2017. március 3., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 3 - PÉNTEK - Zsoltárok 123

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 9. fejezet 600. nap

Jézabel tehát kudarcot vallott Illés elleni próbálkozásában. Ezért úgy állt bosszút, hogy halálos ítéletet mondott Jahve minden prófétájára, aki Izráelben volt. Egy sem maradhat életben! A felbőszült asszony Isten sok szolgájának lemészárlásával valósította meg szándékát. De nem halt meg mindegyik. Abdiás, Akháb házának gondviselője - aki hű volt Istenhez -, "magához vett száz prófétát", és saját élete kockáztatásával "elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel" (1Kir 18:4).

Az éhínség második éve is elmúlt. A könyörtelen ég azonban az eső semmi jelét nem mutatta. Az aszály és éhínség országszerte tovább pusztított. Apák és anyák nem tudtak gyermekeik szenvedésén enyhíteni. Szemük előtt haltak meg. A hitehagyó Izráel még mindig nem volt hajlandó megalázkodni Isten előtt. Tovább zúgolódott Illés ellen, akinek szava hozta ezt a rettenetes büntetést. Úgy tűnt, képtelenek meglátni szenvedésükben és gyötrelmükben a megtérésre hívást, Isten közbelépését, hogy megóvja őket a végzetes lépéstől, amellyel túllépnék Isten bocsánatának határát.

Izráel hitehagyása félelmesebb veszedelem volt, mint az éhínség minden borzalma. Isten meg akarta szabadítani a népet tévhitétől. Szerette volna megértetni velük, hogy az a valaki, akinek életüket és mindent köszönhetnek, számadásra fogja szólítani őket. Megpróbálta elvesztett hitüket újra feléleszteni. Ezért szükségszerű volt a nagy megpróbáltatás.

"Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az Úr -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. ...Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az Úr -, térjetek hát meg és éljetek!" "Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?" (Ez 18:23, 31-32; 33:11).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 123

A negyedik zarándokének újra csak arra emlékeztet, hogy szegezzük kitartóan tekintetünket az új Jeruzsálemre, ahogy az izraeliták is tették, amikor az ősi Jeruzsálemhez felé tartottak. Ne csak emeljük fel a szemeinket a hegyekre, hanem fogadjuk is el az EGYETLENT, aki mindenek felett áll, az EGYETLENT, aki a trónon ül, és az univerzumot uralja, azt az EGYETLENT, aki minden egyes problémánkat a tenyerén hordozza.

A Biblia a szolgálólány példáját használja, aki gyakorlott abban, hogy az úrnője legkisebb mozdulatából is ki tudja találni, mi lesz a következő kívánsága. Tehát mi is hozzá hasonlóan a Mesterre szegezzük tekintetünket, fülünket az Ő szavára hangoljuk, azt mutatván ezzel, hogy szorosan hozzá tartozunk, és megértjük, mi lehet az Ő akarata az életünkben, és hogyan tudjuk azt leginkább megvalósítani.

Amire tekintek, amire összpontosítok, az minőségi változást hoz életembe. Egy olyan világban, amelyik egyre ellenségesebbé válik és megveti azokat, akik hisznek, mi csakis abban találhatunk reményt, hogy az Egyetlenre szegezzük tekintetünket, aki mindenek felett uralkodik, aki irgalmat és szeretetet tanúsít irántunk.

Szeretteim Jézusban, milyen döntést hoztok ma? Mire összpontosítjátok figyelmeteket?

Cindy Nash

83. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 9. fejezetéhez (február 26 - március 4.).

Illés a hit és ima embere volt – ezek olyan tulajdonságok, amik szeretném, ha a saját életemet jellemeznék. Feleségként és anyaként a szívem gyakran érez félelmet azokért, akiket szeretek, de a félelem helyett az imához akarok fordulni. A Biblia minden ígérete azért van, hogy megragadjuk, és én saját különleges versemként ragadtam meg a 37. zsoltár 25. versét: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.” Bízhatok Istenben a szeretteimmel kapcsolatban.

Illésnek nem volt különleges pozíciója az életben, se köztiszteletben álló munkája, se hivatali pozíciója. Nem vágyott rá, hogy Isten különleges hírhozója legyen, de bizonyos volt afelől, hogy Isten előkészíti számára az utat és sikert teremt számára, bármit is kér tőle, hogy cselekedjen meg. Főállású anyaként, az én „állásomra” nem tekintenek tisztelettel vagy presztízs rangként. A napjaimat gyakran a főzés, takarítás és mosás tölti ki – olyan tevékenységek, amelyekre a legtöbben másokat szeretnek felbérelni, ha csak tehetik. Azonban a tiszta otthon és az egészséges ételek áldást jelenthetnek a családom részére, csak úgy mint a barátoknak, akik meglátogatnak. Mindig eszembe jut, amikor ételt készítek vagy rendet rakok, hogy Jézus számára főzök és takarítok. „És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” Kol. 3:23

Susan Menzmer
 McDonald Hetednapi Adventista Gyülekezet
Tennessee USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése