2017. augusztus 3., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 4 - PÉNTEK - Jeremiás 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezet 753. nap

A bűnbánat és készséges engedelmesség elmulasztása ma is éppen olyan súlyos következményekkel jár, mint amilyeneket az ősi Izráelnek kellett elszenvednie. Van egy határ, amelyen túl Jahve büntetése nem késik. Jeremiás korában a Jeruzsálemet sújtó pusztítás komolyan figyelmezteti a mai Izráelt arra, hogy a kiválasztott eszközök által küldött tanácsokat és feddéseket nem lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni!

A papokhoz és a néphez intézett jeremiási kinyilatkoztatás sok emberben ellenséges indulatot keltett. Hangoskodva kárhoztatták: "Miért prófétáltál az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló, ez a város pedig rommá és lakhatatlanná lesz? És összesereglett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál" (Jer 26:9). A papok, a hamis próféták és a nép haraggal fordultak az ellen, aki nem volt hajlandó nekik hízelgő dolgokat mondani, vagy csalárdságot prófétálni. Így vetették meg Isten üzenetét, szolgáját pedig halállal fenyegették.

Jeremiás beszédének híre eljutott Júda fejedelmeihez, akik erre a király palotájából a templomba siettek, hogy maguk győződjenek meg, mi az igazság. "A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek: Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hallottátok" (Jer 26:11). Jeremiás azonban bátran állt a fejedelmek és a nép előtt. Kijelentette: "Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok Isteneteknek, az Úrnak a szavára! Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet: a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok! De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt" (Jer 26:12-15).

Ha a prófétát megfélemlítették volna a tekintélyesek fenyegetései, üzenete hatástalan marad, életét pedig elveszti. De az a bátorság, amellyel elmondta ünnepélyes figyelmeztetését, tiszteletet keltett a népben, Izráel fejedelmeit pedig maga mellé állította. Vitatkoztak a papokkal és a hamis prófétákkal. Azt bizonygatták nekik, hogy milyen esztelen dolog volna szélsőséges javaslatuk szerint eljárni. A fejedelmek szavai jobb belátásra bírták a népet. Isten így állított védőket szolgája mellé.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Gondjaim vannak a tájékozódással. Mindig, amikor Moszkvában egy újabb lakásba költöztem, beletelt egy kis időbe, mire hozzászoktam az új útvonalhoz hazafelé. Sokszor még hosszabb időt vett igénybe, hogy gyalogosan ne forduljak valamelyik sarkon rossz irányba, amikor vásárolni mentem az új, még alig ismert környéken. Néhány nappal ezelőtt történt, hogy egy gyalogút után nem ismertem meg a háztömböt, amelyben a bérleményem van, a többi, nagyon hasonló és méretes háztömb között, pedig már egy jó ideje ugyanott lakom.

El lehet képzelni, hogy milyen nehéz eligazodni egy olyan hatalmas városban, mint Moszkva. Bárki azt hihetné, hogy alaposan átgondolom, hogy merre megyek, amikor elindulok. Az a baj, hogy nagyon is szeretek önálló döntéseket hozni, hogy ne függjek másoktól, amikor vezetek, utazom, és akkor sem, amikor életem országútján érkezem útelágazáshoz.

Az izraelitákat is hasonló problémákba sodorta szabad lelkük. Ez a tény erre a megállapításra vezette Jeremiást: „Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!” (Jer 10:23).

Nem tőlünk függ, hogy merre haladnak a lépteink, mert bűnös mivoltunkból fakadó tájékozódási zavarunk terel bennünket a rossz irányba. A Példabeszédek ihletett írója mondja: „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.” Mintegy hangsúlyozandó ennek a megállapításnak az igazságát, ez a mondat kétszer is előfordul a Példabeszédek könyvében (14:12, 16:25)

Hogyan találhatjuk meg hát a helyes utat? Moszkvában – elektronikus navigátorom mentett meg. Az életemben – Jézus a Megmentő. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam." mondta Jézus (Jn 14:6).

Ima: Drága Istenem, nagyon sokszor akartam magam irányítani a lépteimet. Nagy hiba volt. A kezedben teszem ma, és minden nap, az életemet. Vezess, és én követlek a hazafelé vezető úton! Ámen.

Andrew McChesney

105. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezetéhez (július 30-augusztus 5.).

A nagybátyámnak volt egy halom rozsdás autója az udvarban. Az évek során folyton azt tervezte, hogy mindegyiket szeretettel fogja javítgatni, és visszanyerik korábbi szépségüket. Mindegyik autó versenyeken fog futni, hosszú utakat tesz meg, és az idősebb generációt emlékezteti a fiatalságára.

A sok autó mind roncs maradt, de, jaj, milyen fény csillogott a nagybátyám szemében, miközben álmodozott és tervezett!

Miközben Jeremiás, a félénk fiatalember látta az Izraelt ért pusztulást és éveken keresztül Isten üzenetét ismételgette, volt valami, ami mindig vitte előre. A szikrát Jeremiás szemében az a homályos kép táplálta, amit a próbákkal és fájdalommal teli élete során kapott újra meg újra a dicsőségről, amelyet Isten ígért minden bűn végleges eltörlésekor. A menny csodái, Isten terve életre keltek, és reményt adtak Jeremiásnak, hogy a fájdalom valójában csak ideiglenes. Volt valami, amire megérte várni és küzdeni ebben a világban. Napjainak „párját ritkító hitehagyása” alatt Jeremiás tovább követte az elfogadatott feladatát, egész idő alatt abba az örömbe kapaszkodva, amit az eljövendő Királyság ígért neki.

Meglehetősen gyakran tűnik úgy, hogy a királyság képei messze vannak tőlünk, és Isten ígéreteit maguk alá temetik a rozsdás halmok odakint. Azonban az az igazság, hogy Isten jelen van ma is, és dolgozik a körülöttünk lévő világban. Ő hív és helyet készít számunkra. És ettől a szemünknek csillognia kell!

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi CsabaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése