2018. február 10., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 10 - SZOMBAT - Máté 16


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 9. fejezet 943. nap

Mindenkit arra tanított, hogy vegyék észre, milyen értékes képességekkel áldotta meg őket Isten, amelyeket helyesen felhasználva örök gazdagságot szerezhetnek. Minden hiábavalóságot kiirtott az életéből, és saját példájával tanította, hogy minden pillanatnak örökkévaló a következménye, hogy az időt olyan becsben kell tartani, mint a kincset, és szent célokra kell fordítani. A Megváltó egyetlen emberi lénytől sem fordította el a fejét azzal, hogy értéktelen, hanem minden léleknek igyekezett megmentő orvosságot nyújtani. Bármilyen társaságba is került, mindig a körülményeknek és az időnek megfelelően tanított. Törekedett reményt tölteni a legdurvább, legegyszerűbb emberbe is: elé tárta a biztosítékot, hogy feddhetetlenné válhat, s olyan jellemet fejleszthet, amely istenfiúságra jogosít. Gyakran találkozott olyanokkal, akik Sátán irányításával sodródtak, és nem volt erejük széttépni hálóját. Az ilyen elkedvetlenedett, beteg, megkísértett és elbukott emberekhez Jézus a leggyöngédebb együttérzéssel szólt. Úgy beszélt velük, hogy megértsék; azt mondta, amire a legnagyobb szükségük volt. Olyanokkal is találkozott, akik közelharcot vívtak a lelkek ellenségével. Állhatatosságra buzdította és biztosította őket, hogy győzni fognak, mivel Isten angyalai mellettük állnak, és segítik őket. Azok, akiken így segített, meg voltak győződve arról, hogy Ő olyan, akiben tökéletesen megbízhatnak. Nem árulja el titkaikat, amelyeket együttérzően meghallgatott.

Jézus mind a test, mind a lélek gyógyítója volt. Érdeklődött a szenvedés minden részlete iránt, amire csak felfigyelt, és minden szenvedőnek enyhülést hozott. Kedves szavai nyugtató balzsamként hatottak. Senki sem mondhatta, hogy csodát tett, de erő - a szeretet gyógyító ereje áradt belőle a betegekre, a nyomorultakra. Így, a feltűnést kerülve munkálkodott az emberekért kora gyermekéveitől fogva. És ezért volt az, hogy amikor nyilvános szolgálata elkezdődött, oly sokan örömmel hallgatták.

Mégis, gyermekként, ifjúként és felnőttként is, Jézus egyedül járt. Tisztaságában, hűségében egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt vele. Hordozta az emberiség megváltásáért való felelősség szörnyű súlyát. Tudta, hogy hacsak nem lesz határozott változás az emberek életében és szándékaiban, mindenki elvész. Ez ránehezedett lelkére, és senki sem mérhette föl a súlyt, amely Őt nyomta. Céltudatosan szentelte magát annak a gondolatnak, hogy Ő maga lesz a világ világossága.

Mai Bibliai szakasz: Máté 16

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

Jézus szoros kapcsolatban volt a tanítványaival, de az Ő szolgálatában gyakran a nagyobb képre kellett összpontosítania. Küldetése teljesítésében a mennyei Atyjára kellett figyelnie, és ezt tették a tanítványok is. Jézus jellemét nemcsak a zsidó vezetők tesztelték, hanem a barátai is. Ő a mennyi Atyára összpontosított, és ezt kell tennünk nekünk is.

Naponta találkozom kisebb próbákkal, amelyek a tekintetemet mennyei Atyámra irányítják. Folyamatosan az idő szorításában élek, és türelemre van szükségem, amikor munkámat szervezem, a háztartást vezetem, a gyermekekkel foglalkozom, amikor megpróbálok minőségi időt tölteni a férjemmel és egy kis csendre lelni önmagam számára, hogy egy kicsit megálljak és gondolkodjak. Például ma délután dolgozatokat javítottam, amikor odajött hozzám a kisfiam és ezt kérdezte: "Anya, játszol velem?" Ez azt jelentette, hogy egy kis figyelmet szeretett volna kapni és azt, hogy játsszak vele. Úgy éreztem, hogy folytatnom kell a dolgozatok javítását, mert szorított a határidő. Ahogy azonban a két éves fiam szemébe néztem egy szélesebb perspektívát láttam meg. Végül is a dolgozatokat javíthatom akkor is, amikor alszik. Félretettem a lapokat, egy kis időt szántam rá, és elkezdünk játszani. Jobb lett volna, ha gyakrabban döntöttem volna így. Az igazság az, hogy nem mindig tehetem meg. Gyakran elmulasztom ezeket a csodálatos pillanatokat, mivel olyan dolgok kötnek le, amelyeket meg lehet tenni később is.

Jézus megpróbálta megmagyarázni a megváltás csodálatos ajándékát a tanítványoknak. Ők hallgatták ugyan, de nem igazán hallották meg azt, amit Jézus valójában mondott. Annyira távol volt attól, amit akartak, és amit elvártak tőle, hogy nem vették észre azt, ami fontos. Annyira összpontosítottak a közvetlen szükségleteikre, hogy nem látták meg azt, hogy az Isten Bárányát nemsokára a Golgota oltárára helyezik. Ez volt az a döntő pillanat, amely MEGSZABADÍTJA a világot a bűn csapdájából.

Ez a bibliavers nagy hatással van rám: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” (26. vers). Mindez a helyes látásmódról szól. Milyen a mi látásmódunk? Látjuk-e a nagy képet? Nyitottak vagyunk a Szentlélek tanítására? Az én célom az, hogy folyamatosan Jézusra tekintsek. És mi a helyzet veled?

Joey Norwood Tolbert

131. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  9. fejezetéhez (február 4-10.).

A gyermek Jézus kiszökött az ácsműhelyből, és az otthona közelében lévő erdő felé vette az irányt. Itt, a fák és a természet édes dala mellett közelebb érezte magát mennyei Atyjához. Itt szabadon kiönthette szíve vágyait, anélkül, hogy félnie kellette volna, hogy félreértik. A zavartalan csendben érezhette, ahogy Isten örökkévaló karjai tartják Őt meghitten. És a csend és pihenés által erőt lelt.

Nincsenek erdők az otthonom környékén. Nincsenek fák, amiknek nekidőlhetnék, és hallgathatnám a madarak énekét. A környékünkön lévő házak egymáshoz közel állnak, a járdák és az aszfalt rég átvette a helyét annak, ami valamikor gazdálkodásra való földterület volt. A szívem epedezik a Megváltóval való közösség szépsége után, amikor az Ő teremtett világában gyönyörködhetem. Mindenhol ezt keresem.

Most a következővel kell megelégednem: a kék hortenzia, amit egy kedves barátomtól kaptam ajándékba, ott található a kis szekrényemen, ahol minden reggel láthatom, amint kinyitom a szemem. Amikor a napfény átszűrődik a sötétítőfüggönyön, megérint minden egyes virágszirmot. A csendes szépséget látva a lélegzetem is elakad. Ha vége lesz a télnek, a hálószoba ablakán kívül fogom elültetni, ahol szabadon nőhet és erősödhet.

Most még a közelemben tartom, hogy emlékeztessen arra, hogy aki ilyen gondosan teremtette a szépséget, az valóban gondoskodik rólam is. És egy percre a mennyet is közelebb érzem magamhoz.

Karen J. Pearson
Meridian/Parma Hetednapi Adventista körzet
Idaho, USA
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése