2020. november 30., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 30 - HÉTFŐ - Jeremiás 35

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 18. fejezet 1965. nap

A BETEGEK GONDOZÁSA 

"Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

18. fejezet (1. rész) – A test és a lélek kölcsönhatása  

Együttérzés

Nagyon bölcsen kell eljárnunk, ha olyan betegségekkel állunk szemben, amelyek gyökere a lélek mélyén van. A fájó, beteg szívnek, a csüggedt léleknek gyengédségre van szüksége. Sokszor valami családi probléma féregként rágja az ember lelkét, és emészti életerejét. Néha pedig bűntudat ássa alá szervezetét és bontja meg lelki egyensúlyát. Az ilyen betegek gyógyszere a tapintat és az együttérzés. Az orvosnak először a betegek bizalmát kell megnyernie, azután pedig figyelmüket a nagy Gyógyítóra irányítania. Ha hitben feltekintenek az igazi Orvosra, ha bízni tudnak abban, hogy Ő vállalja gyógyításukat, lelkük megnyugszik, és sok esetben testük is meggyógyul.

Együttérzés és tapintat sokszor többet használ a betegnek, mint a hűvösen és közömbösen végzett legszakszerűbb kezelés. Az orvos határozottan árt a betegnek, ha egykedvűen, nemtörődöm módon lép a betegágyhoz, ha nem sok érdeklődéssel nézi meg a beteget, szóban és tettben azt a benyomást keltve, hogy az eset nem igényel sok figyelmet, és azután ráhagyja a betegre, hogy gondoljon azt, amit akar. A közömbössége által előidézett kétely és csüggedés gyakran semlegesíti az általa elrendelt gyógyszerek jó hatását.

Az orvosok jobban megértenék, mit érez a beteg, ha annak a letört embernek a helyébe tudnák képzelni magukat, akinek akaratát meggyöngítette a szenvedés; aki együttérző és biztató szavakra vágyik. Ha a krisztusi szeretet és együttérzés az orvos tudásával egyesül, már az orvos puszta jelenléte is áldás lesz.

Az orvos őszintesége bizalmat ébreszt a betegben, és fontos segítségnek bizonyul a gyógyulásban. Vannak orvosok, akik szerint bölcs dolog eltitkolni a beteg elől betegsége mivoltát és okát. Sokan attól félve, hogy az igazság megmondásával felizgatják vagy elcsüggesztik a beteget, a gyógyulás hamis reményét táplálják benne, és hagyják, hogy a veszélyről mit sem tudva szálljon sírba. Ez azonban nem bölcs dolog. Nem mindig a legjobb és kockázatmentes módszer a betegnek a maga teljességében feltárni, hogy milyen veszély fenyegeti. Ez megrémítheti, gyógyulását késleltetheti, sőt talán meg is gátolja. Azoknak sem lehet megmondani minden esetben a teljes igazságot, akiknek a gyengélkedése jórészt képzeletbeli. Sokan közülük nem elég józanok, és nem szokták meg az önuralmat. Sajátos elképzeléseik vannak, és sok téves dolgot gondolnak magukról és másokról. Számukra ezek a dolgok valóságnak tűnnek, és gondozóiknak mindig kedvesen, fáradhatatlanul, türelmesen és tapintatosan kell bánniuk velük. Ha őszintén megmondanák nekik az igazságot, egyesek megharagudnának, mások elcsüggednének. Krisztus ezt mondta tanítványainak: "Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok" (Jn 16:12). Bár nem minden esetben lehet a teljes igazságot megmondani, sohasem kell - és nem is jogos - a beteget félrevezetni. Az orvosnak vagy az ápolónak sohasem szabad addig süllyednie, hogy mellébeszél. Aki ezt teszi, olyan helyzetbe hozza saját magát, ahol Isten nem tud együttműködni vele; és eljátszva betegeinek bizalmát, elveti gyógyulásuk egyik leghatékonyabb emberi segítségét.

Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket, és irányítsuk helyesen! Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Helyesen használva szabályozza képzeletünket, és döntő szerepe van a lelki és testi betegségekkel szembeni küzdelemben és győzelemben. Ha a betegek akaraterejükkel helyesen viszonyulnak az élethez, nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz a munkához, amit az orvos gyógyulásuk érdekében végez. Emberek ezrei gyógyulhatnak meg, ha akarnak. Az Úr nem akarja, hogy betegek legyenek. Azt szeretné, ha egészségesek és boldogok lennének. El kell határozniuk, hogy egészségesek lesznek. Sok esetben a törékeny emberek pusztán azért tudnak ellenállni a betegségnek, mert nem hagyják el és nem szoktatják tétlenséghez magukat. A fájdalom és szenvedés fölé emelkedve foglalják el magukat erejükhöz mért hasznos munkával! Sok legyengült, megrokkant ember visszanyerheti egészségét és erejét, ha így elfoglalja magát, és ha sokat tartózkodik a szabad levegőn és a napfényen.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 35

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2035&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2035&version=NT-HU

Az Úr elismerően szólt a rékábitákról, mert megtartották ősiknek tett ígéreteiket. Az ígéretek ezen megtartói egy másik bibliai szereplőre emlékeztetnek, akinek tisztességes élete mindig is lelkesített engem.

József megígérte, hogy szolgálja Potifárt, de ami még fontosabb, Istennek fogadott hűséget.  Amikor Józsefet ígérete megszegésére kísértették, így felelt: „hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném Isten ellen!” (1Móz 39:8). Az Úr helyeselte József hűséges magatartását. József történetének alapos tanulmányozásából kiderül, hogy Potifár is megbecsülte Józsefet neki tett fogadalma megtartásáért.  Ha Potifár valóban hitt volna felesége rosszindulatú vádaskodásának, még aznap kivégeztette volna Józsefet.

Arra hívlak ma benneteket, hogy legyetek szavatartók! Ne tegyetek meggondolatlan fogadalmakat, kizárólag megfontoltan, imádságos lélekkel ígérjetek!  És ha ígéretet tesztek, különösen, ha Istennek, azt tartsátok is meg! Legyen életetek tanúbizonyság a szószegők világában! Legyetek ígéreteitek hűséges megtartói és maradjatok mindig azok!

„Drága Uram, köszönöm, hogy Te minden ígéretedet hűségesen megtartod. Kérlek, segíts nekem ma Szentlelked állandó, segítő jelenlétével, hogy én is mindig szavatartó legyek. Ámen”

Derek J. Morris 

278. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  18. fejezetéhez (november 29 – december 5.).

Az elme az egyike a legelhanyagoltabb területeknek, amikor az egészségről beszélünk általában. Amikor a fizikai test általános betegségével foglalkozunk, nagyon ritkán vesszük figyelembe az elmét. Azonban az egészség nem csak a testi, hanem a mentális és lelki vonatkozásokat is magában foglalja. Ha valami hatással van az egyikre, az rendszerint a másikra is hatással van.

Gondoljunk vissza a gutaütött esetére Márk 2. fejezetében, akit azért vittek Jézus elé, mert testi gyógyulásra volt szüksége. A legelső dolog, amivel Jézus foglalkozott, az a mentális és lelki szükséglete volt. A bűneinek a megbocsátása felszabadította az egész életében cipelt tehertől, amit a bűntudat és a stressz okozott. A stressz, az aggodalom, a szorongás, az elégedetlenség, a depresszió, a harag és a félelem mind negatív hatással van a testre. Ezek az érzések rendszerint lecsökkentik az életerőnket, azáltal, hogy lelassítják és megakadályozzák, hogy a test szervrendszerei megfelelően működjenek és valójában romlást, betegséget és halált hoznak.

Meglepő, de néhány kutatás eredménye azt mutatja, hogy 10 betegségből 6-ot a stressz okoz, ami ismét visszavezet minket az elméhez. Milyen fontos, hogy ne csak a testi vonatkozásra figyeljünk oda, hanem a mentálisra is, amikor az egészséggel és a jóléttel foglalkozunk.

Tapiwa Marawanyika
Igazgató, Wildwood Egészségügyi Evangelizációs Központ, Georgia, USA
Fordította Gősi Csaba 

2020. november 29., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 29 - VASÁRNAP - Jeremiás 34

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 18. fejezet 1964. nap

A BETEGEK GONDOZÁSA 

"Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

18. fejezet (1. rész) – A test és a lélek kölcsönhatása  

A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogy azt sokan gondolják. Számos betegség depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás - mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak.

Képzelődésünkkel néha előidézzük és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt képzelik, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz; pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott.

Bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. "A vidám (az örvendező) elme jó orvosságul szolgál" (Péld 17:22).

A betegek kezelésénél nem szabad a lelki hatást figyelmen kívül hagyni. Helyesen alkalmazva a betegség elleni küzdelem egyik leghatásosabb eszközévé válik.

Akaratátvitel

Van azonban a lelki betegségek kezelésének olyan formája is, amely igen hatékony eszköz a gonoszság szolgálatában. Ezzel az ún. tudománnyal az egyik ember olyannyira hatalmába keríti a másik ember akaratát, hogy a határozatlanabb személy egyénisége beleolvad az erősebb akaratú személy egyéniségébe. Az egyik ember véghezviszi egy másik akaratát. E "tudomány" állítása szerint az ember gondolatmenete megváltoztatható, életadó impulzusok továbbíthatók, és a betegeket a betegségekkel szemben ellenállóvá, és azok legyőzésére alkalmassá lehet tenni.

Ezt a gyógymódot olyan emberek alkalmazzák, akik nem ismerik annak valódi jellegét és kimenetelét; és akik azt hiszik, hogy a betegnek jót tesznek vele. Ám ez az úgynevezett tudomány téves elveken alapszik. Ez a gyógymód Krisztus lényétől és szellemétől idegen és nem vezet hozzá, aki az Élet és az Üdvösség. Az az ember, aki önmagához láncol embereket, elszakítja őket erejük igazi Forrásától.

Nem Isten akarja azt, hogy egy ember egy másik ember irányítása alá helyezze értelmét és akaratát, és így passzív eszközzé váljék kezében. Senki se olvassza bele egyéniségét a másikéba! Ne tartson embert a gyógyulás forrásának! Csak egyedül Istenben bízzék! Istentől kapott emberi méltósága megkívánja, hogy ne emberi értelem, hanem Isten irányítsa.

Isten közvetlenül önmagával akarja kapcsolatba hozni az embert. Az emberrel való bánásmódjában mindig tiszteletben tartja a személyes felelősség elvét. Azt akarja tudatosítani velünk, hogy személy szerint tőle függünk, és hogy szükségünk van közvetlen irányítására. Az emberit a mennyeivel akarja egyesíteni, hogy az ember átalakulhasson Isten képmására. Sátán azonban meg akarja hiúsítani Istennek ezt a szándékát. Arra ösztönzi az embert, hogy embertől függjön. Az ember értelmét - ha elfordul Istentől - a kísértő a saját hatalmába tudja keríteni. Képes irányítani az embert.

Az akarat ember általi irányításának elméletét Sátán találta ki, hogy az ő befolyása érvényesülhessen; hogy az emberi filozófia foglalja el a mennyei filozófia helyét. A magukat keresztényeknek vallók körében is meghonosodott tévedések között nincs ennél veszélyesebb csalás; semmi sem szakít el ennél biztosabban Istentől. Bármilyen ártatlannak látszik is, a betegeken való alkalmazása romlásukat munkálja, nem pedig gyógyulásukat. Kaput nyit, amelyen Sátán belép, hogy birtokba vegye a másnak alávetett emberi akaratot, és a befolyásoló akaratát is.

Félelmetes az a hatalom, amelyhez gonosz lelkű emberek ily módon jutnak. Micsoda lehetőséget nyújt ez azoknak, akik mások gyengeségének és balgaságának kihasználásából élnek! Hányan elégítik ki gyenge és beteg lelkű emberek befolyásolása útján bűnös szenvedélyüket és nyereségvágyukat!

Az embernek a másik ember általi irányításánál jó dolog az, amit tennünk kell. Tanítsa meg az orvos az embereket arra, hogy emberek helyett Istenhez forduljanak! Ne emberektől várják testi-lelki gyógyulásukat, hanem Istentől, aki minden hozzá fordulót meg tud menteni! Aki az ember agyát teremtette, tudja mire van szüksége az agynak. Isten az egyedüli gyógyító. A testi-lelki beteg lássa meg Krisztusban a helyreállítót. "Mert én élek - mondja Jézus -, ti is élni fogtok" (Jn 14:19). Ez az az élet, amit meg kell ismertetnünk a betegekkel. Mondjuk el nekik, hogy ha hisznek a gyógyító Krisztusban, ha az egészség törvényeinek engedelmeskedve és istenfélelemmel, tökéletes szentségre törekedve együttműködnek vele, Krisztus megeleveníti őket. Ha Krisztust így mutatjuk be, olyan hatalmat, olyan erőt kínálunk nekik, amelynek értéke van, mert felülről származik. Ez a test és lélek gyógyításának igazi tudománya.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 34

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2034&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2034&version=NT-HU

Senki sem szeret rossz híreket kapni. De feltehetek egy kérdést? Mit választanátok: jó híreket, amik nem igazak, vagy rossz híreket, amik igazak? Sedékiás király rossz híreket kapott Jeremiás prófétától, hogy Nabukodonozor, Babilónia  királyának  serege le fogja rombolni Jeruzsálemet és a királyt foglyul ejtik.

Jézus is rossz híreket mondott követőinek: „Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” (Jn 16:1-2)

Miért mond az Úr ilyen rossz híreket népének? A válasz egyszerű: fel akar készíteni az előttünk álló nehéz időkre. A legjobb felkészülés a nehézségekre és az üldözésre az Istennel való személyes kapcsolat. Jézus ezt mondta a követőinek: „Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (Jn 16.33)

Nem csoda, hogy Pál apostol ilyen örömteli bizonyságot tett: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 8:38-39)

„Uram, köszönöm ma neked, hogy velem leszel a megpróbáltatások idején és semmi sem választhat el szeretetedtől. Ámen.”

Derek J. Morris 

278. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  18. fejezetéhez (november 29 – december 5.).

Az elme az egyike a legelhanyagoltabb területeknek, amikor az egészségről beszélünk általában. Amikor a fizikai test általános betegségével foglalkozunk, nagyon ritkán vesszük figyelembe az elmét. Azonban az egészség nem csak a testi, hanem a mentális és lelki vonatkozásokat is magában foglalja. Ha valami hatással van az egyikre, az rendszerint a másikra is hatással van.

Gondoljunk vissza a gutaütött esetére Márk 2. fejezetében, akit azért vittek Jézus elé, mert testi gyógyulásra volt szüksége. A legelső dolog, amivel Jézus foglalkozott, az a mentális és lelki szükséglete volt. A bűneinek a megbocsátása felszabadította az egész életében cipelt tehertől, amit a bűntudat és a stressz okozott. A stressz, az aggodalom, a szorongás, az elégedetlenség, a depresszió, a harag és a félelem mind negatív hatással van a testre. Ezek az érzések rendszerint lecsökkentik az életerőnket, azáltal, hogy lelassítják és megakadályozzák, hogy a test szervrendszerei megfelelően működjenek és valójában romlást, betegséget és halált hoznak.

Meglepő, de néhány kutatás eredménye azt mutatja, hogy 10 betegségből 6-ot a stressz okoz, ami ismét visszavezet minket az elméhez. Milyen fontos, hogy ne csak a testi vonatkozásra figyeljünk oda, hanem a mentálisra is, amikor az egészséggel és a jóléttel foglalkozunk.

Tapiwa Marawanyika
Igazgató, Wildwood Egészségügyi Evangelizációs Központ, Georgia, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. november 28., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 28 - SZOMBAT - Jeremiás 33

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 17. fejezet 1963. nap

A BETEGEK GONDOZÁSA 

"Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

17. fejezet (2. rész) – Gyógymódok alkalmazása  

A tétlenség a betegség melegágya. A mozgás élénkíti és kiegyensúlyozza, a tétlenség pedig lassítja a vérkeringést, és gátolja, hogy végbemenjenek az anyagcsere-folyamatok. A bőr is petyhüdtté válik. A mérgező anyagok csak akkor távoznak el, ha a vér keringését az élénk mozgás felgyorsítja; amikor a bőr egészséges, és a tüdőbe bőséges, tiszta, friss levegő áramlik. A mozgásszegény életmód kettős terhet ró a kiválasztó szervekre, és ez betegséghez vezet.

A rokkantakat nem szabad tétlenségre buzdítani. Bármilyen vonatkozású túlterheltség esetén átmeneti teljes nyugalom néha súlyos betegséget hárít el, de a véglegesen rokkantak esetében ritkán szükséges felfüggeszteni minden tevékenységet.

Tartózkodjanak egy ideig a fárasztó gondolatoktól azok, akiket a szellemi munka beteggé tett, de ne higgyék, hogy veszélyt jelent számukra, ha okkal-móddal használják szellemi képességeiket. Sokan hajlamosak arra, hogy rosszabbnak tartsák állapotukat, mint amilyen a valóságban. Ez a lelkiállapot kedvezőtlenül befolyásolja a gyógyulást, és ennek nem szabad helyt adni.

Lelkészek, tanárok, tanulók és egyéb szellemi dolgozók gyakran lesznek betegek súlyos szellemi megterheléstől, amelyet nem oldottak fel fizikai tevékenységgel. Amire ezeknek az embereknek szükségük van: több mozgás. Szigorúan mértékletes életmóddal társított megfelelő mozgás biztosítja mind a szellemi, mind a fizikai élénkséget; erőssé és szívóssá teszi a szellemi dolgozókat.

Azokat, akik túlságosan igénybe vették fizikai erejüket, nem szabad minden kétkezi munkától való tartózkodásra biztatni. A munka akkor a legelőnyösebb, ha rendszeres és kellemes. A szabadban való mozgás a legjobb. Azt úgy kell megtervezni, hogy a legyöngült szerveket a mozgás erősítse. Csinálják ezt szíwel-lélekkel! A kétkezi munka sose fajuljon puszta robottá.

Amikor a munkaképtelenek semmivel sem tudják idejüket és figyelmüket lekötni, gondolataik saját magukra összpontosulnak, ugyanakkor túlérzékenyek és ingerlékenyek lesznek. Sokat foglalkoznak saját keserű érzéseikkel, mígnem betegebbnek képzelik magukat, mint amilyenek, és valóban teljesen képtelenek bármit is tenni.

Minden ilyen esetben a szakszerűen irányított testgyakorlat hatásos gyógymódnak bizonyul. Sőt olykor nélkülözhetetlen az egészség helyreállításához. A kéz azt teszi, amit az akarat diktál, és amire ezeknek a munkaképteleneknek szükségük van, az az akarat serkentése. Amikor az akarat szunnyad, a képzelőerő eltorzul; és a betegséget lehetetlen elhárítani.

A tétlenség a legnagyobb átok, ami csak sújthatja a legtöbb rokkant embert. Míg a könnyű, hasznos tevékenység nem jelent szellemi és fizikai megterhelést, addig jótékony hatással van mindkettőre. Erősíti az izmokat, javítja a vérkeringést, és a munkaképtelen embert örömmel tölti el az a tudat, hogy ebben a nyüzsgő világban ő sem él teljesen haszontalanul. Lehet, hogy eleinte csak keveset tud dolgozni, de hamarosan érezni fogja, hogy ereje nő, és teljesítménye is annak arányában fokozható.

A mozgás jót tesz az emésztési zavarokban szenvedőknek is, mert serkenti az emésztőszervek működését. Hátráltatja az emésztést a közvetlen evés utáni intenzív tanulás vagy nehéz fizikai munka; de nagyon jót tesz az étkezést követő, felemelt fejjel és hátravetett vállal történő rövid séta.

Jóllehet beszédben és írásban is annyi szó esik a mozgás fontosságáról, még mindig sokan mellőzik azt. Egyesek meghíznak, mert szervezetüket túltáplálják, mások lesoványodnak és legyengülnek, mert életerejük kimerül a táplálékfölösleg eltávolításában. A máj is megterhelődik, amikor erőfeszítést tesz arra, hogy a vérből eltávolítsa a mérgező anyagokat. Ennek az erőfeszítésnek betegség a következménye.

Az ülő foglalkozásúaknak - az időjárástól függően - télen-nyáron naponta kellene a szabad levegőn mozogniuk. A lovaglásnál vagy a járművezetésnél előnyösebb a gyaloglás, mert jobban igénybe veszi az izmokat. A tüdő egészséges működésre kényszerül, mivel lehetetlen mély légzés nélkül szaporán lépdelni.

Az ilyen mozgásgyakorlatok sok esetben jobban szolgálják az egészséget, mint az orvosság. Az orvosok sok esetben tengeri utazást vagy valamelyik ásványvízforrás felkeresését tanácsolják betegeiknek, vagy azt, hogy levegőváltozás céljából látogassanak el különböző helyekre, holott az esetek többségében meggyógyulnának - kisebb idő- és anyagi ráfordítással -, ha mértékletesen táplálkoznának, és kellemes, egészséges testmozgást végeznének.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 33

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2033&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2033&version=NT-HU

A feleségemmel, Bodillal szeretünk keresztény énekeket énekelni, hogy Isten szavát a szívünkbe zárjuk. Ez a fejezet az egyik kedvenc bibliai ígéretünket tartalmazza: „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:3) Bodil szerzett egy keresztény dalt, ami ezen a versen alapszik és összedolgozta Jeremiás próféta bizonyságtételével amit az előző fejezetben írt le: „Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted!” (Jer 32:17)

Bármilyen kihívással vagy lehetőséggel nézel szembe ma, fogd szaván Istent! „Kiálts hozzám” – mondja. Ez a felhívás Jézus Hegyi beszédére emlékeztet: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Mt 7:7)

Gyermekként – ahogyan az elképzelhető –, különböző dolgokért, tárgyakért könyörögtem. Mára már rájöttem, hogy a legnagyobb ajándék az, amit az Atya kíván adni: bölcsességet ahhoz, hogy hogyan éljünk, valamint a Szentlélek jelenlétét. Adj neki  lehetőséget még ma, hogy vezessen azon az úton, amelyiken járnod kell! Ne felejtsd el, semmi sem lehetetlen Isten számára.

„Uram, köszönöm csodálatos ígéretedet, ami nem csak Jeremiásnak, hanem nekem is szól. Örülök, hogy bármikor és  bárhol kiálthatok hozzád és semmi sem lehetetlen számodra. Ámen.”

Derek J. Morris 

277. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   16-17. fejezeteihez (november 22-28.).

„Az egészséges ember sokszor elfeledkezik a napról-napra, évről-évre megújuló csodálatos kegyelemről, és nem dicsőíti Istent áldásaiért. Ám amikor megbetegszik, eszébe jut Isten. Amikor az ember ereje kevésnek bizonyul, akkor érzi, hogy szüksége van Isten segítségére. És a mi irgalmas Istenünk sohasem fordul el attól a lélektől, aki őszintén igényli segítségét. Ő a mi menedékünk egészségben és betegségben egyaránt.” (MH 225.1)

Az élet ironikus dolgainak egyike, hogy amikor a dolgok jól mennek, az emberi természetünk hajlamos elfeledkezni az áldás forrásáról.

2016-ot írtunk. Indiában voltam, és egy családdal találkoztam, ahol az apa komoly függőségben szenvedett, ami fizikai fájdalmat okozott neki a karjában. Természetes gyógymódokkal kezdtünk rajta segíteni, azonban azokon a napokon, amikor jobban érezte magát, nem működött velünk együtt. Nem volt más választásunk, mint hogy ráhagytuk. Egy nap, amikor elutasított, és azt mondta, hogy ő most a saját dolgát fogja csinálni, a fájdalom még nagyobb erővel tört rá. Míg a múltban mi kerestük őt, most ő keresett minket, és már meg akarta tenni, amire csak szükség volt, hogy jobb legyen.

Bárcsak megértenénk, hogy nincs szükség arra, hogy az elkeseredettség állapotába kerüljünk. Isten mindig kész és hajlandó segíteni nekünk, ha mi akarjuk.

Tapiwa Marawanyika
Igazgató, Wildwood Egészségügyi Evangelizációs Központ, Georgia, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. november 27., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 27 - PÉNTEK - Jeremiás 32

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 17. fejezet 1962. nap

A BETEGEK GONDOZÁSA 

"Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

17. fejezet (1. rész) – Gyógymódok alkalmazása  

A betegség sohasem jön ok nélkül. Az egészségügyi törvények áthágásával készítünk utat a betegségnek, és tárunk kaput előtte. Sokan szenvednek szüleik törvényszegése miatt. Szüleik cselekedeteiért ugyan nem felelősek, de kötelességük megtudakolni, hogy mivel hághatják át és hogyan tarthatják be az egészség törvényeit. Kerüljék szüleik rossz szokásait, és teremtsenek helyes életmóddal a maguk számára jobb körülményeket!

A legtöbben azonban saját helytelen életgyakorlatuk miatt szenvednek. Evésben, ivásban, öltözködésben és munkában figyelmen kívül hagyják az egészség elveit. A természet törvényeinek megsértése nem marad következmények nélkül. Sokan pedig, amikor megbetegszenek, nem a valóságos ok számlájára írják szenvedésüket, hanem nyomorúságuk miatt Isten ellen zúgolódnak, holott nem Isten felelős azért a szenvedésért, ami a természet törvényeinek semmibevétele miatt következik be.

Isten bizonyos mértékű életerővel ruházott fel minket. A különböző életfunkciók ellátására alkalmas szerveket is formált számunkra. Azt akarja, hogy ezek a szervek egymással összhangban működjenek. Ha életerőnket gondosan őrizzük, és testünk finom gépezetét karbantartjuk, egészség lesz a jutalmunk. Ha azonban életerőnket túl gyorsan kimerítjük, idegrendszerünk a maga tartalékából vesz kölcsön energiát pillanatnyi használatra, és ha az egyik szerv megbetegszik, ez a többi szervet is megviseli. A természet sok visszaélést kibír látszólagos tiltakozás nélkül; majd akcióba lép, és határozott erőfeszítéseket tesz, hogy megszüntesse a helytelen életmód miatt elszenvedett következményeket. Az a harc, amit a természet ennek az állapotnak helyreállításáért folytat, gyakran lázban és a betegségek egyéb formáiban jelentkezik.

Ésszerű gyógymódok

Sok esetben, amikor az ember addig viszi egészségtelen túlkapásait, míg megbetegszik, senki más nem tudja megtenni érte azt, amit a beteg tehet meg önmagáért. Először is fel kell ismerni, hogy milyen jellegű a betegség, és ezután az ok megszüntetésére ésszerűen kell törekedni. Ha túlfeszített munka, túl sok evés vagy más rendellenesség miatt bomlott meg a szervezet harmonikus működése, ne úgy próbálj változtatni a bajon, hogy azt mérgező orvosságokkal csak tetézed!

A betegségnek sokszor mértéktelen evés az oka, és a természetnek arra van a legnagyobb szüksége, hogy az indokolatlan tehertől megszabaduljon. Sok esetben a betegség legjobb gyógyszere egy vagy két étkezés kihagyása, hogy a beteg agyondolgozott emésztőszervei pihenhessenek. Szellemi dolgozóknak gyakran nagyon jót tesz, ha néhány napig csak gyümölcsöt esznek. Sokszor hoz gyógyulást - a természet saját regeneráló erőfeszítése nyomán - a rövid ideig tartó böjt, amit egyszerű, mértékletes táplálkozás követ. Egy-két hónapos önmegtartóztató étrend sok szenvedő embert meggyőzne arról, hogy az önmegtagadás útja egészséghez vezet.

A pihenés mint gyógymód

Némelyek túlfeszített munkával teszik beteggé önmagukat. Ezeknek a betegeknek pihenésre, gondmentességre és kímélő étrendre van szükségük egészségük helyreállításához. A folytonos munkától és bezártságtól szellemileg és idegileg kimerült embereknek nagy segítséget jelent egy kis vidéki élet, ahol egyszerű, gondmentes életet folytathatnak, és a természet dolgaival közvetlenül érintkezhetnek. Minden más gyógymódot messze meghaladóan elősegíti gyógyulásukat az erdőn-mezőn való barangolás, virágok gyűjtése és a madarak énekének hallgatása.

A tiszta víz a menny egyik legcsodálatosabb áldása egészségben és betegségben egyaránt. Megfelelő használata az egészséget szolgálja. Ezt az italt Isten adta embernek és állatnak szomjúsága oltására. Idd bőségesen, mert ezzel segíted szervezetedet folyadékszükségletének kielégítésében, és ellenállóbbá teszed azt a betegségekkel szemben! A víz külső alkalmazása a vérkeringés egyik legegyszerűbb és legmegfelelőbb szabályozója. A hideg vagy langyos fürdő elsőrendű frissítő. A meleg fürdő kitágítja a pórusokat, és így hozzájárul a tisztátalanságok eltávolításához. Mind a meleg, mind a langyos fürdő megnyugtatja az idegeket, és kiegyensúlyozza a vérkeringést.

Sokan azonban nem ismerik tapasztalatból a víz helyes alkalmazásának jótékony hatását, és ezért idegenkednek tőle. Nem értékelik kellőképpen a vízgyógyászatot, mivel szakszerű alkalmazása fáradságos, amire sokan nem vállalkoznak. Ám senki se gondolja, hogy bármivel is mentegetheti magát, ha ez a téma ismeretlen vagy közömbös számára. A vizet sokféleképpen fel lehet használni fájdalom enyhítésére és betegség megelőzésére. Mindenkinek meg kell tanulnia értelmesen alkalmazni azt az egyszerű házi gyógykezelésben. Az anyáknak különösképpen tudniuk kell, miként viseljék családjuk gondját, az egészségesekét és a betegekét egyaránt.

A tevékenység létünk törvénye. A test minden szervének megvan a meghatározott feladata, amelynek teljesítésétől függ fejlődése és életereje. Az összes szerv szabályszerű tevékenysége erőt és energiát kölcsönöz; viszont ha nem használjuk őket, elernyednek és elhalnak. Kösd csak fel a karodat akár néhány hétre csupán, azután vedd le róla a kötést, és azt fogod tapasztalni, hogy az gyöngébb, mint az, amelyiket ugyanakkor ésszerűen használtál. A tétlenség ugyanezt a hatást váltja ki az egész izomrendszerben.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 32

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2032&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2032&version=NT-HU

Ebben a fejezetben egy teológiai jelentőséggel bíró, valós kérdés vetődik fel. Jeremiás vásárol egy területet a városban az unokatestvérétől. A felszínen ez egy teljesen szokványos dolognak tűnik. Jeremiás volt a legközelebbi rokon, őt illette vér szerint és neki volt elővásárlási joga. Azok az idők nem a legjobbak voltak az ingatlanvásárlásra, mert a babilóniaiak foglalták el a területet. Jeremiás ezért nem volt köteles megvenni ezt az ingatlant.

A babilóniaiak bejövetelét és területfoglalását maga Jeremiás jövendölte meg Sedékiás királynak és Júdea lakosainak. De Isten közbelép a szerződéskötéskor (6-15. vers). Jeremiást tájékoztatja előre, hogy   unokatestvére, Hanameél meg fogja őt kérni, hogy vegye meg az ingatlant. Bár ez nem a legjobb időszak volt arra, hogy ingatlant vásároljon valaki, Isten ezen a területvásárláson keresztül akart tanítani. Amikor Isten megígér valamit, azt bizonyosan teljesíti is. Az emberek vissza fognak térni a földre, el fogják ismét foglalni házaikat és erre a próféta személyes tapasztalatán keresztül van garancia, hogy vett egy földet és épített rajta házat.

Isten néha beavatkozik gazdasági és szociál-politikai ítélőképességünkbe. Lehet, hogy fontosabb horderejű vásárlásoknál, mint egy házvásárlásnál vagy egyéb anyagi befektetéseknél nem kapunk olyan kijelentést, hogy „ezt mondta az Úr”. De fontos emlékeznünk arra, hogy Isten szeretne jelen lenni  életünk minden területén. Ezért helyesen cselekszünk akkor, ha egy házvásárlás vagy egyéb befektetések előtt imádkozunk. Szenteljünk időt arra is, hogy megnézzük Isten szavának alapelveit, amik vezetni fognak a fontos kezdőponton. Aztán Isten szavának alapelveire építve átgondolhatjuk az összes többi tényezőt. Így Istennek adjuk az  első helyet  életünkben. Kétségkívül Isten állt az első helyen Jeremiás életében is.

Jeremiás először Isten szavának engedelmeskedik, és csak azután foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket meg kell oldania. A fő probléma az, hogy nem lát túl a babilóniaiak bejövetelén és azon, hogy elfoglalják a területet. Aggodalma nagyon is emberi aggodalom: Végy magadnak mezőt pénzen, és legyenek tanúid felőle, holott a város a Káldeusok kezébe adatik.” (25. vers)       

Michael Sokupa 

277. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   16-17. fejezeteihez (november 22-28.).

„Az egészséges ember sokszor elfeledkezik a napról-napra, évről-évre megújuló csodálatos kegyelemről, és nem dicsőíti Istent áldásaiért. Ám amikor megbetegszik, eszébe jut Isten. Amikor az ember ereje kevésnek bizonyul, akkor érzi, hogy szüksége van Isten segítségére. És a mi irgalmas Istenünk sohasem fordul el attól a lélektől, aki őszintén igényli segítségét. Ő a mi menedékünk egészségben és betegségben egyaránt.” (MH 225.1)

Az élet ironikus dolgainak egyike, hogy amikor a dolgok jól mennek, az emberi természetünk hajlamos elfeledkezni az áldás forrásáról.

2016-ot írtunk. Indiában voltam, és egy családdal találkoztam, ahol az apa komoly függőségben szenvedett, ami fizikai fájdalmat okozott neki a karjában. Természetes gyógymódokkal kezdtünk rajta segíteni, azonban azokon a napokon, amikor jobban érezte magát, nem működött velünk együtt. Nem volt más választásunk, mint hogy ráhagytuk. Egy nap, amikor elutasított, és azt mondta, hogy ő most a saját dolgát fogja csinálni, a fájdalom még nagyobb erővel tört rá. Míg a múltban mi kerestük őt, most ő keresett minket, és már meg akarta tenni, amire csak szükség volt, hogy jobb legyen.

Bárcsak megértenénk, hogy nincs szükség arra, hogy az elkeseredettség állapotába kerüljünk. Isten mindig kész és hajlandó segíteni nekünk, ha mi akarjuk.

Tapiwa Marawanyika
Igazgató, Wildwood Egészségügyi Evangelizációs Központ, Georgia, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. november 26., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 26 - CSÜTÖRTÖK - Jeremiás 31

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 16. fejezet 1961. nap

A BETEGEK GONDOZÁSA 

"Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

16. fejezet (5. rész) – Ima a betegekért  

Ebben a dologban sokszor fennáll a tévedés veszélye. Abban a hitben, hogy imájukra válaszként meggyógyulnak, egyesek félnek bármi olyat is tenni, ami kishitűségre vallhatna. De ügyeiket úgy kell elrendezniük, ahogy szeretnék azokat haláluk esetén hátrahagyni. Se ne féljenek kimondani azokat a bátorító szavakat és tanácsokat, amelyeket a búcsú órájában szeretteiknek kívánnának mondani.

Azoknak, akik ima által akarnak meggyógyulni, nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a rendelkezésükre álló gyógyító eszközöket. Nem jelenti a hit megtagadását azoknak a gyógyszereknek az alkalmazása, amelyeket Isten adott a fájdalom enyhítésére és a természet regeneráló munkájának támogatására. Azzal nem tagadják meg hitüket, ha együttműködnek Istennel, és gyógyulásukhoz a legelőnyösebb feltételeket teremtik meg maguknak. Isten lehetőséget ad az élet törvényeinek megismerésére. Ez az ismeret megszerezhető és hasznosítható. Igénybe kell vennünk minden eszközt egészségünk helyreállítására, miközben a természet törvényeivel összhangban minden lehetőséget kihasználunk. Ha imádkoztunk a beteg gyógyulásáért, tegyünk még nagyobb erőfeszítéseket érte, megköszönve Istennek azt a kiváltságot, hogy együttműködhetünk vele, áldását kérve azokra az eszközökre, amelyeket Ő maga adott.

Isten Igéje jóváhagyja a gyógyító eszközök alkalmazását. Ezékiás, Izrael királya beteg volt, és Isten azt üzente neki prófétája által, hogy meg fog halni. Ezékiás az Úrhoz kiáltott, és az Úr meghallgatta szolgáját; azt üzente neki, hogy még tizenöt évig fog élni. Ezékiás Isten egyetlen szavára azonnal meggyógyulhatott volna; de Isten valami különös utasítást adott: "Vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon" (Ésa 38:21).

Egy alkalommal Krisztus bekente egy vak ember szemét sárral, és ezt parancsolta neki: "Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában... Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva" (Jn 9:7). A gyógyulás csak a nagy Gyógyító hatalma által történhetett meg. Jézus mégis használta a természet egyszerű eszközeit. Habár nem helyeselte a gyógyszerek alkalmazását, jóváhagyta az egyszerű természetes gyógymódokat.

Ha imádkoztunk a betegért, bármi is történjék vele, ne veszítsük el Istenbe vetett hitünket! Ha veszteséget kell is elviselnünk, fogadjuk el a keserű poharat, hiszen Atyánk keze tartja azt ajkunkhoz! Ha pedig a beteg meggyógyul, nem szabad elfelejteni, hogy aki e gyógyító kegyelemből részesült, e gyógyulás megújította a Teremtő iránti kötelességeit. Amikor a tíz bélpoklos megtisztult, csak az egyik jött vissza Jézushoz, és adott dicsőséget neki. Egyikünk se hasonlítson a figyelmetlen kilenchez, akiket nem érintett meg Isten könyörületessége. "Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka" (Jak 1:17).

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 31

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2031&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2031&version=NT-HU

Ez a fejezet ugyanarra a témára épül, amiről az előző részben is olvashattunk. Ez a gondolatkör a háború sújtotta, és a megszálló nemzetek által kifosztott föld helyreállítása (4., 11., és 18. vers). Ismét találkozunk a szövetség témakörével. Szemléletes képet találunk itt a babiloni fogságba vezető hosszú és fáradságos gyalogútról, amelyen a fiatalok és a többi fogoly elhaladt Ráma mellett. De a reménység üzenete is megjelenik, amely a jövőbeni jólétre utal, olyan bizonyossággal, hogy az Úr ezt mondja: „kiszabadítom őket a fogságból” (23. vers).

A helyreállítás nem csupán egy esély, hanem bizonyosság. Ilyenek az Úr tervei. Amikor Jézus Máté 24-ben eljövetelének jeleiről beszél, a közelgő nyár hasonlatát használja. Krisztus eljövetele olyan biztos, mint ahogy az évszakok váltják egymást a maguk idejében.

Akiket Isten ebben a fejezetben megszólít, komoly válsághelyzetben vannak. Megtörték a szövetség feltételeit, amelyeket Isten szabott meg, így hát az Úr megengedte a babiloniaknak, hogy megszállják Izráel földjét. Most pedig meg akarja gyógyítani őket, és haza hozni a népet. Ugyanakkor meg akarja újítani a szövetséget is.  Az egész Ószövetségben először olvashatjuk itt Isten egyszerű és egyértelmű ígéretét: „Nézzétek! Eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda népével - én, az Úr mondom ezt! Őseikkel is szövetséget kötöttem régen, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, de ők azt a régi szövetséget megtörték, bár én hűséges maradtam népemhez, mint férj a feleségéhez. Az új nem olyan lesz, mint a régi - én, az Úr mondom ezt! Abban az időben ilyen szövetséget kötök Izráel egész népével: törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Akkor Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek” (31-33 vers – ERV-HU).

Isten nem tett semmit a törvénnyel, nem mozdította el, hanem ígéretet tett, hogy segít Izraelnek, hogy teljes egészében magáévá tegye a törvényt, hogy életük minden egyes területének részévé válhasson. Isten megígérte: „… megbocsátom vétkeiket, és bűneikről többé meg nem emlékezem” (34. vers).

A föld helyreállítása, az ellenség megbüntetése, a nép hazahozatala mind értelmetlen önmagában, a szövetség megújítása nélkül. A külső reformáció önmagában értelmetlen, ha az nem az Istennel való kapcsolat helyreállításával és a jellem átalakulásával párosul.

„Drága Istenem, alakítsd át az életem, és helyezd törvényedet a szívembe. Ámen.”

Michael Sokupa 

277. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   16-17. fejezeteihez (november 22-28.).

„Az egészséges ember sokszor elfeledkezik a napról-napra, évről-évre megújuló csodálatos kegyelemről, és nem dicsőíti Istent áldásaiért. Ám amikor megbetegszik, eszébe jut Isten. Amikor az ember ereje kevésnek bizonyul, akkor érzi, hogy szüksége van Isten segítségére. És a mi irgalmas Istenünk sohasem fordul el attól a lélektől, aki őszintén igényli segítségét. Ő a mi menedékünk egészségben és betegségben egyaránt.” (MH 225.1)

Az élet ironikus dolgainak egyike, hogy amikor a dolgok jól mennek, az emberi természetünk hajlamos elfeledkezni az áldás forrásáról.

2016-ot írtunk. Indiában voltam, és egy családdal találkoztam, ahol az apa komoly függőségben szenvedett, ami fizikai fájdalmat okozott neki a karjában. Természetes gyógymódokkal kezdtünk rajta segíteni, azonban azokon a napokon, amikor jobban érezte magát, nem működött velünk együtt. Nem volt más választásunk, mint hogy ráhagytuk. Egy nap, amikor elutasított, és azt mondta, hogy ő most a saját dolgát fogja csinálni, a fájdalom még nagyobb erővel tört rá. Míg a múltban mi kerestük őt, most ő keresett minket, és már meg akarta tenni, amire csak szükség volt, hogy jobb legyen.

Bárcsak megértenénk, hogy nincs szükség arra, hogy az elkeseredettség állapotába kerüljünk. Isten mindig kész és hajlandó segíteni nekünk, ha mi akarjuk.

Tapiwa Marawanyika
Igazgató, Wildwood Egészségügyi Evangelizációs Központ, Georgia, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. november 25., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 25 - SZERDA - Jeremiás 30

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 16. fejezet 1960. nap

A BETEGEK GONDOZÁSA 

"Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

16. fejezet (4. rész) – Ima a betegekért  

Mondjuk el kívánságainkat mindentudó, bölcs, mennyei Atyánknak, és azután teljes hittel mindent bízzunk reá! Így lehet kiegyensúlyozott életet élni. Tudjuk, hogy Isten meghallgat, ha akarata szerint kérünk. De nem helyes alázatosság hiányában követelőzni. Imánk ne parancsadás, hanem közbenjárás legyen!

Vannak esetek, amikor Isten mennyei hatalmánál fogva meggyógyít betegeket, de nem gyógyít meg minden beteget. Sokan elalszanak Jézusban. Jézus ezt íratta Jánossal Pátmosz szigetén: "Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket" (Jel 14:13). Ebből láthatjuk, hogy ha valaki nem gyógyul meg, nem szabad azért kishitűséggel vádolni őt.

Mindnyájan szeretnénk imánkra határozott választ kapni, mégpedig azonnal, és könnyen elcsüggedünk, ha a válasz késik, vagy nem úgy kapjuk azt, ahogy vártuk. De Isten túl bölcs és túl jó ahhoz, mintsem hogy mindig akkor és úgy válaszoljon imáinkra, ahogyan mi szeretnénk. Isten többet és jobbat tesz értünk, mint amit kérünk. S mivel bízhatunk bölcsességében és szeretetében, ne kérjük arra, hogy engedjen akaratunknak, hanem igyekezzünk megérteni és megvalósítani az Ő szándékát! Kívánságaink és érdekeink olvadjanak bele az Ő akaratába! Azok a tapasztalatok, amelyek próbára teszik hitünket, áldást rejtenek magukban részünkre. Általuk lesz nyilvánvalóvá, hogy vajon hitünk őszinte és valódi-e; egyedül Isten szavára támaszkodik-e, vagy bizonytalan és ingatag - a körülmények függvénye. A hit gyakorlással erősödik. Engedjük, hogy a béketűrés elvégezze a maga tökéletes munkáját! Ne felejtsük el, hogy a Szentírás drága dolgokat ígér azoknak, akik az Úrra várnak.

Nem mindenki érti meg ezeket az elveket. Sokan, akik az Úr gyógyító kegyelmét kérik, azt vélik, hogy egyenes és azonnali választ kell kapniuk, különben hitük fogyatékos. Ezért a betegségtől legyengült embereket bölcs tanáccsal józan cselekvéshez kell segíteni. Nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az őket talán túlélő barátaik iránti kötelességüket, sem pedig mellőzniük az egészség helyreállítását szolgáló, természet kínálta eszközöket.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 30

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2030&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2030&version=NT-HU

Jeremiás próféta ismét megkapta az Úr üzenetét. Már majdnem sor került a helyreállításra. A próféta utasítást kapott, hogy írjon egy könyvet mindarról, amit Isten mondott neki (2. vers). Érdekes megfigyelni, hogy itt a 30-33. fejezetben szélesebb körben használja a költői eszközöket. A költészetnek ez a robbanásszerű megjelenése az öröm kifejezése, hiszen ez a rész a reményről szól.

A 30. fejezettől kezdve Jeremiás megjövendöli Júda helyreállítását. Az emberek kétségbe voltak esve. Ezt a vajúdó nő metaforájával írja le (5-6. vers). Ennek a szakasznak a közvetlen címzettje Isten népe, akik azért aggodalmaskodnak, mert az Úr arra használja a babiloniakat, hogy megbüntesse őket, „de majd elpusztulnak pusztítóid, fogságba fog menni minden ellenséged. Ki fogják fosztani fosztogatóidat, prédára vetem minden prédálódat” (16. vers – új prot. ford.).

Van egy kérdés, amit fel kell tennünk: Miért engedte meg az Úr a hitetleneknek, hogy kihasználják az Ő népét? Miért engedte meg Isten, hogy a gonoszak munkálkodhassanak, és gonosz cselekedeteikkel boldogulhassanak? Az Ő népének az ad reményt, hogy mennyei Atyjuk biztosítja az igazságszolgáltatást számukra. A nemzet Isten ítéletének egy része, melyre ugyan olyan ítélet vár. Az Úr ellenségei feletti ítélet és a kiválasztott nép megújításának ígérete is felveti a szövetség lehetőségét: „És népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek” (22. vers), mely témát részletesen tárgyalja Jeremiás 31. fejezete.

Ez a helyreállítás nem csupán anyagi, politikai vagy nemzeti szintű, hanem ez az Isten és az Ő népe közti szövetségi kapcsolat helyreállítása is egyben. Ha gyógyító munkát végzünk, akkor az emberek egészségét állítjuk helyre; a szegények táplálásával az anyagi szükségletekről gondoskodunk; az igazságszolgáltatás segítségével az igazságtalan környezetben is fenn tudjuk tartani az Úr Igéjének eszményeit. Mindezen erőfeszítések helyesek és elismerésre méltóak, de jelentéktelenek mindaddig, míg nem tisztázzuk a probléma lényegét, ami nem más, mint a Teremtőnkkel megszakadt kapcsolat. Ez a lelki szempont legyen minden cselekedet része, akár a gyülekezetbeli szolgálatról van szó, akár az egyes tagok mindennapi életéről, akiknek ugyanez kell, hogy legyen a céljuk.

„Drága Uram, kérlek, segíts nekem, hogy egyik cselekedetem alkalmával se feledkezzek meg arról, hogy életem középpontjában a Veled lévő kapcsolatomnak kell állnia. Ámen.” 

Michael Sokupa 

277. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   16-17. fejezeteihez (november 22-28.).

„Az egészséges ember sokszor elfeledkezik a napról-napra, évről-évre megújuló csodálatos kegyelemről, és nem dicsőíti Istent áldásaiért. Ám amikor megbetegszik, eszébe jut Isten. Amikor az ember ereje kevésnek bizonyul, akkor érzi, hogy szüksége van Isten segítségére. És a mi irgalmas Istenünk sohasem fordul el attól a lélektől, aki őszintén igényli segítségét. Ő a mi menedékünk egészségben és betegségben egyaránt.” (MH 225.1)

Az élet ironikus dolgainak egyike, hogy amikor a dolgok jól mennek, az emberi természetünk hajlamos elfeledkezni az áldás forrásáról.

2016-ot írtunk. Indiában voltam, és egy családdal találkoztam, ahol az apa komoly függőségben szenvedett, ami fizikai fájdalmat okozott neki a karjában. Természetes gyógymódokkal kezdtünk rajta segíteni, azonban azokon a napokon, amikor jobban érezte magát, nem működött velünk együtt. Nem volt más választásunk, mint hogy ráhagytuk. Egy nap, amikor elutasított, és azt mondta, hogy ő most a saját dolgát fogja csinálni, a fájdalom még nagyobb erővel tört rá. Míg a múltban mi kerestük őt, most ő keresett minket, és már meg akarta tenni, amire csak szükség volt, hogy jobb legyen.

Bárcsak megértenénk, hogy nincs szükség arra, hogy az elkeseredettség állapotába kerüljünk. Isten mindig kész és hajlandó segíteni nekünk, ha mi akarjuk.

Tapiwa Marawanyika
Igazgató, Wildwood Egészségügyi Evangelizációs Központ, Georgia, USA
Fordította Gősi Csaba