2020. augusztus 1., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 1 - SZOMBAT - Példabeszédek 31


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A Gondolatok a hegyibeszédről 3. fejezet 1843. nap

3. fejezet (14. rész) – A törvény szelleme  

Isten: szeretet! Úgy árad szét belőle a szeretet, a világosság és az öröm minden teremtményére, miként a fénysugarak a napból. Isten jellemvonása a szíves adás. Egész élete az önzés nélküli szeretet túláradása. {MB 77.2}  

Azt mondja, legyünk tökéletesek, miként Ő is az, hozzá hasonlóan. Legyünk mi is áldása és világossága kicsiny környezetünknek, miként Ő is az az egész teremtett világ számára. Önmagunkban semmink sincs, de szeretetének fénye ránk ragyog, nekünk pedig ezt a világosságot kell visszatükröznünk. Ha a nékünk adott javakkal jót cselekszünk, kicsiny körünkben tökéletesek lehetünk mi is, úgy mint Isten az övében.

Jézus ezt mondta: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes.” Ha Isten gyermekei vagyunk, természetének is részesei vagyunk, és Hozzá hasonlóvá kell lennünk. Minden gyermek atyja élete szerint él. Ha Isten gyermekei vagyunk, a Lelke által élők, akkor Isten élete szerint élünk. Krisztusban „lakozik az istenségnek egész teljessége testileg” (Kol 2:9). „Hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben” (2Kor 4:11). Ez az élet ugyanazt a jellemet fejleszti ki, s ugyanolyan cselekedetekben nyilatkozik meg bennünk, mint Jézusban. Ezáltal leszünk összhangban minden törvényével, mert „az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket” (Zsolt 19:8). Szeretete által „a törvénynek igazsága beteljesül bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint” (Róm 8:4)

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 31

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A Példabeszédek könyvének ezen fejezete Lemuel király, Massa uralkodójának tollából származik, aki azt mondja, el, hogy mit tanított neki az édesanyja a jó fiakról és erkölcsös férjekről. Az erkölcsös szó annyit jelent: „erkölcsileg kiváló.” Érdekes, mert én ugyanígy tudom a feleségemet is jellemezni. Mikor iskolába jártunk, akkor tagja volt egy iskolán kívüli munkacsoportnak, ahogy én is, és ott időt szántak Krisztusra, a szolgálatra, az egység és egyenlőség megteremtésére. A munkacsoportot „Erkölcs”-nek nevezte el, és az elveket élete is tükrözte.

Az első főiskolai éveim alatt rettegtem a házasságnak még a gondolatától is. Néhányan a házasságot „életfogytiglani börtönbüntetésnek” hívták. Édesanyám beszélt nekem a házasságról, és azt szerette volna, hogy egy erkölcsös lányt vegyek feleségül. Annak ellenére, hogy egyetértettem vele, a házasság gondolata mégis ijesztő volt. Hogyan tudna egy olyan tökéletlen személy mint én, feleségül venni egy tökéletest? A házasság gondolata túlságosan bonyolult volt nekem, nem is értettem, ezért sok ingatag kapcsolatba ugrottam bele.

Egy erkölcsös hölgy egyszerre tudott lenyűgözni és megrémíteni, mivel úgy gondoltam, hogy az ő erkölcsössége kihívás lenne a férfias moralitásomnak. De az a hölgy, aki hét hete a feleségem (igen, friss házasok vagyunk!), három szempontból is megváltoztatta az elképzelésemet.

Megmutatta nekem az értékeit. A gyémántok például a legjobban keresett ékkövek és már egy néhány karátos is egy vagyont érhet. Az ő ékköve, az a képesség, hogy erősen kitart amellett, ami helyes. Ezzel megmutatta nekem az értékét mint barátnő, mint feleség, és mint édesanya (amennyiben Isten akarata és terve szerint gyermekeink lesznek).

Mindig az igazi arcát mutatta. Ha nem érdekeltem, akkor kimutatta. Nem válaszolt a hívásaimra, üzeneteimre, e-mailjeimre, semmire sem. Mikor elkezdett érdeklődni irántam, akkor láttam rajta. Késő esti séták, e-mail üzenetek, látogatások a főiskolai kávézóba, ahol dolgoztam.

Vágyott Isten kegyelmére. Mindig nagyon kitartó volt az imádságban – és most is igen hűséges. Szereti Istent és ezt látom a mosolyán, járásán, és az elkötelezettségén a keresztény istentiszteleteken. Emiatt lettem szerelmes belé és Isten tervébe, miszerint az asszonyt a férfi társának teremtette.

 „Uram, köszönöm neked az erkölcsös feleségemet. Milyen tökéletes példa, és emiatt milyen befolyása van a férjére, családjára és más hívőkre is! Áldj meg minden ilyen hölgyet, és tartsd magadhoz közel őket! Ámen”

Elroy Byam

260. heti olvasmány GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL   3/2. fejezetéhez (július 26 – augusztus 1.).

Tartsd távol magad a bűntől, és hagyd, hogy Jézus ereje megváltoztasson. Át kell engednünk az akaratunkat Jézusnak. Ő akaraterőt adott nekünk, és nekünk vissza kell neki adni. Naponta szükséges, hogy a bűn hatalmát megtörjük magunk felett. Minden reggel hívd Jézust, hogy benned éljen és veled járjon a nap során. Add át neki az irányítást az egész lényed felett. Lehet, hogy a nap során gyakran vissza kell hívnod Jézust a szívedbe. Nem remélhetjük, hogy Isten előtt megálljunk és éljünk, amíg bűnnel telve vagyunk önző énünkkel.

„A megadásunk során úgy kell átadjuk magunkat Istennek, mint ahogyan Ő adta magát nekünk – teljesen, feltétel és fenntartás nélkül.” (Oswald Chambers) Az akaratunkat át kell adnunk Jézusnak, hiszen Ő arra vágyik, hogy megtisztítson minket, és felkészítse a jellemünket a mennyei otthonunkra. Kérd meg Jézust, hogy nyissa fel a szemedet minden nap!

A házassági köteléket a férfi és nő között Isten rendelte el és áldotta meg. Naponta kell imádkoznunk Istenhez, hogy védje meg és áldja meg a házasságokat!

„A Krisztustól eredő isteni szeretet sohasem semmisíti meg az emberi szeretetet, hanem magában foglalja azt. Általa az emberi szeretet kifinomul, megtisztul, felemelkedik és nemessé válik. Az emberi szeretet addig sohasem tudja megteremni értékes gyümölcsét, amíg nem egyesül az isteni természettel és nem nevelik arra, hogy a menny felé nőjön. Jézus boldog házasságokat, boldog családi tűzhelyeket akar látni.” (Boldog otthon 99.4) Önmagunk szeretete és az élvhajhászás sok kapcsolatot tett már tönkre. Ha Istennek adjuk át akaratunkat minden reggel, Ő megerősítheti a házasságunkat azzal, hogy a szívünkben dolgozik!

Cheri Holmes
Ápoló, Lynden, Washington állam, USA
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: