2022. április 30., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 30 - SZOMBAT - 3 Mózes 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 3Móz 17 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2017&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2017&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten őrzi választott népének hűségét. Isten azért tiltotta meg a sátoron kívüli egyéni áldozatbemutatást, mert meg akarta óvni népét, nehogy pogány szomszédaikat utánozzák, akik gyakran áldozat gyanánt saját vérüket ontották isteneiknek szánt eledelül. Hasonlóan tettek az egyiptomiak és Kánaán pogány lakosai is. Isten nem akarta, hogy népe elhajoljon. A rendelkezéseinek megfelelően felszentelt pap csak a megfelelő helyen mutathatta be a nép áldozatát. Mindez védelemként szolgált a bálványimádásba tévedés ellen.

2.    Isten emlékeztetett az élet szentségére. A vér az életet jelenti az izraelita gondolkodásban, ezért alkalmazzák az áldozatok bemutatásakor. A bűn az életet veszélyezteti és csak élettel lehet semlegesíteni. Ezért kellett Jézusnak életét adni azért, hogy megmenthessen a bűn átkos és végletes következményétől. Jézus nem a vérével váltott meg, hanem az életével. A vér csupán az élet jelképe. Isten azért is tiltotta meg a vér fogyasztását, mert az káros az egészségre. Sok szennyeződést és méreganyagot tartalmaz.

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki hűséget vár el a népétől; aki óv a bálványimádás fertelmeitől; aki védi gyermekei egészségét; aki életét adta a bűneinkből való megváltásért.                  

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 12. fejezet

12. fejezet – Bibliai evangelizáció (7. rész)

Örömteli munka

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Testimonies, IX, 118.)

Nyisd meg a Bibliát egy sötétségben levő léleknek, és nem fogsz panaszkodni a kimerültségre és az Isten Igéje iránti érdeklődés hiányára. Szívedet a lelkek iránti nyugtalanság fogja tudatára ébreszteni, és a hit bizonyítékai felett érzett öröm tölt be téged, és magad is tudni fogod, hogy „aki másokat felüdít, maga is üdül”. (Review and Herald, 1888. március 13.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.980/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 12. fejezetéhez (április 24-30.).

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Bizonyságtételek, 9. kötet, 118. o.) Keresztény szolgálat 144. o.

Mindig is úgy hittem, hogy létezik egy megelégedettségi folytonosság, amely mentén éljük az életünket. Az egyik végén a romlás és kétségbeesés, a másikon pedig a vidámság és életöröm. Legtöbbünk valahol a közepén él, ahol a negatív kiugrások pusztán az unalomig érnek el, míg a csúcsok valahol a megelégedettség és az izgalom körül vannak, de ennél többet nem túl gyakran érnek el.

Hogyan lehet több időt tölteni a spektrum magasabb részein és megtapasztalni a valódi örömet? Ha megvizsgáljuk, hogy Jézus hogyan használta ezt a szót, észrevesszük, hogy ez szorosan kapcsolódik a léleknyeréshez. Azok, akik a talentumaikat Isten szolgálatába állítják, bemennek az ő uruknak örömébe. (Máté 25:21, 23) Örvendezés van a mennyben, amikor egy bűnös lélek visszatér az Úrhoz, amikor egy elveszett bárány vagy gyermek visszatér a nyájhoz. (Lukács 15:7, 10) Az erőfeszítéseket, amelyeket Jézusért teszünk és valakinek a megtéréséhez vezetnek, örömteli ünneplés követi. Ennek az örömnek nem kell váratnia valakinek a végső megváltásáig, az öröm jelen van mindvégig az utazás során, amikor azt követhetjük, hogy valakinek az értelme megnyílik, ahogyan megnyitjuk az írásokat neki. Örömmel tapasztaljuk, amikor látjuk, hogy valakinek a kételye kíváncsiságba vált át, amikor a kíváncsiság érdeklődéssé válik, amikor az érdeklődés megvilágosodássá válik és amikor a megvilágosodás az egész életét megváltoztató szenvedéllyé válik. A Biblia ügyéért munkálkodás olyan munka, ami örömet okoz. Ez egy valódi szakmai megelégedettség.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2022. április 29., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 29 - PÉNTEK - 3 Mózes 16

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 3Móz 16 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2016&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2016&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten gondoskodik a bűn kérdésének végleges megoldásáról. A bűn a világegyetem legsúlyosabb problémája és ennek megoldása a legfontosabb esemény a világ történelmében. Ezt tárgyalja a 16. fejezet. Ezért ez a legfontosabb fejezet Mózes harmadik könyvében és Mózes öt könyvében összességben. A zsidók a legfontosabb dolgot a mű közepére helyezték. A 16. fejezet Mózes harmadik könyvének a mértani középpontjában helyezkedik el, de ez a középpontja az öt könyvnek is, amelyeket Mózes könyveinek tekintünk. Ez a fejezet arról szól, hogy Istennek megoldása van a bűnre és előre mutat a bűn végleges megsemmisítésére.

2.    Isten hatalmas felelősséget helyez a főpap vállára. Mivel a bűn végleges kezelése nagyon fontos dolog, és mivel a főpap jelképekben ezt mutatja be, nagyon komolyan fel kell készülnie erre a feladatra és mindent pontosan Isten utasítása szerint kell végeznie. Ezért először ünnepélyes áldozatot kell hoznia saját maga megtisztulásáért, hogy méltó és alkalmas legyen erre a szent szolgálatra.  

3.    Isten felelősséget helyez valamennyi izraelita vállára. Az engesztelés napjáig minden bűnt meg kellett vallani és érte áldozatot kellett hozni. Ha ez nem történt meg a Nagy engesztelési napig, az embernek viselnie kellett a bűn következményét, vagyis a halált. Ezért az ünnep elközeledtéig komoly és őszinte önvizsgálatot kellett tartani, hogy egy bűn se kerülje el a figyelmét. Míg a bak pusztába való elküldése nem történt meg, a nép nem szabadult meg bűneitől. Meg kellett alázkodniuk, imádkozniuk, böjtölniük, bűnbánatot kellett tartaniuk miközben az engesztelés folyt. Amikor a kecskebakot a bűnökkel együtt elküldték, a nép akkor szabadult meg örökre bűnétől.  

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki megtisztítja népét bűneitől; aki felkészíti az övéit bűnei megvallására és elhagyására; aki végleg meg fogja tisztítani a világegyetemet a bűnből, aki a bűn értelmi szerzőjére fogja olvasni minden megvallott bűnünket.                  

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 12. fejezet

12. fejezet – Bibliai evangelizáció (6. rész)

A siker titka

Vigyél komolyságot és buzgóságot az imáidba, Biblia-tanulmányozásaidba és prédikálásodba, hogy ez a benyomás maradjon utánad: a szent igazságok, amiket másoknak bemutatsz, számodra is élő valóság. Bármit is teszel Jézusért, igyekezz minden erőddel buzgón cselekedni azt. Soha ne érezd úgy, hogy már eljutottál a legmagasabb pontra, aminél feljebb már nem hághatsz... Rögzítsd gondolataidat a feladathoz, hogy a bemutatott igazsággal érdeklődést tudj kelteni bennük. Ragadd meg a Szentírás legérdekesebb szakaszait, amiket eléjük tárhatsz, térj a lényegre, igyekezz rögzíteni a figyelmüket, és tanítsd őket az Úrnak útjai szerint. (Review and Herald, 1887. július 26.)

Nagyszerű munkát végezhetünk el azzal, ha a Bibliát úgy tudjuk az emberek elé tárni, amint az írva van. Vigyétek el Isten Igéjét valamennyi otthonba, szólítsatok meg annak nyilvánvaló kijelentéseivel minden egyes lelkiismeretet, ismételjétek el mindnyájuknak az Üdvözítő parancsát: „Tudakozzátok az Írásokat!” Intsétek őket, hogy vegyék be azt úgy, amint van, hogy könyörögjenek isteni világosságért, majd miután a világosság rájuk ragyog, fogadják örömmel annak minden egyes drága sugarát, és félelem nélkül állják mindazt, ami abból következik. (Testimonies, V, 388.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.980/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 12. fejezetéhez (április 24-30.).

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Bizonyságtételek, 9. kötet, 118. o.) Keresztény szolgálat 144. o.

Mindig is úgy hittem, hogy létezik egy megelégedettségi folytonosság, amely mentén éljük az életünket. Az egyik végén a romlás és kétségbeesés, a másikon pedig a vidámság és életöröm. Legtöbbünk valahol a közepén él, ahol a negatív kiugrások pusztán az unalomig érnek el, míg a csúcsok valahol a megelégedettség és az izgalom körül vannak, de ennél többet nem túl gyakran érnek el.

Hogyan lehet több időt tölteni a spektrum magasabb részein és megtapasztalni a valódi örömet? Ha megvizsgáljuk, hogy Jézus hogyan használta ezt a szót, észrevesszük, hogy ez szorosan kapcsolódik a léleknyeréshez. Azok, akik a talentumaikat Isten szolgálatába állítják, bemennek az ő uruknak örömébe. (Máté 25:21, 23) Örvendezés van a mennyben, amikor egy bűnös lélek visszatér az Úrhoz, amikor egy elveszett bárány vagy gyermek visszatér a nyájhoz. (Lukács 15:7, 10) Az erőfeszítéseket, amelyeket Jézusért teszünk és valakinek a megtéréséhez vezetnek, örömteli ünneplés követi. Ennek az örömnek nem kell váratnia valakinek a végső megváltásáig, az öröm jelen van mindvégig az utazás során, amikor azt követhetjük, hogy valakinek az értelme megnyílik, ahogyan megnyitjuk az írásokat neki. Örömmel tapasztaljuk, amikor látjuk, hogy valakinek a kételye kíváncsiságba vált át, amikor a kíváncsiság érdeklődéssé válik, amikor az érdeklődés megvilágosodássá válik és amikor a megvilágosodás az egész életét megváltoztató szenvedéllyé válik. A Biblia ügyéért munkálkodás olyan munka, ami örömet okoz. Ez egy valódi szakmai megelégedettség.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2022. április 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 28 - CSÜTÖRTÖK - 3 Mózes 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 3Móz 15 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2015&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2015&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten számára népe lelki tisztasága mellett fontos volt választottjai testi tisztasága. A 15. fejezet a testi tisztátalanságokról és azok kezeléséről beszél.  Mai embernek érthetetlen lehet, hogy miért nevez Isten bizonyos természetes testi folyamatokat tisztátalannak. Ha azokra a higiéniai állapotokra gondolunk, amelyek a sivatagi vándorlás ideje alatt uralkodtak, jobban megértjük, hogy miért volt Isten annyira szigorú és aprólékos ezen a területen. Ezek a szigorú intézkedések óvták meg a zsidók életét. Ha arra gondolunk, hogy jóval később, az adventista egyház indulása idején a gyermekek 25%-a nem érte meg a 10 éves kort és másik 25%-a a 30 éves kort, értjük, hogy miért adott Isten Ellen White szolgálatán keresztül olyan komoly egészségügyi törvényeket egyházának. Isten védi az életet és az egészséget.  

2.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki óvja népét a betegségektől és fertőzésektől; aki úgy mondja el az egészségügyi törvényeket, hogy az akkori emberek megértsék (ma biztosan másképpen mondaná el – a mai tudományos ismereteinket figyelembe véve).                  

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 12. fejezet

12. fejezet – Bibliai evangelizáció (5. rész)

Előkészület a munkára

Jézus követői nem állnak összhangban Isten elgondolásával és akaratával, ha megelégszenek azzal, hogy tudatlanságban maradnak az ő Igéje felől. Mindnyájuknak a Biblia tanulmányozóinak kell lenniük. Krisztus megparancsolta a követőinek: „Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.” Péter így int bennünket: „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (Testimonies, II, 633–634.)

Akik igazán megtértek, egyre nagyobb értelemmel kell bírniuk a Szentírás megértésében, hogy képesek legyenek a világosság és az üdvösség szavait szólni a sötétségben és a bűneikben veszteglő veszendő embereknek. (Testimonies, IX, 121.)

Át kell adnunk Isten utolsó figyelmeztetését a világnak. Micsoda buzgósággal kell tanulmányoznunk a Bibliát, milyen lelkesen kell terjesztenünk a világosságot! Minden egyes lélek, aki befogadta az isteni világosságot, igyekezzen azt megosztani másokkal is. Járjanak a munkások házról házra, megnyitva Isten Igéjét az embereknek, kiadványokat osztogatva, szólva arról a világosságról, amely az ő lelküknek is áldást hozott. (Gospel Workers, 353.)

Kiegyensúlyozott munka leginkább úgy folytatható, amikor Biblia-munkásokat képeznek. Miközben nyilvános alkalmakat tartunk, ehhez az iskolához vagy városi misszióhoz kapcsolódniuk kell mély lelki látással rendelkező, tapasztalt testvéreknek, akik a Biblia-munkásokat naponta útmutatásokkal láthatják el, és akik szintúgy teljes szívvel egyesíthetik erejüket velük az épp folyó nyilvános szolgálatban. (Testimonies, IX, 111.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.980/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 12. fejezetéhez (április 24-30.).

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Bizonyságtételek, 9. kötet, 118. o.) Keresztény szolgálat 144. o.

Mindig is úgy hittem, hogy létezik egy megelégedettségi folytonosság, amely mentén éljük az életünket. Az egyik végén a romlás és kétségbeesés, a másikon pedig a vidámság és életöröm. Legtöbbünk valahol a közepén él, ahol a negatív kiugrások pusztán az unalomig érnek el, míg a csúcsok valahol a megelégedettség és az izgalom körül vannak, de ennél többet nem túl gyakran érnek el.

Hogyan lehet több időt tölteni a spektrum magasabb részein és megtapasztalni a valódi örömet? Ha megvizsgáljuk, hogy Jézus hogyan használta ezt a szót, észrevesszük, hogy ez szorosan kapcsolódik a léleknyeréshez. Azok, akik a talentumaikat Isten szolgálatába állítják, bemennek az ő uruknak örömébe. (Máté 25:21, 23) Örvendezés van a mennyben, amikor egy bűnös lélek visszatér az Úrhoz, amikor egy elveszett bárány vagy gyermek visszatér a nyájhoz. (Lukács 15:7, 10) Az erőfeszítéseket, amelyeket Jézusért teszünk és valakinek a megtéréséhez vezetnek, örömteli ünneplés követi. Ennek az örömnek nem kell váratnia valakinek a végső megváltásáig, az öröm jelen van mindvégig az utazás során, amikor azt követhetjük, hogy valakinek az értelme megnyílik, ahogyan megnyitjuk az írásokat neki. Örömmel tapasztaljuk, amikor látjuk, hogy valakinek a kételye kíváncsiságba vált át, amikor a kíváncsiság érdeklődéssé válik, amikor az érdeklődés megvilágosodássá válik és amikor a megvilágosodás az egész életét megváltoztató szenvedéllyé válik. A Biblia ügyéért munkálkodás olyan munka, ami örömet okoz. Ez egy valódi szakmai megelégedettség.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 27 - SZERDA- 3 Mózes 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 3Móz 14 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2014&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2014&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten számára népe lelki tisztasága mellett fontos volt választottjai testi tisztasága. Már az előző fejezetben láttuk, hogy a papi feladatok összefonódtak a gyógyítás feladataival.  Isten nemcsak arra adott képességet a papok számára, hogy diagnosztizálják, megállítsák a poklosság terjedését, de arra is, hogy felismerjék a gyógyulást.  A poklos ember megtisztulásának napján a pap feladata volt, hogy ellenőrizze s megerősítse a gyógyulást. Ha a pap, a táboron kívül, megállapította a gyógyulást, akkor a gyógyultnak két áldozatot kellett bemutatni. Az elsőt a táboron kívül, élővíz közelében és két tiszta madár kellett hozzá, a másik áldozatot nyolc nap múlva a szent helyen kellett bemutatni, amihez három bárány, háromtized véka finomliszt és egy fél liter olaj kellett. Ezekkel az áldozatokkal az áldozó azt fejezte ki, hogy visszatért a halálból és azt, hogy valaki meggyógyul és egészséges nem természetes a bűn által megrontott világban, hanem Isten különleges kegyelme és ajándéka.

2.    Isten számára népe lelki tisztasága mellett fontos volt választottjai ruházatának, házának tisztasága is. A 13.fejezetben volt szó már a ruhán támadt poklosságról. Ehhez hasonló nemű volt a ház poklossága is. Ha ezt sikerült megszüntetni, akkor a táboron kívül ugyanazt az áldozatot kellett bemutatni, mint az emberért. Nemcsak Isten népének, de ruházatának, házának is tisztának kellett lenni. Ami az Úrral kapcsolatos, szent az. Isten népe lelki tisztaságának a higiéniai tisztaság is fontos feltétele.  

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki képes mindenkit és mindent megtisztítani; akinek a segítsége nélkül nincs gyógyulás és tisztulás; aki az ember lakhatási és életkörülményeire is odafigyel; aki tudatni akarja, hogy az egészség és a gyógyulás tőle származik.                  

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 12. fejezet

12. fejezet – Bibliai evangelizáció (4. rész)

Lenyűgöző jelenetek

Százakat és ezreket láttam, amint családokat keresnek fel és megnyitják előttük Isten Igéjét. Szívek ébredtek bűntudatra a Szentlélek ereje által, és az őszinte megtérés lelkülete nyilatkozott meg. (Testimonies, IX, 126.)

Két Biblia-munkás ült egy családi körben. Nyitott Bibliával a kezükben az Úr Jézus Krisztust mint bűnbocsátó Üdvözítőt mutatták be. Komoly imában szóltak Istenhez, szívek lágyultak meg, és Isten Lelke befolyása meggyőzte őket. Imáik üdén és erővel szólaltak meg. Amikor az Igét magyarázták, egy lágy, fénylő világosság ragyogta be a Szentírást, én pedig halkan így szóltam: „Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam.” (Testimonies, IX, 35.)

Sokan vannak olyanok a világban, akik olvassák a Szentírást, de képtelenek felfogni annak értelmét. Világszerte férfiak és nők kémlelik sóvárogva az eget. Imák, könnyek és kérdések emelkednek fel a világosság, a kegyelem és a Szentlélek után vágyakozó lelkektől. Sokan várakoznak az ország határmezsgyéjénél, akik csak azt várják, hogy összegyűjtsék őket. (The Acts of the Apostles, 109.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.980/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 12. fejezetéhez (április 24-30.).

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Bizonyságtételek, 9. kötet, 118. o.) Keresztény szolgálat 144. o.

Mindig is úgy hittem, hogy létezik egy megelégedettségi folytonosság, amely mentén éljük az életünket. Az egyik végén a romlás és kétségbeesés, a másikon pedig a vidámság és életöröm. Legtöbbünk valahol a közepén él, ahol a negatív kiugrások pusztán az unalomig érnek el, míg a csúcsok valahol a megelégedettség és az izgalom körül vannak, de ennél többet nem túl gyakran érnek el.

Hogyan lehet több időt tölteni a spektrum magasabb részein és megtapasztalni a valódi örömet? Ha megvizsgáljuk, hogy Jézus hogyan használta ezt a szót, észrevesszük, hogy ez szorosan kapcsolódik a léleknyeréshez. Azok, akik a talentumaikat Isten szolgálatába állítják, bemennek az ő uruknak örömébe. (Máté 25:21, 23) Örvendezés van a mennyben, amikor egy bűnös lélek visszatér az Úrhoz, amikor egy elveszett bárány vagy gyermek visszatér a nyájhoz. (Lukács 15:7, 10) Az erőfeszítéseket, amelyeket Jézusért teszünk és valakinek a megtéréséhez vezetnek, örömteli ünneplés követi. Ennek az örömnek nem kell váratnia valakinek a végső megváltásáig, az öröm jelen van mindvégig az utazás során, amikor azt követhetjük, hogy valakinek az értelme megnyílik, ahogyan megnyitjuk az írásokat neki. Örömmel tapasztaljuk, amikor látjuk, hogy valakinek a kételye kíváncsiságba vált át, amikor a kíváncsiság érdeklődéssé válik, amikor az érdeklődés megvilágosodássá válik és amikor a megvilágosodás az egész életét megváltoztató szenvedéllyé válik. A Biblia ügyéért munkálkodás olyan munka, ami örömet okoz. Ez egy valódi szakmai megelégedettség.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2022. április 26., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 26 - KEDD - 3 Mózes 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 3Móz 13 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2013&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20M%C3%B3zes%2013&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten a papokat betegségek felismerőjévé teszi. A 13.fejezetben legalább 7 betegség gyűjtőneve a poklosság (lepra). Isten megadta a képességet a papok számára, hogy hogyan ismerjék fel és hogyan állítsák meg terjedését. Figyelemre méltó, hogy Izrael kultúrájában (is) összefonódtak a papi feladatok a gyógyítás feladataival.  A poklosság hatalmas teherként nehezedett e betegség viselőikre, mert a fizikai nehézségeken túl nem látogathatták a gyülekezetet, sőt el kellett különülniük a közösségtől.  

2.    Isten felhasználta a poklosságot tanításra. Mint más betegség, így a lepra esetén sem lehet kimondani, hogy a bűn büntetése volt, habár közkeletűvé vált ez a nézet.  Jóllehet Isten adhatta büntetésül, ahogy megfigyelhető ez Mózes testvére, Mirjam esetében, (4Móz 12.), de az Úr poklossággal sújtotta Géházit (2Kir 5:27), Uzziás királyt is (2Krón. 27:21). A Mózesnek adott egyik jel az volt, hogy keze egy szempillantásban poklos, majd tiszta lett (2Móz 4:6). Isten Mózes imádságára meggyógyította Mirjámot (4Móz 12:13), Elizeus meggyógyította Naámánt (2Kir 5:8).  

3.    Jézus a gyógyító pap. Jézus egyik tisztsége a papság. Az ószövetségi papokhoz hasonlóan, ő is kivette részét a betegek gyógyításában. Azt is mondhatnánk, hogy Jézus többet gyógyított, mint tanított. A bűn egyik súlyos következménye a betegség, a Messiás feladata pedig az, hogy a bűn következményeit kezelje és visszafordítsa. Jézus ezt egyrészt a betegek gyógyításában valósította meg.                

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki törődik az ember egészségénék megvédésével és a betegségek terjedésének visszafogásával; aki szakszerű utasításokat ad az egészség megvédésével és visszanyerésével kapcsolatosan (a Mózesnek adott egészségügyi törvények fényévekre meghaladják a kor tudományos szintjét); aki törődik az egészséges lakhatási és öltözködési körülményekkel.                  

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 12. fejezet

12. fejezet – Bibliai evangelizáció (3. rész)

Fülöp és az etiópiai férfi történetében tárul fel az a szolgálat, amelyre az Úr szólítja fel népét. Az etiópiai férfi azt a hatalmas embercsoportot jelképezi, akiknek szüksége van a Fülöphöz hasonló misszionáriusokra – misszionáriusokra, akik meghallják Isten szavát, és elmennek oda, ahová ő küldi őket. Sokak olvassák a világban Szentírást, de képtelenek felfogni annak értelmét. Azért van szükség azon férfiakra és nőkre, akik bírják az Isten ismeretét, hogy elmagyarázzák az Igét ezeknek a lelkeknek. (Testimonies, VIII, 58–59.)

Gyülekezeteink tagjai között többen kellene lenniük azoknak, akik házról házra járva munkálkodva Biblia-magyarázatokat adnak. (Testimonies, IX, 127.)

A munkások járjanak házról házra, nyissák meg a Bibliát az emberek számára. (Testimonies, IX, 123.)

Sok államban találhatók olyan szorgalmas, tehetős gazdálkodók alkotta települések, ahol még soha nem hallották az erre az időre szóló igazságot. Az ilyen helyeken is kell dolgoznunk. Laikus tagjaink álljanak be a szolgálatnak ezen vonalába azzal, hogy könyveket adnak kölcsön vagy árulnak, kiadványokat osztogatnak, Biblia-magyarázatokat adnak – mindezzel sokat végezhetnek el szomszédaik között. A lelkek iránt érzett szeretettel betöltekezve olyan erővel hirdethetnék az üzenetet, hogy sokan térnének meg. (Testimonies, IX, 35.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.980/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 12. fejezetéhez (április 24-30.).

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Bizonyságtételek, 9. kötet, 118. o.) Keresztény szolgálat 144. o.

Mindig is úgy hittem, hogy létezik egy megelégedettségi folytonosság, amely mentén éljük az életünket. Az egyik végén a romlás és kétségbeesés, a másikon pedig a vidámság és életöröm. Legtöbbünk valahol a közepén él, ahol a negatív kiugrások pusztán az unalomig érnek el, míg a csúcsok valahol a megelégedettség és az izgalom körül vannak, de ennél többet nem túl gyakran érnek el.

Hogyan lehet több időt tölteni a spektrum magasabb részein és megtapasztalni a valódi örömet? Ha megvizsgáljuk, hogy Jézus hogyan használta ezt a szót, észrevesszük, hogy ez szorosan kapcsolódik a léleknyeréshez. Azok, akik a talentumaikat Isten szolgálatába állítják, bemennek az ő uruknak örömébe. (Máté 25:21, 23) Örvendezés van a mennyben, amikor egy bűnös lélek visszatér az Úrhoz, amikor egy elveszett bárány vagy gyermek visszatér a nyájhoz. (Lukács 15:7, 10) Az erőfeszítéseket, amelyeket Jézusért teszünk és valakinek a megtéréséhez vezetnek, örömteli ünneplés követi. Ennek az örömnek nem kell váratnia valakinek a végső megváltásáig, az öröm jelen van mindvégig az utazás során, amikor azt követhetjük, hogy valakinek az értelme megnyílik, ahogyan megnyitjuk az írásokat neki. Örömmel tapasztaljuk, amikor látjuk, hogy valakinek a kételye kíváncsiságba vált át, amikor a kíváncsiság érdeklődéssé válik, amikor az érdeklődés megvilágosodássá válik és amikor a megvilágosodás az egész életét megváltoztató szenvedéllyé válik. A Biblia ügyéért munkálkodás olyan munka, ami örömet okoz. Ez egy valódi szakmai megelégedettség.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba