2016. november 1., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 1 - KEDD - Zsoltárok 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 62. fejezet 478. nap

Ki mérhetné fel ezen évek munkájának és bolyongásainak fontosságát a magányos hegyek között? Az Istennel és a természettel való folytonos érintkezés; a nyájról való gondoskodás, a veszélyek, a szabadulások, szerény életének örömei és bánatai nemcsak arra hivattak, hogy jellemét formálják és életének további részét irányítsák, hanem hogy zsoltárok formájában Izrael szívében a hitet és az Isten iránti szeretetet felkeltsék, közelebb hozva őket örökké szerető Teremtőjükhöz.

Dávid ifjúságának és erejének teljében készült elő arra, hogy majd a föld hatalmasai között magas tisztségét elfoglalja. Tehetségét, mint Isten kegyes ajándékát, az ő nevének magasztalására használta fel. Az önvizsgálat és elmélkedés magányos órái azután jutalmul hozták neki azt a bölcsességet és áhítatosságot, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok előtt. Mert amíg Teremtője tökéletességét szemlélte, lelkében megvilágosodott az Isten-fogalom. S Istent kereső lelke előtt a homályos dolgok megvilágosodtak, a bonyolult helyzetek megoldódtak, a látszólagos ellentmondások kiegyenlítődtek, és minden fénysugár újabb elragadtatást váltott ki lelkéből és újabb lelkesedéssel dicsőítette a világ Teremtőjét és Megváltóját. Gondolatait állandóan a féltő szeretet, gyötrő gondok és győzelmek foglalkoztatták; és amikor életének minden mozzanatában Isten gondoskodó szeretetét fedezte fel, szíve még inkább megtelt imádattal és hálával, dalai még lelkesebben, hárfája diadalmasabban zengett, és a pásztorfiú erőre erőt, ismeretre ismeretet halmozott, mert az Istennek Szentlelke rajta nyugodott.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 1

A zsoltárok könyve nem más, mint egy verseskötet. Költészetét a gondolatok ritmusa és az élénk fantázia jellemzi. Tömör nyelvezetet használ, hogy imára és dicsőítésre vezessen és mély tanítást adjon. Figyeljük meg hogyan működik ez az első zsoltár 6 versén keresztül:

Az első vers bemutatja az igazakat és a gonoszokat azzal, hogy elmondja, hogy az igazak MIT NEM TESZNEK. Ők nem haladnak a gonoszok mélybe vezető ösvényén. Nem követik a gonoszok tanácsát, nem tartanak velük a rosszban, és végül nem azonosulnak velük abban, hogy elhagyják az Urat és az Ő Igéjét.

A második vers megmutatja, hogy mit TESZNEK az áldottak (boldogok). Nem hagyják el az Urat és az Ő Igéjét, hanem követik – de nem törvényeskedő módon. GYÖNYÖRKÖDNEK benne. Ahelyett, hogy az istentelenek tanácsában járnának, naponta Isten tanácsán elmélkednek.

A harmadik vers bemutatja, hogy milyen eredménye van annak, ha valaki naponta gyönyörködik az Úr Igéjében. Nem a gonoszok ösvényén áll; az áldottak úgy állnak, mint a fák. Nem a saját erejükből állnak. Isten ülteti el a fákat oda, ahol gyümölcsözőek lesznek, ellenállnak a szárazságnak és nem dőlnek ki.

A negyedik és ötödik vers a gonoszok életének következményét mutatja be. Ők nem állnak, mint a fák, hanem mint a polyva – szárazak, tehetetlenek és az elemek szeszélyétől függnek. A gonoszok útján állnak, de nem állnak meg az ítéletben. A csúfolódok székében ülnek, de nincs helyük az igazak gyülekezetében

A hatodik vers a két út végső összehasonlítását mutatja be. Az Úr ismeri az igazak útját. Az Isten és népe közötti kötelék sokkal meghittebb, mint egy férfi és felesége közötti kapcsolat, akik egy testté lettek és ismerik egymást. Az Ő követőinek Jézus soha nem fogja mondani: „Soha nem ismertelek.” A csúfolódók fogják hallani ezeket a szavakat, akik folyamatosan visszautasítják Istent és az Ő Igéjét. Az istentelenek útja elvész.

Uram, segíts gyönyörködnöm Benned és a Te Igédben, hogy az áldottak közé tartozhassak, akik ismernek téged, és akiket Te is ismersz! Ámen.

R. Lynn Sauls
Nyugalmazott professzor
Southern Adventist University

66. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 62. és 63. fejezeteihez (okt. 30-nov 5.).

Isten megváltoztathatja a szíveket, a lényünk velejét képező központot. Csakhogy ez lassan történik, célzatosan Istennel töltött idő által. Vegyük Dávid példáját esettanulmányként. Fiatal pásztorfiúként elhívást kapott a juhok mezejéről, hogy egy próféta felkenje őt egy különleges feladatra. De ez után a titkos és csúcspontot jelentő esemény után Dávid visszatért a mezőkre, hogy szorgalmasan teljesítse pásztori elhívását.

„Az Úr választotta és készítette fel Dávidot a nyájak melletti magányában arra a feladatra, amelynek elvégzését évekkel később rá akarta bízni.” Pásztorfiúból olyan férfivá érett, aki jelentősen befolyásolja a történelmet. Ahhoz, hogy véghez vigye ezt az átalakulást, Dávidnak oda kellett szánnia a szívét Istennek.

Az Isten jelenlétében eltöltött percek készítenek fel arra, hogy azt a személyleírás készülhessen rólunk is, amilyet ez a fiatal pásztorfiú kapott: „Dávid növekedett az Isten és az emberek előtti kedvességben.” Ha van egy olyan furcsa érzésed, hogy hallottad már ezt a kifejezést valahol korábban, nem tévedsz – nézz utána Krisztus gyermekkorának leírásában.

A magányosan, hasadékokban eltöltött idő és a csendes dalköltés felkészítette Dávidot az előtte álló munkára. Úgy érzed néha, hogy az életed kiszámítható és egyszerűségében jelentéktelen? Arról álmodsz, hogy nagyobb hatással leszel a királyságra? Emlékezz arra az ilyen percekben, hogy mi volt az, ami Dávidot felkészítette arra, hogy király lehessen: az Istennel töltött idő.

Te is választhatod azt, hogy Istennel töltesz időt minden egyes nap!

Heather Crews
Lelkész, Potomac Egyházterület, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése