2017. augusztus 5., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 5 - SZOMBAT - Jeremiás 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezet 754. nap

A vének is közösen tiltakoztak az ellen, amit a papok döntöttek Jeremiás sorsáról. Mikeás esetére hivatkoztak, aki így jövendölt Jeruzsálem megbüntetéséről: "A Siont fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős." Aztán azt mondták: "Mégsem ölte meg Ezékiás, Júda királya, és az egész Júda, mert félték az Urat, és mert esedeztek az Úrhoz. Az Úr pedig megbánta, hogy veszedelemmel fenyegette őket. Mi pedig ilyen nagy bajt zúdítanánk magunkra?" (Jer 26:18-19).

E befolyásos emberek közbenjárására Jeremiás megmenekült a haláltól, jóllehet a papok és hamis próféták közül sokan - akik nem tudták elviselni az általa kimondott elmarasztaló igazságokat - örültek volna, ha lázadás ürügyén megölik.

Elhívása napjától kezdve szolgálata végéig "megvizsgáló"-ként és "kutató"-ként állt Júda előtt. Ember haragja nem diadalmaskodhatott rajta. "Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben - figyelmeztette előre az Úr -, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek..." (Jer 6:27; 15:20).

Jeremiás félénk és tartózkodó természetéből adódóan vágyott a visszavonult élet békéjére és nyugalmára, ahol nem tapasztalja szeretett népe megátalkodottságát. Összeszorult szívvel gyötrődött a bűnokozta rontás miatt. "Bárcsak a fejem víznek, és a szemem könnynek forrásává válnék! - kesergett. Éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. Bárcsak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén! Elhagynám népemet, elmennék tőle..." (Jer 8:23; 9:1).

Kegyetlen csúfolódásokat kellett elviselnie. Érzékeny lelkét át- meg átjárták a gúny nyilai. Azok szórták rá, akik semmibe vették tanításait és azt, hogy felelősséget érez megtérésükért. "Nevetséges lettem minden nép előtt, és gúnydalt énekelnek rólam egész nap." "...Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki." "...Akik jóakaróim voltak, mind a bukásomra várnak: Talán rá lehet szedni! Hatalmunkba ejtjük, és bosszút állunk rajta!" (JSir 3:14; Jer 20:7, 10).

A lelkiismeretes próféta azonban naponként erőt kapott mindezek elviselésére. "De az Úr velem van, mint erős vitéz - jelentette ki hittel. Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Igen megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy feledésbe!" "Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert kiragadja a szegény ember életét a gonoszok hatalmából!" (Jer 20:11, 13)

Jeremiás ifjúkori és későbbi szolgálatának tapasztalataiból azt a tanulságot vonta le: "az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit!" Megtanult így imádkozni: "Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy!" (Jer 10:23-24)

Amikor ki kellett innia a szenvedés, a fájdalom poharát, amikor gyötrelme ezeket a szavakat adta ajkára: "Nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban", emlékezetébe idézte mindazt, amit Isten érte tett, és ujjongva kiáltotta: "Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására" (JSir 3:18, 22-26)..

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 11

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Mindnyájunknak vannak szerettei, akikért rendszeresen imádkozunk. Én magam is évek hosszú során át könyörögtem legközelebbi családtagjaim és barátaim üdvösségéért. Mindennél jobban vágytam arra, hogy elfogadják Jézust, és ott lehessenek velem együtt az új Földön. Egyesek közülük átadták életüket Jézusnak és fejlődő kapcsolatot tartanak fenn Vele, a többiek viszont továbbra is ragaszkodnak világi útjukhoz.

Egy idő után kételyek merültek fel bennem, vajon érdemes-e továbbra is imádkozni értük. Feltettem magamnak a kérdést, amiről talán már te is gondolkodtál: Lehetséges-e, hogy vannak imák, amikre Isten nem képes válaszolni?

Érdekes megfigyelni, hogy Isten világosan megmondta Jeremiásnak, hogy ne töltse többé az idejét az izraelitákért való imával. Így szólt hozzá: „Te pedig ne imádkozz ezért a népért, és ne mondj értük esdeklő imádságot! Nem hallgatom meg őket, amikor segítségül kiáltanak hozzám a veszedelem miatt!” (14. vers – új prot. ford.)

Miért mondana ilyet Isten? Néhány igeverssel korábban megtaláljuk a választ: „De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megátalkodott gonosz szíve szerint élt.” „Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni igéimre, más isteneket követtek, és azokat tisztelték. Izráel és Júda háza megszegte a szövetséget, melyet őseikkel kötöttem” (8, 10. vers).

Isten választott népe – bár a törvény, és Ura akaratának teljes birtokában volt – kitartóan haladt az engedetlenség ösvényén, és saját vágyait követte. Isten nem tudta rávenni őket, hogy Őt kövessék, következésképpen nem tudott tovább együtt dolgozni velük. Ezért mondta Jeremiásnak, hogy ne imádkozzon értük.

Ám ettől függetlenül nem vetette el őket, és a mi szeretteinket sem veti el. Isten ezt üzente Jeremiáson keresztül az izraelitáknak: „Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek! Akkor népem lesztek, én pedig Istenetek leszek” (4. vers – új prot. ford.).

Ima: „Drága Istenem! Felemelem most Hozzád imában legközelebbi családtagjaimat és barátaimat! Egyesek közülük tudni sem akarnak Rólad, míg mások úgy gondolják, hogy megmentő kapcsolatban vannak Veled, pedig nem így van. Kérlek, hallgasd meg imámat, és mentsd meg őket! Mutasd meg nekem, ahogy Jeremiásnak is megmutattad, miként segíthetek nekik abban, hogy üdvösséget nyerhessenek! Ámen.”

Andrew McChesney

105. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezetéhez (július 30-augusztus 5.).

A nagybátyámnak volt egy halom rozsdás autója az udvarban. Az évek során folyton azt tervezte, hogy mindegyiket szeretettel fogja javítgatni, és visszanyerik korábbi szépségüket. Mindegyik autó versenyeken fog futni, hosszú utakat tesz meg, és az idősebb generációt emlékezteti a fiatalságára.

A sok autó mind roncs maradt, de, jaj, milyen fény csillogott a nagybátyám szemében, miközben álmodozott és tervezett!

Miközben Jeremiás, a félénk fiatalember látta az Izraelt ért pusztulást és éveken keresztül Isten üzenetét ismételgette, volt valami, ami mindig vitte előre. A szikrát Jeremiás szemében az a homályos kép táplálta, amit a próbákkal és fájdalommal teli élete során kapott újra meg újra a dicsőségről, amelyet Isten ígért minden bűn végleges eltörlésekor. A menny csodái, Isten terve életre keltek, és reményt adtak Jeremiásnak, hogy a fájdalom valójában csak ideiglenes. Volt valami, amire megérte várni és küzdeni ebben a világban. Napjainak „párját ritkító hitehagyása” alatt Jeremiás tovább követte az elfogadatott feladatát, egész idő alatt abba az örömbe kapaszkodva, amit az eljövendő Királyság ígért neki.

Meglehetősen gyakran tűnik úgy, hogy a királyság képei messze vannak tőlünk, és Isten ígéreteit maguk alá temetik a rozsdás halmok odakint. Azonban az az igazság, hogy Isten jelen van ma is, és dolgozik a körülöttünk lévő világban. Ő hív és helyet készít számunkra. És ettől a szemünknek csillognia kell!

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése