2017. március 18., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 18 - SZOMBAT - Zsoltárok 138

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 615. nap

Alighogy Illés befejezte imáját, az égből lángok - mint fényes villámok - szálltak alá a kijavított oltárra. Elhamvasztották az áldozatot, és felnyalták a vizet az árokból. Még az oltár köveit is megemésztették. A lobogó tűz megvilágította a hegyet és elvakította a tömeget. Lent a völgyekben, ahol sokan kétségek között figyelték a fent levők mozdulatait, a tűz alászállása tisztán látható volt. Mindnyájan elcsodálkoztak a látványon. Emlékeztette őket a tűzoszlopra, amely a Vörös-tengernél elválasztotta Izráel fiait az egyiptomi seregtől.
A hegyen az emberek megilletődve arcra borultak a láthatatlan Isten előtt. Nem merték tovább nézni a mennyből küldött tüzet. Féltek, hogy őket is megemészti. Már tudták mi a kötelességük. Meg kell vallaniuk, hogy Illés Istene atyáik Istene, akinek engedelmességgel tartoznak. Ezért egy emberként kiáltották: "Az Úr az Isten, az Úr az Isten!" Megdöbbentően tiszta volt a kiáltás, amint végigzengett a hegyen és visszhangzott lent a síkságon. Izráel végre felébredt. Kijózanodott. Bűnbánatot tartott. A nép végre belátta, milyen szégyent hozott Istenre. A Baál-imádat jellege - éles ellentétben az igaz Isten által kívánt értelmes szolgálattal - teljesen lelepleződött. A nép meglátta Isten igazságos és irgalmas voltát
Ellen G. White Próféták és Királyok
69
abban, hogy visszatartotta a harmatot és esőt addig, amíg nevét meg nem vallják. Most készek voltak elismerni, hogy Illés Istene minden bálvány felett áll.
Baál papjai rémülten látták Jahve hatalmának csodálatos megmutatkozását. De kudarcuk és a menny dicsőségének megjelenése ellenére sem voltak hajlandók gonoszságukat megbánni. Továbbra is Baál prófétái akartak maradni. Ezzel megmutatták, hogy megértek a pusztulásra. Azért, hogy a bűnbánó Izráel védett legyen azoknak a varázsától, akik Baál imádására tanították őket, az Úr utasította Illést, hogy pusztítsa el e hamis tanítókat. A nép haragja már feltámadt azok ellen, akik bűnbe vitték; és amikor Illés kiadta a parancsot: "Ragadjátok meg a Baal prófétáit, senki se menekülhessen el közülük!" - készek voltak engedelmeskedni. Megragadták a papokat és lehurcolták őket a Kison patakjához. Mielőtt véget ért a nap, amely az igazi reformáció kezdetét jelezte, Baál szolgái holtan hevertek. Egy sem maradhatott életben.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 138

„Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!” (8. vers – új prot. ford).

A reggeli áhítatom ideje alatt ezek a szavak: „Az ÚR javamra dönti el ügyemet", valahogy kiemelkedtek a Biblia lapjáról. Küszködtem, hogy összpontosítsak arra, amit olvasok és megpróbáljam alkalmazni saját életemre, hogy a gondolataim ne rohanjanak előre, arra, hogy mit tartogat számomra az a nap. Ez a szakasz viszont sok mindent megvilágított az előttem álló napról: a vállalkozásomról, a családomról és életem irányáról.

Lenyűgözött az a gondolat, hogy Isten mennyire ismeri életem minden történését és körülményét. Ahhoz, hogy az ügyemet javamra döntse el, mindent nagyon alaposan tudnia kell rólam. Miközben nagyra értékelem azt, hogy Isten fejem hajszálát is számon tartja, ez a szakasz sokkal meghittebb, sokkal időszerűbb, sokkal átfogóbb és sokkal bátorítóbb. 

Tudja, hogy milyen telefonhívásaim lesznek ma, hogy fontos üzleti ügyeket lezárjak. Érti azokat a körülményeket, amelyek munkámmal kapcsolatosak, és ismeri azoknak a személyiségét, akikkel tárgyalóasztalhoz ülök majd. Tudja, milyen keményen dolgoztam, hogy minden részletet átgondoljak a siker biztosításáért, és azt is tudja, hogy érdemes-e belevágni, vagy nem. 

Ismeri a kihívásokat a munkatársaimmal kapcsolatosan, akik nem kommunikálnak valami jól, és hogy ez hogyan hat a többiek munkamoráljára. Ismeri az üzleti kapcsolataimat úgy, ahogy a családommal és barátaimmal való kapcsolatom legapróbb részleteit is.

Látja csalódottságaimat az élet apró dolgaiban – például azt, amikor kicsúszok a határidőből –, és megpróbál türelemre tanítani. Lát akkor, amikor elrontok dolgokat, és kegyelmesen újabb esélyeket ad. Tudja, mennyire szeretek beszélgetni a szüleimmel és a testvéremmel, és mennyire értékelem a mindenre kiterjedő esti társalgásunkat drága feleségemmel. 

Ismeri a kis és nagy kihívásainkat, és mindent, ami e kettő között van, és azon munkálkodik, hogy mindet jobbá tegye. Minden nap és a napnak minden pillanatában a gondolataiban vagyunk. Mindent felhasznál: a jót és a rosszat, a győzelmeket és a bukásokat, a legkisebb részletet és a legnagyobb dolgot, hogy alakítson és formáljon, hogy egyre jobban hasonlítsak rá. Ahogy Pál apostol is mondja: „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8:28).

Ma, amikor elkezded ezt a napot, gondolj arra, hogy mennyire szeret téged Isten, és hogyan gondoskodik rólad, és mindarról, ami veled kapcsolatos, és aki vagy. Az Ő kezének alkotása vagy, és Ő soha nem hagy el téged. Megváltott téged. Azt tervezi, hogy veled tölti az örökkévalóságot. Köszönjük meg ma az Ő kegyelmét, szeretetét és irgalmát! Köszönjük meg azt, hogy mindent dolgainkat a javunkra dönti el! 

Danny Houghton
üzletember
Washington State, USA

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése