2017. március 2., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 2 - CSÜTÖRTÖK - Zsoltárok 122

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 9. fejezet 599. nap

Elmúlt egy év, és nem esett eső. A föld tikkadt volt, mintha tűz perzselte volna. A nap égető forrósága elpusztította azt a kevés növényt is, ami még megmaradt. A folyók kiapadtak. Bőgő csordák és bégető nyájak meggyötörten kószáltak ide-oda. Az egykor virágzó mezők, mint az izzó sivatagi homok, sivár pusztasággá lettek. A bálványimádásra szentelt ligetekben nem volt levél; az erdő csontvázakhoz hasonló fái nem adtak árnyékot. A levegő száraz és fojtó volt. Porfelhők vakították az ember szemét, és szinte elállították a lélegzetét. Az egykor virágzó városok és falvak a kesergés helyévé lettek. Az éhség és szomjúság iszonyú halállal sújtotta az embert és az állatot. Az éhség - minden borzalmával - egyre jobban közeledett.

Isten hatalmának e bizonyítékai ellenére sem tért meg Izráel. Nem tanulta meg azt a leckét, amelyre Isten meg akarta tanítani. Nem értették meg, hogy Ő, aki a természetet teremtette, törvényeit is kezében tartja. Áldás vagy pusztulás eszközévé teheti őket. Büszkeségükben és hamis imádatuktól megtébolyultan nem akartak Isten erős keze alatt megalázkodni. Kezdtek valami más okot keresni, amelyre szenvedésüket ráfoghatnák.

Jézabel nem volt hajlandó elismerni, hogy az aszály Jahve büntetése. Makacsul kitartott elhatározásában, hogy szembeszáll a menny Istenével. Szinte egész Izráellel együtt azzal vádolta Illést, hogy ő az oka minden gyötrelmüknek. Nem tett-e vajon bizonyságot istentiszteleti formáik ellen? Ha eltehetnék az útjukból - okoskodott Jézabel -, isteneik haragját lecsillapíthatnák, és gyötrelmeik véget érnének.

A királyné unszolására Akháb mindent megtett a próféta rejtekhelyének felderítésére. Követeket küldött a környező népekhez - közelre és távolra -, hogy keressék meg azt az embert, akit gyűlölt, de akitől félt is. Aggodalmában a legalaposabb nyomozást végeztette. A környező országoknak meg kellett esküdniük, hogy nem tudnak semmit a próféta hollétéről. A kutatás azonban nem járt eredménnyel. A próféta biztonságban volt a király haragjától, akinek bűnei a megsértett Isten ítéletét hozták az országra

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 122

Mikor utaztál el utoljára hosszabb időre? Nem olyan útra, ahol ki tudtál kapcsolódni, hanem egy tényleg hosszú és fárasztó útra. Mit éreztél, amikor végül hazaértél? Benyitottál a bejárati ajtón, az illatok és a látvány ismerős volt, és a hely hangulata korábbi emlékeket és érzelmeket ébresztett fel benned.

A 122. zsoltár értelmet ad a megérkezés pillanatának. Itt vagyok! Szeretek itt lenni! Azt hallottam, hogyha egyszer ellátogatsz Izraelbe, mindig vissza fog húzni a szíved. És ezt saját magamon tapasztaltam meg. Miután hazaértem az izraeli utazás után, olthatatlan és megmagyarázhatatlan honvágyat éreztem az után a föld után. És miután visszatértem néhány évvel később, volt bennem egy furcsa érzés, hogy én odatartozom.

Ugyanezt az örömöt fejezik ki a zarándokok is, amikor végre elérik a céljukat, Jeruzsálem városának kapuit! Az utazó belép, és fáradt lábaival szilárdan megáll Jeruzsálem városának földjén. Milyen elégedettség töltheti el! Micsoda öröm! És a biztonság érzése! Egy olyan ősi város kapuin belül állni, mint Jeruzsálemé, bizonyára egy meleg öleléssel ér fel.

Csak halovány elképzelésünk lehet arról mit jelent majd nekünk, zarándokoknak az Újföld, milyen lesz odaérkezni a mennyei Jeruzsálem kapuihoz, és belépni a szent városba, melyet Isten készített számunkra.

Dicsőítsük az ő nevét örökké! 

Cindy Nash

83. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 9. fejezetéhez (február 26 - március 4.).

Illés a hit és ima embere volt – ezek olyan tulajdonságok, amik szeretném, ha a saját életemet jellemeznék. Feleségként és anyaként a szívem gyakran érez félelmet azokért, akiket szeretek, de a félelem helyett az imához akarok fordulni. A Biblia minden ígérete azért van, hogy megragadjuk, és én saját különleges versemként ragadtam meg a 37. zsoltár 25. versét: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.” Bízhatok Istenben a szeretteimmel kapcsolatban.

Illésnek nem volt különleges pozíciója az életben, se köztiszteletben álló munkája, se hivatali pozíciója. Nem vágyott rá, hogy Isten különleges hírhozója legyen, de bizonyos volt afelől, hogy Isten előkészíti számára az utat és sikert teremt számára, bármit is kér tőle, hogy cselekedjen meg. Főállású anyaként, az én „állásomra” nem tekintenek tisztelettel vagy presztízs rangként. A napjaimat gyakran a főzés, takarítás és mosás tölti ki – olyan tevékenységek, amelyekre a legtöbben másokat szeretnek felbérelni, ha csak tehetik. Azonban a tiszta otthon és az egészséges ételek áldást jelenthetnek a családom részére, csak úgy mint a barátoknak, akik meglátogatnak. Mindig eszembe jut, amikor ételt készítek vagy rendet rakok, hogy Jézus számára főzök és takarítok. „És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” Kol. 3:23

Susan Menzmer
 McDonald Hetednapi Adventista Gyülekezet
Tennessee USA
Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése