2017. szeptember 5., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 5 - KEDD - Jeremiás 42

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 39. fejezet 785. nap

Ha Dániel akarta volna, találhatott volna jól hangzó mentséget a mértékletesség szigorú szokásainak elhagyására. Érvelhetett volna azzal, hogy a király jóindulatától függ, és az ő hatalmában van, kénytelen enni a király ételéből és inni borából; a menny tanításához való ragaszkodásával megsértené a királyt, és elvesztené társadalmi helyét, és életét. Ha viszont az Úr parancsát semmibe veszi, megőrzi a király pártfogását, s kulturális előnyöket és kitüntető földi lehetőségeket biztosít magának.

Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasság kegye - drágább, mint maga az élet. Elhatározta, hogy szilárdan őrzi feddhetetlenségét, történjék bármi. "...elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni." És három társa vele tartott.

A héber fiatalok nem vakmerőségből, hanem Isten iránti szilárd bizalomból jutottak erre az elhatározásra. Nem akartak különcködni; de inkább azt választották, mintsem szégyent hozzanak Istenre. Ha engednek a körülmények kényszerének, és egyezséget kötnek a bűnnel, elveik feladása gyengíti a jó iránti érzéküket, és csökkenti a bűnnel szembeni irtózásukat. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, mígnem megszakad a mennyel való kapcsolatuk, és elsodorja őket a kísértés.

"Isten a főudvarmestert jóindulatra és szeretetre indította Dániel iránt..." és kérését - hogy ne kelljen magát megfertőztetnie - érdeklődéssel hallgatta, de habozott, hogy teljesítse-e. "Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál!"

Dániel azután a felügyelőhöz fordult, akinek különös gondjaira bízta az udvarmesterek fejedelme a héber ifjakat. Arra kérte, hogy mentse fel őket a király étele és itala fogyasztása alól. Kérte, hogy tegyen próbát tíz napig. Ez alatt kapjanak a héber ifjak egyszerű ételeket, míg társaik a királyi csemegéből esznek.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 42

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Jóhanán néhány tiszttel együtt sikeresen kiszabadította azokat az embereket, akiket Ismáel elrabolt. Azután pedig ahelyett, hogy visszamentek volna Mispába, Jóhanán, a vezérek és a többi ember a babiloni kádeusoktól félve Egyiptom földjére akartak menekülni, ezért Bethlehem mellett Kimhámnál, Jeruzsálemtől délre gyülekeztek.

A tisztek és a megmentett emberek biztonságos utat szerettek volna Egyiptomba. Jeremiás is velük volt akkor Kimhámnál. Tudták, hogy Jeremiás próféciája, amely arról szólt, hogy a káldeusok elpusztítják Jeruzsálemet, helytálló volt. Ezért szerették volna az igaz próféta, Jeremiás szájából hallani Isten szavait, hogy Ő megvédi őket, miközben Egyiptomba menekülnek. Felfedték tervüket, hogy Egyiptomba menekülnének és alázatosnak tettetve magukat megkérdezték Jeremiást: „Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára.” Jeremiás érthetően kinyilvánítja a biztos isteni áldást, ha Júdában maradnak (42:7-19), de ha Egyiptomba mennek, az az életükbe kerül. Isten ismerte az emberek szívét, és tudta, hogy már elhatározták az egyiptomi utat. Ezért Jeremiás megvádolja őket: „Nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára… most azért tudjátok meg jól, hogy fegyverrel, éhséggel és döghalállal haltok meg a helyen, ahová kivánkoztok menni, hogy ott tartózkodjatok” (Jer 42:21-22).

Amikor megkérdezték Jeremiást, esküt tettek előtte: „Az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened” (Jer 42:5). Hazug módon esküdtek Isten nevére. Megtörték a parancsolatot, mely 3Mózes 19:12-ben van: „És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét.”

A megtévesztés, csalás minden fajtája bűn Isten ellen. A hamis esküzést Mózes tiltotta. Igaz keresztényeknek kell lennünk csalás és Isten nevének megszentségtelenítése nélkül.

Azonban észre kell még vennünk Isten szeretetének hatalmasságát Júda népe irányában. Bár hűtlenek és hitetlenek voltak, Isten biztosította a biztonságukat, megvédte őket a babiloniak kezétől, ha hittek, bíztak Benne és Júdában maradtak.

Yoshitaka Kobayashi

110. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 39. fejezetéhez (szeptember 3-9.).

Érezted már valaha azt, hogy kívülálló vagy egy társaságban? Érezted-e valaha, hogy a vallásos hited miatt egészen különbözöl a többiektől? Hogy érzed magad ennek hatására? Rendben van-e, ha valaki más, mint a többiek?

Babiloni foglyokként Dániel és a három barátja nem féltek mások lenni. Még akkor sem, amikor traumaként élték meg, hogy elrabolják őket, majd megkísérelték a gondolkodásukat átnevelni és megvesztegetni őket, ők nem hagyták, hogy a körülményeik határozzák meg őket. Ehelyett ők határozták meg a körülményeiket.

Azt választották, hogy ragaszkodnak a bennük meglévő, Istenhez fűződő reményhez. A reményük a mennyei Atyjukhoz fűződő erős kapcsolatban volt, és abban, hogy a szülőföldjük a jövőben helyre lesz állítva, ahogyan Isten azt próféciájában megígérte. Jobban értékelték a szeretet szabályait, amelyet Isten tanított nekik, mint a ragyogást és a világ fényes délibábjait. Úgy döntöttek, hogy kiállnak az elvek mellett, ahelyett, hogy a tömeggel futnának, vagy megpróbálnának beilleszkedni, hogy ne vegyék észre őket.

A legtöbb ember számára a négy fogoly étrendje és hite szokatlan volt. A viselkedésük furcsa. Amikor a Teremtőt szolgálod, különcnek tűnhetsz azok számára, akik nem értik a szent elhívásodat. Isten képére vagy teremtve; arra elhívva, hogy e sötét világban világíts és másokat az Élet Fényéhez vezess.

Kasey Thomason
Biblia-munkás/könyvevangélista
Palmer hetednapi adventista gyülekezet, Alaszka

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése