2017. március 15., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 15 - SZERDA - Zsoltárok 135

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 612. nap

Míg Izráel a Kármelen kétségeskedett és tétovázott, Illés hangja ismét megtörte a csendet: "Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baal prófétái pedig négyszázötvenen vannak. Adjanak nekünk két bikát; ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten."

Illés ajánlata olyan elfogadható volt, hogy a nép nem tudott kitérni előle, ezért bátran állapította meg: "Jó lesz így!" Baál prófétái sem mertek szót emelni ellene. Illés így utasította őket: "Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok!"

A hamis papok látszólag merészen és kihívóan, de bűnös szívükben rémülettel csinálták meg oltárukat. Ráhelyezték a fát és az áldozatot. Aztán elkezdték varázsigéiket. Fülhasogató kiabálásuktól visszhangzott az erdő, és zengtek a környező hegycsúcsok, amint istenüket nevén szólítva kiáltották: "Ó Baal! Felelj nekünk!" A papok oltáruk köré gyűltek, és ugrálva, vonaglással, sikoltva, hajukat tépve és testüket vagdalva könyörögtek istenükhöz, hogy segítsenek rajtuk.

Elmúlt a délelőtt. Jött a dél, és még mindig semmi jele annak, hogy Baál hallja-e becsapott követőinek kiabálását. Őrjöngő imájukra nem jött sem hang, sem válasz. Az áldozat megemésztetlenül maradt.

Amint tovább folytatták vad szertartásaikat, a ravasz papok egyre csak megpróbáltak valamit kigondolni, amivel tüzet gerjeszthetnének az oltáron, és el tudnák hitetni a néppel, hogy a tűz közvetlen Baáltól jött. Illés azonban figyelt minden mozdulatot. A papok pedig a kilátástalan helyzet ellenére is remélték, hogy alkalom adódik a csalásra - és folytatták tovább értelmetlen szertartásaikat.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 135

Miután Isten lényét és tetteit dicsőíti, a zsoltáríró arra szán néhány verset, hogy a bálványokat is bemutassa, mint ellentétes oldalt. A szerző gondolatait a következőképpen foglalhatjuk össze:

Isten: hatalmas, és minden isten felett áll
Bálványok: ezüstből és aranyból, emberek keze által készültek

Isten: bármit megtehet, amit akar
Bálványok: képtelenek a cselekvésre

Isten: a neve örökkévaló, mint Izraelnek adott örökség
Bálványok: Akik a bálványokat készítik, éppen olyanok, mint kezük alkotásai (például a szívük kőből van).

Ezeket az éles ellentéteket látva könnyen megcsóválhatjuk a fejünket és csodálkozhatunk, hogy az izraeliták hogyan imádhatták ezeket a haszontalan bálványokat ahelyett, hogy elkötelezték volna magukat az örökkévaló Isten mellett? De mi különbözünk tőlük egyáltalán? Vagy pedig csak annyi történt, hogy az ezüstből és aranyból készült bálványokat felváltotta életünkben a papírpénznek nevezett bálvány?

Habár azzal a régi mondással nőttünk fel: „a pénz nem boldogít,” mégis úgy tűnik, a tetteinkkel ezt a mondást akarjuk meghazudtolni. Vagyont halmozunk fel, mintha az a tragédia idején meg tudna védeni, és közben elfelejtjük, hogy a tragédiák elvehetik és haszontalanná tehetik minden vagyonunkat. Ugyanakkor elfeledkezünk Isten áldásainak valódi értékéről.

Mint ahogy Izrael népe is dönthetett annak idején, hogy ezüstjükből és aranyukból bálványt építenek, vagy templomot; ugyanúgy mi is dönthetünk, mire használjuk fel papírpénzünket. Istenítjük és felhalmozzuk ezt a kincset, vagy arra használjuk, hogy Isten egyházát építsük, és segíthessünk a szükségben lévőknek?

Lori Futcher

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése