2017. augusztus 2., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 2 - SZERDA - Jeremiás 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezet 751. nap

Ebből világosan megmutatkozik, hogy az Úr nem akar fenyítéket alkalmazni. Feltartóztatja az ítéletet, hogy meggyőzze a megátalkodottat. Aki "szeretetet, jogot és igazságot" gyakorol a földön, bánkódik gyermekei tévelygése miatt. Mindenképpen meg akarja őket az örökkévalóság útjára tanítani (Jer 9:23). Kihozta Izráelt a szolgaságból, hogy Őt, az egyedül igaz és élő Istent szolgálják. Bár hosszú ideig tévelyegtek a bálványimádás útján és semmibe vették intéseit; most mégis kijelentette: kész felfüggeszteni a büntetést, és újabb alkalmat adni a megtérésre. Világossá tette, hogy csak szívük őszinte megújulása tudja elhárítani a közelgő végzetet. Hiábavaló a templomban és szolgálataiban bízniuk. Ceremóniákkal és szertartásokkal nem tehetik jóvá a bűnt. Ha Isten népének vallják is magukat, csak szívük és szokásaik megújulása mentheti meg őket állandó vétkezésük elkerülhetetlen következményétől.

Ezért kiáltotta Jeremiás "Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin": "Halljátok meg és teljesítsétek ennek a szövetségnek az igéit!" - Jahve világos parancsait, ahogy a szent iratokban szerepel (Jer 11:6). Ezt hirdette, amikor a templom udvarán állt Joakim uralkodása kezdetén.

Röviden elmondta, mi történt Izráellel azóta, hogy kivonult Egyiptomból. Isten ezt a szövetséget kötötte velük: "Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!" A választott nép "...megátalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, és nem arcukat" (Jer 7:23-24).

"Miért tért tévútra ez a nép, miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem" (Jer 8:5) - kérdezte az Úr. A próféta szavai szerint azért történt így, mert nem engedelmeskedtek az Úrnak, az ő Istenüknek, és a dorgálást nem fogadták el. Lásd: Jer 5:3! "Odavan az igazság - kesergett a próféta -, kiveszett szájukból." "Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét." "Ne toroljam meg ezeket - így szól az Úr - és ne álljak bosszút az ilyen népen?" (Jer 7:28; 8:7; 9:8).

Elérkezett a mély önvizsgálat ideje. Amíg Jósiás uralkodott, a nép reménykedésének volt némi alapja. De többé már nem járhatott közbe értük, mert elesett az ütközetben. A nép bűnei olyanok voltak, hogy a közbenjárás ideje már majdnem elmúlt. "Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen - mondta az Úr. ...Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hová menjenek, ezt válaszold nekik: Így szól az Úr: Aki halálra méltó, a halálba, aki fegyverre méltó, a fegyver elé, aki éhínségre méltó, az éhínségbe, és aki fogságra méltó, a fogságba!" (Jer 15:1-2).

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Nem sokkal azután, hogy regisztráltam egy fiókot az egyik nagy közösségi hálózaton jó pár évvel ezelőtt, úgy döntöttem, hogy feltöltök több tucatnyi középiskolás fényképet. Lelkes voltam, hogy megosszam ezeket a képekben megörökített emlékeket az interneten fellelt volt osztálytársaimmal. Vártam, hogy halljak felőlük, és meghallgathassam, nekik milyen emlékeik vannak a középiskolában töltött időről.

Egy-két nappal a képeim feltöltése után megdöbbenve láttam, hogy az egyik régi osztálytársam egy káromkodással teli hozzászólást írt az egyik volt tanárunk képe alá. Szégyelltem magam a tanár előtt, a barátaim előtt, akik esetleg olvasták a bejegyzést, és saját magam előtt is. Gyorsan töröltem a hozzászólását, és annak reményében, hogy nem sértem meg ezt a régi osztálytársamat, írtam neki egy rövid megjegyzést, hogy mi történt.

Ő ezt válaszolta: „Ó, én nem szándékoztam megsérteni senkit!” Arról viszont nem írt semmit, hogy sajnálná, amit mondott. Bár ő és én mindketten misszionárius gyerekek vagyunk, akik ugyanabba az adventista középiskolába jártunk, őt már nem érdekli Isten. Meg tudtam érteni, mivel néhány éven keresztül én sem akartam, hogy Isten része legyen az életemnek. Ez alatt az idő alatt nem szégyelltem magam amiatt, hogy hogy beszélek, vagy más „kisebb” bűnök miatt.

A szégyenkezés hiánya veszélyes dolog. Ha már nem teszünk különbséget jó és rossz között, azt kockáztatjuk, hogy elnémítjuk a Szentlélek csendes hangját, ami arra sarkall, hogy helyesen cselekedjünk. Ebbe a szomorú helyzetbe kerültek az izraeliták. Tekintsük a 12. verset, ahol ezt mondja az Úr: „Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak.” (új prot. ford.)

Az izraelitákat hamar utolérték a következmények. Isten egy mennyei ítéletet jövendölt meg. „Ezért hoztam pusztítókat rájuk, hadd pusztítsák el őket”– mondja Isten. (13. vers – Szent István társulat Bibliafordítása)

Ima: „Drága Uram, tartsd ébren és érzékenyen a lelkiismeretemet a Szentlélek figyelmeztetéseire! Formálj a te képedre, hogy megvessem és utáljam a gonoszságot, ellenben szeressem a jót és a helyes magatartást! Ámen.”

Andrew McChesney

105. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezetéhez (július 30-augusztus 5.).

A nagybátyámnak volt egy halom rozsdás autója az udvarban. Az évek során folyton azt tervezte, hogy mindegyiket szeretettel fogja javítgatni, és visszanyerik korábbi szépségüket. Mindegyik autó versenyeken fog futni, hosszú utakat tesz meg, és az idősebb generációt emlékezteti a fiatalságára.

A sok autó mind roncs maradt, de, jaj, milyen fény csillogott a nagybátyám szemében, miközben álmodozott és tervezett!

Miközben Jeremiás, a félénk fiatalember látta az Izraelt ért pusztulást és éveken keresztül Isten üzenetét ismételgette, volt valami, ami mindig vitte előre. A szikrát Jeremiás szemében az a homályos kép táplálta, amit a próbákkal és fájdalommal teli élete során kapott újra meg újra a dicsőségről, amelyet Isten ígért minden bűn végleges eltörlésekor. A menny csodái, Isten terve életre keltek, és reményt adtak Jeremiásnak, hogy a fájdalom valójában csak ideiglenes. Volt valami, amire megérte várni és küzdeni ebben a világban. Napjainak „párját ritkító hitehagyása” alatt Jeremiás tovább követte az elfogadatott feladatát, egész idő alatt abba az örömbe kapaszkodva, amit az eljövendő Királyság ígért neki.

Meglehetősen gyakran tűnik úgy, hogy a királyság képei messze vannak tőlünk, és Isten ígéreteit maguk alá temetik a rozsdás halmok odakint. Azonban az az igazság, hogy Isten jelen van ma is, és dolgozik a körülöttünk lévő világban. Ő hív és helyet készít számunkra. És ettől a szemünknek csillognia kell!

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése