2020. június 30., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 30 - KEDD - Zsoltárok 149


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A Gondolatok a hegyibeszédről 1. fejezet 1812. nap

1. fejezet (3. rész) – A hegy lejtőjén

Ha Izrael tanítói és vezetői átadták volna magukat Jézusnak, ha engedtek volna Urunk átalakító hatalmának, akkor Isten követeivé tette volna őket az emberek között. Urunk először Júdeában hirdette Isten országának eljövetelét, első ízben ott hangzott el a bűnbánatra, megtérésre szóló felhívás. Amikor kiűzte a templom megszentségtelenítőit, ezzel Isten fölkentjének jelentette ki magát, akinek az a küldetése, hogy megtisztítsa az emberek lelkét a bűn szennyétől. Az Úrnak szentelt templommá kell változtatnia Isten népét. Azonban a zsidó vezetők nem voltak hajlandók megalázni magukat, hogy elfogadják az alázatos, szerény názáreti tanítót. Második jeruzsálemi útja alkalmával a főtanács elé idézték, s csupán a néptől való félelem tartotta vissza őket, hogy meg ne öljék. Ekkor történt, hogy Júdát maga mögött hagyva, elkezdte galileai szolgálatát.

Több hónapja tanított már ott, amikor elmondta a Hegyi beszédet. Az az üzenet, melyet szerte az országban hirdetett - hogy elközelített Isten országa -, minden réteg figyelmét felkeltette, s még tovább szította a zsidók becsvágyó reményeinek lángját. Az új tanító híre Palesztina határain túlra is elterjedt, s a vezető réteg viselkedése ellenére is sokakban az a gondolat ébredt, hogy talán Ő a várva várt szabadító. Nagy sokaság tolongott Jézus lába nyomán, s a nép lelkesedése magasra hágott.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 149

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Néhányan talán azon csodálkozunk, miután elolvastuk ezt a zsoltárt, hogy milyen kapcsolat lehet az első rész (dicsérjük Istent, új éneket énekeljünk Neki, zenével és tánccal örvendezzünk) és a második rész (bosszú, kétélű kardok, foglyok ejtése és büntetés) között. Úgy tűnik, a két rész együtt egyáltalán nem illik bele egy zsoltárba.

És mégis, hasonló helyzettel találkozunk Nehémiás napjaiban (Nehémiás 4: 17-18), amikor Szanballat és szövetségesei meg akarták akadályozni Jeruzsálem falainak újjáépítését. Annak, aki építette a falat, az egyik kezében szerszám volt, a másikban fegyver; Istent dicsérték a fal újjáépítésével, és közben az ellenséggel harcoltak.

Talán vannak időszakok az életünkben, mikor Istent dicsőítjük, de közben folyamatosan támad minket az ellenség. Ez talán ellentmondásos, de minél inkább követjük Istent; lelkeket nyerünk meg a királyságának; az Ő akaratát teljesítjük a sajátunk helyett; az Ő jellemét tükrözzük vissza és dicsőítjük életünkkel – annál több ellenséges támadás fog érni minket. Dicsőítsük Istent azért a győzelemért, amit már megszerzett, ugyanakkor  azonban vegyük fel Isten teljes fegyverzetét és páncélzatát (Ef 6:10-17), hogy szembeszállhassunk az ellenséggel!

Thandi Klingbeil

256. heti olvasmány GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL   1. fejezetéhez (június 28 – július 4.).

A felolvasás még nem érkezett meg. Később pótoljuk.2020. június 29., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 29 - HÉTFŐ - Zsoltárok 148


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A Gondolatok a hegyibeszédről 1. fejezet 1811. nap

1. fejezet (2. rész) – A hegy lejtőjén

Amikor az Üdvözítő elkezdte szolgálatát, a Messiásról és küldetéséről szóló népszerű felfogás megakadályozta, hogy a nép befogadja Urát. Akkoriban hagyományokba és szertartásokba fulladt az igaz odaadás szelleme. A jövendöléseket is a kevély és világot kedvelő emberi szív igényeinek megfelelően magyarázták. A zsidók nem úgy tekintettek az Üdvözítő eljövetelére, mint aki majd bűneiktől szabadítja meg őket, hanem nagyhatalmú uralkodót vártak, aki az egész világot Júda oroszlánjának hatalma alá hajtja. Hiába hívogatta őket Keresztelő János megtérésre az ősi próféták szívet vizsgáló képességével. A Jordán partján hiába mutatott Jézusra mint Isten bárányára, aki elveszi a világ bűnét. Ésaiás jövendöléseire igyekezett terelni a figyelmet, melyek szenvedő Megváltót mutatnak be, ezt azonban nem akarták tudomásul venni.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 148

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ebben a zsoltárban minden teremtmény – beleértve a mennyeieket és Isten gyermekeit a Földön – mind Őt dicséri.

Először az angyalok és angyalseregek dicsőítik Istent. Utána a teremtés időrendi sorrendje szerint, amit Mózes első könyve részletez, minden elem és teremtmény felemeli a hangját Istenhez. A gyümölcsfákon és szálló madarakon keresztül a dicsőítéshez végül az ember, a teremtés koronája is csatlakozik, a leghatalmasabb királytól a legkisebb gyermekig – mind a Halleluja kórusban énekelnek.

Mégis, ez a kozmikus szimfónia egy meghitt megjegyzéssel ér véget: Istennek van egy „hozzá közel való népe” és amíg Isten a legmagasabb helyet érdemelné meg, Ő mégis az emberiséggel keresi a közelséget. Közel emeli népét a szívéhez.

Ez egyedül Jézus kereszthalála által lett lehetséges. Ez az áldozat és minden más, ami ez által megvalósult, örök hálaénekre indít bennünket a Halleluja kórusban.

Thandi Klingbeil

256. heti olvasmány GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL   1. fejezetéhez (június 28 – július 4.).

A felolvasás még nem érkezett meg. Később pótoljuk.2020. június 28., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 28 - VASÁRNAP - Zsoltárok 147


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A Gondolatok a hegyibeszédről 1. fejezet 1810. nap

1. fejezet (1. rész) – A hegy lejtőjén

Több mint ezernégyszáz évvel Krisztus születése előtt Izrael gyermekei Sikem szép völgyében gyülekeztek. A hegy mindkét lejtőjéről hallatszott a papok áldást és átkot hirdető szózata. "Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak… az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek." (V. Móz. 11:27-28) Ezért azután a hegyet, amelyről e szavak elhangzottak, áldások hegyének nevezték el.

Most mégsem a Garizim hegyéről csendültek Krisztus ajkáról a bűnben élő, gyászba borult világ számára mintegy áldásmondásként hangzó szavak. Izrael az elmúlt századok során nem ültette át életébe, nem valósította meg a gyakorlatban az előtte föltárt, magasztos eszményeket. Isten népét nem Józsué, hanem másvalaki vezérelte el a hit igazi nyugalmába. Ma már nem Garizim hegyét hívják az áldások hegyének, hanem azt a Genezáret-tó partján fekvő, meg nem nevezett halmot, ahol Jézus a tanítványok és a sokaság előtt hirdette az áldás szavait.

Képzeletben térjünk vissza ehhez az eseményhez, s amint a tanítványokkal együtt ott ülünk a hegy lejtőjén, részesüljünk mi is azokban a gondolatokban és érzésekben, melyek az ő szívüket betöltötték. Ha megértjük, hogy Jézus szavai mit jelentettek akkori hallgatói számára, akkor új életet és szépséget fedezhetünk föl bennük, s mi is jobban megérthetjük mélyebb jelentésüket.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 147

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Milyen bátorító zsoltár! Isten, aki létrehozta a csillagokat, egyesével elnevezte őket a hatalmas világegyetemben. Ő az egyetlen, aki segít és meggyógyít minket: az egyetlen, aki gondoskodik a szükségleteinkről, az egyetlen, aki az Igét adta.

Ő az Egyetlen, aki segít és meggyógyít minket: Idősebb Testvérünk az örök trónnál áll. Minden lélekre letekint, aki Felé, mint Üdvözítő felé fordítja arcát. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengéit, szükségleteit, kísértéseinek erejét, mert Ő minden tekintetben hozzánk hasonlóan megkísértetett, kivéve a bűnt. Ő őrködik feletted, Isten remegő gyermeke. Megkísérttettél? Ő megszabadít. Gyenge vagy? Ő megerősít. Tudatlan vagy? Ő megvilágosít. Megsebesültél? Ő meggyógyít. Az Úr „elrendeli a csillagok számát”, ugyancsak „meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147:4, 3) (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 272. oldal.)

Az egyetlen, aki gondoskodik a szükségleteinkről: Isten örvendezik, amikor elétárjuk az összes szükségletünket. Ahogy Dávid mondja a 11. versben: „Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.” Helyezd magad az ő kegyelmébe még ma!

Az egyetlen, aki az Igéjét adta: Milyen csodálatos, hogy vannak törvények és rendeletek Isten Igéjében, amelyek bemutatják Őt nekünk! Mikor az Ő szavát követjük, akkor megmutatjuk a világnak, hogy Istennek akarunk engedelmeskedni, és vele szeretnénk kapcsolatba kerülni. Mekkora kiváltság számunkra, hogy be tudjuk Istent mutatni a körülöttünk levőknek azáltal, hogy az Igéje szerint élünk!

Thandi Klingbeil

256. heti olvasmány GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL   1. fejezetéhez (június 28 – július 4.).

A felolvasás még nem érkezett meg. Később pótoljuk.2020. június 27., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 27 - SZOMBAT - Zsoltárok 146


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 42. fejezet 1809. nap

42. fejezet (7. rész) – A küzdelem véget ér

Az Új Jeruzsálem, a megdicsőült új föld fővárosa "ékes korona... az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén". "Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. " "A népek az ő világosságában fognak járni és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. " Ezt mondja az Úr: " Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. " "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük" (Ésa 62:3; Jel 21:11.24; Ésa 65:9; Jel 21:3).

"Éjszaka nem lesz" Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. "És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket" (Jel 22:5). A nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap verőfényét. A Szent Várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az örök nappal nap nélküli világosságában fognak járni.

"Templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány" (Jel 21:22). Isten népének abban a kiváltságban lesz része, hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. "Most tükör által homályosan látunk" (lKor 13:12). Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit az emberekkel való eljárásai és a természet dolgai visszatükröznek belőle. De majd színről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. Közelében leszünk, és nézhetjük arcának dicsőségét.

A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol "minden nemzetség"-et "mennyen és földön" (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak boldogságához.

Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.

A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket -, amelyek kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a legparányibbtól a legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti.

És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában.

"Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké (Jel 5:13).
A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 146

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Özvegy édesanyám 74 éves. Még csak öt éves voltam, amikor édesapám veserákban meghalt. Anyukám nem ment férjhez újra. Nem könnyű egy gyermekeit egyedül nevelő szülő élete három kiskorú gyermekkel, de anya mindig azt mondta, hogy Isten különös gonddal és szeretettel hordoz bennünket a szívében.

Az olyan igék, mint a 9. vers: „Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja”, megadták neki azt az erőt, amire szüksége volt ahhoz, hogy felneveljen három gyermeket az Úr iránti igaz tiszteletben és engedelmességben. Emlékszem, hogy olykor nem voltam hálás a körülményeinkért, de minden helyzetet átvészeltünk, áldásainkat számlálva. Az 5. vers is arról biztosít, hogyha Istenben bízol és remélsz, áldott vagy.

Ellen White arra bátorít, hogy az áldásokat számoljuk, és kiáltsunk gyakran „Halleluját”. Azt írja, hogy „Reménységünk, bátorságunk és hitünk egyre fokozódna, ha többet dicsőítenénk Istent.” (Próféták és Királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 127. oldal). Igen, mindannyiunknak több reménységre, bátorságra és hitre van szüksége ezekben az utolsó napokban. Magasztaljuk Isten többet, és adjunk Neki dicsőséget, mert méltó rá! Ámen.

Thandi Klingbeil

255. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   42. fejezetéhez (június 21-27.).

Először is, Isten tökéletesen csodálatos jó hírnévvel zárja a történetet. Ellenségei és teremtményei egyaránt belátják, hogy Isten igazságos, szerető és következetes a kezdettől a végig. (Valószínűleg hallottál már a három szóról, ami A nagy küzdelem sorozatot elkezdi és lezárja.)

Másodszorra, nagy megbánás és sajnálkozás következik, amely a valaha volt legnagyobb nézőszámú filmet követi nyomon, amelyet 60 milliárdan néznek az első bemutatóján. (Ne kérd kérlek, hogy támasszam alá ezt a feltételezett számot.) És bár valódi bűnöket mutat be majd végig, fikarcnyi színészkedés sincs az egész filmben.

Olyan sok minden van még ebben a fejezetben, amire érdemes időt szánni. Időzzünk el azonban inkább e két gondolaton: a jó hírnéven és a megbánáson.

Istennek jó híre van ma az otthonodban? Vagy Őt hibáztatják a bajokért, betegségekért és nehézségekért? A gyermekek ellen elkövetett bűnökért? Ha valaki haragszik a mennyre, ez a könyv és ez a fejezet egy fennkölt védőbeszéd az ártatlanságunk érdekében. Méltó a figyelmünkre.

Megbántál valamit ma? Én igen. És itt van az idő a megbánásra, a bűnbánatra, a jóvátételre. A nagy fehér királyiszék előtti percekben már késő lesz a bűnbánatra.

Harmadszorra és végül, ha az új földre gondolunk ma, az önsajnálat hajói elsüllyednek. És ahogy alámerülnek, ne aggódj. Az önsajnálat sose tett még töredéknyi jót sem, mint amennyi jót az új földről való gondolkodás.

Olvass tovább. És igen, a könyv rendkívül jól végződik.

Eugene Prewitt, aki egy koronavírus miatt lezárt területről ír, a dél-afrikai Dundeeból. Később vissza fog térni Ázsiába, ahol misszionáriusokat képez.
Fordította Gősi Csaba2020. június 26., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 26 - PÉNTEK - Zsoltárok 145


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 42. fejezet 1807. nap

42. fejezet (6. rész) – A küzdelem véget ér

A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent Városban. Akik az első feltámadáskor léptek ki a sírjukból, azokon nincs hatalma a második halálnak. Míg Isten a gonoszoknak megemésztő tűz, népének nap és pajzs (Jel 20:6; Zsolt 84:12).

"Láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala" (Jel 21:1). A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire emlékezteti.

A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült Krisztust szemlélve, a próféta így szól: "Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke" (Hab 3:4). A megsebzett oldalából folyó vér békéltette meg az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő dicsősége, ott van az "Ő hatalmának rejteke". A Megváltó áldozata "elégséges ... a megtartásra"; ezért arra is van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát semmibe vették. Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgota sebei a Megváltót dicsőítik és hatalmát hirdetik az örök korszakon át.

"Te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom" (Mik 4:8). Mióta a lángoló pallos az első emberpárt elzárta az Édentől, szent emberek várva várták ezt az időt, "Isten tulajdon népének" megváltását (Ef 1:14). Az ember a földet, amely eredetileg az ő birodalma volt, átjátszotta Sátánnak, és ez a hatalmas ellenség sokáig uralta. De Isten a megváltás terve útján visszaszerezte. Mindaz, ami elveszett a bűn miatt, "megtaláltatott". "Így szól az Úr,... aki alkotá a földet és teremté azt és megerősítés nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá" (Ésa45:18).

Ez volt Isten eredeti szándéka a föld megteremtésével. És ez a terv most valóra vált; a földet örökké a megváltottak fogják lakni. "Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak" (Zsolt 37:29).

Sokan, attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként emlegetik örökségünket. Krisztus - amint tanítványainak ígérte - azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még "szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik" (lKor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.

A Biblia "hazá"-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A szélesen elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál.

"Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. " "Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget. " "Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt... Kezeik munkáját elhasználják választottaim" (Ésa 32:18; 60:18; 65:21-22).

Ott "örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike". "A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz nevekedik. " "Lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik... és egy' kisgyermek őrzi azokat. " "Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén" - mondja az Úr (Ésa 35:1; 55:13; 11:6.9.).

Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny, sem gyászmenet, sem gyászszalag. "Halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás..., mert az elsők elmúltak. " "Nem mondja a lakos: beteg vagyok! A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer" (Jel 21:4; Ésa 33:24).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 145

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A zsidó gyakorlatban ezt az akrosztichonos zsoltárt, amely Istent, mint királyt dicsőítette, a reggeli és az esti áldozat idején énekelték. Az, hogy valaki a dicsőítés hangjaival kezdi meg és fejezi be napját, meghosszabbíthatja az életét, és segít megőrizni az egészségét. A tudósok nincsenek egy véleményen arról, hogyan történhet ez meg, de tudjuk azt, hogy a pozitív beállítottságú és hálás emberek jobban ellenállnak a közönséges betegségeknek, jobb mentális és fizikai egészségnek örvendenek, és kisebb az esélyük a szívbetegségek okozta halálra. Salamon, a világ legbölcsebb embere ezt mondta: „A vidám elme jó orvosságul szolgál” (Péld 17:22).  

A keresztény ember számára Isten a dicsőítés tárgya. Isten „irgalmas és könyörületes Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű”, és „könyörületes minden teremtményéhez”. Nem érdemeink szerint bánik velünk, hanem szeret minket, mint teremtményeit.

Ez nem csupán rólunk és Istenről szól. Gondoljunk arra, milyen csodálatos példát adunk gyermekeinknek és a következő nemzedéknek azzal, ha együtt ünnepeljük Isten hűséges voltát és uralmát az életünkben! Isten dicsőítése legyen ott napirendünkben, bármilyen körülmények között vagyunk is! Isten nem változik; kegyelme, bocsánata, szeretete és hűsége irántunk végtelen! Dicsőség Neki! Dicsőség nevének!

Thandi Klingbeil

255. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   42. fejezetéhez (június 21-27.).

Először is, Isten tökéletesen csodálatos jó hírnévvel zárja a történetet. Ellenségei és teremtményei egyaránt belátják, hogy Isten igazságos, szerető és következetes a kezdettől a végig. (Valószínűleg hallottál már a három szóról, ami A nagy küzdelem sorozatot elkezdi és lezárja.)

Másodszorra, nagy megbánás és sajnálkozás következik, amely a valaha volt legnagyobb nézőszámú filmet követi nyomon, amelyet 60 milliárdan néznek az első bemutatóján. (Ne kérd kérlek, hogy támasszam alá ezt a feltételezett számot.) És bár valódi bűnöket mutat be majd végig, fikarcnyi színészkedés sincs az egész filmben.

Olyan sok minden van még ebben a fejezetben, amire érdemes időt szánni. Időzzünk el azonban inkább e két gondolaton: a jó hírnéven és a megbánáson.

Istennek jó híre van ma az otthonodban? Vagy Őt hibáztatják a bajokért, betegségekért és nehézségekért? A gyermekek ellen elkövetett bűnökért? Ha valaki haragszik a mennyre, ez a könyv és ez a fejezet egy fennkölt védőbeszéd az ártatlanságunk érdekében. Méltó a figyelmünkre.

Megbántál valamit ma? Én igen. És itt van az idő a megbánásra, a bűnbánatra, a jóvátételre. A nagy fehér királyiszék előtti percekben már késő lesz a bűnbánatra.

Harmadszorra és végül, ha az új földre gondolunk ma, az önsajnálat hajói elsüllyednek. És ahogy alámerülnek, ne aggódj. Az önsajnálat sose tett még töredéknyi jót sem, mint amennyi jót az új földről való gondolkodás.

Olvass tovább. És igen, a könyv rendkívül jól végződik.

Eugene Prewitt, aki egy koronavírus miatt lezárt területről ír, a dél-afrikai Dundeeból. Később vissza fog térni Ázsiába, ahol misszionáriusokat képez.
Fordította Gősi Csaba2020. június 25., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 25 - CSÜTÖRTÖK - Zsoltárok 144


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 42. fejezet 1807. nap

42. fejezet (5. rész) – A küzdelem véget ér

Az a nagy áldozat, amelyet az Atya és a Fiú az emberért hozott, világosan tárul a világegyetem elé. Ütött az óra, amikor Krisztus elfoglalja jogos helyét, és fejedelemségek, hatalmasságok és minden néven nevezendő méltóságok fölé magasztosul. A reá váró örömért - hogy megdicsőítheti a fiak sokaságát – nem törődve a gyalázattal, elviselte a keresztet. Felfoghatatlanul nagy volt a fájdalom és a gyalázat, de még nagyobb az öröm és a dicsőség. A Megváltó rátekint a képmására átalakult megváltottakra, akiknek a jelleme Isten jellemének tökéletes tükre, és arca Királyuk arcának mása. Meglátja bennük lelke vajúdásának gyümölcsét, és elégedett. Majd olyan hangon, amelyet mind az igazak, mind a gonoszok tábora meghall, ezt mondja: "Íme, ők azok, akikért véremet ontottam! Értük szenvedtem, értük haltam meg, hogy velem éljenek az örökkévalóságban. " És a trón körül álló fehérruhások dicsénekbe kezdenek: "Méltó, a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és dicsőséget és áldást" (Jel 5:12).

Sátán kénytelen elismerni Isten igazságosságát, és meghajolni Krisztus főhatalma előtt, de jelleme változatlan marad. Elsöprő áradatként tör ki belőle ismét a lázadás. Eszeveszett dühében eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. És felkészül a menny Királya elleni utolsó elkeseredett harcra. Alattvalói közé rohan, és megpróbálja őket a maga dühével áthatni, és azonnali harcra indítani. De a megszámlálhatatlan milliók között, akiket ő csábított lázadásra, senki sem akad, aki elismerné felsőbbségét. Hatalma véget ért. A gonoszok éppúgy gyűlölik Istent, mint Sátán, de ők felismerik helyzetük reménytelenségét, azt, hogy nem tudják Jahvét legyőzni. Démoni dühvel támadnak Sátánra, és azokra, akik eszközei voltak a megtévesztésben, mert haragjuk most már ő ellenük lobbant fel.

Ezt mondja az Úr: "Mivel ollyá tevéd szívedet, minő az Isten szíve: azért ímé, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet. A sírgödörbe szállítnak alá. " "Elvesztélek, te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül... A földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére... Tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek... Rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel" (Ez 28:6-8. 16-19).

"A vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. " "Haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden Ő seregükre; megátkozá, halálra adta őket. " "Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük" (Ésa 9:5; 34:2; Zsolt 11:6). Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyébe rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is megolvad, és ami rajta van megég (Mal 4:1); 2Pt 3:10). A föld felszíne olyan, mint a megolvadt anyag - roppant nagy bugyborékoló tűztenger. Ütött a gonoszok megítélésének és végpusztulásának órája - "bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért" (Ésa 34:8).

A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). "Pozdorjá"-vá lesznek, "és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura" (Mal 4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek.

"Cselekedeteik szerint" kapják büntetésüket. Sátánnak - mivel Isten az igazak bűneiért is őt terheli meg - nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is, amelyekre Isten népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket elámított. Amikor már elpusztul mindenki, akit csalásaival elbuktatott, ő még él és szenved. A tisztító lángokban a gonoszok - a gyökér és az ágak - végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak. Maradéktalanul lesújt rájuk a törvény szabta büntetés, ahogy azt az igazság megköveteli. A menny és a föld, ezt látva, Jahve igazságosságát hirdeti.

Sátán romboló munkájának mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az egész világegyetemnek. Az egész teremtettség nyögött és vajúdott. Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől. "Nyugszik, csöndes az egész föld. (Az igazak) ujjongva énekelnek" (Ésa 14:7). A dicsőítés és a győzelem hangja hallatszik az egész hűséges világegyetemben. "Nagy sokaság szavát", "mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát" hallani, "mondván: Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható" (Jel 19:6).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 144

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ebben a zsoltárban Dávid elismeri, hogy egész lényét és minden képességét Istennek és az Ő jóságának köszönheti. Isten az, aki sikeres harcossá és királlyá tette őt. Isten az, aki megnyerte a csatáit.

Mi ma talán nem vívunk olyan háborúkat, mint Dávid, de a lelki harcmezőn igenis csatázunk a gonoszság hatalmasságai és erői ellen. Ebben a végidei küzdelemben el kell ismernünk Őt, aki a mi Menedékünk, Kősziklánk, Megváltónk és Pajzsunk. Bátorító a tudat, hogy bár mulandó teremtmények vagyunk, és a földi életünk csak lélegzet vagy tűnő árnyék az idő végtelenségében, Istennek mégis gondja van ránk. Isten, aki a Sínai-hegynél füstben, villámlásban és földrengésben jelentette ki magát, a mi harcainkban is meg akar mutatkozni ugyanazzal a megkérdőjelezhetetlen erővel, amit a hegy tetején tanúsított.

Dáviddal együtt egy új dicsőítő éneket énekelhetünk Isten áldásaiért. Talán nem mindnyájunk esetében jelentkezik Isten áldása az anyagi jólét, szép és egészséges gyermekek vagy katasztrófáktól és vereségektől mentes élet formájában, de ahogy az utolsó vers összefoglalja: ha Isten az életünk Ura, mindenképp’ boldogok vagyunk.

Thandi Klingbeil

255. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   42. fejezetéhez (június 21-27.).

Először is, Isten tökéletesen csodálatos jó hírnévvel zárja a történetet. Ellenségei és teremtményei egyaránt belátják, hogy Isten igazságos, szerető és következetes a kezdettől a végig. (Valószínűleg hallottál már a három szóról, ami A nagy küzdelem sorozatot elkezdi és lezárja.)

Másodszorra, nagy megbánás és sajnálkozás következik, amely a valaha volt legnagyobb nézőszámú filmet követi nyomon, amelyet 60 milliárdan néznek az első bemutatóján. (Ne kérd kérlek, hogy támasszam alá ezt a feltételezett számot.) És bár valódi bűnöket mutat be majd végig, fikarcnyi színészkedés sincs az egész filmben.

Olyan sok minden van még ebben a fejezetben, amire érdemes időt szánni. Időzzünk el azonban inkább e két gondolaton: a jó hírnéven és a megbánáson.

Istennek jó híre van ma az otthonodban? Vagy Őt hibáztatják a bajokért, betegségekért és nehézségekért? A gyermekek ellen elkövetett bűnökért? Ha valaki haragszik a mennyre, ez a könyv és ez a fejezet egy fennkölt védőbeszéd az ártatlanságunk érdekében. Méltó a figyelmünkre.

Megbántál valamit ma? Én igen. És itt van az idő a megbánásra, a bűnbánatra, a jóvátételre. A nagy fehér királyiszék előtti percekben már késő lesz a bűnbánatra.

Harmadszorra és végül, ha az új földre gondolunk ma, az önsajnálat hajói elsüllyednek. És ahogy alámerülnek, ne aggódj. Az önsajnálat sose tett még töredéknyi jót sem, mint amennyi jót az új földről való gondolkodás.

Olvass tovább. És igen, a könyv rendkívül jól végződik.

Eugene Prewitt, aki egy koronavírus miatt lezárt területről ír, a dél-afrikai Dundeeból. Később vissza fog térni Ázsiába, ahol misszionáriusokat képez.
Fordította Gősi Csaba