2017. szeptember 10., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 10 - VASÁRNAP- Jeremiás 47

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 40. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezet 790. nap

40. Nabukodonozor álma

Nem sokkal azután, hogy Dániel és társai a babiloni király szolgálatába léptek, olyan események történtek, amelyek Izráel Istenének hatalmáról és hűségéről tanúskodtak a bálványimádó nép előtt. Nabukodonozor rendkívüli álmot látott, amelytől "nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni". Az álom mélységes hatással volt a királyra, mégsem tudott visszaemlékezni részleteire, amikor felébredt.

Nabukodonozor tanácstalanságában összehívta a bölcseket "mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat" - és segítségüket kérte. "Álmot láttam - mondta -, és nyugtalan a lelkem amíg nem tudom: mit jelent az álom." Nyugtalanságát megvallva arra kérte őket, könnyítsenek lelkén és fejtsék meg a rejtélyt.

Erre a bölcsek így válaszoltak: "Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát."

A király nem volt megelégedve kitérő válaszukkal. Gyanút fogott, mert kérkedtek ugyan, hogy meg tudják fejteni az emberek titkait, de úgy tűnt, hogy nem akarnak segíteni rajta. Nemcsak azt parancsolta bölcseinek, hogy magyarázzák meg az álmot, hanem hogy mondják el magát az álmot is. Egyrészt gazdagságot és dicsőséget ígért nekik, másrészt halállal fenyegette meg őket. "Ez az elhatározásom - mondta. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombbá teszik. De ha az álmot és magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem."

A bölcsek újra csak ezt válaszolták: "A király mondja el az álmot szolgáinak, mi majd megadjuk a magyarázatot."

Nabukodonozor ekkor - a bizalmát élvezők nyilvánvaló álnokságán nagyon feldühödve és felindulva - kijelentette: "Most már biztosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem.".

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 47

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Jeremiás könyvének 47. fejezete prófétai jövendölés a filiszteusok ellen. A filiszteusok eredetileg Kaftór szigetén éltek (feltételezhetően a mai Kréta). Néhányuk átköltözött az Földközi-tenger keleti partjára. Ábrahám és Izsák idejében a filiszteusok kevesen voltak, és Isten prófétája, Ábrahám közvetítésével megismerték Isten hatalmát (1Móz 20:7). Ábrahám egy ideig a filiszteusok földjén Beérsebában élt (1Móz 21:34).

Miután az izraeliták kijöttek Egyiptomból és letelepedtek Kánaánban, (a mai Palesztinában), a filiszteusok létszáma mérhetetlenül megnövekedett. Más, különböző tengeri népek közül is sokan a Földközi-tenger keleti partvidékére költöztek. Némelyikük meghódította Kis-Ázsiát és leigázta a hettita birodalmat. A tengeri népek másik csoportja az egyiptomi birodalmat próbálta meghódítani. Az egyiptomiak védelme azonban olyan erős volt, hogy azok a népek feladták és ők is a filiszteusokhoz csatlakoztak Palesztinában.

Mire az izraeliták letelepedtek Kánaánban, a filiszteusok már öt városállamot alapítottak görög mintára. Mind az öt városállamnak saját uralkodója volt (Bír 3:3). Miután a filiszteusok elrabolták Isten frigyládáját, számtalan természetfölötti dolog történt velük (1Sámuel 5. és 6. fejezet). Isten elegendő bizonyítékot adott nekik, hogy higgyenek benne, azzal, hogy a szekér elé fogott teheneket a frigyládával Bét-Semes városába vezette (1Sám 6:12). Mindennek ellenére nem találunk feljegyzést a Bibliában, hogy a filiszteusok megtértek volna, és hittek volna Izrael Istenében.

Miért nem hittek a filiszteusok a sok megtérési lehetőség ellenére az igaz Istenben? E prófécia után a babiloni hadsereg betört észak felől, elfoglalta a filiszteusok földjét és a babiloni birodalom részévé tette azt.

Mai társadalmunkban is a filiszteusokhoz hasonló népeket láthatunk. Sok lehetőségük van, hogy Istenben higgyenek, mégis nehezükre esik hinni benne. Vajon mi ennek a hitetlenségnek az oka? Hogyan segíthetünk ezeknek az embereknek irányt változtatni és Istenben hinni?Yoshitaka Kobayashi

111. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezetéhez (szeptember 10-16.).

Ismerjük a történetet – Nabukodonozor álmot látott. Különböző fémekből készül hatalmas szoborral álmodott, amelyet végül egy kő semmisített meg. Dániel próféta, aki fogoly volt Nabukodonozor birodalmában, magyarázta el neki az álmot.

Isten maga adta a királynak ezt az álmot, és Isten maga adta Dánielnek az értelmezését. Ez az álom nem csak a világ jövőjét mutatta meg, ami Jézus visszajövetelekor fog tetőzni, hanem megmutatott valamit, ami most is időszerű számunkra: mindent Isten irányít – még a világpolitikát is!

Ellen White így ír erről a Próféták és királyok című könyvben (502. o.): „Ez csak Isten szavában tárul fel világosan. Isten megmutatja benne, hogy a népek erőssége – éppúgy, mint az egyéneké – nem azokban a lehetőségekben és adottságokban rejlik, amelyek látszat szerint legyőzhetetlenekké teszik őket; nem is elismert nagyságukban található. Erősségük mércéje az a hűség, amellyel betöltik Isten szándékát.”

Így tehát világos, hogy azok a népek, amelyek nem követik Isten szándékát, elvesznek. Sok példa van erre a történelem során. Azon emberek számára, akik diktátorok, gonosz uralkodók, korrupt vezetők hatalmát nyögik, vigaszt nyújtó ígéret, hogy minden földi királyságnak vége lesz előbb vagy utóbb. Amikor Jézus visszatér, az Ő királysága váltja fel valamennyit, és mindörökké fog tartani!

Christoph Till
a Friedensau Adventista Egyetem hallgatója
Németország

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése