2021. május 31., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 31 - HÉTFŐ - Márk 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 9. fejezet 2145. nap

9. fejezet (2. rész) – AZ IMA EREJE

Nem értékeljük az imát, amennyire kellene. – Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes. Ritkán kerülünk minden vonatkozásban kétszer azonos helyzetbe. Folytonosan új dolgok történnek velünk, és új próbákkal küzdünk, amelyekben a régi tapasztalatok nem adhatnak elegendő eligazítást. Folyamatos világosságra van szükségünk, ami Istentől jön. Krisztusnak mindig van üzenete azok számára, akik figyelnek szavára. – A nagy Orvos lábnyomán, 509. o.

Az ima Isten védelme alá helyez minket. – Az ima által Istentől nyert erő előkészít bennünket mindennapi kötelességeink teljesítésére. A kísértések, amelyeknek minden nap ki vagyunk téve, szükségessé teszik az imát. Azért, hogy hit által Isten hatalma megőrizhessen minket, lelkünk sóvárgó vágyai néma fohászként állandóan szálljanak fel a magasságba. Ha olyan befolyások környékeznek meg bennünket, amelyek el akarnak távolítani Istentől, fáradhatatlanul kell könyörögnünk. Ha ezt nem tesszük, sohasem leszünk képesek levetkőzni büszkeségünket, és nem lesz elég erőnk ahhoz, hogy legyőzzük a bűnös kísértéseket, amelyek elvonnak Istentől. Az igazság világossága, amely megszenteli az életet, rá fog világítani a szív bűnös szenvedélyeire, melyek felettünk való uralomra törekednek, és amelyek lenyűgöző hatását érezve, minden idegszálunkat megfeszítve és minden erőnket összeszedve álljunk ellene a Sátánnak, akit Krisztus érdemei által akarunk legyőzni. – Üzenet az ifjúságnak, 248. o.

Akik igénylik, megkapják az isteni erőt. – Módotokban áll az örökkévaló dolgok mély és állandó érzetével rendelkezni, azzal a szeretettel, melyet földi életében Krisztus tanúsított az emberek iránt. A mennyel való közeli, szoros kapcsolat megadja a helyes hangot hűségeteknek, és sikeretek alapja is lesz. Függőségetek érzete imára fog serkenteni, kötelességérzetetek pedig erőfeszítésre. Ima és igyekezet, igyekezet és ima: ez lesz életetek kötelessége. Úgy imádkozzatok, mintha az összes eredmény és dicséret Istent illetné. Másrészt úgy fáradozzatok, mintha a kötelesség teljesen a tietek lenne. Ha erőre van szükségetek, elnyerhetitek. Csupán higgyetek Istenben, fogjátok Őt szaván, cselekedjetek hitből fakadóan, és akkor az áldás meg fog érkezni. – Bizonyságtételek 4. kötet, 538–539. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Márk 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%205&version=NT-HU

A megszállott férfiak történetének, amit Márk evangéliumának 5. fejezetéből (1-20. v.) ismerhetünk meg, leghangsúlyosabb üzenete az Istenről szóló tanúbizonyság fontossága.  Márk és Lukács egy ördöngösről szól, míg Máté kettőről, ahogy Ellen White is. A kettő közül az egyik agresszívebb volt, annyira, hogy Jézusra akart támadni.

A történet szerint Jézus két megszállott férfival szembesült. Oly mértékben uralta őket az ördögi hatalom, hogy: „Az őket hatalmukban tartó démonok minden emberi vonásukat eltüntették, inkább vadállatokra hasonlítottak, mint emberekre.” (E. G. White: Jézus élete. Budapest, 2003, Advent Kiadó. 279. o.)

Az egyik férfi egyenesen Jézus felé rohant, Ő azonban nyugodtan várt rá a parton. Parancsára a gonosz lelkek elhagyták a férfiakat, akik teljes átalakuláson mentek át, békések és csendesek lettek.

Amikor Jézus hajóval távozni készült, a két volt megszállott vele szeretett volna tartani, mert mellette biztonságban érezték magukat. Megpróbáltak ők is a hajóba szállni, de Jézus így szólt hozzájuk: „Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad” (19. vers).

Ezek a férfiak csupán néhány órája ismerték Jézust. Mit tudhattak Róla, amit megoszthattak másokkal? Mégis, mindenki nagyon elcsodálkozott Decapolis környékén, akinek csak beszéltek Jézusról (20. vers).

Urunkról tanúságot téve mindig emlékeznünk kell e két férfi tapasztalatára. „El tudták mondani, amit ismertek, maguk láttak, hallottak Krisztus erejéből. Ezt mindenki megteheti, akinek szívét érintette Isten kegyelme” (Jézus élete, 282. oldal).

Soha nem érezhetjük úgy, hogy nincs mit megosztanunk Jézusról. Istennek szüksége van ránk, hogy elmondjuk másoknak mit tett értünk Krisztus, függetlenül attól, hogy kicsi, vagy hatalmas dolog volt az. Ha megtesszük, Isten szeretete hallgatóink szívét is megérinti.

David Smith

304. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 9. fejezetéhez (május 30 – június 5.).

A negyedik születésnapomra a szüleim megajándékoztak egy nagyon különleges ajándékkal: egy fényes, tengerészkék távirányítós Corvette Stingray-jel.

Több napig az autó és én elválaszthatatlanok voltunk. Keresztül-kasul az otthonunkban, lent a járdánkon, át a pázsitunkon ment az autó és én. Aztán történt valami. Az autó nem úgy reagált, ahogy szokott, a kanyarokat nehezebben vette be, és lassabban gyorsult. Megkérdeztem a szüleimet, hogy mi történik. „Kifogyott a kakaó,” mondták. „Vennünk kell néhány elemet.”

Érezted már valaha úgy, hogy a világ nyomása, igazságtalansága és fájdalma felmorzsolt téged? A saját gyengeségeid miatt érzett bűntudat következtében keresel lelki feltöltődést? Van remény, barátom.

Az imádság révén Isten adott nekünk valami sokkal erőteljesebbet, mint amit ez a világ fel tud ajánlani.

A Kármel-hegyi nagy szembesülés során Illés buzgón imádkozott, hogy Isten nyissa meg a fellegeket és küldjön esőt. Egyszer, kétszer, háromszor… hatszor imádkozott és látszólag semmi nem történt. Még csak egy felhő sem jelent meg az égen.

De ez nem tántorította vissza Illést. A további elcsüggedés helyett Illés mélyen a szívébe nézett. Állt-e valami a Jézussal való kapcsolata útjában? Ahogy kutatott, rájött a gyengeségére és szükségletére. És ekkor hetedszer is megközelítette a mennyek Istenét. És Isten válaszolt.

Szükséged van Isten kegyelmének és hatalmának kiárasztására az életedben? Miért nem követed Illést egy állhatatos, buzgó és alázatos imában Istenhez? A menny kincsei várnak rád.

Eddie Schwisow

A Prófécia Hangja PR Igazgatója, Johnstown, Colorado, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. május 30., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 30 - VASÁRNAP - Márk 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 8. fejezet 2144. nap

9. fejezet (1. rész) – AZ IMA EREJE

Az ima növeli a lelki erőt. – Aki Istent titokban keresi, nyomorúságát Isten elé tárja, és segítségét kéri, annak könyörgése nem hiábavaló. „Atyád, kititkon lát, megfizet néked nyilván.” Ha Krisztust mindennapi kísérőnkül választjuk, a láthatatlan világ hatalmát érezzük magunk körül, és ha állandóan Őrá tekintünk, átalakulunk képmására. Szemlélése által megváltozunk, jellemünk megszelídül, megszépül, nemesebbé, Isten országa számára alkalmassá válik. Urunkkal való állandó közösségünk által mindjobban megtisztulunk, növekszünk szentségben, áhítatban és ismeretben. Mennyei nevelést kaptunk, amelyet a mindennapi életben megnyilvánuló szorgalmunk és buzgóságunk igazol.

Aki naponként komoly imában fordul Istenhez segítségért és erőért, az nemes sugallatokat követ, az igazságot és kötelességét világosan felismeri. Eljárásában magasabb szempontokat követ, az igazságot pedig állandóan éhezi és szomjúhozza. Istennel való folytonos összeköttetésünk által másokra is szerteáraszthatjuk – a mindennapi érintkezés közben – azt a világosságot, békét és nyugalmat, amely szívünkben van. Imádság által nyert erőnket állandó törekvéssel kell egyesítenünk, hogy óvatosak és figyelmesek legyünk. Ez alkalmassá tesz bennünket mindennapi munkánk végzésére, és minden esetben békességünk megőrzője lesz. – Gondolatok a Hegyibeszédről, 85. o.

Erőt és kegyelmet ima által nyerhetünk. Az őszinte szeretetnek kell lennie a szívet igazgató elvnek. – Boldog otthon, 127. o.

Elmélkedj a lelki dolgokon! Ne emésztődj saját gondjaid miatt. Műveld magadban az elégedett, vidám lelkületet. Túl sokat beszélsz, és semmiségekről. Pedig ettől nem nyersz lelki erőt. Ha a beszélgetésre fecsérelt erőt imára szentelnéd, lelki erőre tennél szert, és szent dallamok fakadnának szívedből az Úrnak. – Bizonyságtételek 2. kötet, 434–435. o.

A legnagyobb áldás, amit Isten az embernek adhat, a kitartó ima lelkülete. Az imádkozó ember előtt az egész menny megnyílik… Miután kitartó imában Isten előtt megjelennek, Krisztus küldöttei erőt nyernek az emberekkel végzett munkában. – Review and Herald, 1896. október 20.

 

Mai Bibliai szakasz: Márk 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%204&version=NT-HU

Márk 4-ben négy példázatot olvashatunk. Mindegyik Isten országának egy fontos elvét, a növekedést illusztrálja. A magvető példázata kijelenti, hogy a mag, amely a jó földbe esett „ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harminc annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit” (8. vers). A gyertyáról szóló példázat ezt a megfigyelést tartalmazza: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek... akinek van, annak adatik...” (24-25. vers).  

A fennmaradó két példázat is a növekedésre fókuszál. Az elvetett mag kikel és megvannak a növekedési fázisai, egészen addig, míg meg nem érik. Az Isten országa olyan, mint az apró mustármag: „felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak” (32. vers).

Máté 9:37-38 feljegyzi Jézus utasítását, hogy kérjük Istent, növelje a munkások (bizonyságtevők) számát, hogy az Ő evangéliumának magva eljusson mindazokhoz, akiknek szükségük van Isten megismerésére: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.”

Néhány évvel korábban megkérdeztem a perui adventista misszió vezetőjét, hogy mit tesz az egyház az új megtértekkel. Tudtam, hogy nincs elég gyülekezeti épület és lelkész, hogy szolgálják őket. „Egyszerű” - mondta – „amikor megkeresztelkedik valaki, arra kérjük, hogy menjen el és találjon húsz vagy annál több embert, akinek szüksége van arra, hogy megismerje Jézust.” Pontosan ez az, amire Jézus bátorít bennünket. Rámutatott arra, hogy „az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon” (Mt 24:14), és megbízott, hogy „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28:19).

Döntsük el, hogy minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy másoknak elvigyük az evangéliumot! 

David Smith

304. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 9. fejezetéhez (május 30 – június 5.).

A negyedik születésnapomra a szüleim megajándékoztak egy nagyon különleges ajándékkal: egy fényes, tengerészkék távirányítós Corvette Stingray-jel.

Több napig az autó és én elválaszthatatlanok voltunk. Keresztül-kasul az otthonunkban, lent a járdánkon, át a pázsitunkon ment az autó és én. Aztán történt valami. Az autó nem úgy reagált, ahogy szokott, a kanyarokat nehezebben vette be, és lassabban gyorsult. Megkérdeztem a szüleimet, hogy mi történik. „Kifogyott a kakaó,” mondták. „Vennünk kell néhány elemet.”

Érezted már valaha úgy, hogy a világ nyomása, igazságtalansága és fájdalma felmorzsolt téged? A saját gyengeségeid miatt érzett bűntudat következtében keresel lelki feltöltődést? Van remény, barátom.

Az imádság révén Isten adott nekünk valami sokkal erőteljesebbet, mint amit ez a világ fel tud ajánlani.

A Kármel-hegyi nagy szembesülés során Illés buzgón imádkozott, hogy Isten nyissa meg a fellegeket és küldjön esőt. Egyszer, kétszer, háromszor… hatszor imádkozott és látszólag semmi nem történt. Még csak egy felhő sem jelent meg az égen.

De ez nem tántorította vissza Illést. A további elcsüggedés helyett Illés mélyen a szívébe nézett. Állt-e valami a Jézussal való kapcsolata útjában? Ahogy kutatott, rájött a gyengeségére és szükségletére. És ekkor hetedszer is megközelítette a mennyek Istenét. És Isten válaszolt.

Szükséged van Isten kegyelmének és hatalmának kiárasztására az életedben? Miért nem követed Illést egy állhatatos, buzgó és alázatos imában Istenhez? A menny kincsei várnak rád.

Eddie Schwisow

A Prófécia Hangja PR Igazgatója, Johnstown, Colorado, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. május 29., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 29 - SZOMBAT - Márk 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 8. fejezet 2143. nap

8. fejezet (7. rész) – A GYŐZEDELMES IMÁDSÁG

Imádkozzatok és várjátok az ígéret teljesedését! – Ha nem nyerünk azonnal választ imánkra, ne fáradjunk bele a várakozásba, ne veszítsük el lábunk alól a talajt. Kapaszkodjunk az ígéretbe: „Hű az, aki elhívott titeket, s Ő meg is cselekszi azt.” (1Thess 5:24) Akár a követelődző özvegy, sürgesd a kérésedet, légy szilárd célkitűzésedben. Fontos-e, amit kérsz, és nagyon lényeges? Bizony az. Ne ingadozz hát, mert lehet, hogy hited kerül vizsgára. Ha értékes dolgot kívánsz, érdemes erősen, komolyan, kitartóan ostromolni érte az eget. Tied az ígéret, virrassz hát és imádkozzál.

Légy állhatatos, akkor választ nyersz imádra. Hisz Isten ígérte meg. Ha nehezen kapod meg, többre becsülöd, amikor megkaptad. Az ige világosan mondja, hogy ha kételkedsz, ne is várj el semmit az Úrtól. Támaszkodjunk szilárdan az ígéretre. Ha tehát kértek, az Úr bőven, szemrehányó szavak nélkül meg fogja adni. – Bizonyságtételek 2. kötet, 131. o.

Isten nem küld el válasz nélkül. – Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez és küzdjünk Ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. – Tapasztalatok és látomások, 46. o.

Az ima élő hit nélkül értéktelen. – A hit nem érzés. „A hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsid 11:1) Az igazi hitnek semmi köze az elbizakodottsághoz, amely fölött csak az győzhet, akinek valódi hite van, mert Sátán az elbizakodottsággal utánozza az igazi hitet.

A hit bízik Isten ígéreteiben, és megtermi az engedelmesség gyümölcseit. Az elbizakodottság is igényt tart az ígéretekre, azonban úgy használja fel azokat, amint Sátán tette: törvényáthágásait mentegeti velük. A hit arra segítette volna ősszüleinket, hogy bízzanak Isten szeretetében, és engedelmeskedjenek parancsainak. Az elbizakodottság azonban arra ösztönözte őket, hogy hágják át az Úr törvényét – abból a feltevésből kiindulva, hogy Isten nagy szeretete úgyis megóvja őket a bűn következményeitől. Az nem hit, amely igényt tart a menny javaira anélkül, hogy teljesítené azokat a feltételeket, amelyek alapján a kegyelem elnyerhető.

Az őszinte hit alapja az ígéretekben és a Szentírás feltételeiben rejlik. Semmit sem ér vallásról beszélni hétköznapi módon, imádkozni lelki éhség és élő hit nélkül. A Krisztusba vetett névleges hit, amely Őt csak mint a világ Üdvözítőjét fogadja el, a lelket soha nem gyógyítja meg. Az a hit, amely az üdvösséghez vezet, értelmi helyeslése az igazságnak. Aki teljes ismeretre vár, mielőtt hitét gyakorolná, nem kaphat áldást Istentől.

Nem elég, hogy higgyük, amit mondanak Krisztusról, nekünk Krisztusban kell hinnünk. Csak az a hit használ, amely befogadja Őt mint személyes Megváltót, aki az Ő érdemeit nekünk tulajdonítja. Sokan a hitről úgy beszélnek, mint egy véleményről. A megmentő hit azonban egy esemény, amely által azok, akik Krisztust elfogadják, Istennel lépnek szövetségre. Az igazi hit élet. Az élő hit az erő növekedését jelenti, és bizalmat, amely által a lélek győző hatalommá lesz. – Az evangélium szolgái, 260–261. o.

Az ima legyőzi Sátánt. – A hitből fakadó ima a keresztény nagy erőssége, és egész bizonyosan győz Sátán ellen. Ezért sugallja az ördög, hogy semmi szükségünk az imára. Irtózik szószólónk, Jézus nevétől, és amikor hozzá fordulunk segítségért, Sátán serege megriad. Ha elhanyagoljuk a könyörgést, Sátán malmára hajtjuk a vizet, mert könnyebben elhisszük hazug csodáit. – Bizonyságtételek 1. kötet, 296. o.

Ima által születnek a legnagyobb győzelmek. – A legnagyobb győzelmek, amelyeket Isten országának ügyében aratunk, nem hosszadalmas érvelésnek, kitűnő felszereléseknek, hatalmas befolyásnak és pénzbőségnek köszönhetők, hanem Isten „fogadótermében” születnek, amikor az emberek tusakodva megragadják a Mindenható erős karját. – Az evangélium szolgái, 259. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Márk 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%203&version=NT-HU

Jézus kijelentése, hogy Ő Isten Fia végül az életébe került (Mt 26:63-67). Márk 3. fejezete bemutatja a vitát, amely már Jézus szolgálatának korai szakaszában is jelen volt személyét és csodatévő erejének forrását illetően. A 7-12. versekben olvashatjuk, hogy nagy tömeg követte Jézust a csodák miatt, amiket véghezvitt. Amikor ördögi lelkeket űzött ki, azok így kiáltottak: „Te vagy az Istennek Fia” (11. vers). De Jézus csendre intette őket. Ez a túl korai kinyilatkoztatás veszélyeztette volna szolgálatát.

A személyét és erejét érintő kérdések elkísérték Jézust, bárhová is ment. A 20-30. versekben egy hozzá sereglő, nagy tömegről olvasunk, amely miatt sem Neki, sem tanítványainak nem volt ideje enni. A tömeg eszeveszett viselkedése miatt Jézus ki volt téve annak, hogy lázítónak titulálják. Az átlagos szemlélő számára úgy tűnhet, hogy kontroll nélküli volt az élete. A saját családja is azt nyilatkozta róla, hogy „magán kívül van” (21. vers).

Az egyik írástudónak is megvolt az elmélete: „Belzebúb van vele, és: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.” (22. vers). Ez a megnyilvánulás eredményezte Jézus jól ismert válaszát: „És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház ” (25. vers).

Végül ott voltak azok, akik úgy döntöttek, követik Jézust, mert meggyőződtek róla, hogy Isten Fia. Méltó volt rá, hogy kövessék, nemcsak mert csodákat tett, hanem sokkal inkább azért, mert az Atya nevében szólt, és kijelentette Isten akaratát. Jézusnak ezen követői a családja tagjaivá váltak. Ahogy kijelentette: „Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám” (35. vers). Micsoda kiváltság számunkra, hogy Jézus családjának tagjaivá válhatunk, ha szeretjük és elfogadjuk Őt Istenünknek és Megváltónknak!

David Smith

303. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 8. fejezetéhez (május 23-29.).

A kommunikációnak kulcsszerepe van mindenféle kapcsolatban. Isten képére teremtettünk, amiből arra következtethetünk, hogy Isten is szeret beszélgetni. Tudja, mit gondolunk, mégis vágyik arra, hogy elmondjuk neki közvetlenül. Azt találtam a Bibliában, hogy amikor Isten az emberekhez beszélt, gyakran kérdéseket tett föl. Isten vágyik arra, hogy hallja, amint hozzá beszélünk és elmondjuk az érzéseinket.

Nemrégiben elszomorított egy közeli kapcsolatomban a kommunikáció hiánya. Fájdalmas volt, és meglehetősen szomorú voltam miatta. A helyzetet Isten elé tártam imában. Ő elkezdte megmutatni nekem, hogy Ő is így érzi magát, amikor nem töltök elég időt a vele való személyes beszélgetéssel. Mélyen bántja Őt. Mondj el Jézusnak mindent, beleértve, hogy érzel, aztán kérd meg Őt, hogy segítsen olyan jellemet kialakítani, amellyel Ő szeretné, hogy rendelkezz. Mondd el neki az összes szükségletedet, félelmedet, örömödet és szomorúságodat. Úgy találtam, hogy ha elképzelem, hogy egy dobozba teszem mindazt, ami aggaszt, és átadom a Megváltómnak, Ő elveszi azt a terhet. Ő megígéri, hogy segít cipelni a terheinket és békét ad nekünk! Valahányszor megtesszük, igazi béke és nyugalom vesz rajtunk erőt és tölti meg a szívünket. Talán nem csak egyszer kell megismételnem ezt az eljárást, de Ő még sosem hagyott cserben!

„Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, vagy amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok!” (Az imádság, 76. o.)

Cheri Holmes

sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. május 28., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 28 - PÉNTEK - Márk 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 8. fejezet 2142. nap

8. fejezet (6. rész) – A GYŐZEDELMES IMÁDSÁG

A kitartó erőfeszítés és az ima alkalmassá tesz a minden napi feladatok elvégzésére. – Aki titokban keresi Istent, nyomorúságát elé tárja, és a segítségét kéri, annak könyörgése nem hiábavaló. „Atyád, aki titkon lát, megfizet néked nyilván.” Ha Krisztust mindennapi kísérőnkül választjuk, a láthatatlan világ hatalmait érezzük magunk körül, és ha állandóan reá tekintünk, átalakulunk az Ő képmására. Szemlélése által megváltozunk, jellemünk megszelídül, megszépül, nemesebbé, Isten országa számára alkalmassá válik. Urunkkal való személyes közösségünk által mindjobban megtisztulunk, növekszünk szentségben, áhítatban és ismeretben. Mennyei nevelést kapunk, melyet a mindennapi életben megnyilvánuló szorgalmunk és buzgóságunk igazol.

Aki naponként komoly imában fordul Istenhez segítségért, támogatásért és erőért, az nemes sugallatokat követ, az igazságot és kötelességét világosan felismeri. Eljárásában magasabb szempontokat követ, az igazságot pedig állandóan éhezi és szomjúhozza. Istennel való folytonos összeköttetésünk által másokra is szerteáraszthatjuk – a mindennapi érintkezés közben – azt a világosságot, békét és nyugalmat, amely a szívünkben van. Imádság által nyert erőnket állandó törekvéssel kell egyesítenünk, hogy óvatosak és figyelmesek legyünk; ez alkalmassá tesz bennünket mindennapi munkánk végzésére, és minden esetben békességünk megőrzője lesz.” – Gondolatok a Hegyibeszédről, 85. o.

Semmi se térítsen el a Biblia tanulmányozásától és a kitartó imától. – Ne engedjétek meg, hogy bármi elvonja gondolataitokat és érzéseiteket Isten Igéjének tanulmányozásától és a kitartó imától, bármilyen kedves dolog is lenne az. Őrködjetek az imádkozásban! Éljetek kéréseitekkel összhangban! – Bizonyságtételek 8. kötet, 53. o.

A győzedelmes ima hitet feltételez. – A győzelmes ima másik eleme a hit. „Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” (Zsid 11:6) Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.” (Mk 11:24) – Jézushoz vezető út, 96. o.

A hit az eredményes ima elengedhetetlen feltétele. „Aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (Zsid 11:6; 1Jn 5:14–15) Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kérésein ket az Atyának, igényelve mindazt, amit megígért.

Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. – Próféták és királyok, 157–158. o.

Az ima Isten iránti bizalmunkat bizonyítja. – Az Úr így szól: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején.” (Zsolt 50:15) Arra szólít, hogy mondjuk el neki problémáinkat, és azt, hogy szükségünk van a segítségére. Arra szólít, hogy legyünk mindig készek az imádkozásra. Amikor nehézség támad, küldjük fel hozzá őszinte, buzgó könyörgésünket! Kitartó imádkozásunkkal arról teszünk bizonyságot, hogy szilárdan bízunk Istenben. Hiányérzetünk buzgó imádkozásra késztet, és könyörgésünk megindítja Istent. – Krisztus példázatai, 172. o. [80]

Isten válaszol a kitartó imára. – Csak akkor ébred szívünkben vágy, hogy Jézushoz hasonlóak legyünk, ha Őrá tekintünk. Csak akkor teljesíti Isten lelkünk kérését, ha forrón imádkozunk. – Az evangélium szolgái, 255. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Márk 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%202&version=NT-HU

Lukács 19:10 Jézus következő szavait jegyzi fel: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.” Az elveszettek keresése, a bűnösök elérése volt Jézus földi missziója. Ezt a küldetést hangsúlyozza Márk 2. fejezete.

Ez a fejezet azzal a történettel kezdődik, amiben néhány férfi Jézushoz viszi beteg barátját. Amikor a nagy tömeg meggátolja őket, hogy a Megváltó közelébe kerülhessenek, megtalálják a megoldást: megbontják a tetőt, és az így keletkezett nyíláson keresztül Jézus lábaihoz eresztik le a beteget. Milyen gyönyörű tanítás rejlik ebben a történetben! Nem engedhetjük, hogy bárki vagy bármi, gyülekezeten belül vagy kívül, meggátoljon bennünket, hogy barátainkat Jézushoz vigyük. 

Amikor Jézus meglátta a lebénult beteg embert, megbocsátotta a bűneit. Ez a cselekedet megdöbbentette a törvény tanítóit, akik megkérdőjelezték Jézus jogát, hogy bűnöket bocsásson meg. Ez természetesnek tűnhet nekünk, mindazoknak, akik megértettük, hogy Ő azért jött, hogy megbocsásson nekünk, és megmentsen bennünket a bűntől. Nincs semmi fontosabb ennél, még a fizikai gyógyulás sem. Amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, nyilvánvalóvá tette bűnbocsátó hatalmát. Milyen felkavaró lehetett ez az írástudók számára, akik úgy érezhették, hogy saját tekintélyük lett oda, de mennyire bátorító ez azok számára, akik bűnbocsánatért jönnek Jézushoz. 

Az, hogy Jézus Mátét is elhívta más „bűnösökkel” és  adószedőkkel együtt, a farizeusok és írástudók további kritikáját vonta maga után. Jézus így válaszolt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam” (17. vers). Milyen boldogok lehetünk, hogy ez volt Jézus küldetése! Valódi reménységünk lehet nekünk, bűnösöknek Jézusban, hogy nem kell elvesznünk. Épp úgy, ahogy a béna ember, Máté és a barátai is bíztak Jézus megmentő hatalmában, mi is bízhatunk az Ő csodálatos kegyelmében és megbocsátásában.  

David Smith

303. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 8. fejezetéhez (május 23-29.).

A kommunikációnak kulcsszerepe van mindenféle kapcsolatban. Isten képére teremtettünk, amiből arra következtethetünk, hogy Isten is szeret beszélgetni. Tudja, mit gondolunk, mégis vágyik arra, hogy elmondjuk neki közvetlenül. Azt találtam a Bibliában, hogy amikor Isten az emberekhez beszélt, gyakran kérdéseket tett föl. Isten vágyik arra, hogy hallja, amint hozzá beszélünk és elmondjuk az érzéseinket.

Nemrégiben elszomorított egy közeli kapcsolatomban a kommunikáció hiánya. Fájdalmas volt, és meglehetősen szomorú voltam miatta. A helyzetet Isten elé tártam imában. Ő elkezdte megmutatni nekem, hogy Ő is így érzi magát, amikor nem töltök elég időt a vele való személyes beszélgetéssel. Mélyen bántja Őt. Mondj el Jézusnak mindent, beleértve, hogy érzel, aztán kérd meg Őt, hogy segítsen olyan jellemet kialakítani, amellyel Ő szeretné, hogy rendelkezz. Mondd el neki az összes szükségletedet, félelmedet, örömödet és szomorúságodat. Úgy találtam, hogy ha elképzelem, hogy egy dobozba teszem mindazt, ami aggaszt, és átadom a Megváltómnak, Ő elveszi azt a terhet. Ő megígéri, hogy segít cipelni a terheinket és békét ad nekünk! Valahányszor megtesszük, igazi béke és nyugalom vesz rajtunk erőt és tölti meg a szívünket. Talán nem csak egyszer kell megismételnem ezt az eljárást, de Ő még sosem hagyott cserben!

„Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, vagy amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok!” (Az imádság, 76. o.)

Cheri Holmes

sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA

Fordította Gősi Csaba


2021. május 27., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 27 - CSÜTÖRTÖK - Márk 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 8. fejezet 2141. nap

 

8. fejezet (5. rész) – A GYŐZEDELMES IMÁDSÁG

Imádkozzatok bátran. – Miért nem imádkoztok úgy, mint akiknek lelkiismerete szabad, mint akik alázattal, de szent bátorsággal járulhatnak a kegyelem királyi székéhez, mint akik tiszta kezeket emelnek a menny felé, harag és kételkedés nélkül? Ne hajtsátok meg fejeteket, és ne takarjátok el arcotokat, mint akiknek rejtegetni valójuk van, hanem tekintsetek a mennyei szentély felé, ahol Krisztus, a ti közbenjárótok az Atya előtt áll, és érdemeinek tömjénillatával bemutatja Őneki kéréseiteket.

Hív titeket, hogy kérjetek, keressetek és zörgessetek ajtaján, mert mindez nem lesz hiábavaló: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7:7–8) – Tanácsok szülőknek, nevelőknek és tanulóknak, 241–242. o.

A forró imák jó illatként szállnak fel Istenhez. – Önszántukból vállalták a nehézségeket és a nélkülözést, őrködtek és Isten munkájának sikeréért imádkoztak. Adományaik és áldozataik hálájukat fejezték ki az iránt, aki kihívta őket a sötétségből csodálatos világosságára. Nincs ennél kellemesebb illat, mely a menny felé szállhat. – Selected Messages 2. kötet, 212. o.

A frigyláda két szélén kiterjesztett szárnyú, gyönyörű két kerub állt, mindkét végen egy-egy. A kegyelem trónja előtt álló Jézus feje felett megérintették egymást. Arcukkal egymás felé fordultak, és a ládára tekintettek. Ők jelképezték az angyalok egész seregét, amely a legmélyebb érdeklődéssel tekint a törvényre. A kerubok között volt az arany tömjénező, és valahányszor a szenteknek hittel mondott imái felszálltak Jézushoz, és Ő azokat az Atyának bemutatta, a füstölő oltárról illatfelhő szállt fel, amely a legszebb színű füsthöz hasonlított. Ahol Jézus állt, a frigyszekrény felett végtelen dicsfény honolt, úgyhogy képtelen voltam odatekinteni. Mintha Isten királyi széke lett volna. Midőn a tömjénező szerek illata felszállt az Atyához, Isten királyi székének dicsősége kiáradt Jézusra, Őróla pedig átszállt a dicsőség azokra a szentekre, akiknek imái jó illatként szálltak fel. A mennyei fény végtelen árja áradt Jézusra, amely beárnyékolta a kegyelem trónját is, és Isten dicsősége betölti a templomot. Nem sokáig nézhettem ezt a túláradó fényt. Végtelen megindultságban fordultam el ezen fenséges jelenettől. – Tapasztalatok és látomások, 252. o.

Kövessük Krisztus példáját a szüntelen imában! – Krisztus ereje az imádságban rejlett. Felvállalta az emberi természetet, részese volt gyengeségeinknek, bűnné vált az érdekünkben. Félrevonult a világ zajától, hogy egyedül lehessen az Atyával, akinek megnyitotta szívét, és kitartóan fohászkodott. Lelke minden erejével belekapaszkodott mindenható Atyja karjaiba. Amikor nagy próbák előtt állt, elvonult a hegyek magányába, és az egész éjszakát azzal töltötte, hogy menynyei Atyjához imádkozott.

Mivel Krisztus életünk minden területén példát szolgáltatott számunkra, ha követjük Őt, és Őhozzá hasonlóan kitartóan imádkozunk, kérvén az Atyától a Jézus nevében, aki sosem engedett Sátán kísértéseinek, erőt nyerünk ellenállni ravasz ellenségünk csalásainak, és legyőzzük kísértéseit. – The Youth’s Instructor, 1873. április 1.

 

Mai Bibliai szakasz: Márk 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk%201&version=NT-HU

Márk azzal kezdi evangéliumát, hogy beszámol Keresztelő János szolgálatáról, aki Jézus munkája előtt készítette az utat. Hihetetlen várakozás csendül ki a 7. versből, ahol János szavai olvashatóak: „Utánam jön, aki erősebb nálam; és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam.” Várakozása akkor teljesedik, amikor Jézus eljön a Jordán folyóhoz, hogy János megkeresztelje Őt.

Egyértelmű, hogy Jézusnak, az Isten tökéletes Fiának nem volt szüksége keresztségre. János is úgy érezte, nem méltó erre a cselekedetre (Mt 3:14). Jézus azonban ragaszkodott ahhoz, hogy megkeresztelkedjen, s így mutasson példát számunkra (Lásd: Ellen G. White: Jézus élete. Advent Kiadó. 83. oldal.)

Keresztsége alkalmával Jézus egy ennél is fontosabb példát adott nekünk. Imádkozott, és teljesen alárendelte magát Atyja akaratának (Lk 3:21-22). Keresztségét követően Jézus azonnal rálépett a teljes odaszentelődés útjára, amit tőlünk is kér. Jézus elkezdte szolgálatát, egész küldetése előtte állt még. Egy olyan országot kellett megalapítania, ami teljesen az ellentéte volt annak, amit a nép várt. Tudta, hogy elutasítással és ellenállással fog szembesülni minden egyes lépésnél. A kereszt állt előtte és annak lehetősége, hogy elszakad mennyei Atyjától. De Jézus mindezt rábízta Atyjára a keresztségekor elmondott imában. (Lásd: idézett mű.)

Az Atya megerősítő válasza a 11. versben olvasható: „Te vagy az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm!” Isten ezzel bátorította Fiát küldetése teljesítésére. Miután az első tanítványok elfogadták Jézus hívását, hogy kövessék Őt (14-20. vers), ők is megtanulták, miként szenteljék oda Atyjuknak egész életüket, hogy betölthessék missziójukat. Nekünk is ugyanezt kell tennünk. Így hozzánk is szól majd az Atya szava: „Te vagy az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm!” (Lásd: idézett mű, 85. oldal.) 

David Smith

303. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 8. fejezetéhez (május 23-29.).

A kommunikációnak kulcsszerepe van mindenféle kapcsolatban. Isten képére teremtettünk, amiből arra következtethetünk, hogy Isten is szeret beszélgetni. Tudja, mit gondolunk, mégis vágyik arra, hogy elmondjuk neki közvetlenül. Azt találtam a Bibliában, hogy amikor Isten az emberekhez beszélt, gyakran kérdéseket tett föl. Isten vágyik arra, hogy hallja, amint hozzá beszélünk és elmondjuk az érzéseinket.

Nemrégiben elszomorított egy közeli kapcsolatomban a kommunikáció hiánya. Fájdalmas volt, és meglehetősen szomorú voltam miatta. A helyzetet Isten elé tártam imában. Ő elkezdte megmutatni nekem, hogy Ő is így érzi magát, amikor nem töltök elég időt a vele való személyes beszélgetéssel. Mélyen bántja Őt. Mondj el Jézusnak mindent, beleértve, hogy érzel, aztán kérd meg Őt, hogy segítsen olyan jellemet kialakítani, amellyel Ő szeretné, hogy rendelkezz. Mondd el neki az összes szükségletedet, félelmedet, örömödet és szomorúságodat. Úgy találtam, hogy ha elképzelem, hogy egy dobozba teszem mindazt, ami aggaszt, és átadom a Megváltómnak, Ő elveszi azt a terhet. Ő megígéri, hogy segít cipelni a terheinket és békét ad nekünk! Valahányszor megtesszük, igazi béke és nyugalom vesz rajtunk erőt és tölti meg a szívünket. Talán nem csak egyszer kell megismételnem ezt az eljárást, de Ő még sosem hagyott cserben!

„Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, vagy amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok!” (Az imádság, 76. o.)

Cheri Holmes

sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. május 26., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 26 - SZERDA - Máté 28

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 8. fejezet 2140. nap

8. fejezet (4. rész) – A GYŐZEDELMES IMÁDSÁG

Küzdjetek imában a győzelemig! – Isten lesz a minden számunkra, ha megengedjük neki. Fásult, félszívvel mondott imáinkra nem fog válasz érkezni a mennyből. Ó, legyünk állhatatosak az imában! Kérjünk Istentől hittel, várjuk válaszát hittel, és fogadjuk el hittel mindazt, amit imáinkra válaszként kapunk Tőle! Reménykedjünk örvendezve, mert mindenki, aki keres, talál is. Tanúsítsátok a legnagyobb komolyságot ezen a téren. Keressétek Istent teljes szívetekből! Az emberek sajnos mulandó dolgokban lelik örömüket, ezekért törtetnek, míg erőfeszítéseiket siker nem koronázza. Keressétek az áldásokat, melyeket Isten megígért számotokra, és határozott kitartásotokat igazsága és gazdag kegyelme világosságával jutalmazza majd.

Kiáltsatok Istenhez őszintén, mint akiknek lelke szomjúhozva vágyakozik Őutána. A mennyei küldöttekkel karöltve harcoljatok, míg diadalt arattok. Teljes életeteket bízzátok Istenre: testeteket, lelketeket és gondolataitokat. Határozzátok el, hogy szerető, odaadó szolgái lesztek, és alávetitek magatokat szent akaratának. Akkor a Szentlélek áthatja egész lényeteket.

Tárjátok fel Isten előtt őszintén vágyaitokat. Nem azt várja el tőletek, hogy hosszas beszélgetéseket folytassatok Ővele, hanem hogy szívetek szomorúságával megbánjátok bűneiteket, mondván: „Uram, ments meg engem, mert elveszek!” Az ilyen lelkek számára van remény. Keresnek, kérnek, zörgetnek az ajtón, és válaszokat kapnak Istentől. Amikor Jézus leveszi lelketekről bűneitek terhét, meg fogjátok tapasztalni Jézus Krisztus békéjének áldását. – Our High Calling, 131. o.

Szüntelen imádkozzatok! – Meg kell őriznünk szívünket. Ennek érdekében szüntelenül imádkoznunk kell, hogy a kegyelem trónjától támogatást nyerjünk. Mindazoknak, akik Krisztus nevét viselik, alázattal kell megjelenniük Isten előtt, és a segítségét kérniük. Üdvözítünk arra tanít, hogy szüntelenül imádkozzunk. A keresztény nem élhet folyton térdeplő testhelyzetben, viszont gondolatait szüntelenül a menny felé irányíthatja. Ha kevesebbet beszélnénk és többet imádkoznánk, nem saját erőnkben bíznánk, hanem Üdvözítőnkben. – Isten fiai és leányai, 99. o.

Minden lélegzetvételnél imádkoznunk kellene. – Azért maradnak sokan magukra a kísértésekben, mert nem tekintenek szüntelen az Úrra. Ha engedjük, hogy Istennel való kapcsolatunk megszakadjon, védtelenek maradunk. Minden jó szándék és elhatározás kevés a bűn leküzdéséhez. Imádkozó embereknek kell lennetek. Ne erőtlenül, csupán alkalomszerűen, rendszertelenül imádkozzatok, hanem buzgón, kitartóan, szüntelenül! Az imádsághoz nem kell minden alkalommal leborulni. Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, vagy amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok! A szív szótlan fohásza szálljon fel folytonosan segítségért, világosságért, erőért, ismeretért! Legyen minden lélegzetvétel egy-egy imádság! – A nagy Orvos lábnyomán, 510–511. o.

Imádkozzatok rendületlen hittel. – Imádkozzatok rendíthetetlen hittel. A szövetség Angyala, maga Jézus Krisztus a mi közbenjárónk, aki biztosít minket, hogy híveinek imái meghallgatást nyernek. Bizonyságtételek 8. kötet, 179. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 28

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%2028&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%2028&version=NT-HU

Máté evangéliuma Jézus feltámadásával éri el csúcspontját. Jézus győzött! A halál és az igazságtalanság nem tudta legyőzni Őt. A vallási vezetők, akiknek el kellett volna fogadni és hirdetni kellett volna az evangéliumot, tagadták az üres sír valóságát, és megvesztegették a katonákat, hogy hazudjanak. Itt újra azzal találkozunk, hogy a hatalom és a rosszul értelmezett azonosságtudat felül akarja írni a tényeket. 

A tekintélyre és a hatalomra épült vallásosság éles ellentéteként két asszony jelenik meg, akik kívül állnak a hatalmi rendszeren, Mária Magdaléna és „a másik Mária”, akik elsőként kötelezik el magukat az evangélium terjesztése mellett. Ez azt mutatja, hogy az evangélium hirdetése minden hívő feladata függetlenül szociális, gazdasági vagy egyházi státuszuktól. Ezek az asszonyok azt a megbízatást kapták, hogy irányítsák a tanítványokat Galileába, ahol találkoznak majd Jézussal (7, 10. vers). A tanítványok (16. vers) engedelmeskedtek az asszonyok közvetítésével érkező üzenetnek, és felmentek a galileai hegyre, amit Jézus megjelölt, és – ahogy az asszonyok a sírnál – ők is imádták a feltámadott Krisztust (17. vers).     

Az úton egyesek közülük még kételkedtek, de amikor mindnyájan odaértek, Jézus kijelentette, hogy övé MINDEN hatalom mennyen és földön, és ennek okán megbízta tanítványait, hogy menjenek el az egész világra, és tegyenek tanítványokká minden népet. A tanítványság két alapvető eleme a keresztség és mindannak továbbadása, amit Krisztus tanított. Figyeljük meg, hogy Krisztus tanítványai nem arra kaptak megbízatást, hogy azt tanítsák, amit jónak látnak. Azt szabad tanítaniuk, amit Krisztus tanított, vagyis a biblikus igazságokat. A hírnöknek tehát nincs saját tekintélye. Ellenkezőleg, az üzenetnek van tekintélye annak jogán, aki küldte azt. És kitől származik az üzenet?

E kérdés megválaszolásához figyeljük meg, hogy mindkét asszony (9. vers) és a tanítványok (17. vers) Krisztust imádták ott fenn a hegyen, és Ő kapta a hódolatot. Ezzel ellentétben a Jelenések könyvében kétszer is olvashatunk arról (19:10 és 22:8-9), hogy János leborul a neki megjelenő angyal előtt, de a mennyei hírnök mindkét alkalommal visszautasítja az imádatot, és emlékezteti Jánost arra, hogy csak Istent szabad imádni. Az angyalok számára ez a természetes, hiszen ők is a szívükben élő parancs szerint imádják Krisztust (Zsid 1:6). Jézusé MINDEN tekintély és hatalom mennyen és földön, mert Ő Isten. Összefoglalva tehát, mi az Ő hatalmával és tekintélyével, nem pedig a sajátunkkal megyünk a világba az Ő üzenetével, hogy még több embert tegyünk a feltámadott Isten, Krisztus tanítványává.

Stephen Bauer

303. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 8. fejezetéhez (május 23-29.).

A kommunikációnak kulcsszerepe van mindenféle kapcsolatban. Isten képére teremtettünk, amiből arra következtethetünk, hogy Isten is szeret beszélgetni. Tudja, mit gondolunk, mégis vágyik arra, hogy elmondjuk neki közvetlenül. Azt találtam a Bibliában, hogy amikor Isten az emberekhez beszélt, gyakran kérdéseket tett föl. Isten vágyik arra, hogy hallja, amint hozzá beszélünk és elmondjuk az érzéseinket.

Nemrégiben elszomorított egy közeli kapcsolatomban a kommunikáció hiánya. Fájdalmas volt, és meglehetősen szomorú voltam miatta. A helyzetet Isten elé tártam imában. Ő elkezdte megmutatni nekem, hogy Ő is így érzi magát, amikor nem töltök elég időt a vele való személyes beszélgetéssel. Mélyen bántja Őt. Mondj el Jézusnak mindent, beleértve, hogy érzel, aztán kérd meg Őt, hogy segítsen olyan jellemet kialakítani, amellyel Ő szeretné, hogy rendelkezz. Mondd el neki az összes szükségletedet, félelmedet, örömödet és szomorúságodat. Úgy találtam, hogy ha elképzelem, hogy egy dobozba teszem mindazt, ami aggaszt, és átadom a Megváltómnak, Ő elveszi azt a terhet. Ő megígéri, hogy segít cipelni a terheinket és békét ad nekünk! Valahányszor megtesszük, igazi béke és nyugalom vesz rajtunk erőt és tölti meg a szívünket. Talán nem csak egyszer kell megismételnem ezt az eljárást, de Ő még sosem hagyott cserben!

„Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, vagy amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok!” (Az imádság, 76. o.)

Cheri Holmes

sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA

Fordította Gősi Csaba