2017. március 13., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 13 - HÉTFŐ - Zsoltárok 133

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 11. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezet 610. nap

A kitűzött napon, kora reggel a hitehagyó Izráel kíváncsi várakozással gyülekezett a hegycsúcs közelében. Jézabel prófétái méltóságteljes díszben vonultak fel. A király uralkodói pompában jelent meg, és elfoglalta helyét a papok élén. A bálványimádók kiáltva köszöntötték. A papok szívében azonban nyugtalanság támadt, amikor arra gondoltak, hogy a próféta szava nyomán Izráel földjére három és fél éve sem harmat, sem eső nem hullt. Félelmes válság közeledtét érezték. Az istenek, akikben bíztak, képtelenek voltak bizonyítani, hogy Illés hamis próféta. Őrjöngő kiabálásukra, imáikra, könnyeikre, megalázkodásukra, undorító szertartásaikra, drága és szakadatlan áldozataikra imádatuk tárgyai furcsán közömbösek maradtak.

Úgy állt ott Illés Akhábbal és a hamis prófétákkal szemben, körülvéve az összesereglett Izráellel, mint aki egyedül védelmezi Jahve méltóságát. Akit az egész ország vádolt a csapásért, most ott állt előttük, látszólag védtelenül az Izráel királya, a Baál prófétái, a katonák és az őt körülfogó ezrek jelenlétében. De Illés nem volt egyedül. Fölötte és körülötte a menny oltalmazó seregei álltak - hatalmas erejű angyalok.

A próféta bátran állt a sokaság előtt. Nem félt és nem szégyenkezett. Teljesen tudatában volt annak, hogy végre kell hajtania a menny ítéletét. Arcán ünnepélyes fény ragyogott. A nép nyugtalanul várta megszólalását. Illés először Jahve lerontott oltárára nézett, majd a sokaságra, és úgy kiáltott, mintha trombita szólalt volna meg: "Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!"

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 133

Ez egy rövid zsoltár, de hatalmas az üzenete: egység és közösség - és az az áldás, amit ezek eredményeznek. Az egység és a közösség olyan fontos, hogy maga Jézus imádkozott ezért (Jn 17:11; 20-23) és később Pál prédikált róla (Fil 2:2-8; Kol 3.14-15).

Ebben a zsoltárban két kép festi meg az egységet és a közösséget. Az első képen olaj folyik alá Áron fején és szakállán, ruhája gallérjára. Palesztina forró és száraz éghajlatán az olaj a kiszáradt és repedezett bőr számára enyhítő orvosság. A felkenetés, különösen Áron főpapé egy különleges esemény volt - Isten áldásának a szimbóluma. A felkenetésre használt olajnak különleges illata volt, egy olyan recept szerint készült, amit nem lehetett utánozni (2 Móz 30:22-30). Amikor Mária megkente Jézust a "ház pedig megtelt a kenet illatával" (Jn 12:1-3). Isten áldása át fogja járni életünket és otthonunkat, mint a finom illat és megnyugtat bennünket, amikor egységben élünk egymással.   

A második kép a Hermón-hegy aláhulló harmatát mutatja be. Ismét ugyanaz a kép: a száraz Palesztina földjén harmat esik éjjel a magas hegyeken, ez hoz felfrissülést a növényeknek, az állatoknak és az embereknek. A Hermón közel háromezer méter tengerszint feletti magasságán buja, zöld növényzet található még a nyári hónapokban is. Összehasonlítva Jeruzsálemmel (Sion-hegy), ott gyakorlatilag nincs eső az év hat hónapjában. Isten áldása, amely ránk árad, amint egységben és közösségben élünk a családunkkal, felfrissít és megtart bennünket, még ha „száraz” időket élünk is. Ráadásul Isten áldása örökké tartó élete biztosít nekünk. Ezt a gazdag életet Jézus hozta el számunkra (János 10:10). Az Istennel és az Ő népével való egységben és közösségben bővelkedő, beteljesedett és értelmes életet élhetünk.

Hogyan írhatnánk le azokat az áldásokat, amelyeket a családunkkal és a gyülekezeti családdal megélt egység és közösség eredményeként kaptunk?

Ellen  White egy sajátos képet használt az egység kifejezésére: "Képzeljünk el egy nagy kört, amelynek szélétől minden a központ felé halad. Minél jobban közelednek a vonalak a központhoz, annál közelebb kerülnek egymáshoz. Így van ez a keresztény életben is. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb leszünk egymáshoz is. Isten dicsőül meg, amikor népe egységes tevékenységben egyesül" (Boldog otthon 152. o.).

Ezt is írja: "A családban és a gyülekezetben való igaz egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben - habár ezektől is sok függ -, hanem a Krisztussal való egységben rejlik" (Boldog otthon 152. o.).

Keressünk mindnyájan szorosabb kapcsolatot a mi Teremtő Istenünkkel, és ennek eredményeképpen éljünk egységben és összhangban felebarátainkkal. Ámen

Thandi Klingbeil
Gyermekeit otthon tanító édesanya
Collegedale, Tennessee

85. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 11. fejezetéhez (március 12-18.).

A Bibliában az egyik legmegragadóbb példája a példamutató és hősies viselkedésnek Illés erőteljes és ellentmondást nem tűrő erőpróbája a Kármel hegyén. Illés egyedüli emberként Isten oldalán csúfot űz belőlük és nevetség tárgyává teszi Baál prófétáit, hiszen ők órákon keresztül értelem nélküli élőhalottakként cselekszenek, sikoltozva, magukat vagdosva, sírva és megszaggatva saját húsukat és hajukat abbeli igyekezetükben, hogy isteneik válaszoljanak tűzzel az imáikra. Jóllehet Illés közeli kapcsolatot ápolt Istennel, egyáltalán nem volt mogorva vagy vigasztalan! Illésnek a Baál prófétáihoz intézett csúfolódó szavaiból láthatóan Illés személyiségének volt humoros oldala, amelyben mindenki részesülhet, aki meghívja Isten jelenlétét az életébe. Elvégre az öröm a Szentlélek ajándéka!

Végül is Illés megkéri segítőjét, hogy háromszor is öntsön vizet az oltárra mindenhol, az oltár köré és az áldozati felajánlásra. Illés csendesen és szerényen letérdel és imádkozik, hogy Izraelben mindenki láthassa és tudhassa, hogy Isten az igaz Isten és a Világmindenség Teremtője. Mielőtt az utolsó szótag elhangozna Illés szájából hallható imaként, tűz csap le a mennyből. És Izraelben mindenki látja az Igazságot…

Illés szeme előtt mindvégig az a cél lebegett, hogy tisztázza Isten nevét. Amint a legfontosabb dologgá az válik az életedben, hogy felfedd Isten jellemét, azt fogod észre venni, hogy Isten azon felül és túl visz végbe dolgokat, mint amit kérhetnél vagy gondolhatnál!

Laurin Person-Von Krueger
Kaneohe, Hawaii USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése