2016. december 16., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 16 - PÉNTEK - Zsoltárok 46

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 71. fejezet 523. nap

Az ötvenegyedik zsoltár Dávid bűnbánatának a kifejezése, mikor Isten feddéséről szóló üzenete eljutott hozzá:

"Könyörülj rajtam én Istenem
a te kegyelmességed szerint;
irgalmasságodnak sokasága szerint
töröld el az én bűneimet!
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból,
és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
Mert ismerem az én bűneimet,
és az én vétkem szüntelen előttem forog.
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt,
ami gonosz a te szemeid előtt;
hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
Ímé én vétekben fogantattam,
és bűnben melengetett engem az anyám.
Ímé te az igazságban gyönyörködöl,
amely a vesékben van,
és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek;
moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
Hallass örömet és vigasságot velem,
hogy örvendezzenek csontjaim,
amelyeket összetörtél.
Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől,
és töröld el minden álnokságomat.
Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten,
és az erős lelket újítsd meg bennem.
Ne vess el engem a te orcád elől,
és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét,
és engedelmesség lelkével támogass engem.
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra,
hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
Szabadíts meg engemet a vérontástól, óh Isten,
szabadításomnak Istene!
hogy harsogja nyelvem a te igazságodat"
(Zsolt 51:3-16).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 46

A zsoltáríró Izráelnek az Istenbe vetett bizalmáról énekel. Ez az ének halamotra, egy húros hangszerre íródott.

A történelem során világszerte nagyvárosok települtek a nagy folyók partjára.  Az embereknek bőséges vízellátásra van szükségük a növekedéshez. Bár Jeruzsálemnek csak egy forrás biztosította a vizet, Ezékiel hatalmas folyót látott Isten templomából kifolyni (Ez 47:1-12). „Van egy folyam” – énekli a zsoltáros. Ahogy Jézus a szent sátorban az ünnepségen kijelentette, Ő maga az a folyó, amely képes minden szomjazót kielégíteni (Jn 7:37-38).

Körülöttünk az emberek retteghetnek a hurrikántól, szélvihartól, árvíztől, földrengéstől és szökőártól. Isten velünk van a természeti katasztrófában is. A nemzetközi híradások megfélemlítő, politikai felfordulásról, háborús fenyegetésről szóló hírekkel vannak tele világszerte. Isten azonban még mindig a zűrzavar felett áll, és a kezében tartja az eseményeket. Kijelenti a hatalmát az aggódó népek felett. „Csendesedjetek – mondja nekünk –, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” Nincsen más menedék, de Ő elegendő.

Atyám, kérlek, adj nekem békességet a zűrzavar és bizonytalanság közepette! A világban, amit természeti katasztrófa, háború és járvány sújt, vagy terroristák forgatnak fel, a lelkem biztonságot találhat benned. Engedd, hogy halljam Jézus szavainak visszhangját, ahogy Galileában a viharhoz szólt! „Békesség. Csendesedjél.” Ámen.

Helen Pyke

72. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 71. fejezetéhez (dec. 11-17.).

„Szívem szerint való férfiú” (Apostolok cselekedetei 13:22) – ezt a címet adományozta Isten Dávidnak, és ő az egyetlen a Bibliában, akiről így beszél Isten. Dávid házasságtörése, majd Uriás meggyilkolása, amellyel ezt fedezte, és bűneinek egy ideig tartó rejtegetése után mondhatjuk azt, hogy Dávid valóban Isten szíve szerinti férfi volt?

Azok szemében, akik csak Dávid bűnét helyezik középpontba, Istennek igazán furcsa jelleme lehet. Azonban nem a bűn volt az, ami meghatározta Dávidot, hanem a töredelmes bűnbánó szív, amely olyan közel kísérte Dávidot Isten szívéhez. Dávidban megvolt a féltő gond és a vágyakozás, hogy kövesse Istent. Dávid ugyanazokat a hibákat követte el, amelyeket mi mindannyian elkövetünk, amikor a kísértések elcsábítanak minket, és olyan útra térünk, amelyre soha nem voltunk felkészülve, hogy utaznunk kell rajta.

Isten soha sem adja fel, ezért elküldte Nátánt, hogy szembesítse Dávidot bűnével. Isten rábizonyította bűnösségét Dávidra, és erre Dávid bűnbánó szívvel felelt. Dávid buzgón várta, hogy újra békében legyen Istennel, és állt elébe a fájdalomnak és elválasztottságnak, amit a cselekedetei miatt meg kellett tapasztalnia. Megbánta bűnét (51. zsoltár), elszenvedte annak következményét (2Sámuel 12:11, 14), és helyreállt a kapcsolata Istennel.

Te is lehetsz Isten szíve szerint való férfi vagy nő. Ennek tanúbizonysága az érzékeny szív, amely a Szentlélek hangjára válaszol, és mindenekelőtt Istenre vágyik (Zsoltárok 27:4). Nem lehetséges nagyszerűbb szavakkal leírni téged, mint ha úgy vagy kapcsolatban Istennel, ahogyan Dávid volt.

Dean Waterman
 a Southwestern Adventist University
fejlesztési igazgatója

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése