2017. március 8., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 8 - SZERDA - Zsoltárok 128

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 10. fejezet 605. nap

A végtelen Isten nagy hatalma határt szab a természeti erőknek a földön, a tengerben és az égen. Ezeket az erőket felhasználja teremtményei boldogítására. "Gazdag kincsesháza" ajtaját szélesre tárja, "és idejében ad esőt... és megáldja" az ember kezének "minden munkáját" (5Móz 28:12).

"Te fakasztasz forrásokat a völgyekben,
hogy folydogáljanak a hegyek között.
Megitatnak minden mezei vadat,
a vadszamarak csillapíthatják szomjukat.
Fölöttük laknak az égi madarak,
sűrű lombok között énekelnek...
Füvet sarjasztasz az állatoknak,
növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből
és bort, ami felvidítja az ember szívét,
és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál,
a kenyér pedig erősíti az ember szívét...
Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram!
Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.
Ott van a nagy és széles tenger!
Számtalan lény nyüzsög benne:
kisebb és nagyobb állatok...
Mindezek arra várnak,
hogy idejében adj nekik eledelt.
Ha adsz nekik, szedegetnek,
ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal"
(Zsolt 104:10-15, 24-28).

Izráelnek bőven volt miért örülnie. Az a föld, ahova az Úr vitte őket, tejjel-mézzel folyó ország volt. Pusztai vándorlásuk alatt az Úr azzal bátorította a népet, hogy olyan országba viszi, ahol soha nem kell szenvedniük az eső hiánya miatt. "Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd - mondta nékik -, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld, az égből hulló eső vize itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig" (5Móz 11:10-12).

Amikor Isten bőséges esőt ígért, az engedelmességet szabta feltételként. "Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek - nyilatkoztatta ki az Úr -, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz.
Vigyázzatok - figyelmeztette az Úr a népet - hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek" (5Móz 11:13-17).

"De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked - hangzott az óvó intés a zsidóknak -, ...az ég olyan lesz, mint az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Eső helyett homokot és port ad földedre az Úr, az égből száll rád, míg el nem pusztulsz" (5Móz 28:15, 23-24).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 128

Bizonyára mindnyájan ismerünk legalább egy családot, amelynek látszólag mindene megvan. A „minden”-en nem az anyagiakat értem. A család, amelyikre gondolok, valójában nem anyagi téren bővelkedik, hanem lelkileg, Krisztusban teljes. Tagjai békességben élnek. Örömtől ragyognak. A megelégedettség melegében sütkéreznek. Ők azok, akik arra termettek, hogy sok gyermekük legyen, mert az édesanya és az édesapa láthatóan különös isteni bölcsességgel bír a szülői feladatok ellátásához.

Ez a zsoltár a család ünneplése. Létezhet valójában olyan család, amelyet az előbb jellemeztem? Igen, de ez a család nem létezhet az Isten felhatalmazása szerint járó lelki vezetője nélkül.

„A jólét evangéliumával” átitatott kultúra világában, ahol tévesen az anyagi gyarapodást tartjuk az isteni áldás mércéjének, felüdítőnek találom, ahogy a zsoltáríró emlékezteti a családokat az áldás és a jólét valódi jelentésére. Egy család, ahol az Urat tisztelik, és az Ő útján járnak. Egy család, amely egységben összeforrva éli meg a Krisztustól kapott küldetését. Ennek tagjai valóban áldottak.

Cindy Nash
Feleség, édesanya, ápolónő
Collegedale, Tennessee

84. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 10. fejezetéhez (március 5-11.).

Illés és a sareptabeli özvegyasszony története mindig is egyike volt a kedvenceimnek. Ez a történet Isten gondviseléséről és védelméről szól, amelyet nem csak Illés, hanem az özvegy és a fia számára is biztosított. Az, hogy Isten megparancsolta Illésnek, hogy „pogány földön keressen menedéket” egy újabb emlékeztető arra, hogy Isten útjai és a gondolatai is magasabbak a miénknél.

Ahogyan Isten a Bibliában már sok asszony életében tette, az özvegyet is arra kérte, hogy bízzon Benne, ami az életét és a fia életét illeti. Csodálom az ő Illésnek adott engedelmes válaszát, hogy megbízott Isten ígéretében, és a legvégsőkig elment, mint háziasszony: Illés szükségleteit a sajátja elő helyezte. Isten elsőkézből ismeri a szülő és gyermek közti mély szeretetet. Éppen úgy, ahogyan Ábrahám hite elnyerte jutalmát, és visszakapta a fiát, amikor az özvegyasszony fia beteg lett és meghalt, Isten elküldte Illést, hogy hozza vissza őt az édesanyja számára.

Ez engem arra emlékeztet, amikor gyakran az életem során Isten az én személyes hitemet tette próbára. Emlékszem a mérhetetlen megfeszítettségre, amikor a férjem és én éreztük az elhívást az írországi önellátó szolgálatra. Isten várt az utolsó percig, hogy eladjuk a házunkat, majd hűségesen ellátott minket, és megadta szükségleteinket a tengerentúli nyolc és fél évnyi szolgálatunk során.

Mi nem tudunk többet adni, mint Isten. Ő mindig megjutalmazza a hitünket, bár néha váratlan utakon. Isten a legfőbb Adományozó!

Annemarie Freeman
Munkaterapeuta, háztartásbeli anyuka, lelkészfeleség
Georgia, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése