2017. március 14., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 14 - KEDD - Zsoltárok 134

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 611. nap

A nép nem szólt egy szót sem. Abban a népes gyülekezetben nem volt senki, aki Jahvéhoz való hűségéről tanúságot mert volna tenni. A megtévesztés és elvakultság sötét felhőként terült el Izráelen. Nem egyszerre zárta őket körül a végzetes hitehagyás, hanem fokozatosan, amint időről időre elutasították az Úrtól küldött intő és feddő szavakat. Minden alkalommal, amikor helytelenül cselekedtek, amikor nem voltak hajlandók megbánni a bűnt, egyre mélyebbre süllyedtek a gonoszságban, és egyre távolabb sodródtak a mennytől. És most, ebben a válságos pillanatban, makacsul álltak. Nem foglaltak állást Isten mellett.

Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen akkor, amikor ügye válságba jut. Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és a rossz közötti nagy küzdelem záró jeleneteit. Isten népe közeledik az örökkévalóság határához. Mi lehetne fontosabb számára, mint az, hogy hű legyen a menny Istenéhez?! Minden korszakban voltak Istennek erkölcsi hősei. Most is vannak, akik - mint József, Illés és Dániel - nem szégyellik magukat Isten választott népéhez tartozónak vallani. Isten különös áldása kíséri a tettek embereinek fáradozását, azokét, akik nem hagyják magukat letéríteni a kötelesség útjáról, hanem mennyei erővel szólnak: "Jöjjön hozzám, aki az Úré!" (2Móz 32:26) És nem állnak meg a puszta kérdezésnél, hanem követelik, hogy mindazok, akik egyek akarnak lenni Isten népével, lépjenek elő és félreérhetetlenül tegyenek tanúságot a királyok Királya és uraknak Ura iránti hűségükről. Ezek az emberek akaratukat és terveiket Isten törvénye alá rendelik. Saját életük sem drága nekik, mert szeretik Istent. Feladatuk az, hogy felfogják az Ige fényét, és ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan sugarakban. Hűség Istenhez - ez a jelszavuk.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 134

Ahogyan az utazók Jeruzsálem felé tartottak, egész nap úton voltak, és útközben énekeltek. Nem olyan dalocskákat, amiket a gyerekeink szoktak dalolászni útközben, hanem olyan hatalmas himnuszokat, amelyek folyvást emlékeztették őket zarándoklásuk jelentőségére.

Amint megpillantották a lévitákat a Templomban az esti áldozat szolgálata közben, elkezdték utolsó éneküket: " ... áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, akik az Úr házában álltok éjjelente!"

Képzeljük el, hogy milyen is lehetett az éjszakai szolgálatot teljesítő templomi szolgák közé tartozni. Habár a legtöbbször úgy tűnt, hogy munkájukat az emberek észre sem vették, és nem is nagyon értékelték, mégis ezen a különleges éjjelen tisztelet övezte őket, és megerősítést kaphattak arra nézve, hogy szolgálatuk mennyire fontos. Igazán bátorító lehetett!

Amit a legjobban szeretek ebben az énekben, hogy elismeri és bátorítja ezeket az éjszakai szolgálattevőket, anélkül, hogy hízelegne nekik. Bizonyára az ének sorai elmondhatták volna, hogy milyen nagyszerű munkát végeznek ezek a léviták, és méltathatta volna hűségüket, mégis inkább bátorította őket, és arra emlékeztette mindnyájukat, hogy mi a szolgálatuk célja.

Ez arra az esetre emlékeztet engem, amikor egyszer épp befejeztem a tanítást egy gyermek szombatiskolai osztályban, és egy nagypapa kitárt karokkal jött felém: "Csak szeretném megszorítani a kezét a gyülekezet legfontosabb szolgálattevőjének" mondta. Tudtam, hogy mit próbált ezzel mondani nekem. Elismerte a munkámat, és emlékeztetett arra, hogy milyen fontos a gyermekeket Krisztushoz vezetni. Habár jól estek szavai, mégsem tettek önteltté, hanem inkább azt éreztem hogy elismerik a szolgálatot, amit végzek, és arra sarkallt ez a gesztus, hogy 100%-osan odaszenteljem magam az én apró, sokszor észrevétlen kis szolgálatomra.

Gondolkodjunk el, hogyan tudnánk bátorítani (hízelgés nélkül) a gyülekezetünkben azokat, akik olyan szolgálatokat végeznek, amiket általában nem sokba néznek.

Lori Futcher
Szabad-foglalkozású író és szerkesztő
Cleveland, Tennessee, USA

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése