2018. március 10., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 10 - SZOMBAT - Márk 16


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 15. fejezet 971. nap

Krisztus példáját - hogy összekapcsolta a saját és az emberiség érdekeit - követniük kell mindazoknak, akik igéjét hirdetik és elfogadták kegyelmének evangéliumát. Nem szükséges lemondanunk a társasági kapcsolatokról. Nem kell másoktól elkülönülnünk. Úgy közelíthetünk meg bármilyen rendű embert, ha ott keressük fel, ahol van. Az emberek ritkán keresnek fel bennünket önszántukból. Az isteni igazság nemcsak szószékről érintheti az emberi szíveket. Van egy másik munkaterület is, lehet, hogy szerényebb, de ugyanolyan ígéretes. Ez az alacsony sorsúak otthona, a gazdagok palotája, a vendégszeretők asztala és az ártatlan társas örömet nyújtó összejövetelek helye.

Krisztus tanítványaiként ne keveredjünk a világgal puszta élvezetszeretetből, ne csatlakozzunk oktalanságaikhoz! Az ilyen kapcsolatok csak ártalmunkra lehetnek. Sose szentesítsük a bűnt szavainkkal vagy tetteinkkel, hallgatásunkkal vagy jelenlétünkkel. Bárhová megyünk, vigyük magunkkal Jézust, és hozzuk mások tudomására, hogy mennyire értékeljük Megváltónkat. Aki mégis kőfalak mögé zárva próbálja megőrizni vallását, az értékes alkalmakat veszít el, hogy jót cselekedhessék. A kereszténység társadalmi kapcsolatok révén kerül érintkezésbe a világgal. Mindenki, aki már részesült az isteni világosságban, árassza azt azoknak ösvényére, akik nem ismerik az élet Világosságát.

Mindannyiunknak Jézus tanúivá kell lennünk. A Krisztus kegyelme által megszentelt társadalmi erőnket fejlesztenünk kell, hogy lelkeket nyerjünk meg a Megváltónak. Hadd lássa a világ, hogy nem foglalnak le önzően saját érdekeink, hanem arra vágyunk, hogy másokkal is megoszthassuk áldásainkat és kiváltságainkat. Lássák, hogy vallásunk nem tesz közömbössé vagy szőrszálhasogatóvá. Mindazok, akik vallják, hogy megtalálták Krisztust, szolgáljanak úgy, ahogyan Ő tette az emberek javáért.
Ne legyen rólunk a világnak olyan benyomása, hogy a keresztények bús, örömtelen emberek. Ha tekintetünket Jézusra szegezzük, meg fogjuk látni a könyörületes Üdvözítőt, akinek arcáról fény árad ránk. Ahol az Ő Lelke uralkodik, ott béke lakozik. Ott öröm is lesz, mert nyugodt, szent bizalom él Istenben.

Krisztus örvend, ha követői megmutatják, hogy bár emberek, de az isteni természet részesei. Nem szobrok, hanem élő férfiak és nők. Az isteni kegyelem harmatától felfrissült szívük megnyílik, és kitárul az igazság Napja előtt. A rájuk áradó világosságot visszatükrözik másokra a krisztusi szeretettől fénylő tetteikben.

Mai Bibliai szakasz: Márk 16

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Életem során lehetőségem nyílt, hogy a világ sok részén járjak filmezni a televízió számára, és sok olyan 'szent' helyet ismerhettem meg, amelyekről azt állították, hogy Buddha nagy becsben tartott testrészeit tartják ott. Ezek után eljutottam Jeruzsálembe is, és lépteimet a Sír Kertje felé irányítottam. Nagyon megható tapasztalat volt bemenni a sírkamrába, és az én Uram életén és halálán elmélkedni. Mégis az a tény volt a legmegindítóbb számomra, hogy az a sír üres.

Ebben a fejezetben arról olvashatunk, hogy vasárnap kora reggel eljöttek az asszonyok, hogy elvégezzék Jézus testének megkenését, de egy angyalt találtak ott, aki kedves hangon ezt mondta: "Feltámadt, nincs már itt" (Mk 16:6). Amikor Isten angyala alászállt a mennyből, hogy átadja az üzenetet: "Isten Fia, Atyád hív Téged!", az ördög és démonai, és a római katonák sem tudták Őt a sírban tartani. Senki sem tudja biztosan, hogy az a sír, amit ma felkereshetünk, valóban az a sír e, ahol Jézus feküdt, miután a keresztről a sírkamrába helyezték, de nem is fontos, hiszen - ellentétben Buddhával - Jézus él!  

Nézzünk Jézusra, aki a feltámadás és az élet! Őbenne válik valóra reménységünk, és válik bizonyossá örök életünk. Hitünk Benne lesz meggyőződéssé. De, talán, ezeket a sorokat olvasva úgy érzed, hogy neked már nincs reménységed, talán arra gondolsz, hogy túl sokat vétettél az Úr ellen, túlontúl súlyosak azok a sértések, amellyel Őt illetted. Éppen ezért küldte Jézus az angyal által ezt a különleges üzenetet számodra: 'Feltámadt!'
Gondoljunk vissza arra a pillanatra, amikor Péter épp a tűz mellett melegedett, egész közel ahhoz a helyhez, ahol Jézus kirakatpere zajlott. Hogy elterelje magáról, mint Jézus tanítványáról, a figyelmet, Péter hevesen átkozódni és esküdözni kezdet, és mindvégig tagadta, hogy valaha is ismerte volna Jézust. Még fröcsögött szájából az átkozódás, amikor tekintete találkozott Jézus tekintetével. Mit látott Péter? Nem látott feddést vagy gyűlöletet az Úr szemében, csak szelíd szomorúságot. Ez a pillantás megtörte Péter megtéretlen szívét, ahogy elfutott a palotától, azt kívánva, bárcsak meghalna.

Most adja át az angyal Jézus különleges üzenetét az asszonyokon keresztül, 'Menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy Jézus előttetek megy Galileába.' (Márk 16:7). Bármi történjék is, Péternek feltétlenül mondjátok meg! Tudom, hogy összetört a szíve, de nem vetettem el - túlzottan szeretem őt! Haza kell találnia! 

Barátom, ez az üzenet neked és nekem is szól. Nem az a lényeg, hogy mit tettél a múltban! Ami az igazán fontos az az, hogy hogyan döntesz ma. Péter Jézus mellett döntött, és hatalmas eszközzé vált a jó munkálásában. Ezt te is megteheted! Halld meg ezeket a szavakat: 'Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az Ő erejével meg is lehet tenni. Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére.' (Ellen G. White: Krisztus Példázatai, A Talentumok)

Add át magad Istennek, és benned fog lakozni. Amikor maga Isten él benned, képessé tesz rá, hogy bármit meg tudj tenni, amit Ő kér tőled. Amit kér tőled, az nem más, mint, hogy győzz, és mint győztes ülj vele együtt az Ő trónján, amikor visszatér (Jel. 3:21). Jézusnak megvan a hatalma arra, hogy ezt neked adja, de a választás egyedül a tiéd (Márk 16:15-18).

Jim Ayer

135. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  15. fejezetéhez (március 4-10.).

Megindító számomra Mária története, amikor Jézustól kért segítséget a menyegzőn a borral kapcsolatosan. Mária sosem látta, hogy csodát tett volna Jézus, mégis hozzá fordult! Jézus azt válaszolta, hogy még nem jött el az Ő ideje, azonban, mivel nem akarta cserben hagyni anyját, segített.

A saját magam helyzetét is kapcsolatba tudom hozni ezzel. Jómagam is imádkoztam olyan dolgokért, amelyekben hinni még nekem is nehezemre esett. Amikor a Biblia-oktatói tanulmányaimat elkezdtem, nem akartam a szüleimre támaszkodni. Megvolt rá az okom. Hónapokon keresztül imádkoztam a pénzért, hogy járhassak az iskolába. Aztán egy napon, az iskolai korteskedés során tavaly télen találkoztam egy asszonnyal (nem is volt adventista), aki úgy döntött, hogy lányaként örökbe fogad és minden hónapban pénzt küld nekem. Ez által van lehetőségem ebbe az iskolába járni! Jézus megsegített engem, csak úgy, ahogyan az anyjának segített. Nem akart cserben hagyni.

Jézus alárendelte a terveit Isten akaratának. Nekem is azt kellett tennem. Amikor elköltöztem a Sabah állambeli őserdőből, azért tettem, hogy orvosnak tanuljak egy egyetemen, és jó orvos válhasson belőlem. A tanulmányaim során Isten megmutatta, hogy más terve van számomra. Így történt, hogy a missziókról kezdtem tanulni az orvostudomány helyett. Jézus megtanította számomra, hogy készségesen szenteljem oda magamat az életemre vonatkozó terve teljesítésére.

Prescella Francis
Sabah, Malajzia
Kelet-ázsiai Oktatási Intézet
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése