mint a protestáns reformáció volt.

Miért említi meg Máté szándékosan ezeket a nőket Jézus családfájában? A listát Támárral kezdi, aki prostituáltnak adta ki magát, hogy apósától, Júdától teherbe essen. Ő özvegyasszony volt, és a zsidó szokás szerint a férje családjának kellett volna gondoskodnia róla. Júda azonban megtagadta tőle azt, ami jogosan járt volna neki (lásd: 1Móz 38:1-30). Amikor Júda rájött, hogy a menye félrevezette, nem gerjedt haragra, épp ellenkezőleg, ezt mondta: „Igaza van velem szemben, mert nem adtam őt a fiamhoz, Sélához" (1Móz 38:26).

Ráháb egy pogány nő volt és prostituált. Mégis elrejtett két zsidó kémet, ezzel mentve meg az életüket (Józs 2:1-21). A zsidó hagyomány igaz nőként tartja számon, amiért megmentette ezeket az embereket. Még fontosabb az, hogy egyenesági felmenője volt magának Dávid királynak.

Egy egész könyv szól a Bibliában Ruthról, akit annak ellenére, hogy pogány volt, igaznak tartottak, és Dávid király ükanyja volt.

Máté nem nevezi meg Betsabét, a másik egyenesági felmenőt. Pusztán kijelenti, hogy annak az Uriásnak volt a felesége, akit Dávid szándékosan küldött a frontvonalba harcolni, hogy ott elessen. Annak ellenére, hogy Uriás pogány volt, a Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy hű és igaz volt Dávidhoz és Istenhez (2 Sám 11:1-27). Jézus családfájában Betsabé is pogányként van feltüntetve.

Nem nehéz észrevenni e két nő két közös tulajdonságát: (1) pogányok voltak, vagy pogányokkal éltek házasságban, (2) igen rossz hírük volt. Mégis mindketten szerepelnek a királyok és végeredményben a Királyok Királyának családfájában.

Máté annak leírásával fejezi be a családfát, hogy Mária életet adott Jézusnak, a Királynak, aki annyira megbocsátó, hogy az ősei között helyük van pogányoknak és rossz hírű embereknek is.

Oleg Kostyuk 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 28., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 28 - SZERDA - Malakiás 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2113. nap

 

4. fejezet (4. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Vannak, akik kimondhatatlanul sóvárogják a világosságot, biztosítékot, erőt kívánnak, többet, mint eddig megérthettek. Meg kell keresnünk őket, munkálkodnunk kell érettük türelmesen, kitartóan. Könyörögj buzgó imában segítségért az Úrhoz! Tárd fel Jézust, mert ismered Őt mint személyes Üdvözítődet. Az Ő, szívet lágyító szeretetéről, kegyelméről áradozz. Nem szükséges a hittételek tanítása – csak ha kérdezik. De vedd az Igét, és szeretettel mutasd be előttük Krisztus drága, szentséges életét, akihez neked és nekik is járulniuk kell, hogy üdvözüljenek. – Evangelizálás, 442. o.

A tanítványok komoly imában fordultak az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözítőhöz vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbbségi- vagy uralomvágyeltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybeforrtak. Mind közelebb jutottak Istenhez, és felismerték, hogy mily nagy kiváltságban volt részük, amikor Jézussal oly bizalmas kapcsolatban állhattak. Viszont szomorúság ülte meg szívüket, ha arra gondoltak, hányszor okoztak Őneki fájdalmat lassú felfogásukkal és közömbösségükkel tanításaival szemben, melyet javukra akart közölni velük.

Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről, az Úrtól kérték a kenetet, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkákra. Nemcsak a maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások lelki üdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek azért az erőért, melyet Jézus Krisztus megígért nekik. – Az apostolok története, 37. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Malakiás 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%204&version=NT-HU

Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja” (Mal 4:5).

Malakiás 3-ban Isten megígérte, hogy egy különleges követet küld, aki felkészíti népét az Ő személyes eljövetelére. Vajon ki lesz ez a követ?

Malakiás 4. fejezete azonosítja őt.  Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal” (Mal 4:5-6).

Isten követe úgy jelenik meg, mint Illés, Izrael nagy prófétája. De vajon mit jelentett az, hogy Isten elküldi Illést? Talán visszaküldi őt a mennyből, ahová elragadtatott? Honnan kellett az embereknek felismerniük, hogy ki lesz ez az Illés-alak? Hogyan fog kinézni?

Hogyan nézett ki az igazi Illés? És monda nékik: Milyen volt az a férfiú, aki előtökbe jött volt, és ezeket a beszédeket szólá néktek? És felelének néki: Egy szőr-ruhás ember, derekán bőr övvel felövezve. Akkor monda: Thesbites Illés volt” (2Kir 1:7-8).

Illés visszatérésének próféciája nagyon fontossá vált a zsidók számára. Minden Húsvét alkalmával valósággal eggyel több terítéket használtak, helyet hagyva és várva Illés visszatértére.

Malakiás után hosszú ideig nem támad majd próféta Izraelben. 400 évig nem hallatszik prófétai szó. Isten hallgatni látszik. De a csend megtörik majd Zakariás pap fiának csodálatos születésével (Lk 1:5-25), aki kiáltó szó lesz a pusztában, valaki, aki szőr-ruhát és bőrövet visel. Ha megkérdezték volna, ő-e Illés, Keresztelő János csak ennyit felelt volna: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját” (Jn 1:23). Illés lelkével és erejével szólt (Lk1:17).

Az utolsó időkre vonatkoztatva az útkészítés Krisztus második eljövetelére mutat, hirdetve a hármas angyali üzenetet az egész világnak, minden népnek, nyelvnek és nemzetnek (Jel 14:6-7).

Ennek a malakiási próféciának van egy utolsó időre vonatkozó alkalmazása is. Egy nép, akit Illés jelképez, készíti az Úr Jézus második eljövetelének az útját. Ezt a Hármas angyali üzenet hirdetésével teszi. Ennek az üzenetnek el kell jutni minden nemzethet, nyelvhez és néphez (Jel 14:6-7). Kész vagy arra, hogy része legyél ennek a mozgalomnak, amely Illés lelkével felkészíti a világot Jézus visszajövetelére?

Andy Nash 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 27., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 27 - KEDD - Malakiás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2112. nap

4. fejezet (3. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

A lélekmentésére tett személyes erőfeszítéseink imáinknak köszönhetően lesznek eredményesek. – De én eltökéltem, hogy soha meg nem szűnök erőfeszítéseket tenni, míg e drága lelkek, kiknek sorsát annyira szívemen hordoztam, Istenhez nem térnek. Néhányszor egész éjjel buzgón imádkoztam azokért, akiket fölkutattam, és összegyűjtöttem, hogy fáradozzak értük és imádkozzak velük… Minden összejövetelünkön folytattam az intéseket. Mindenkiért külön imádkoztam, amíg mindenki be nem hódolt Jézusnak, és el nem ismerte megbocsátó szeretetének érdemeit. Mindnyájan Istenhez tértek. – Bizonyságtételek 1. kötet, 33–34. o.

Az emberekért mondott imáink elfordítják gondolatainkat a mindennapi problémáinkról. – Kérjétek hittestvéreiteket, hogy imádkozzanak a lelkekért, akikért dolgoztok, mutassátok be őket gyülekezetetekben. Pontosan erre van szüksége közösségeteknek, hogy ne gondoljon többé a mindennapi problémákra, és inkább felelősséget érezzen a veszendő lelkekért. –  egészségügyi missziómunka, 244. o.

Az ima hatékonyabbá teszi a lélekmentést. – Testvéreim, hadd lássuk, hogy Jézus a szívetekben lakozik, támogat, erősít és vigasztal titeket. Kiváltságotok, hogy napról napra az Ő Szentlelkének gazdag mértékét élvezzétek, s hogy látókörötök szélesedjen az általunk hirdetett üzenet világraszóló fontosságáról és terjedelméről. Az Úr kész arra, hogy törvényéből csodálatos dolgokat tárjon fel előttetek. Várakozzatok alázatos szívvel. Legkomolyabban imádkozzatok, hogy megértsétek az időket, amelyekben élünk, imádkozzatok Isten terveinek tökéletesebb megértéséért, s fokozott képességért a lélekmentés terén. – Bizonyságtételek lelkészeknek, 513–514. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Malakiás 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%203&version=NT-HU

„Nézzétek! Elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse számomra az utat” (Mal 3:1 – ERV-HU).

Malakiás 2:7-ben Isten azt mondja, hogy egy papnak az „Úr hírnökének” kell lennie. A papok azonban – Malakiás idejében, és még utána is négy évszázadon át – sokkal inkább a gonosz követei voltak. Politizáltak és anyagiasak voltak, Isten vallásos vezetői a sötétségbe vezették a népet.

Izrael sötét korszakának egyik jele pénzügyi értékrendjük volt. Isten még azt is mondta, hogy megrabolják Őt, és így csalják meg az Urat.

„És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:8-12)

Isten szemében az anyagi áldozat nem különbözött az állatáldozatoktól. Isten a lehető legjobbat kéri tőlünk, és amikor a tőlünk telhető legjobbat adjuk, akkor Ő megtisztítja áldozatunkat tűzzel, és visszaadja nekünk úgy, ahogyan azt Ő legjobbnak látja.

A nép azonban nem tanulta meg az Isten szerint való utat, mert az emberek hírnökei nem helyesen tanították őket. Mi lehetett erre Isten válasza?

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:1) És Ő volt az eljövendő (lásd Mt 3:1-3).

Malakiás ezekkel a bátorító szavakkal foglalja össze üzenetét: „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét” (Mal 3:16).

Isten azt akarta, hogy Izrael népének hűséges hírnökei, a vezetők és a köznép elkészítsék az eljövendő Messiás útját. Izrael kudarcot vallott, de Isten nem. Isten ma is arra vár, hogy a hűséges maradék felkészíti a világot Jézus Krisztus második eljövetelére. Mindazok, akik teljes szívvel szolgálják Istent, akik életükben első helyre tették az Ő országát, biztonságban lesznek az ítélet napján, és az Úr megjutalmazza őket, mint élő bizonyságtevőit.

Andy Nash 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele.

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 26., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 26 - HÉTFŐ - Malakiás 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2110. nap

4. fejezet (2. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Gyertek, imádkozzunk együtt a lélekmentésért! – Ha valahol csak ketten-hárman ismerik az igazságot, szervezzék magukat munkacsoporttá. Tartsák épen egységük kötelékeit, húzzák az igát egyesült erővel, buzdítsák egymást szeretettel, merítsenek erőt és bátorságot egymástól az előrehaladásra… Amint Krisztus nevében dolgoznak és imádkoznak, számuk növekedni fog. – Bizonyságtételek 7. kötet, 21. o.

A Los Angeles-i gyülekezet naponta tartson különleges imaórákat a folyamatban lévő munkáért. Az Úr áldása száll majd a gyülekezeti tagokra, akik ebben a munkában részt vesznek, s naponta gyűjtenek kisebb csoportokat, hogy az eredményért imádkozzanak. Így a hívők maguk is kegyelmet nyernek, az Úr műve pedig halad előre. – Evangelizálás, 111–112. o.

Tartsunk imaórát, és kérjük az Urat, hogy nyissa meg az utat az igazság előtt, hogy az azokba az „erődítményekbe” is bejuthasson, ahol Sátán már kiépítette bázisát. – Bizonyságtételek 6. kötet, 80. o.

Mindenki imádkozhat az emberekért. – Nem mindenki hivatott el, hogy személyes szolgálatot végezzen idegen területeken, viszont mindenki hozzájárulhat a missziómunka előremeneteléhez imái és adományai által. – Bizonyságtételek 6. kötet, 29. o.

Testvéreim, elfelejtettétek, hogy imáitoknak sarlókként kell kísérniük az aratómunkásokat? – Bizonyságtételek 3. kötet, 162. o.

Az ájtatosak kezdeményezzenek beszélgetéseket ezekkel a lelkekkel. Imádkozzanak velük és érettük. Töltsenek több időt imában és Isten Igéjének tanulmányozásában. Mindannyian fogadják be lelkükbe a hit valóságát. Higgyék, hogy kiárad rájuk a Szentlélek, hiszen éhezik, szomjúhozzák a feddhetetlenséget. – Bizonyságtételek 6. kötet, 65. o.

Amikor kivetik az evangélium hálóját, őrködjenek felette következetes imákban. A munkások ne csüggedjenek el és ne hagyják ott a hálót, míg meg nem telik munkájuk eredményével, és ki nem húzták a partra. – Signs of Times, 1882. március 16.

Hogyan tisztelhetnénk Istent, miként védelmezhetnénk Igéjét, ha nem imáink által, kérvén Őt, hogy nyilatkoztassa ki erejét a veszendők megmentéséhez? – Review and Herald, 1892. augusztus 23.

 

Mai Bibliai szakasz: Malakiás 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%202&version=NT-HU

„Most azért néktek szól ez a parancsolat, ti papok! Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a Seregeknek Ura: átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat” (Mal 2:1-2).

Olykor az a téves elképzelésünk, hogy az emberek csak állatokat áldoztak az Úrnak, amikor bűnt követtek el. Ez azonban nem igaz.  Különböző fajta áldozatok voltak:

A zsírt és a vért elégették, a többit megették, az engesztelési áldozat kivételével, mert azt teljes egészében elégették.

A bűnért való áldozat az egyéni vétkekért.

A hálaáldozat a dicsőítésért.

Az ételáldozat az elkötelezettség és hála kifejezésére.

Az égőáldozat pedig az engesztelésért.

Nagyon fontos elvet láthatunk itt. Az Istent tisztelőknek életük minden területét Istennek kellett ajánlaniuk.

Malakiás idejében azonban sem a nép, sem a papok Isten iránti elkötelezettsége nem volt őszinte. Az Úr feddése Izrael papságához olyan egyértelmű volt, amilyen, csak lehetett:

„Ímé, én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok orcátokba, a ti ünnepléseteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket… Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő. De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel” (Mal 2:3, 7-8).

Az izraelita papság hitehagyása az Ószövetség egyik legszomorúbb folyamata.  Lévi törzsét, mely az Úr megszentelt szolgálatának eszközeként volt elkülönítve, most olyan emberek képviselték, kiknek szíve elfordult az Úrtól.

Az elkövetkezendő négyszáz esztendő során a papság állapota egyre csak romlik. A világias, politizáló szadduceusok megcsúfolják a templomot és bűnbarlanggá teszik azt (lásd Mt 21:12-13).

És mi a helyzet velünk? Mit mondhatunk el saját megszentelődésünkről és Istennek való odaszántságunkról? Jézus az Ő papjaivá tett bennünket (Jel 1:5-6). Szavainkkal és tetteinkkel azt a Valakit képviseljük, Aki szeret bennünket és meghalt érettünk azért, hogy a mi következetes és önzetlen életünkkel másokat arra ösztönözzünk, hogy jobban megismerjék a Teremtő és Megváltó Istent.

Andy Nash 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 25., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 25 - VASÁRNAP - Malakiás 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2110. nap

4. fejezet (1. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Az ima jelentős mértékben hozzájárul a lélekmentés sikeréhez. – Ha munkába állítanák elméjük képességeit, hogy bölcs terveket fektessenek le, és erőfeszítéseket tegyenek Isten ügyének érdekében, a gyülekezetek tagjai százszor többet tehetnének Krisztusért, mint amit a jelenben tesznek. Ha kitartóan imádkoznának, és szelíd, alázatos szívvel haladnának előre, arra törekedvén, hogy másoknak is hirdessék az üdvösséget, az üzenet a világ minden részére eljutna. – Review and Herald, 1893. április 11.

Hittel kell Isten elé járulnunk, és lábaihoz hoznunk kéréseinket, bízván, hogy cselekedni fog érettünk és mindazokért, akiknek megmentésére törekszünk. Többet és kitartóbban kell imádkoznunk. – Adventista Bibliakommentár 3. kötet, 1146–1147. o.

Válasszatok valakit, majd még valakit, minden nap kérvén Isten vezetését, bemutatván neki kitartó imákban terveiteket, mivel vágytok a mennyei bölcsességgel együttműködve dolgozni. Ha ekképpen tesztek, meglátjátok, hogy Isten kiárasztja rátok a Szentlelket, hogy meggyőzhessétek az embereket, és megadja nektek az igazság erejét, hogy lelkeket térítsetek meg. – Egészségügyi missziómunka, 245. o.

Ne feledd, hogy a feddés sikere nagy mértékben annak függvénye, hogy milyen lelkületben történik. A komoly imának nagy súlya van: segít alázatos magatartást tanúsítani, és lehetővé teszi, hogy Isten angyalai megnyissák előtted az utat az emberek szívéhez, és erőfeszítéseid eredményesek legyenek. – Bizonyságtételek 2. kötet, 53. o.

