2017. december 29., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 29 - PÉNTEK - Náhum 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 60. fejezet 900. nap

A próféta zenét és éneket hallott. Olyan zenét és éneket, amelyet az Istentől kapott látomásokon kívül, halandó ember soha nem hallott és elképzelni sem tud. "Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik." "...Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének." "Körtáncban éneklik: Minden forrásom belőled fakad." "Azok hangos szóval ujjonganak az Úr fenségének..." (Ézsa 35:10; 51:3; Zsolt 87:7; Ézsa 24:14).

Az újjáteremtett földön a megváltottak azt a munkát végzik és olyan dolgokban gyönyörködnek, amelyek Ádámot és Évát kezdetben boldoggá tették. Édeni életet élnek - kertben és mezőn. "Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből" (Ézsa 65:21-22).

Ott minden képesség fejlődik, és minden tehetség fokozódik. A legnagyszerűbb vállalkozások is eredményesek lesznek, a legemelkedettebb törekvések is megvalósulnak, a legmagasabbra tűzött célok is elérhetők. Sőt, új távlatok nyílnak. Elcsodálkozhatunk az új csodákon. Új igazságokat érthetünk meg.

Új dolgok tanulmányozására vethetjük latba testünk, értelmünk és lelkünk képességeit.

A próféták, akik előtt feltárultak ezek a nagy jelenetek, vágyakoztak annak teljes megértésére. "Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke... hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek..." (1Pt 1:10-12).

Nekünk, akik közvetlenül a megvalósulás határán állunk, milyen végtelenül fontos, milyen érdekfeszítő a bekövetkezendő dolgoknak az ábrázolása, ama eseményeké, amelyekre Isten gyermekei figyelnek, várnak, vágyakoznak és amelyekért imádkoznak, amióta ősszüleink kiléptek az Édenből!

Mai Bibliai szakasz: Náhum 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Amint a büszke Assúrbanipal vagy Szanhérib is tette, számos arrogáns uralkodó bizonygatta, hogy az ő királysága örökké fog tartani. Nabukodonozor az „arany fej” szerepében tetszelgett. Hitler kijelentette, hogy a Harmadik Birodalom ezer évig fog uralkodni, de a hatalma alig tartott ezer napig, és kimondhatatlan szenvedést és halált hozott a világra. Hruscsov azt ígérte, hogy eltemeti a kereszténységet, ehelyett ő az, aki tömegsírban fekszik.

Náhum próféciái, amik az asszír hatalom és Ninive elpusztításáról szólnak, átvitt értelemben vonatkozhatnak az idők végének földi királyságaira, városaira és vagyonára. Feldúlva, széthányva, kifosztatva”(Náh 2:10) fognak elterülni a Krisztus második eljövetelét követő ezeréves időszakban.

Milyen könnyen bízik az ember a szövetségekben, katonai haderőben vagy vagyonban, ha a biztonságról van szó! Ezekben mégis a bizonytalanságukat fejezik ki, és felépítik a biztonság bábeli tornyát, figyelmen kívül hagyva Őt, aki szellemi és fizikai erőt adott nekik nagy dolgok elérésére (5Móz 8:11-20). Amikor az emberek eredményektől, hamis istenektől, kormányzatoktól, katonai erőktől, gazdagságtól vagy technológiától várják a békességet és biztonságot Isten helyett, akkor „hirtelen veszedelem jön rájok… és semmiképen meg nem menekednek” (1Thessz 5:3).

A biztos békesség (biztonság) az Úrtól ered, és a megismert Teremtőbe vetett bizalmon alapszik. Ő szívből szeretné a legjobbat nekünk. Ha minden gondunkat reá vetjük, Ő gondot visel ránk (1Pt 5:7).

Gary Councell

125. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 60. fejezetéhez (december 24-30.).

Micsoda gyönyörű ígéretek találhatóak ebben a fejezetben!

Van egy speciális igényű gyermekem, aki kerekesszékhez kötött, ezért az alábbi vers különösen sok örömmel tölt el. Sóvárogva vágyom az eljövendőket, hogy lássam a fiamat szarvasként ugrándozni, körbe-körbe szaladgálni, korban hozzá hasonló totyogókkal.

„Akkor a vakok szemei megnyílnak,
És a süketek fülei megnyittatnak,
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta,
És ujjong a néma nyelve.”
Ézsaiás 35:5–6

A fiam betegsége idején elhagyatottnak éreztem magam, és sokszor veszteségélményem volt, nem tudtam, hogy miért is imádkozzak. Akkoriban volt, hogy a gyülekezeti közösségem és a barátaim imában hordoztak, ők imádkoztak értem, amikor én nem találtam szavakat az imához. Gyakran csak annyit tudtam mondani, hogy „Istenem, segíts a fiamon.”

Ez a fejezet számomra az ilyen tapasztalatok perceiről szól, az ima és a gyülekezeti közösség erejére emlékeztet. Ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és imádkoznunk kell testvéreinkért, akik nyomorúsággal küzdenek. Néha nekünk kell az ő erejükké válnunk, amikor nekik nincsen már. Még akkor is, hogy ha csak annyit tehetünk, hogy meghallgatjuk őket, vagy engedjük, hogy a vállunkon kisírják magukat, alapvető fontosságú, hogy ott legyünk azok számára, akiknek fájdalmaik vannak.

A világ tele van megtört szívű emberekkel, akiknek fájdalmaik vannak. Nap mint nap látom ezt a fájdalmat a barátaimon, akik speciális igényű gyermekek szülei. Olvassuk hát ezeket az erőteljes ígéreteket, és osszuk meg azokat a körülöttünk lévőkkel!

Áldom Istent a nehézségeimért, hiszen azok segítettek jobban tudatára ébredni annak, hogy mennyire szükségünk van egymásra, amikor az élet a nehéz oldalát mutatja.

Jill Simpson Palffy
Westminster hetednapi adventista gyülekezet
Dél-Karolina, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése