2017. augusztus 3., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 3 - CSÜTÖRTÖK - Jeremiás 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezet 752. nap

Ha Júda most semmibe veszi Isten felkínált kegyelmét, a megátalkodott népet ugyanolyan büntetés sújtja, mint ami több mint egy évszázaddal előbb az északi birodalmat. Isten most ezt az üzenetet küldte nékik: "Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem - méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk -, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval; ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe!" (Jer 26:4-6).

Azok, akik a templom udvarán álltak és hallgatták Jeremiás beszédét, jól értették, miért hivatkozik Silóra és Éli korára, amikor a filiszteusok legyőzték Izráelt, és a szövetség ládáját elvitték.

Éli bűne abban állt, hogy könnyelműen elnézte fiainak szent tisztükben elkövetett gonoszságát, és az országszerte elharapódzott bűnözést. Mivel nem feddte meg ezeket a gonoszságokat, Izráelt félelmes csapás érte. Éli fiai elestek a csatában, ő maga is elvesztette életét. Isten ládáját elvitték Izráelből, és elpusztult harmincezer ember - mindez csak azért, mert a bűn dorgálás és gátlás nélkül burjánozhatott. Hiába gondolta Izráel, hogy bűnös élete ellenére a frigyláda jelenléte biztosítja a filiszteusok feletti győzelmüket. Jeremiás korában Júda lakosai ugyancsak hajlamosak voltak azt képzelni, hogy az Isten által elrendelt templomi szolgálatok szigorú megtartásáért megmenekülnek gonosz útjuk jogos büntetésétől.

Micsoda tanulság ez azoknak, akik ma felelős helyet töltenek be Isten egyházában! Mily komoly figyelmeztetés arra, hogy becsületesen intézzék el a visszásságokat, amelyek szégyent hoznak az igazság ügyére! Az Isten törvénye őrzésére vállalkozók közül senki se áltassa magát azzal, hogy a parancsolatok külsőséges tiszteletben tartása megvédi az isteni igazságszolgáltatástól. Senki se utasítsa vissza a bűnei miatt kapott feddést, és senki se vádolja túlbuzgósággal Isten szolgáit, amikor meg akarják tisztítani a tábort a gonoszságtól. A bűngyűlölő Isten felszólítja azokat, akik a törvény megtartóinak vallják magukat, hogy forduljanak el minden bűntől.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Semmi sem olyan bosszantó, mint amikor az ember fáradtan lefekszik este, és azon tűnődik, mivel is telt el olyan gyorsan a nap. Lehet, hogy az ébren töltött időben túl sok volt a tevékenység, mégis keveset tudunk felmutatni, amikor lemegy a nap.

Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy követem az adventista imaharcos, Roger Morneau tanácsát, és minden nap elolvasom Jézus keresztre feszítésének történetét, a Máté evangéliumának leírása alapján (Mt 27:24-54). Egy idő után, mint egy puzzle állt össze számomra a 27. fejezet 36. verse, mely a katonákról ír, akik a keresztre feszítést végezték. Azt mondja: „azután leültek ott, és őrizték”, nem pedig álltak, ahogy azt az őröknek a valóságban tenniük kellett volna. Ez a jelenet egy sporteseményre emlékeztet, ahol a katonák, mint nézők ültek, hogy figyeljék az eseményeket.

Aztán megértettem. A katonák fáradtak voltak. Ők már kora reggel óta Jézussal voltak az ítélőszék előtt, ők vették le a ruháit, hogy királyi köntösbe öltöztessék, megátkozták őt, arcon köpték, és végül elvitték a Kálváriára, ahol keresztre feszítették, és fel is állították a keresztet, hogy mindenki láthassa. Tehát igen, a katonák kimerültek, és egy kis pihenésre vágytak a több órás munka után. Valószínűleg kíváncsiak voltak, hogy mindez megérte-e.

Az a veszély fenyeget bennünket, hogy úgy törjük meg Isten törvényét, mint az volna a teljes munkaidős állásunk. Én beleestem abba a hibába, hogy minden gondolatom és tettem a baj felé sodort. Jeremiás idejében Isten népét elragadta a bűn, mint egy teljes munkaidős állás, és lefárasztották magukat azzal, hogy bálványokat imádtak, és önző céljaikat követték.

Az Úr azt mondja: „Egyik a másik ellen csúfoskodik, és nem szólnak igazat; nyelvüket hazug beszédre tanítják, elfáradtak a gonosztevésben” (Jer 9:5).

Ima: „Drága Istenem! Az idő egy ajándék Tőled. Nagyon értékes. Segíts nekem, hogy bölcsen tudjam ma beosztani az időmet, hogy jót tegyek és ne rosszat! Add, hogy abban a tudatban mehessek aludni, hogy Veled töltöttem el a napomat! Ámen.”

Andrew McChesney

105. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezetéhez (július 30-augusztus 5.).

A nagybátyámnak volt egy halom rozsdás autója az udvarban. Az évek során folyton azt tervezte, hogy mindegyiket szeretettel fogja javítgatni, és visszanyerik korábbi szépségüket. Mindegyik autó versenyeken fog futni, hosszú utakat tesz meg, és az idősebb generációt emlékezteti a fiatalságára.

A sok autó mind roncs maradt, de, jaj, milyen fény csillogott a nagybátyám szemében, miközben álmodozott és tervezett!

Miközben Jeremiás, a félénk fiatalember látta az Izraelt ért pusztulást és éveken keresztül Isten üzenetét ismételgette, volt valami, ami mindig vitte előre. A szikrát Jeremiás szemében az a homályos kép táplálta, amit a próbákkal és fájdalommal teli élete során kapott újra meg újra a dicsőségről, amelyet Isten ígért minden bűn végleges eltörlésekor. A menny csodái, Isten terve életre keltek, és reményt adtak Jeremiásnak, hogy a fájdalom valójában csak ideiglenes. Volt valami, amire megérte várni és küzdeni ebben a világban. Napjainak „párját ritkító hitehagyása” alatt Jeremiás tovább követte az elfogadatott feladatát, egész idő alatt abba az örömbe kapaszkodva, amit az eljövendő Királyság ígért neki.

Meglehetősen gyakran tűnik úgy, hogy a királyság képei messze vannak tőlünk, és Isten ígéreteit maguk alá temetik a rozsdás halmok odakint. Azonban az az igazság, hogy Isten jelen van ma is, és dolgozik a körülöttünk lévő világban. Ő hív és helyet készít számunkra. És ettől a szemünknek csillognia kell!

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi CsabaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése