2022. szeptember 30., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 30 - PÉNTEK - 1 Sámuel 24

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 24 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2024&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2024&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten nem hagyja cserben választottját. Amint elcsitult a filiszteusok miatti veszély, Saul folytatta a Dávid elleni hajszát. Sault egyre inkább elvakította a gyűlölet, már észre sem vette, Magával Istennel harcol. Az Úrhoz hűséges Dávid pedig lehetőséget kapott a Saullal való leszámolásra, de ő Isten szemével tekintett ellenségére.   

2.    Isten erőt ad Dávid számára a helyes döntéshez. Dávid alázatával, engedelmességével Jézus előképeként lép fel. Alkalmat kap – még majd egyszer később is –, de a bosszú eszébe sem jut. Helyette Dávid – az Úrnak szíve szerint való ember – igaz hitének adja tanúságát és Istenre bízza az igazságszolgáltatást.

3.    Isten felnyitja Saul szemét. Dávid nagylelkűsége meghatja Sault és kis időre megvilágosodik és még jókívánságokkal is ellátja Dávidot. Mivel Saul érzései bűnös, megkeményedett szívből jöttek, megvilágosodása nem tartott sokáig.      

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki megérti az üldözöttet és a pártjára áll

b.    aki csodát tesz azért, hogy Dávidot bátorítsa, jellemét megpróbálja és Saul szemét felnyissa. A barlangban történek nem a véletlen művei

c.    aki az eseményeket irányítja és tervébe beleszővi

d.    aki esélyt ad az elvakult lázadónak is. Mennyire másként alakulhattak volna az események, ha Saul itt megtér és örökre felhagy Dávid üldözésével?

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 15. fejezet

15. fejezet – Ez a hit általi megigazulás (1. rész)

Részlet az 1891-es, 21-es számú kéziratból, melyet Ellen G. White 1891. február 27-én írt. Megjelent a SDA Bible Commentary 6. kötetének 1070-1071. oldalain.

Ha a bűnös töredelmes szívvel, bűnbánóan járul Istenhez, elismeri, hogy Krisztus engesztelést végzett érte, és elfogadja azt, hogy ez az engesztelés az ő egyedüli reménysége ebben az életben, és az eljövendő életben, akkor bűnére bocsánatot nyer. Ez a hit általi megigazulás. Minden hívő léleknek teljesen Isten akaratához kell igazítania saját akaratát, folyamatosan töredelmes bűnbánatot kell tartania, és gyakorolnia kell az Üdvözítőbe vetett hitét: így halad majd erőről erőre, és dicsőségről dicsőségre.

A bűnbocsánat és a megigazítás egy és ugyanazt jelenti. A lázadó hit által változik át lázadóból, a bűn és Sátán gyermekéből Krisztus Jézus királyi családjának tagjává, s nem azért, mintha bármilyen jóság lakozna benne, hanem mert Krisztus saját gyermekévé fogadja őt. A bűnös azért fogadja el a bocsánatot bűneire, mert ezeket a bűnöket az Ő Helyettese és Kezese már magára vette. Az Úr Jézus e szavakkal fordul mennyei Atyjához: “Ez az én gyermekem, én felmentem őt a halálbüntetés alól, és felajánlom neki életbiztosítási kötvényemet – az örök életet –, mert én léptem az ő helyébe, és szenvedtem a bűneiért. Ő az én szeretett fiam.” Így kap az ember bűnbocsánatot, így ölti fel magára Krisztus igazságának gyönyörű ruháit, és állhat meg makulátlanul Isten színe előtt.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

2022. szeptember 29., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 29 - CSÜTÖRTÖK - 1 Sámuel 23

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 23 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2023&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2023&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az Istenhez hűséges, az Istenére hagyatkozó és az Istenére hasonlító Dávid. Dávid megkérdezte az Urat, hogy elmenjen-e megszabadítani Kehilla városát, mert megtámadták azt a filiszteusok. Az emberei egy pillanatra elbizonytalanítják őt, de ő másodjára is megkérdezi Istent, aki másodjára is igennel válaszol. Bár embereinek igaza volt, hogy veszélyes ez a vállalkozás, de ha Isten neki ezt mondta, akkor ő engedelmeskedik, mert hisz Isten szavában és hatalmában. Isten egy szabadító Isten és aki rá hasonlít, az is szabadít, ahol csak tud. A szabadító Isten szabadító gyermeke megszabadítja Kehilla lakosait az ellenségtől.

2.    Az Isten vezetését figyelmen kívül hagyó Saul. Saul nem kérdezte meg Istent, hanem annyira elvakultan cselekszik, hogy egy bizonyos ponton azt gondolja, hogy Isten kezébe adta Dávidot, a Zifeusoknak pedig azt mondja, hogy megáldja őket az Isten, ha kezébe adják Dávidot. Teszi mindezt annak ellenére, hogy tudja, Isten Dáviddal van, Dávidot választotta királyának, és megvédi Dávidot.

3.    A hűséges Isten továbbra is hűséges szolgája, Dávid mögött áll. Dávid újra megkérdezi Istent, hogy a megszabadított Kehilla lakosai vajon kiszolgáltatják-e őt Saulnak. Isten igennel válaszol erre a kérdésre. Gondoljunk bele, Dávid hányszor meghallhatott volna, ha Isten nem ad számára ilyen világos információkat és útmutatásokat?      

4.    Isten meggátolja Sault, hogy Dávidnak árthasson. Amikor Saul már majdnem utoléri Dávidot, Isten beavatkozik. Olyan hírt hall, hogy az ellenség betört az országba. Isten időzítése pontos és hasznos.

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki nem engedi meg, hogy Saul megtalálja Dávidot, de megengedi, hogy Jonatán megtalálja. Ha Jonatán meg tudta találni Dávidot, hogy nem tudta megtalálni Saul?

b.    aki az üldözöttek, elárultak pártján van, mert az Ő Fiai is megtapasztalja később ugyanezt

c.    aki mindig küld erősítést, bátorítást, ahogy Jonatán tette Dáviddal menekülése közben

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 14. fejezet

14. fejezet – Áttekintés a hit általi megigazulás tapasztalatáról (4. rész)

Az ígéret feltétele: a hit – (folytatás)

Sokan letévednek a helyes útról, mivel azt gondolják, hogy maguknak kell felfelé kapaszkodniuk a menny felé vezető úton, és tenniük kell valamit azért, hogy kiérdemeljék Isten kegyét. Arra törekednek, hogy saját erőfeszítéseikkel, segítség nélkül tegyék jobbá önmagukat. Ezt sohasem tudják elérni. Krisztus készített számunkra utat azáltal, hogy feláldozta magát értünk, élő Példánk volt, és nagy Főpapunk lett. Kijelenti: “Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Ha saját erőfeszítésünk által akár csak egyetlen lépést is tudnánk tenni felfelé a létrán, akkor Jézus szavai nem lennének igazak. Ám ha elfogadjuk Krisztust, akkor a jó cselekedetek annak gyümölcsöző bizonyítékaként jelennek meg, hogy az élet útján járunk, Krisztus az Út számunkra, és az igazi ösvényen haladunk, amely a menny felé vezet.

Ő lesz a mi igazságunk

Krisztus betekint lelkünkbe, s ha azt látja, hogy hittel hordozzunk terhünket, akkor az Ő tökéletes szentsége engesztelést végez hiányosságainkért. Ha megteszünk minden tőlünk telhetőt, Ő lesz a mi igazságunk. Minden Istentől jövő fénysugárra szükségünk van ahhoz, hogy a világ világosságává legyünk. (33. levél, 1889.).

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001


2022. szeptember 28., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 28 - SZERDA - 1 Sámuel 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 22 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2022&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2022&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az Úr vezette Dávidot, aki hűségesen hallgatott Istenére. Bár Dávid egyedül menekült, mégsem volt egyedül. A mindenség Istene vele ment. Ezt érezte Dávid, és ezért nem panaszkodott és nem neheztelt Istenre még a legnehezebb pillanatokban sem. Azért nem tudta Saul megtalálni Dávidot, mert Isten vele volt. Ezért szólt Dávidhoz Ahimelek papon keresztül, aki megkérdezte Istent Dáviddal kapcsolatosan. Ezért volt kedves hozzá egy idege ország, Móáb királya, aki még a családját is oltalmába vette. Ezért tanácsolta Gád próféta, hogy ne maradjon a sziklavárban, hanem menjen Júda földjére.

2.    Az Úr a gyűlölet-vezérelte Sault már nem tudta vezetni. Miközben Isten minden segítséget és vezetést megad Dávidnak, Saulra már semmi hatással sincs. Saul már nemcsak Dávid, hanem Isten ellen is harcol. Haragszik azért, mert a pap megkérdezte Istent, aki válaszolt neki, megöli az Úr papjait, akik Istent képviselték és szolgálták. Mindezek a cselekedetek egyenértékűek azzal, mintha Istennel tette volna meg ezeket a dolgokat. Amikor biztosra tudja, hogy Isten Dáviddal van és mégis üldözi őt, és meg akarja ölni őt, ezzel azt deklarálja, hogy az Istennel áll háborúban.

3.    Isten szövetségest küldött Dávid számára. Azzal, hogy egy pap érkezik hozzá, és csatlakozik csapatához, Isten azt üzeni, hogy vele lesz. Dávid csapatában ott van egy felkent király (maga Dávid), egy felkent pap (Abjátár), és egy elhívott próféta (Gád). Ezzel Dávid minden segítséget megkapott, amire szüksége volt élete védelmére és irányítására.     

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    akihez vonzódnak a bajbajutott emberek, mint ahogy Jézus köré is odagyülekeztek a bűnösök és vámszedők, úgy gyülekezetek Dávid köré is a számkivetett emberek, mert Isten jelenlétét érezték

b.    aki prófétát ad bajbajutott gyermeke mellé

c.    aki tudja, hogy milyen az, amikor az övéi elárulják – Dávidot egy udvari ember árulta el, akivel együtt szolgálták a királyt

d.    aki a védtelenek és kitaszítottak oltalmára kel

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 14. fejezet

14. fejezet – Áttekintés a hit általi megigazulás tapasztalatáról (3. rész)

Az ígéret feltétele: a hit – (folytatás)

Isten Krisztus igazságát fogadja el az ember kudarca helyett, és magáévá fogadja, megbocsát neki, és megigazítja a bűnbánó, hívő lelket. Úgy bánik vele, mintha igaz lenne, és úgy szereti, mint saját Fiát. Így tulajdoníttatik a hit igazságul, és a lélek, aki bocsánatot nyert, kegyelemből kegyelembe jut, és a kisebb világosság felől a nagyobb világosság felé halad. “… nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által” (Tit 3,5-7).

Egy másik helyen ezt írja az Ige: “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek” (Jn 1,12-13). Jézus kijelentette: “…ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát” (Jn 3,3). “…ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” (5. vers). Nem egy alacsony mércét állít elénk a Szentírás, hiszen azt mondja, hogy Isten gyermekeivé kell lennünk. Egyénenként kell elnyernünk az üdvösséget, és a próbák és nyomorúság idején képesnek kell lennünk arra, hogy eldöntsük: ki az, aki Istent szolgálja, és ki az, aki nem. Egyéni hívőkként fogunk üdvözülni az Úr Jézus Krisztusban.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

2022. szeptember 27., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 27 - KEDD - 1 Sámuel 21

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 21 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2021&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2021&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten erőt adott Dávidnak a nehézségeivel való megbirkózáshoz. Nem volt könnyű Dávidnak elbúcsúzni igaz barátjától, megválni feleségétől és egyedül menekülni az ismeretlenbe. Nem volt könnyű abban az országban keresni menedéket, akiknek a bajnokát legyőzte és oly sok vereséget mért rájuk. Nem volt könnyű félkegyelműnek tetetni magát, csak azért, hogy a puszta életét védje, miközben Sámuel már királlyá kente őt. Dávid ezután is sok nyomorúságon ment át, de nem szűnt meg Istent tiszta szívéből és minden erejével szeretni. És Isten sem szűnt meg szeretni és védelmezni őt.

2.    Isten újabb menekülési útvonalat, menekülési módot biztosít Dávid számára. Isten még az ellenség földjén is meg tudja védeni benne bízó gyermekét. És milyen furcsa, hogy Istennek a saját népe közül kellett kimenekítenie gyermekét, hogy idegen, pogány, bálványimádó nép között biztosítani védelmet számára.    

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki nem bünteti meg Dávidot a szent kenyér elfogyasztása miatt és amiatt sem, hogy nem mondott igazat

b.    aki megértette a menekülő Dávidot, mert később saját Fiának is folyton menekülnie kellett ellenségei elől

c.    aki nem az üldözéstől óvta meg Dávidot, hanem az üldözések közepette védte meg őt és adott neki erőt

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 14. fejezet

14. fejezet – Áttekintés a hit általi megigazulás tapasztalatáról (3. rész)

Az ígéret feltétele: a hit

Krisztus kegyelme nélkül a bűnös reménytelen állapotban van, és semmit sem lehet érte tenni; de Isten kegyelme által természetfeletti erő áll az ember rendelkezésére, és munkálkodik elméjében, szívében és jellemében. Az ember Krisztus kegyelme által ismeri fel a bűnt, s annak gyűlöletes voltát, és végül kiűzi azt lelkének templomából. Kegyelem által kerülünk közösségbe Krisztussal, hogy azután együtt munkálkodjunk vele a megváltás művében. A hit az a feltétel, melynek alapján Isten jónak látta, hogy bocsánatot ígérjen a bűnösnek; de nem azért, mintha a hitben erény lenne, mellyel kiérdemelhetjük az üdvösséget, hanem mert hit által bízhatunk Krisztus érdemeiben, mely gyógyír a bűnre. A hit be tudja mutatni Krisztus tökéletes engedelmességét a bűnös törvényszegése és hiányossága helyett. Ha a bűnös hiszi, hogy Krisztus az Ő személyes Megváltója, akkor Isten – az Ő változhatatlan ígéretei szerint – megbocsátja bűnét, és ingyen megigazítja őt. A bűnbánó lélek felismeri azt, hogy igazságát annak köszönheti, hogy Krisztus – az Ő Helyettese és Kezese – meghalt érte: így végzett engesztelést érte, és szerzett neki igazságot. “Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak” (Róm 4,3-5). Az igazság a törvénynek való engedelmességet jelenti. A törvény igazságot követel, és a bűnös tartozik ezzel a törvénynek; de képtelen azt megadni. Kizárólag hit által tudja elnyerni az igazságot. Hit által viszi Isten elé Krisztus érdemeit, és az Úr a bűnös számlájára írja Fiának engedelmességét.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

2022. szeptember 26., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 26 - HÉTFŐ - 1 Sámuel 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 20 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2020&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2020&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten Jonatánt használja fel Dávid erősítésére. A tiszta szívű Dávid Jézus előképeként folyamatos támadásoknak, üldözéseknek volt kitéve. Eddigi élete is folyamatos menekülés volt és még bujdosások hosszú sora várt rá. Emberileg tökéletesen érthető, hogy megerősítésre volt szüksége. Tudta, hogy a gonosz szellem által megszállt Saulban nem bízhat, ezt őszintén meg is vallotta Jonatánnak.

2.    Isten Dávid mögött állt, még szorosabbra vonta a Dávid és Jonatán közötti kapcsolatot. Ahogy a helyzet romlott, Dávid és Jonatán barátsága úgy erősödött. Jonatán igazi önzetlenséget tanúsított, mert kész volt jó szívvel átadni a királyságot Dávidnak és a féltékenységnek semmi jelét sem mutatta. Jonatán Jézus előképe volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megerősítette. Jonatán sem akarta a királyi pozíciót önmaga számára megragadni.   

3.    Jonatán mögött Isten jellemét látjuk, Saul mögött pedig a Sátánét, aki azt mondta, hogy fölébük hág a magas felhőknek és hasonló lesz a Magasságoshoz. Saul nem tudatlanságból tette, amit tett, hanem Isten elleni dacból és lázadásból, mint egykoron a Sárkány a mennyben.    

4.    Isten lehetőséget adott, hogy a Dávid és Jonatán búcsút vegyenek egymástól. Istennek még erre is gondja volt. Milyen meghitt jelenet, amikor Isten kegyelmére és oltalmára bízzák egymást és elbúcsúznak egymástól.

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki hűséges Barát, amit tükröződni látunk Dávid és Jonatán barátságában

b.    akinek mindig vannak hűséges gyermekei, akiket használni tud mások megmentésére és műve előmozdítására. Gondoljunk csak bele, hogyan alakulhatott volna ez a történet Jonatán nélkül

c.    akinek a szolgái saját családjuk tagjaival is konfliktusba kerülhetnek, ha akarata szerint akarnak élni. Ez történt Jonatánnal is.

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 14. fejezet

14. fejezet – Áttekintés a hit általi megigazulás tapasztalatáról (2. rész)

Ám amíg Isten igaz, és így – Krisztus érdemei által – megigazíthatja a bűnöst, addig az ember nem tudja betakarni lelkét Krisztus igazságának ruháival, míg tudatos bűnöket gyakorol, és elhanyagolja feladatait, melyeknek szintén tudatában van. Isten szívünk teljes odaszánását igényli, mielőtt a megigazítás megtörténne; és annak érdekében, hogy fenntartsuk megigazult állapotunkat, folyamatos engedelmességre van szükség aktív, élő hitünk által, mely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket.

Ábrahámról szólva Jakab ezt írja: “Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: “Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt”, és “Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által” (Jak 2,21-24). Annak érdekében tehát, hogy az ember hit által megigazuljon, hitének el kell érnie egy olyan pontot, ahol már irányítani tudja a szív érzelmeit és indítékait, és ez által az engedelmesség által lesz teljessé a hit

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

2022. szeptember 25., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 25 - VASÁRNAP - 1 Sámuel 19

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 19 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2019&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2019&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten Jónatánt védőangyalul küldi Dávid számára. Dávid és Jónatán lelke egymásra talált, összeforrt, s amint Dávid veszélybe került, Jónatán jelezte, nem tekintvén arra sem, hogy éppen apja akaratával kellett szembe mennie. Miközben Isten Dávid útját készítette elő sok angyalt felhasznált, sok földi angyalt. Ezek közül az egyik Jónatán volt.

2.    Isten engedi, hogy Saul szabad akaratától vezérelve döntsön, de gonoszságától megvédi Dávidot. Ahogy korábban is már megtörtént, Sault ismét áthatotta a hatalmas irigység és azt a Dávidot, aki annyiszor megvigasztalta már, aki népének ellenségével, a filiszteusokkal szemben oly sokszor és oly eredményesen fellépett, meg akarta ölni. Ebből is kitűnik, a féltékenység gonosz indulat, ami nem férhet össze a hálával. Bár Saul gonoszságát nem tudta Isten jóra váltani, Dávidot több ízben is megvédte a tragikus következményektől.   

3.    Isten Mikált, Dávid felségét is védőangyalul küldi Dávid számára. Mikál szerette Dávidot és ő is apja ellenében ment, ahogy Jónatán is tette. Számára is fontosabb volt Dávid élete, mint apja ésszerűtlen és szívtelen parancsa.     

4.    Istent nem lehet megtéveszteni. Saul lelki látása már annyira elhomályosult, hogy azt hitte Isten fölébe emelkedhet. Megtudta, hogy Dávid Rámában tartózkodik és elküldte követeit, hogy fogják el őt. A követek látogatása három ízben megtörtént, de követei három ízben prófétálni kezdtek. Saul ott akarja megtámadni Dávidot, ahol Dávid Isten prófétájánál Isten oltalmát kereste. Saul elvakultsága miatt nem fogta fel, hogy az Isten oltalmában lévő Dávidot nem tudja bántani.

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki óvja övéit a féltékenységtől, mert tudja, hogy ha az ember nem törekszik a legyőzésére, nagy baj lehet belőle, ahogy ezt Saul életében is látjuk

b.    aki nemes feladatokkal köti le az embereket, mert tudja, hogy ha nem ebben foglalatoskodnak, az ellenség csapdájába eshetnek

c.    aki nagyon sok lehetőséget biztosított Saulnak, hogy megváltozzon, de Saul visszaélt ezekkel a lehetőségekkel

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 14. fejezet

14. fejezet – Áttekintés a hit általi megigazulás tapasztalatáról (1. rész)

Részlet a Review and Herald 1890. November 4-én megjelent számának egyik cikkéből, melynek címe: “Krisztus: az Élet Útja”. Megjelent a Selected Messages, 1. kötetének 365-368. oldalain is.

„…elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: “Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

A megtérés összefügg a hittel, és az evangélium elmondja, hogy mennyire szükséges ez az üdvösséghez. Pál is prédikált a megtérésről. Így beszélt: “Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről” (ApCsel 20,20-21). Nincs üdvösség megtérés nélkül. Egyetlen megtéretlen bűnös sem hihet szívvel, hogy megigazuljon. Pál úgy ábrázolja a megtérést, mint a bűn miatti, Istentől származó szomorúságot, mely “megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre” (2Kor 7,10). Ennek a megtérésnek egyáltalán nincs érdemi jellege, hanem felkészíti a szívet arra, hogy befogadja Krisztust, mint egyetlen Megváltóját, az elveszett bűnös egyedüli reménységét.

Amint a bűnös a törvényre tekint, vétke nyilvánvalóvá válik előtte, vádolni kezdi lelkiismerete, és kárhoztatás alatt van. Egyetlen vigasza és reménye az lehet, ha a Golgota keresztjére tekint. Miközben az ígéreteken elmélkedik, szaván fogja Istent, és lelkébe nyugalom, és béke költözik. Így kiált fel: “Uram, te megígérted, hogy mindenkit megmentesz, aki szent Fiad nevében Hozzád járul. Én elveszett, tehetetlen és reménytelen lélek vagyok. Ments meg Uram, mert elveszek!” Ekkor hittel belekapaszkodik Krisztusba, és megigazult Isten előtt.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001