2017. március 17., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 17 - PÉNTEK - Zsoltárok 137

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 614. nap

Elérkezett az esti áldozat ideje. Illés hívja a népet: "Jöjjetek ide hozzám!" Amíg remegve közel húzódnak, Illés a megrongált oltárhoz lép, ahol az emberek azelőtt a menny Istenét imádták, és kijavítja. Ez a romhalmaz drágább neki, mint a pogányok pompás oltára.

Az ősi oltár újjáépítésével Illés tanúsította, hogy tiszteli azt a szövetséget, amelyet az Úr kötött Izráellel, amikor a Jordánon átkelve az ígéret földjére léptek. "Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek száma szerint." "A kövekből oltárt épített az Úr nevében..."

A csalódott Baál-papok hiábavaló erőlködésüktől elcsigázva figyelték, hogy mit csinál Illés. Gyűlölték a prófétát, mert olyan próbát indítványozott, amely leleplezte isteneik gyengeségét és tehetetlenségét. De féltek is hatalmától. A nép is félt, és lélegzetvisszafojtva figyelte, amint Illés az előkészületeket végzi. A próféta nyugodt magatartása éles ellentétben állt Baál követőinek bőszült, értelmetlen őrjöngésével.

Az oltár elkészült. A próféta árkot húzott körülötte. Miután rendbe rakta a fát és elkészítette a tulkot, rátette az áldozatot az oltárra, és megparancsolta a népnek, hogy árasszák el vízzel az áldozatot és az oltárt. "Töltsetek meg négy vödröt vízzel - parancsolta -, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra! Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel."

Illés emlékeztette a népet a hosszú ideje tartó hitehagyásra, amely felkeltette Jahve haragját. Felszólította őket, hogy alázzák meg szívüket, és térjenek atyáik Istenéhez, hogy az átok eltávozzék Izráel földjéről. Majd a láthatatlan Isten előtt tisztelettel meghajolva, ég felé emelt kézzel egyszerű imát mondott. A Baál-papok kora reggeltől késő délutánig sikoltoztak, tajtékoztak és ugráltak. Amikor Illés imádkozott, nem visszhangzott értelmetlen sikoltozás a Kármel magaslatán. Úgy imádkozott, mint aki tudja, hogy Jahve ott van, látja, ami történik, és hallja könyörgését. Baál prófétái vadul, összefüggéstelenül imádkoztak; Illés egyszerűen és buzgón. Kérte Istent, mutassa meg Baál feletti hatalmát, hogy Izráel hozzá térjen!

"Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! - esdekelt -. Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, Uram ...hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket!" Ünnepélyes, nyomasztó csend nyugodott meg mindenen. Baál papjai remegtek a rémülettől. Bűnösségük tudatában gyors megtorlásra számítottak.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 137

Nem ismerem azt az érzést, hogy milyen lehet fogságban lenni egy idegen földön, de azt tudom, hogy milyen a honvágy.

Amikor még diákmisszionáriusként szolgáltam, a legjobb barátommal rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy felidézgettük, milyen is az otthonunk, az Egyesült Államok. Énekeket költöttünk a hazánkról, és néztük a repülőket, ahogy leszálltak a naplementében, miközben arra gondoltunk, hogy egy nap majd mi is ott ülünk egy ilyen gépen, és hazafelé tartunk. Egyszer, csak hogy biztos legyek benne, hogy az emlékeim nem szépültek meg a hazámról a honvágyam miatt, megjegyeztem: „tudod, azért Amerikának is megvannak a maga problémái.” A barátom helyeslően bólintott, majd válaszolt: „De ahol én élek Amerikában, ott nincsenek.” Semmi kétség, hogy honvágyunk volt akkoriban, és otthonunkat tökéletesnek láttuk.

Néha hasonló honvágyat érzek a Menny iránt is. Vágyom, hogy újra találkozhassak az édesanyámmal, aki majd feltámad a halálból, és megszabadul minden rossztól. Most jut eszembe, talán mégis tudom, milyen érzés fogolynak lenni idegen földön, mert ez a föld itt biztosan nem az én otthonom. Néha a vágyam olyan erős egy jobb világ felé, hogy teljesen elcsüggedek, és úgy érzem, hogy itt rekedtem a Föld nevű bolygón.

De hasonlóan a zsoltáríróhoz, aki félelmének ad hangot, hogy esetleg elfejti szülőföldjét, nekem is inkább legyen honvágyam a Menny után, mint hogy ideragadjak ehhez a világhoz. Te nem így gondolod?

Lori Futcher

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése