2017. március 12., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 12 - VASÁRNAP - Zsoltárok 132

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 11. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 609. nap

11. Kármel

Illés Akháb előtt állva kifejezte, hogy találkozni akar az egész Izráellel, a Baál és Asera prófétákkal a Kármel hegyén. "Most azért üzenj - parancsolta -, gyűjtsd ide hozzám az egész Izráelt a Kármel-hegyre, meg a Baal négyszázötven prófétáját az Asérá négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek."

Illés úgy adta ki ezt a parancsot, mint aki Jahve közvetlen közelében áll. Akháb azonnal engedelmeskedett, mintha a próféta lett volna a király és Akháb az alattvaló. Gyors hírvivőket küldött szerte az országba. Általuk hívott mindenkit az Illéssel, valamint a Baál és Asera prófétákkal való találkozóra. Minden városban és faluban készek voltak az emberek a kitűzött időre összejönni. Útban a Kármel felé sok ember szíve különös balsejtelemmel telt meg. Valami szokatlan dolog volt készülőben, különben miért gyűjtenék őket a Kármelre? Micsoda újabb veszedelem készül ellenük és az ország ellen?

A szárazság előtt Kármel hegye gyönyörű volt. Vizeit kiapadhatatlan források táplálták. Termékeny lejtőit gyönyörű virágok és viruló ligetek borították. Szépsége azonban elhervadt a sorvasztó átok nyomán. A Baál és Asera tiszteletére emelt oltárok most lombtalan ligetekben álltak. Ezekkel éles ellentétben, a legmagasabb hegycsúcsok egyikén állt Jahve megrongált oltára.

A Kármelről óriási térségre nyílt kilátás. Magaslatait sok helyről láthatták Izráelben. A hegy lábánál helyenként jól lehetett látni azt, ami fent történik. Istent különösképpen meggyalázták, amikor a Kármel lejtőin, az erdő fáitól takarva a bálványokat imádták. Illés ezt a jól látható magaslatot választotta ki Isten hatalmának bemutatására és neve méltóságának megvédésére.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 132

A zsoltáros két kérésnek ad itt hangot: „Emlékezzél meg, Uram...!” (1. vers) és „Ne fordulj el felkented színétől!” (10. vers).

Az Úr válaszol, és megerősíti a Dáviddal kötött szövetségét. Ezen versek szépsége abban rejlik, hogy az Úr, az Ő válaszában nemcsak az állítja, hogy emlékszik, és nem fordítja el arcát az Ő népéről, Izraelről, hanem a Jézus Krisztusban megvalósított megváltási tervének lényegét is kinyilatkoztatja itt, épp ezekben a versekben! Ahogyan egy bibliamagyarázó megfogalmazza: „A szövegeket, amelyek eredetileg az uralkodó király leírásai voltak, átültették a jövőbe, és így, egy egészként tekintve, egy eljövendő hatalmas király, a Messiás (felkent) portréját festették le, aki majd Dávid vérvonalából fog származni.”

Itt egy Jézusról, a mi Messiásunkról, a Felkentről szóló próféciát látunk. Ő el fog jönni, és az örök trónjára fog ülni (12. vers és Jel. 11:15). Dávid hatalma meg fog nőni (17. vers és Lukács 1:68-69). Ösvényem világossága lesz Ő (szintén a 17. vers, együtt a Jel. 21:22-23-mal).

Amikor elképzelem ezeket az utazó zarándokokat, amint a „Felemelkedés dalát” éneklik, amint Jeruzsálembe utaznak Istent dicsőíteni, alig várom, hogy te és én találkozzunk velük az Új Jeruzsálemben és együtt énekeljük velük ezt, a Felemelkedés Zsoltárát. Neked és nekem megadatott az az áldás, hogy tudhatjuk, mi lett ezekből a prófétikus szavakból, amelyek a 132. zsoltárban írattak le számunkra. A mi Felkentünk eljött! El tudod képzelni hogy hangzik majd ez az ének az ajkunkról, mikor a mi hangunk csatlakozik az övékhez, és akkor, együtt egy új éneket éneklünk majd? Én már alig várom azt napot, és te?

Cindy Nash

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése