2018. február 8., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 8 - CSÜTÖRTÖK - Máté 14


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 9. fejezet 941. nap

Gyakran megkérdezték tőle: Miért igyekszel annyira egyedülálló lenni, annyira különbözni mindannyiunktól? Meg van írva, mondta: "Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak" (Zsolt 119:1-3).

Amikor azt kérdezték, miért nem vesz részt a názáreti fiatalok mulatságaiban, így válaszolt: Meg van írva; "Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el" (Zsolt 119:14-16).

Jézus nem követelte jogait. Munkáját szükségtelenül nehézzé tették, mert készséges volt, és sohasem panaszkodott. Mégsem bukott el, és nem csüggedt. A nehézségeken fölülemelkedett, mintha Isten orcájának fényében lenne. Nem vágott vissza, ha durván bántak vele, hanem türelmesen viselte a bántalmazást.

Újra és újra megkérdezték: Miért tűröd, hogy ilyen megvetően bánjanak veled még a testvéreid is? Meg van írva, mondotta: "Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt" (Féld 3:1-4).

Attól fogva, hogy Jézust szülei a templomban találták, életútja rejtély volt számukra. Nem szállt vitába, példája mégis állandó lecke volt. Úgy tűnt, hogy elkülönül az emberektől. Akkor voltak boldog órái, ha egyedül volt a természettel és Istennel. Valahányszor megengedték, munkahelyéről a mezőkre ment, hogy a zöld völgyekben elmélkedjen, és közösségben legyen Istennel a hegyoldalban vagy az erdő fái között. A hajnal gyakran félreeső helyen találta, elmélkedve, az Írásokat kutatva vagy imádkozva. E csendes órák után visszatért otthonába, hogy végezze kötelességeit, és példát adjon a türelmes munkára.

Mai Bibliai szakasz: Máté 14

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

Mennyire szomorúak lehettek Keresztelő János tanítványai, amikor elmondta nekik, hogy nem ő a Messiás? Ugyanakkor bátorította is őket azzal a gondolattal, hogy a Messiás nemsokára köztük lesz. Ők hittek Jánosnak, aki azt mondta, hogy Jézus azért jön, hogy beteljesítse a próféciát, de milyen nagy szomorúságban hagyta őket János halála. Tanítójuk és mentoruk volt. Szó szerint azért küldte Isten, hogy elkészítse a Messiás útját, de most Heródes lefejezteti őt. Biztos vagyok benne, hogy azon aggódtak, hogy mi lesz velük nélküle. Az ő tanításira kell hagyatkozniuk, és hinniük kell Jézusban. A pusztába kiáltó szó elnémult. Ezt a történetet mindig nehéz volt megértenem. El sem tudom képzelni azt a rémületet, amit a követői átéltek, amikor meghallották a hírt. Hogyan őrizhetik meg a hitüket, és hogyan folytathatják életüket?

Ebben az életben gyakran vannak olyan dolgaink vagy elképzeléseink amelyekről úgy vélekedünk, hogy nem tudnánk meglenni nélkülük. A gyász, amelyet akkor érzünk, amikor emberek elszakadnak tőlünk, még ha ideiglenesen is, borzasztóan nehéz. Ilyenkor Isten jelenlétét, gondoskodását és velünk való törődését is meg szoktuk kérdőjelezni életünkben.

János kivégzése után Jézusnak azonnal keresni kellett egy helyet, ahol egyedül lehetett, annyira elszomorította őt unokatestvérének halála. Később, amikor a tömegekkel találkozik, kifejezi együttérzését mindenki iránt aki János követője volt. Elkezdte meggyógyítani őket betegségeikből, lelkileg és fizikailag táplálta őket. Jézus gondoskodott a nép szükségleteiről még gyásza és szomorúsága közepette is. Jézus tudta, hogy János egy napon vele lesz majd, mivel a fájdalom és a halál soha nem képezték Isten tervének részét. Egy másik alkalommal újra gyászolni látjuk Őt, amikor Lázár halála felett sírt.

Ennek a fejezetnek a csúcspontján Jézus a vízen jár és a tanítványai felé közelít. Megijednek az alaktól, amelyet látnak. Nem ismerik fel, hogy ő Jézus, és azt gondolják, hogy egy szellem, talán éppen Keresztelő János szelleme, de Jézus bemutatkozik nekik. Béke tölti el őket. Biztosak lehetünk abban, hogy amikor Jézus szól hozzánk, nem hagy bennünket összezavarodva és kételyek között. Vigaszt és békét ad nekünk. A gyászban és az ideiglenes veszteségeink közepette is Ő a mi REMÉNYSÉGÜNK. 

Joey Norwood Tolbert

131. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  9. fejezetéhez (február 4-10.).

A gyermek Jézus kiszökött az ácsműhelyből, és az otthona közelében lévő erdő felé vette az irányt. Itt, a fák és a természet édes dala mellett közelebb érezte magát mennyei Atyjához. Itt szabadon kiönthette szíve vágyait, anélkül, hogy félnie kellette volna, hogy félreértik. A zavartalan csendben érezhette, ahogy Isten örökkévaló karjai tartják Őt meghitten. És a csend és pihenés által erőt lelt.

Nincsenek erdők az otthonom környékén. Nincsenek fák, amiknek nekidőlhetnék, és hallgathatnám a madarak énekét. A környékünkön lévő házak egymáshoz közel állnak, a járdák és az aszfalt rég átvette a helyét annak, ami valamikor gazdálkodásra való földterület volt. A szívem epedezik a Megváltóval való közösség szépsége után, amikor az Ő teremtett világában gyönyörködhetem. Mindenhol ezt keresem.

Most a következővel kell megelégednem: a kék hortenzia, amit egy kedves barátomtól kaptam ajándékba, ott található a kis szekrényemen, ahol minden reggel láthatom, amint kinyitom a szemem. Amikor a napfény átszűrődik a sötétítőfüggönyön, megérint minden egyes virágszirmot. A csendes szépséget látva a lélegzetem is elakad. Ha vége lesz a télnek, a hálószoba ablakán kívül fogom elültetni, ahol szabadon nőhet és erősödhet.

Most még a közelemben tartom, hogy emlékeztessen arra, hogy aki ilyen gondosan teremtette a szépséget, az valóban gondoskodik rólam is. És egy percre a mennyet is közelebb érzem magamhoz.

Karen J. Pearson
Meridian/Parma Hetednapi Adventista körzet
Idaho, USA
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése