2017. augusztus 12., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 12 - SZOMBAT - Jeremiás 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 35. fejezet 761. nap

Ma is létezik a feddés ellen tiltakozó lelkület, amely Jeremiást üldözte és bebörtönözte. Sokan semmibe veszik az intéseket. Inkább hallgatják a hamis tanítókat, akik hízelegnek hiúságuknak és szemet hunynak gonoszságuk fölött. Ezeknek az embereknek nem ad menedéket, és nem nyújt segítséget a nyomorúság idején a menny. Isten kiválasztott szolgái viseljék hősiesen és türelemmel a próbákat és szenvedéseket, amikor becsmérlik, mellőzik és hamis színben tüntetik fel őket. Végezzék tovább is hűségesen Istentől kapott feladatukat. Sose felejtsék el, hogy a próféták, az emberiség Megváltója és az apostolok is megadással viselték el a gyalázást, az üldözést a világ javára.

Isten azt akarta, hogy Jojákim fogadja meg Jeremiás tanácsát, szerezze meg Nabukodonozor jóindulatát, és így sok fájdalomtól megmenekül. Az ifjú király hűséget fogadott Babilon uralkodójának, s ha ezt betartja, kivívja a pogányok tiszteletét, és ez lelkek megtérésének értékes alkalmaihoz vezethette volna.
Júda királya a néki adott különleges előjogok semmibevevésével makacsul a maga választotta úton járt. Megszegte Babilon uralkodójának adott szavát, és fellázadt. Ezzel önmagát és birodalmát nagyon súlyos helyzetbe sodorta.

Az Úr "káldeus és arám rablócsapatokat, továbbá móábi és ammóni rablócsapatokat küldött ellene" (2Kir 24:2), és nem tudta megmenteni az országot a fosztogatók rohamától. Néhány éven belül csúfosan lezárult tragikus uralma. A menny elvetette, népe nem szerette; Babilon uralkodója pedig, akinek a bizalmával visszaélt, megvetette. Mindez annak a végzetes hibának volt a következménye, hogy eltért Isten szándékától, amelyet szolgája által kinyilatkoztatott.

Jojákin, Joákim fia, csak három hónapig és tíz napig ült a trónon, amikor megadta magát a káldeusok serege előtt, amely Júda uralkodójának lázadása miatt újra ostrom alá vette a pusztulásra ítélt várost. Ekkor Nabukodonozor "fogságba vitte Jójákint Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába", több ezret, valamint "mesterembert és várépítőt". Ezekkel együtt Babilon királya elvitte "az Úr házának minden kincsét, meg a királyi palota kincseit" (2Kir 24:15-16, 13).

A hatalmában megtört, lakosoktól és kincsektől megfosztott Júda még mindig fennmaradhatott önálló kormányzatként. Nabukodonozor Mattaniát, Jósiás ifjabb fiát helyezte az ország élére, és nevét Sedékiásra változtatta.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Amikor beléptem az Andrews Egyetem Művészeti karán egy műterembe, barátomat, Jim Twedellt láttam, amint a fazekaskorongnál ült. A korong forgott, és Jim tehetséges kezei épp egy tálat formáztak. Pontosan a megfelelő mennyiségű vizet adta hozzá az agyaghoz, és felejthetetlen látványt nyújtott, ahogy vízcseppek és agyagdarabok potyogtak le, miközben a tál alakot öltött. Később láttam a kész művet is, gyönyörű volt. Sosem fogom elfelejteni az abban rejlő kreativitást, amikor egy darab agyag egy gyönyörű tállá alakul át. Viszont láttam őt olyan agyagon is dolgozni, ami elsőre nem reagált ennyire jól. Ekkor megállította korongot, fogta a félig megformált agyagdarabot, újra egy tömbbé gyúrta, majd visszahelyezte a korongra, és kezdte elölről.

Isten különleges népe Jeremiás idejében azonban valahogy mégis megfordította a dolgokat. Bár a Fazekasmester alkotásai voltak, ők akarták megmondani Neki, hogy működnek a dolgok, és nem akartak olyanná alakulni, amilyenné a Mester szerette volna formálni őket. Ők akarták a fazekas dolgát végezni ahelyett, hogy az edény lettek volna, amit a fazekas eredetileg készített.

Isten egy erőteljes üzenetet küldött népének Jeremiáson keresztül. Emlékezteti őket, hogy Ő a fazekas, megvan a joga és lehetősége arra, hogy elvesse az agyagot, vagy valami a mostanitól eltérőt formáljon belőle.
Az üzenet a következő: Ha elfordultok a gonosz utatokról, megmenekültök. Ha azonban a jelenlegi úton mentek tovább, annak szörnyű eredménye lesz. Isten könyörög népéhez. Ők elutasítják kérését. Aztán jön a kérdés: „El tudod hinni, mit tesz a népem? Elfelejtették Teremtőjüket, és hitvány bálványokat imádnak. Saját maguk a botlásuk okozói. Nem hagynak nekem más megoldást, el kell fordulnom tőlük.”

Ha neked kellene ilyen nyílt, Istentől kapott üzeneteket egy lázadó népnek közvetítened, biztonságban éreznéd magad? Az embereknek elegük volt Jeremiás próféciáiból, amikkel őket és az életstílusukat kritizálta. Először is arra szőttek tervet, hogy szóban támadjanak rá és hatástalanná tegyék Isten általa közvetített üzenetét. Majd arra esküdtek össze, hogy elvegyék az életét is.

Jeremiás üzenetének volt egy tisztán hallható, prófétikus csengése, nem volt kétség afelől, hogy Istentől származott. Viszont a gonosznak mindig is az volt a terve, hogy aláássa és hatásától megfossza Isten Igéjét. És mikor a szív szándéka gonosz, nagyon nehezen vesszük, ha rámutatnak, hogy helytelenül cselekszünk. Még a hírnököt és megpróbáljuk megölni, csak hogy az üzenettől megszabaduljunk. Milyen szörnyű dolog ez!
Neked és nekem fel kell ébrednünk és Isten üzenetét szívünkre kell vennünk!

„Drága Atyám!
Formálj meg, és készíts belőlem olyan edényt, aki megbecsülést szerez Neked, a Fazekasmesternek! Átadom magam, hogy a Te kezeid újraformálhassanak! Ámen.”
         
Dan Houghton

106. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 35. fejezetéhez (augusztus 6-12.).

Leültem vele, és meghallgattam a történetét az egyetemi álma végéről. Nem sikerült neki. A professzorok és barátok figyelmeztetéseit nem szívlelte meg, és le kellett mondania egy értékes helyről egy tekintélyes programban. Könnyekkel a szemében ült le, a fejét lehajtva, vörös arccal. A szavai a fülemben visszhangoznak: „Túl késő most már. Bárcsak hallgattam volna másokra!”

A meghallgatott figyelmeztetések hatalmas lehetőségekhez és növekedéshez vezethetnek. Amikor Isten figyelmeztetést küld, gyakran a feddés formájában, jó lehetőségünk van növekedni, sőt, másokat Jézushoz vezetni. De amikor elutasítjuk, hogy oda figyeljünk, a következmények katasztrofálisak. Talán a büszkeség, a naivitás, a nem tudás vagy az önelégültség az, ami felbátorít minket ilyen úton járni, miközben megvolt az óvaintés. Jeremiás megosztotta Isten figyelmeztetését Jójákimmal, és Jójákim nem csak figyelmen kívül hagyta, de el is égette azokat! A mennyei figyelmeztetések nem szűntek meg azonban az elutasítással. Jeremiás a szívében hordta és elismételte azokat.

Isten figyelmeztetései, csak úgy, mint a szeretete, megmaradnak. Isten jelleméhez tartozik, hogy haza hív minket, amivel iránymutatást és támogatást nyújt, vigasztal és bátorít. Isten hív és ó!, milyen csodás, amikor hallgatunk rá és követjük.

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA

 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése