2023. február 28., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 28 - KEDD - Ezsdrás 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ezsdrás 7 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%207&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten megerősíti a tétovázókat. Amikor Ezsdrás elindulni készült Jeruzsálembe, számba vette az utazókat és kiderült, hogy a léviták közül senki sem szándékozott hazautazni. Isten szolgálata nem mindig volt kívánatos. A földi érdekek sokszor a mennyeiek elé kerekednek. A léviták a maradás mellett döntöttek, de Ezsdrás még egy próbát tett, amelynek következtében már néhányan vállalták az utat és a jeruzsálemi szolgálatot.             

2.    Isten gondot visel és megbízható. Az út nem volt veszélytelen Babilonból Jeruzsálembe, főleg, hogy nagy értékű kincset is vittek magukkal, ami magára vonhatta a rablók figyelmét, akikből elég sokan voltak abban az időben. Ezsdrást is félelem töltötte el, de nem mert katonai kíséretet igényelni, mert Istenről való bizonyságtételében sokszor elmondta, hogy Ő egy olyan Istenben bízik, aki mindentől meg tudja óvni őt. Nem akart szényent hozni erre az Istenre azzal, hogy védelmet kér a királytól az utazás idejére.    

3.    Isten becsületes és a szolgái is azok. Ezsdrás kimérte a kincseket, jegyzéket készített és átadta azoknak, akik a szállításért feleltek. A jegyzéket be is mutatták, miután egy kicsit megpihentek a többszász km-es utazás fáradalmai után és a rájuk bízott értékeket pontosan átadták a jeruzsálemi templom kincstárába. Isten nemcsak elvárja a becsületességet, hanem ezt ki is váltja azokban, akik őszinte szívvel szolgálják őt. Egy becsületes Istennek csak becsületes szolgái lehetnek.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 20. fejezet

20. fejezet – A SZENTEK ÖRÖKSÉGE (3. rész)

A leírhatatlan dicsőség

Láttam Jézus Krisztus rendkívüli szépségét és dicsőségét. Arca ragyogóbb a déli napnál, ruhája fehérebb a legfehérebb fehérnél. Hogyan tudnám… hűen visszaadni a menny dicsőségét és a kedves angyalokat, akik énekeltek, és tízhúrú hárfákon játszottak! (Letter, 1851, 3.).

Az ott látott csodálatos dolgokat nem tudom leírni. Bárcsak beszélhetném a kánaáni nyelvet, akkor elmondhatnék valamit a jobb világ dicsőségéről (EW, 1851, 19. o.).

Mindenestül gyenge ahhoz a nyelvünk, hogy a menny leírásával próbálkozhasson. Amint megjelenik előttem a látvány, elnémulok a csodálkozástól. Leteszem a tollat a menny túláradó ragyogásától és rendkívüli dicsőségétől elbűvölten, és felkiáltok: „Ó, micsoda szeretet! Milyen csodálatos szeretet!” A legfenségesebb nyelv sem képes leírni a mennyei ország dicsőségét vagy a Megváltó szeretetének páratlan mélységét (EW, 1858, 289. o.).

Az emberi nyelv alkalmatlan, hogy leírja az igazak jutalmát. Csak akik meglátják, tudják meg, milyen lesz. A véges elme képtelen felfogni Isten Paradicsomának dicsőségét (GC, 1911, 675. o.).

Ha csak egyszer is bepillanthatnánk a mennyei városba, sohasem kívánnánk ismét a földön lakni (ST, 1889. április 8.).

A folyók, dombok és fák

Itt az élet fáját és Isten királyiszékét láttuk. A trónból tiszta vízfolyam fakadt, két partján az élet fájával. A fa egyegy tiszta, átlátszó aranytörzse állt a folyó két oldalán. Először azt hittem, hogy két fát látok. Ismét megnéztem, és észrevettem, hogy a csúcsánál egyetlen fává egyesülnek. Ez az élet fája az élet folyójának két partján. Ágai arrafelé hajoltak, ahol álltunk; gyümölcse fenséges volt, olyan, mintha ezüsttel keveredett volna az arany (EW, 1851, 17. o.).

Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és partjukon hajladozó fák vetnek árnyékot az Úr megváltottai számára készített ösvényekre. A szélesen elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak, és Isten hegyeinek fenséges ormai emelkednek a magasba. A békés síkságokon, az élő vizek folyamai mellett az oly sokáig zarándokló vándor nép végre otthonra talál (GC, 1911, 675. o.).


2023. február 27., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 27 - HÉTFŐ- Ezsdrás 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ezsdrás 7 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%207&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten ütemterve a pogány uralkodó és a zsidó Ezsdrás engedelmessége által halad tovább. Artaxerxes királyt Isten lelke indítja, hogy a jeruzsálemi templom építéséhez engedélyeket adjon és támogatást biztosítson. Ezsdrás kéréssel fordult a királyhoz, ő pedig bőségesen teljesítette azt, mert Ezsdrással vele volt Istenének, az Úrnak ereje. Ámulatba ejtő, ahogyan pogány uralkodók Izrael Istenéhez viszonyulnak. Izrael és Jeruzsálem romokban hever, Izrael képtelen önálló országként megállni, ennek ellenére ezek a pogány uralkodók számításba veszik ezt az Istent, messzemenő tiszteletet tanúsítanak irányába és készek óriási anyagi áldozatokat hozni az Ő tiszteletének és imádatának helyreállítására.             

2.    Isten fel tudja támasztani Izrael vallását. Hetven év után visszaállítani Izrael vallásos életét, felér egy feltámasztással. Isten pedig nem esik kétségbe, amikor nulláról kell kezdeni, vagy nagyon mélyből kell felhozni népét. Isten még a halálból is képes visszahozni embereket, de a művét is. Ezt sokszor megtette és kész arra, hogy ismét megtegye.    

3.    Isten kész szeretetet ébreszteni ott is, ahol nincs. A perzsa király főemberei nem csak addig mentek el, hogy támogassák Ezsdrás misszióját, hanem azt olvassuk, hogy szerették Ezsdrást is. Egy jelentéktelen kis ország emberét, a világbirodalom elsőszámú vezetői komolyan veszik és még szeretik is. Ezt a csodát csak Isten képes megtenni.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 20. fejezet

20. fejezet – KRISZTUS VISSZATÉRÉSE (2. rész)

20. A SZENTEK ÖRÖKSÉGE

A keresztény indítékai

Erősebb indítékokat és hatalmasabb erőket sohasem hozhattak működésbe: a jó cselekvésének rendkívüli jutalma, a menny öröme, az angyalok társasága, Istennek és az Ő Fiának jelenléte és szeretete, képességeink fejlődése és gyarapodása örökkévaló korszakokon át – nem hatalmas ösztönzések és bátorítások ezek, amelyek arra serkentenek bennünket, hogy szívünk szeretetteljes szolgálatát Teremtőnknek és Megváltónknak adjuk? (SC, 1892, 21–22. o.).

Ha Jézus megjelenése békességet és örök megváltást hoz a számunkra, akkor mi leszünk a legboldogabb lények. Ó, végre otthon lehetünk, ahol a gonoszok nem háborgatnak többé, és nyugalmat találnak a megfáradtak! (Letter, 1886, 113.).

Szeretem nézni a világunk természeti szépségeit. Úgy gondolom, teljesen elégedett lennék ezen a földön Isten teremtményeitől körülvéve, ha a bűn átka nem rontotta volna meg őket. De nekünk új egünk és új földünk lesz. János látta szent látomásban, és ezt mondta: „És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja az égből: Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az Ő Istenük” (Jel 21:3). Ó, áldott reménység, dicsőséges jövő! (Letter, 1886, 62.).

Valóságos hely

Micsoda örömforrás a tanítványok számára a tudat, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, aki közbenjár értük. Krisztus látható mennybemenetele minden addigi nézetüket és szemléletüket megváltoztatta. Korábban végtelen térként gondoltak az égi világra, ahol testetlen lelkek élnek. Most a menny Jézushoz kapcsolódott gondolataikban, akit mindenekfelett szerettek és tiszteltek, akivel valaha együtt társalogtak és utaztak, akit megérintettek, még feltámadott testében is…

A menny többé már nem valamilyen meghatározhatatlan, megfoghatatlan helyként jelent meg a számukra, amelyet testetlen lelkek népesítenek be. Most eljövendő otthonukként tekintettek rá, ahol szerető Megváltójuk éppen lakóhelyet készíti nekik (3SP, 1878, 262. o.).

Sokan attól félnek, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagias természetűnek tűnik, így azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy otthonunkként tekintsünk rá. Krisztus biztosította tanítványait: azért megy el, hogy lakóhelyüket készítse elő Atyja házában (GC, 1911, 674–675. o.).

A megváltottak az újjáteremtett földön olyan munkával és örömökkel foglalják el magukat, amelyekkel kezdetben Ádám és Éva. Édeni életet folytatnak, kertben és mezőn töltött életet (PK, 1914, 730–731. o.)

2023. február 26., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 26 - VASÁRNAP - Ezsdrás 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ezsdrás 6 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%206&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.   Isten az egész világ Istene. A perzsa tisztviselők kérelmére Dárius utána nézetett „a zsidók ügyének”. A zsidók törekvései igazolást nyertek, és Dárius Círus király rendeléseihez hűségesen ragaszkodva, újabb parancsolatot adott ki a templom építésére, annak akadályozásának megbüntetésére és az építkezés anyagi támogatására. Isten templomát nemcsak a zsidók építik, hanem egy világbirodalom is, amely a világ akkori országait magában foglalja. Ezzel Istent tisztelete az egész akkor ismert világra kiterjedt.            

2.   Egy pogány király tisztelettudóan beszél Istenről. Ahogy Dárius levelét és határozatát olvassuk, azt érzékeljük, hogy sokkal nagyobb tisztelettel, hódolattal, elismeréssel beszél a zsidók Istenéről, mint az izraeli és Júda királyainak nagy többsége. Isten pogány királyok által szerezte vissza megbecsülését és elismerését.    

3.   Egy pogány király részletes tervet készít Isten templomával kapcsolatosan. A mózesi szentélyt Isten tervezte meg, a salamoni templomot Dávid és most egy pogány király megadja a templom méreteit és az anyagát. Csak csodálkozni tudunk azon, hogy mi indíthatott pogány királyokat ilyen mélységes tiszteletre Isten iránt, műve iránt és ennek az Istennek a tisztelete iránt.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 20. fejezet

20. fejezet – KRISZTUS VISSZATÉRÉSE (1. rész)

20. A SZENTEK ÖRÖKSÉGE

[Ellen G. White a mennyről és az új földről kapott különböző látomásaiban az örökkévalóságot mutatja be. Mennyei dolgokat szemlélt emberi fogalmak által. Emberi felfogásunk és nyelvünk korlátai miatt nem ismerhetjük meg teljesen a leírtak valóságos megjelenését. „Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennünk az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, mint én is megismertettem” (1Kor 13:12).]

Ajándék az Úrtól

Krisztus, egyedül Krisztus és az Ő igazsága szerzi meg számunkra az útlevelet a mennybe (Letter, 1890, 6/b).  

A büszke szív ki akarja érdemelni az üdvösséget, de Krisztus igazságában rejlik jogcímünk és alkalmasságunk a mennyre (DA, 1898, 245. o.).

Jézus része lett a földi családnak, hogy mi a mennyei család tagjaivá válhassunk (DA, 1898, 638. o.).

Többet ér a legpompásabb földi palotánál, hogy jogunk lehet a mennyei hajlékokhoz, amelyek előkészítésére ment el a mi Urunk. Minden földi dicsőítésnél értékesebbek azok a szavak, amelyeket Üdvözítőnk egykor majd hűséges szolgáihoz intéz: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta” (Mt 25:34) (COL, 1900, 374. o.).

Miért kell az eljövendő világra gondolnunk?

Jézus azért tette láthatóvá a mennyet, és azért mutatja be számunkra annak dicsőségét, hogy az örökkévalóságot ne hagyjuk ki a számításaink közül (ST, 1895. április 4.).

Ha szem előtt tartjuk az örökkévalóságot, szokásunkká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Megvéd az ellenség bejövetelétől, erőt és biztonságot nyújt, és megszabadítja a lelket a félelemtől. A menny légkörét belélegezve nem fogjuk a világ maláriáját beszívni…

Jézus azért jön, hogy megmutassa a mennyei dolgok előnyeit és gyönyörű képeit, hogy ismerjük annak vonzerejét, és az emlékezetben az odafelvaló és örök szépség képei éljenek…

A nagy Tanító az ember elé tárja az eljövendő világ képeit. Kecsegtető javait közel hozza… Ha eléri, hogy megragadja az értelem az eljövendő életet és annak áldott voltát a jelen múló gondjaihoz mérten, az értelemre mély benyomást tesz az éles ellentét, és átjárja a szívet, a lelket és egész lényünket (OHC, 1890, 285–286. o.).

2023. február 25., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 25 - SZOMBAT - Ezsdrás 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ezsdrás 5 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%205&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten rajta tartotta szemeit temploma építőin. Isten népének ellenségei közül sokan eltervezték, hogy akadályozni fogják Isten templomának építését, azonban ez a fejezet beszámol arról, hogy az építőkön rajtuk volt Isten szeme. Nincs olyan ellenség és hatalom, amely akadályozni tudná azt, akin rajta vannak Isten szemei. Isten arról biztosít bennünket, hogy nemcsak rajtunk tartja a szemeit, de az Ő szemefénye vagyunk.            

2.    A menny és a föld Istenének szolgái. A templom építőit azért nem tudják akadályozni, mert helyén van az önértékelésük és az önazonosságuk. Ők nem egy elmélet védelmezői, nem egy kulturális érték feltámasztói, hanem a menny és a föld Istenének szolgái. A menny Istene szolgájának lenni hatalmas előjog és kiváltság. Nem teher, nem szégyellni való dolog, hanem igazi öröm és beteljesedés.    

3.    Istent nagy Istenként ismerik el ellenségei. A zsidók elleni panaszlevél szerzői Dáriusnak írt levelükben úgy fogalmaznak, hogy meglátogatták a nagy Isten templomának építkezését. Ellenségei ugyan Istennek, de elismerik Őt, mint nagy Istent. Aki egyszer megismeri Istent, nem tehet mást, mint elismeri Őt, mert Isten valóban hatalmas Isten, és a szeretete is végtelen.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 19. fejezet

19. fejezet – KRISZTUS VISSZATÉRÉSE (7. rész)

Korona és hárfa

Nagyon sok angyalt láttam, akik dicsőséges koronákat hoztak a városból – minden szentnek egyet, amelyre a nevét írták fel. Amikor Jézus Krisztus a koronákat kérte, angyalok nyújtották át neki, és az Üdvözítő a saját jobbjával helyezte a koronákat a szentek fejére (EW, 1858, 288. o.).

Az üvegtengernél a száznegyvennégyezer tökéletes négyszögben állt fel. Némelyiküknek nagyon fényes koronája volt, másoknak kevésbé ragyogó. Némely korona csillagokkal megrakottnak látszott, másokon csak néhány tündökölt. De mindenki tökéletesen megelégedett a koronájával (EW, 1851, 16–17. o.).

Az élet koronája fényes vagy halovány lesz; sok csillag vagy néhány drágakő ragyog rajta, saját tetteinknek megfelelően (6BC, 1895, 1105. o.).

Egyetlen üdvözült sem lesz a mennyben csillag nélküli koronával. Ha beléptek a dicsőség udvaraiba, találkoztok azokkal, akik a segítségetekkel találták meg az oda vezető utat (ST, 1892. június 6.). 

Mielőtt belépnének Isten városába, az Üdvözítő átadja követőinek a győzelmi jeleket, és rájuk helyezi királyi méltóságuk jelvényeit. A csillogó sorok négyszög alakban sorakoznak fel Királyuk körül… Jézus Krisztus a saját jobbjával helyezi a győzők fejére a dicsőség koronáját… Minden kézbe a győztesek pálmaágát és fénylő hárfát helyeznek. Azután amikor a parancsnokló angyalok megadják a hangot, minden kéz ügyesen fut végig a hárfa húrjain, és sokszínű, dallamos zene hangzik fel… A megváltott tömeg a szent város előtt áll. Jézus szélesre tárja a gyöngykapukat, és belépnek az igazságot megtartó nemzetek (GC, 1911, 645–646. o.).


2023. február 24., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 24 - PÉNTEK - Ezsdrás 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ezsdrás 4 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%204&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten áldása ellenségeskedést vált ki. A Nagy Küzdelem fellángolt. Az ünnepélyes alapkőletétel reménységgel töltötte el a hazatért foglyokat. Az országban maradt izraeliták és a közben betelepített idegenek leszármazottai, a szamaritánusok nem nézték jó szemmel a fogságból hazatért zsidók őszinte ünneplését, őszinte Isten imádatát. Minden eszközt megragadtak, hogy az építkezést leállítsák.            

2.    Istennek és népének ellenségei alattomos eszközökhöz folyamodnak. A környező népek felajánlják segítségüket a város építésihez, amit Izrael népének vezetői nem fogadnak el, mert átláttak szándékaikon. Nem építeni akartak, hanem ártani. A Biblia gyakran beszél arról, hogy Isten népének ellenségei a legképtelenebb fondorlatokhoz folyamodnak az ámítás sikere érdekében. Néha segítőként, máskor világosság angyalaként, néha meg báránybőrbe bújt farkasként érkeznek.  

3.    Isten népének ellenségei elismerik Isten hatalmát. Még azok is, akik nagyon messze laknak Izraeltől. A perzsa udvar krónikáiban is azt találták, hogy Izrael valamikor sikeres és virágzó volt, erős királyokkal, akik minden ellenséget legyőztek és sok népet tettek adófizetőikké. Ezek Izrael fénykorában történtek, de a népek tudtak róla és féltek is attól, hogy Isten még egyszer sikeressé és naggyá teszi népét.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 19. fejezet

19. fejezet – KRISZTUS VISSZATÉRÉSE (6. rész)

Útban hazafelé

Az élő igazak „nagy hirtelen, egy szempillantás” alatt (1Kor 15:52) elváltoznak. Isten szavára dicsőültek meg; immár halhatatlanná váltak, és a feltámadt szentekkel együtt elragadtatnak az Úr elé a levegőbe. Az angyalok „egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig” (Mt 24:31). A kisgyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjára. Újra találkoznak a barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, hogy soha többé ne kelljen elválniuk, és boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába (GC, 1911, 645. o.).

Valamennyien beléptünk a felhőbe, és hét napon át vitettünk az üvegtengerhez (EW, 1851, 16. o.).

Miközben fölfelé gördült a szekér, a kerekek így kiáltottak: „Szent!”, és miközben suhantak a szárnyak, azt zúgták: „Szent!”, és a felhő körül az angyalkíséret azt zengte: „Szent, szent, szent a mindenható Úristen!” A felhőn ülő szentek ezt kiáltották: „Dicsőség! Alleluja!” (EW, 1858, 35. o.).

Ó, milyen fenséges lesz őt látni és átélni, hogy megváltottjaként üdvözölnek! Sokáig vártunk, de reménységünk mégsem homályosult el. Ha csupán szépségében láthatjuk a Királyt, örökké áldottak leszünk. Úgy érzem, mintha hangosan kellene felkiáltanom: „Útban vagyunk hazafelé!” (8T, 1904, 253. o.).

Az angyalok énekelnek, Krisztus győzött

Azon a napon a megváltottak az Atya és a Fiú dicsőségétől ragyognak. Az angyalok arany hárfáikon játszva üdvözlik a Királyt és győzelmének tanúbizonyságait – akiket megmostak és megfehérítettek a Bárány vérében. Felcsendül a diadal éneke, és betölti az egész mennyet: Krisztus győzött. A mennyei udvarokba megváltottai kíséretében lép be, ők tanúsítják, hogy szenvedéssel és áldozattal teli küldetése nem volt hiábavaló (9T, 1909, 285–286. o.).

Jézus kimondhatatlan szeretettel köszönti hűséges gyermekeit Uruk örömében. Az Üdvözítő abban leli örömét, hogy a dicsőség országában láthatja a gyötrelme és megaláztatása árán megmentett embereket (GC, 1911, 647. o.).

Munkájának gyümölcseiben Krisztus a jutalmát szemléli abban a megszámlálhatatlan sokaságban, akiket „az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, nagy örömmel” (Júd 24). Ő, akinek a vére megváltott, és az életpéldája tanított minket, „lelke szenvedését” látja, és „megelégszik” (Ézs 53:11) (ED, 1903, 309. o.).

2023. február 23., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 23 - CSÜTÖRTÖK - Ezsdrás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ezsdrás 3 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezsdr%C3%A1s%203&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten megáldja a hazatértek ünneplését. Isten fontosnak tartja az ünneplést. Ezzel szemben sokan úgy gondolják, hogy hiábavalóság és üres szórakozás. Az igazi ünneplés Isten tetteire emlékeztet, hitet és bizalmat erősít, az emberről Istenre tereli a figyelmet, és véd az Istentől való eltávolódástól.            

2.    Isten helyreállítja az áldozatok szerepét. A fogság előtt, mint egy színdarab szereplői vettek részt az áldozati szertartásokon, most pedig úgy teszik, ahogyan Mózes elrendelte, meglátják benne az eljövendő Messiást és Megváltót.

3.    Isten és a sátoros ünnep. Érdekes az, hogy a hazatérés után a Sátoros ünnepet tartják meg elsőként. A Sátoros ünnep előre mutat a bűn és következményeinek megszűnésére, a mennyországra, a mennyei otthonba való megérkezésre és annak megünneplésére, hogy most már Istennél lehetünk. Izrael népe ezt a tapasztalatot élte át a Babilonból való hazatéréskor. Babilon bukását a hazatérés követi és az ünneplés. Nemsokára a végidei Babilon is elesik, Isten népe haza mehet a mennyei Jeruzsálembe, ahol megünnepelheti a bűn végét és azt, hogy most már örökre Istennel lehet.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 19. fejezet

19. fejezet – KRISZTUS VISSZATÉRÉSE (5. rész)

A gonoszok pusztulása

A saját ádáz indulataik keltette eszeveszett harcban és Isten elegyítetlen haragjának félelmetes kiáradásától hullnak el a föld gonosz lakói: papok, uralkodók és közemberek, gazdagok és szegények, nagyok és kicsinyek. „És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, el sem temettetnek” (Jer 25:33).

Krisztus eljövetelekor a gonoszok eltöröltetnek a föld színéről – megemészti őket szájának lehelete, és elpusztulnak dicsőségének fényességétől. Jézus elviszi népét Isten városába, és világunk ismét lakatlan lesz (GC, 1911, 657. o.).

A bűnnel szemben, bárhol van is, „a mi Istenünk megemésztő tűz” (Zsid 12:29). Mindazokban, akik alávetik magukat hatalmának, Isten Lelke megemészti a bűnt. De ha az ember ragaszkodik a bűnhöz, azonosul is vele. Azután pedig Isten dicsősége, amely elpusztítja a bűnt, el kell, hogy pusztítsa a bűnöst is (DA, 1898, 107. o.).

Arcának ragyogása az igazaknak élet, a gonoszoknak megemésztő tűz (DA, 1898, 600. o.).

Kegyelem a gonoszok elpusztítása

Vajon azok, akiknek szíve az Üdvözítő, az igazság és a szentség iránt gyűlölettel telt meg, bele tudnának-e olvadni a mennyei sokaságba, és csatlakoznának azok dicsőítő énekéhez? Képesek lennének elviselni Isten és a Bárány dicsőségét? Semmiképpen sem. Éveket kaptak a megtérésre, hogy a menny számára alkalmas jellemet kialakítsák; de sohasem gyakorolták gondolkodásukat a tisztaság szeretetében, nem tanulták meg a menny nyelvét – most pedig már túl késő. A Mindenható elleni lázadás alkalmatlanná tette őket a mennyei életre: a tisztaság, szentség és béke kínszenvedés lenne számukra, Isten dicsősége pedig megemésztő tűz. Legszívesebben elmenekülnének arról a szent helyről, és örömmel fogadnák a pusztulást, csak hogy elrejtőzhessenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. Saját választásuk pecsételi meg a gonoszok sorsát. Kirekesztésüket a mennyből maguk választották, az Úr részéről pedig ennek jóváhagyása igazságos és irgalmas cselekedet (GC, 1911, 542–543. o.).