Ha több hívő egy akarattal összegyűlne, és a veszendők miatt kesergő szívvel forrón és kitartóan imádkoznának, erőfeszítéseik eredményesek lennének. – Review and Herald, 1892. augusztus 23.

Amikor arra törekszünk, hogy lelkeket nyerjünk meg Krisztusnak, felelősséget érzünk felebarátaink üdvösségéért, és imádkozunk értük, szívünket áthatja Isten kegyelmének életadó ereje, az arcunkon mennyei világosság fog ragyogni, és ima által áthatott, egész hitéletünk valóságosabb és kitartóbb lesz. – Krisztus példázatai, 354. o.

Amikor az én meghal, erős vágy ébred a szívben mások megmentésére, vágy, mely kitartó erőfeszítésekhez vezet a jó érdekében.

A magvakat mindenütt elvetik a vizek mentén, a veszendő lelkekért mondott következetes kérések és kitartó imák pedig feljutnak a mennybe. – Az evangélium szolgái, 470. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Malakiás 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%201&version=NT-HU

„… a rablottat hozzátok, meg a sántát és betegest; ételáldozatot is hoztok, [de] hát kedves-é az a ti kezetekbõl? azt mondja az Úr” (Mal 1:13).

Egyszer arra kértek, hogy adjak tanácsot egy 18 éves diákokból álló csoportnak. Elmondtam a fiataloknak, hogy 18 évesen valószínűleg sok ilyen és hasonló tanácsot kapnak: „Kövesd a szívedet! Áldozz fel mindent álmaidért! Soha, soha, soha ne add fel!” És akkor nem a szokásos módon folytattam: „Az én tanácsom viszont” – néztem a szemükbe – „az, hogy adjátok fel az álmaitokat!” Csak néztek rám kerek szemekkel.

Elismertem, hogy a tanácsom kissé szokatlan. Ám amikor azt mondom, hogy adjátok fel álmaitokat – magyaráztam a diákoknak – nem arra gondolok, hogy ne legyenek álmok és vágyak a szívetekben. Kell, hogy legyenek, és meg is kell dolgozni keményen értük.

Mindazonáltal, óvatosnak kell lennünk, nehogy túl szorosan kapaszkodjunk saját terveinkbe és álmainkba, mert akkor azok kezdenek majd uralkodni rajtunk, és bálványunkká lehetnek.

Arra kértem a diákokat, hogy amikor hazamennek, olvassák el Malakiás 1. fejezetét. Ez az egész rész arról szól, hogy adjuk fel, amihez a leginkább ragaszkodunk. A zsidók Jeruzsálemben a legszebb és legegészségesebb állataikat kellett volna, hogy áldozatul vigyék, ehelyett a leghitványabbat vitték.

Isten azt mondta nekik: „Hogyha vakot hoztok áldozatul: Nem bűn-é az? vagy ha sántát hoztok és bénát: nem bűn-é az? Vidd csak azt a te fejedelmednek: vajon kedvvel fogad-é, avagy reád tekint-é? azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 1:8).

Miért számított az Istennek, hogy milyen állatot visznek az emberek áldozatul? Azért, mert azzal, hogy a legjobbat vitték, kifejezték, hogy a leginkább Benne bíznak. Az áldozat – meghatározás szerint – azt jelenti, hogy valamit elveszítünk. Isten arra kér, hogy attól szabaduljunk meg, amihez a legerősebben ragaszkodunk – ez a hibátlan áldozat. Itt jön a dolog érdekes része: Amikor az állatáldozatot megfőzték a tűz fölött, annak egy része általában a papot illette, hogy ő fogyassza el. De az áldozatot vivő személy is részesült belőle, ő is evett belőle. Lelki értelemben tehát, ha áldozatod tiszta, akkor a hasznod belőle szintén tiszta. Ha áldozatod hibás, selejtes, akkor a te részed is hitvány lesz.

Istenbe vetni bizalmunkat, és feladni bizonyos dolgokat, legtöbbször áldozatnak tűnik. Azt jelenti, hogy elengedjük azt, ami a legtöbbet jelenti nekünk, és az oltárra tesszük, hogy Isten tüze megtisztítsa azt.   

Andy Nash 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba