2017. december 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 27 - SZERDA - Mikeás 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 60. fejezet 898. nap

Arról a válságos időről, amikor az emberi büszkeség semmivé lesz - Jeremiás próféta ezt nyilatkoztatja ki: "Látom a földet: kietlen és puszta, és az eget: nincs világossága! Látom a hegyeket: megrendülnek, és a halmok mind inognak! Látom, hogy nincs ember, és az ég minden madara elmenekült. Látom, hogy a dúsan termő föld pusztává lett, és minden városa összeomlott ..." "Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható" (Jer 4:23-26; 30:7).

Ami a harag napja Isten ellenségei számára, az a végső szabadulás napja egyházának. A próféta

"Erősítsétek a lankadt kezeket,
tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!
Mondjátok a remegő szívűeknek:
Legyetek erősek, ne féljetek!
Íme, jön Istenetek és bosszút áll,
jön Isten, és megfizet,
megszabadít benneteket!"

"Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön.- Ezt ígérte az Úr!" (Ézsa 35:3-4; 25:8). Amikor a próféta látja a dicsőség Urát a szent angyalokkal a mennyből alászállani, hogy a föld népei közül összegyűjtse a maradék egyházat, hallja, amint a várakozók ujjongva kiáltják:

"Itt van a mi Istenünk,
benne reménykedtünk,
hogy megszabadít minket.
Itt van az Úr,
benne reménykedtünk,
vigadjunk és örüljünk szabadításának!" (Ézsa 25:9).

Isten Fiának hangja hallatszik, amint előhívja az alvó szenteket. Amikor a próféta látja kijönni őket a halál börtönéből, így kiált: "Életre kelnek halottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat"

"Akkor kinyílnak a vakok szemei,
és megnyílnak a süketek fülei.
Szökellni fog a sánta, mint a szarvas,
és ujjong a néma nyelve..." (Ézsa 26:19; 35:5-6).

Mai Bibliai szakasz: Mikeás 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Kétségbe esünk vajon már a hírek hallatán is?  A világ minden tájától etnikai tisztogatásról, háborúkról, éhínségről és tragédiákról szóló híreket hallhatunk. Mikeás is bizonyára kétségbe esett, de a helyreállítás ígéretének tudata megvigasztalta, és hajlandó volt várni rá.

Mikeás könyve azzal végződik, amivel kezdődött, az eljövendő ítélet bejelentésével, de az utána következő rendezés reményével is, miszerint minden ismét rendbe jön. Az ítélet, tehát jó hír!

Pál apostol így szól egyszerre az ítéletről és az evangéliumról: „Azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által” (Róm 2:16) Az ítélet tehát része az evangélium jó hírének.

A Jelenések könyvének angyala is a közelgő ítélet jó hírét jelenti be: „Féljétek Istent, és adjatok dicsőséget neki, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7).

Az ítélet jó hír, mert a kereszten minden elrendeztetett. Bizalommal járulhatunk tehát Isten kegyelmének trónjához, mert Krisztus igazságának köntöse elfedez minket. Jézus a főpapunk, a bírónk, a védőügyvédünk és a tanúnk, ezért nem kell félnünk.

                                                                                   Gordon Bietz

125. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 60. fejezetéhez (december 24-30.).

Micsoda gyönyörű ígéretek találhatóak ebben a fejezetben!

Van egy speciális igényű gyermekem, aki kerekesszékhez kötött, ezért az alábbi vers különösen sok örömmel tölt el. Sóvárogva vágyom az eljövendőket, hogy lássam a fiamat szarvasként ugrándozni, körbe-körbe szaladgálni, korban hozzá hasonló totyogókkal.

„Akkor a vakok szemei megnyílnak,
És a süketek fülei megnyittatnak,
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta,
És ujjong a néma nyelve.”
Ézsaiás 35:5–6

A fiam betegsége idején elhagyatottnak éreztem magam, és sokszor veszteségélményem volt, nem tudtam, hogy miért is imádkozzak. Akkoriban volt, hogy a gyülekezeti közösségem és a barátaim imában hordoztak, ők imádkoztak értem, amikor én nem találtam szavakat az imához. Gyakran csak annyit tudtam mondani, hogy „Istenem, segíts a fiamon.”

Ez a fejezet számomra az ilyen tapasztalatok perceiről szól, az ima és a gyülekezeti közösség erejére emlékeztet. Ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és imádkoznunk kell testvéreinkért, akik nyomorúsággal küzdenek. Néha nekünk kell az ő erejükké válnunk, amikor nekik nincsen már. Még akkor is, hogy ha csak annyit tehetünk, hogy meghallgatjuk őket, vagy engedjük, hogy a vállunkon kisírják magukat, alapvető fontosságú, hogy ott legyünk azok számára, akiknek fájdalmaik vannak.

A világ tele van megtört szívű emberekkel, akiknek fájdalmaik vannak. Nap mint nap látom ezt a fájdalmat a barátaimon, akik speciális igényű gyermekek szülei. Olvassuk hát ezeket az erőteljes ígéreteket, és osszuk meg azokat a körülöttünk lévőkkel!

Áldom Istent a nehézségeimért, hiszen azok segítettek jobban tudatára ébredni annak, hogy mennyire szükségünk van egymásra, amikor az élet a nehéz oldalát mutatja.

Jill Simpson Palffy
Westminster hetednapi adventista gyülekezet
Dél-Karolina, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése