2017. március 29., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 29 - SZERDA - Zsoltárok 149

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 13. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 13. fejezet 626. nap

Ez a hitehagyás, bármennyire elterjedt, mégsem egyetemes. Nem az egész világ helyezkedik szembe a törvénnyel, és nem mindenki él bűnben. Nem mindenki állt az ellenség oldalára. Istennek sok ezer gyermeke van, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Sokan vannak, akik szeretnének többet tudni Krisztusról és a törvényről; sokan vannak, akik az ész érvei ellenére is bíznak abban, hogy Jézus nemsokára eljön, és véget vet a bűn és halál hatalmának. Sokan, akikért Isten Lelke még mindig küzd, tudatlanságból imádják a Baált.

Ezeknek az embereknek szükségük van azok személyes segítségére, akik megismerték Istent és Igéje erejét. Isten minden egyes gyermekének tevékenykednie kell mások megsegítésében. Isten angyalai kísérik a Biblia igazságának ismerőit, amikor keresik azokat, akik az igazság világossága után sóvárognak. Ahol angyalok járnak, ott ne féljen senki lépni. Az odaszentelt munkás állhatatos fáradozása nyomán sokan elfordulnak a bálványimádástól, és leborulnak az élő Isten előtt. Nem hódolnak többé emberformálta szokásoknak, hanem bátran állást foglalnak Isten és törvénye mellett.

Sok múlik a becsületes és őszinte emberek kitartó munkálkodásán. Sátán mindent megtesz azért, hogy keresztezze Isten szándékát, amelyet az engedelmesek által akar megvalósítani. Egyesek figyelmét eltereli nemes és szent küldetésükről. Úgy intézi, hogy földi örömök töltsék be életüket. Rábírja őket, hogy saját kényelmükkel törődjenek, vagy nagyobb földi előnyökért hagyják el azt a helyet, ahol életük áldás lehetne. Másokat pedig ellenvetésekkel és üldözéssel csüggeszt el, hogy megfutamodjanak a szolgálat elől. Ezeket az embereket a menny mélységes szánalommal nézi. Isten minden egyes gyermekéhez, akit a lelkek ellenségének sikerült elhallgattatnia, ez a kérdés hangzik: "Mit csinálsz itt?" Megbíztalak, hogy menj el széles e világra, hirdesd az evangéliumot, és készíts el egy népet Isten napjára. Miért vagy itt? Ki küldött ide?

Krisztust az az öröm segítette át az áldozaton és szenvedésen, hogy látni fogja a megváltott bűnösöket. Ez legyen Krisztus minden követőjének is öröme és törekvéseinek ösztönző ereje. Akik ráébrednek arra, ha csak korlátozottan is, hogy mit jelent nekik és embertársaiknak a megváltás, azok fogalmat tudnak alkotni az emberiség nagy ínségéről. Szívük szánalomra indul azoknak az ezreknek erkölcsi és lelki nyomora láttán, akik annak az iszonyú végzetnek az árnyékában élnek, amelyhez képest a fizikai szenvedés semmivé lesz.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 149

Néhányan talán azon csodálkozunk, miután elolvastuk ezt a zsoltárt, hogy milyen kapcsolat lehet az első rész (dicsérjük Istent, új éneket énekeljünk Neki, zenével és tánccal örvendezzünk) és a második rész (bosszú, kétélű kardok, foglyok ejtése és büntetés) között. Úgy tűnik, a két rész együtt egyáltalán nem illik bele egy zsoltárba.

És mégis, hasonló helyzettel találkozunk Nehémiás napjaiban (Nehémiás 4: 17-18), amikor Szanballat és szövetségesei meg akarták akadályozni Jeruzsálem falainak újjáépítését. Annak, aki építette a falat, az egyik kezében szerszám volt, a másikban fegyver; Istent dicsérték a fal újjáépítésével, és közben az ellenséggel harcoltak.

Talán vannak időszakok az életünkben, mikor Istent dicsőítjük, de közben folyamatosan támad minket az ellenség. Ez talán ellentmondásos, de minél inkább követjük Istent; lelkeket nyerünk meg a királyságának; az Ő akaratát teljesítjük a sajátunk helyett; az Ő jellemét tükrözzük vissza és dicsőítjük életünkkel – annál több ellenséges támadás fog érni minket. Dicsőítsük Istent azért a győzelemért, amit már megszerzett, ugyanakkor azonban vegyük fel Isten teljes fegyverzetét és páncélzatát (Ef 6:10-17), hogy szembeszállhassunk az ellenséggel!

Thandi Klingbeil

87. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 13. fejezetéhez (március 26- április 1.).

A gyerekek hibáznak. A mi gyermekeink hibáznak. Isten gyermekei hibáznak. Isten irgalmasan és jóindulatúan bánik a hibákat elkövető gyermekeivel, különösen azokkal, akik az életüket az Ő szolgálatára rendelték. Ez a helyzet Illéssel is.

Azt követően, hogy Illés a hitét látványosan szemléltette a Kármel hegyén, és a Baál prófétáinak százait győzte le, elbátortalanodott egyetlen asszony fenyegetése miatt, és az életéért menekült! Hogyan tudja Isten valójában elérni a hibákat elkövető gyermekeit? Nem tűzviharral, nem forgószéllel, nem földrengéssel, hanem ezek helyett lelki nyugalomban egy csendes, alig hallható hanggal. Ami felveti a kérdést, hogy hogyan kellene nekünk reagálni, amikor a gyermekeink tévednek – különösképpen azok, akik Istennek próbálnak élni. Milyen legyen a hozzáállásunk? Milyen tekintettel nézzünk rájuk? Milyen hangnemmel szólítsuk őket?

Isten halk hangját hallva Illés „szelíden és legyőzötten állt ott.” Egy erőteljes válasz talán kielégítőbb viselkedést eredményezhet a hibát elkövető gyermek részéről, de bekövetkezik-e a szívnek változása? „Isten Lelkének halk és szelíd hangja meg tudja változtatni szívünket.” {169. o.} Szülőkként és gyermekek vezetőikként érdemes alaposan megfontolnunk ezeket a dolgokat.

Mitch Menzmer
Kémiaiprofesszor
Southern Adventist University, Tennessee USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése