2017. március 16., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 16 - CSÜTÖRTÖK - Zsoltárok 136

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 613. nap

"Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten ő! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang; nem felelt és nem figyelt rájuk senki."

Sátán szívesen segített volna azoknak, akiket rászedett, és akik neki szolgáltak. Szívesen szórt volna villámokat, hogy meggyújtsa az áldozatot. Jahve azonban határt szabott neki; féken tartotta hatalmát - és az ellenség fortélya nem tudott egyetlen szikrát sem juttatni Baál oltárára.

Végül a papok - amikor már rekedtre kiabálták magukat, és ruhájukat beszennyezte öncsonkításuk vére - kétségbeestek. Őrjöngésük nem csökkent, s könyörgésük közben iszonyú szavakkal átkozták napistenüket. Illés továbbra is feszülten figyelt, mert tudta, hogyha a papoknak sikerül valamilyen fortéllyal tüzet gyújtani oltárukon, tüstént darabokra tépik őt.
Közeledett az este. Baál prófétái fáradtak, lankadtak, zavartak. Az egyik ezt, a másik pedig mást javasolt, amíg végül már nem is kísérleteztek. Sikongásuk és átkozódásuk már nem visszhangzik a Kármelen. Kétségbeesve lépnek vissza a küzdelemből.

A nép egész nap szemtanúja volt a megtévesztett papok mutatványainak. Látták az oltár körüli vad ugrálásukat, mintha a nap izzó sugarait akarták volna megragadni, hogy céljukat szolgálja. Rémülettel nézték azokat a borzalmas sebeket, amelyeket a papok önmagukon vágtak. Alkalmuk volt elgondolkodni a bálványimádás oktalanságán. A tömegben már sokan kimerültek az ördögi mutatványoktól és most nagy érdeklődéssel várták Illés mozdulatait..

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 136

Ez a zsoltár leginkább úgy ismert, hogy „A Nagy Hallél” (héberül הַלֵּל dicséret), hagyományosan a zsidók páskaünnepének végén énekelték.

Miközben tanulmányozzuk e zsoltár szerkezetét és tartalmát, látni fogjuk, hogy jó néhány nagyon szép módszert tudnánk átvinni a mi modern istentiszteleteinkbe.

1. Bevonja a résztvevőket. A refrén, ami Isten kegyelmes szeretetéről szól, minden versszak végén megismétlődik, és úgy tűnik, hogy ez a szerkezet a gyülekezet számára készült, akik így mint egy választ tudták énekelni. Hasonlóképpen Ellen White is szorgalmazta a hallgatóság válaszra késztetését napjaink istentiszteletein. „Bár nem mindenki hívatott el arra, hogy prédikáljon, vagy hitelveket tanítson, viszont nekik sem szabad hideg és néma hallgatóknak lenniük” (Signs of the Times, 1886. június 24.). Ezek után pedig arra bátorította a hallgatóságot, hogy válaszoljanak, és mondják hangosan, hogy Ámen.

2. Ismétlést használ. Az ismétlés nagyon általános tanulási módszer, hiszen a beszélni tanuló kisgyermekektől kezdve egészen a felnőttekig, akik fontos számokat akarnak megjegyezni, ez egy jól bevált technika! Miután elénekelték ezt a zsoltárt, kétségtelen, hogy mindenki – egészen a legkisebb gyermekig –,  azzal a meggyőződéssel hagyta el az istentisztelet helyét, hogy örökké tart az Úr szeretete.  Bár a Biblia figyelmeztet arra, hogy kerüljük a hiábavaló, értelmetlen ismétléseket, de ezek a versek kiváló példák arra, hogy hogyan lehet az ismétléseket hasznosan alkalmazni.

3. Történetet mesél el. A történetmesélés az érzelmek közvetítésének a legjobb módja. És van annál jobb történet, mikor valaki a tapasztalatait meséli el? És pontosan ezt teszik a zsidók is a zsoltárban, ahogy visszaemlékeznek azokra a helyzetekre a múltban, ahol Isten vezette őket. Hasonlóképpen, ahogy mi is megosztjuk a tapasztalatainkat más hívőkkel, mi is meg tudjuk erősíteni egymás hitét Istenben, hiszen ezekben látjuk az Ő folyamatos vezetését.

Gyülekezeti összejöveteleinken, illesszük be bátran istentiszteleteinkbe ezeket a jól bevált módszereket!

Lori Futcher

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése