2018. május 6., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 6 - VASÁRNAP - Az apostolok cselekedetei 12


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 30. fejezet 1028. nap

30. "Választa tizenkettőt"

"Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala; és hozzá menének. És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni" (Mk 3:13-14).

A galileai tenger közelében, a hegyoldalban, árnyas fák között hívta el Jézus a tizenkettőt apostoli feladatra, és itt tartotta hegyi beszédét is. A mezők és hegyek Jézus kedvelt pihenőhelyei voltak, sokszor inkább a szabad ég alatt tanított, mint a templomban vagy zsinagógákban. Egyetlen zsinagóga sem fogadhatta volna be az Őt követő tömeget, ám Jézus nemcsak ezért tanított mezőkön, ligetekben. Szerette a természet tájait. Minden csendes, visszavonulásra alkalmas hely szent templom volt számára.

A föld első lakói Éden fáit választották szentélyüknek. Krisztus ott érintkezett az emberiség atyjával. A Paradicsomból történt kiűzetés után még mindig az erdőkön, mezőkőn imádkoztak ősszüleink, Krisztus ott kereste fel őket kegyelmének evangéliumával. Krisztus beszélt Ábrahámmal Mamré tölgyesében, Izsákkal, amikor kiment estefelé a mezőre elmélkedni, Jákóbbal a bétheli domboldalon, Mózessel Midión hegyein, és a nyáját őrző gyermek Dáviddal. Krisztus az, aki úgy rendelte, hogy Izrael népe tizenöt évszázad óta minden évben egy hétre elhagyja otthonát, vegyék "szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és patak mellett való fűzgallyakat" (3Móz 23:40), és lakozzanak az ezekből készített sátorokban.

A tanítványok oktatásakor Jézus a város zűrzavarából való visszavonulást választotta, mert a mezők és halmok csöndje jobban összhangban állt az önmegtagadás leckéivel, melyeket meg akart tanítani nekik. Szolgálata során szívesen gyűjtötte Maga köré az embereket a kék ég alatt, füves domboldalon vagy tóparton. Itt, ahol saját teremtett művei vették körül, hallgatóinak gondolatait a mesterséges dolgokról a természetiekre terelhette. A természet növekedése, fejlődése feltárta országának alapelveit. Amikor az ember feltekint Isten hegyeire, látja kezének csodálatos műveit, az isteni igazság értékes leckéit ismerheti meg. A természet dolgai Krisztus tanítását ismétlik. Így van ez mindenkivel, aki szívében megy ki a mezőkre Krisztussal. Érzi, hogy szent befolyás veszi körül. A természet dolgai megtestesítik az Úr példázatait, ismétlik tanácsait. Amikor a természetben kapcsolatba kerülünk Istennel, a gondolatok felemelkednek, a szív pedig nyugodalmat lel.

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 12

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Az őskeresztény egyház a Krisztus halála óta eltel időszak legnagyobb válságát élte át. Heródes király kivégeztette az első apostolt, Jakabot, és bebörtönözte Pétert azzal a szándékkal, hogy ő lesz a következő. De ez nem ugyanaz a Péter volt, aki egyszer megtagadta Jézust. Röviddel kivégzése előtt, Pétert aludva találták két katona között két lánccal megkötözve (6. vers).

Az alvás nem volt ismeretlen Péter számára. A régi Péter gyakran aludt, épp a legrosszabb időpontokban. Aludt, amikor Jézus a hegyre vitte fel imádkozni, és csak akkor ébredt fel, amikor a megdicsőült Jézus Mózessel és Illéssel beszélt (Lk 9:32). Kétszer is elaludt, amikor Jézus arra kérte, hogy imádkozzon a Gecsemáné kertjében (Mt 26:36-46). Érdekes módon Péternek nem nagyon tetszett, amikor Jézus aludt a tengeren a hajóban, amikor viharba keveredtek. Kétségbeesetten rázta fel Jézust, azt kiabálva, hogy „Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk?!” (Mk 4:38).

Most, az új Péter, a halál küszöbén állt, és nem kiabált segítségért. Ehelyett nyugodtan aludt, ahogyan Jézus a hajón. Meglehet, hogy gondolt rá, hogy ez az utolsó éjszakája, hallotta, amikor Jézus előre megmondta, hogy meg fog halni (Jn 21:18, 18-9). Azt is látta, amikor közeli barátja, Jakab meghalt. Bizonyára hatalmas volt Péter hite, ami ilyen nyugodt álmot biztosított számára. Péter ideje azonban még nem érkezett el - egy angyal kivezette a börtönből. Heródes majd' felrobbant mérgében, látva, hogy egy apostol megmenekült a kivégzéstől. Végül a börtönőröket küldte halálba. Péter őreinek a gonosz Heródes miatt kellett meghalniuk. Pétert kiszabadította egy angyal, az őröket megölték. Ebben az eseménysorban komoly tanulság rejlik. Éppúgy, ahogyan emberek áldásokban részesülnek, ha igaz emberekkel vannak kapcsolatban, sajnos az is igaz, hogy másoknak viszont szenvedniük kell, akik gonosz emberekkel vannak kapcsolatban.

Drága Istenünk, köszönjük az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetének csodálatos igazságait! Még ha teljes igyekezetet fordítok is arra, hogy mindenkinek bemutassam a Te szeretetedet, arra kérlek, hogy adj nekem tisztánlátást, hogy azokkal járjak, akik bölcsek, és kerüljem a balgatagok társaságát. Taníts meg arra ma, hogy a megfelelő időben aludjak – és mindig hitben aludjak, még akkor is, ha nehézség és zűrzavar vesz körül, mert tudom, hogy Te ülsz a Menny Trónján! Ámen."

Andrew McChesney

144. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  30. fejezeteihez (május 6–12.).

Jánosnál, a tanítványnál nyoma sem volt a mai világra olyannyira jellemző cinizmusnak. Teljes bizalma volt Jézusban, és viszonzásul több bölcsességgel rendelkezett, mint a többi tanítvány. Ráadásul, a gyermeki hite miatt közelebb került Jézus szívéhez, mint a többiek – olyan hittel rendelkezett, ami annyira feltétlenül bízik Istenben, hogy nem hagy helyet a kétségeknek.

Felsőfokú tanulmányaimat folytatom hazám egyik vezető egyetemén. Folyamatosan olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik azt állítják, hogy a véleményüket csak az értelem és a tapasztalás alakítja ki. Kigúnyolják az én hitemet, „vaknak” és irracionálisnak nevezik. Számomra azonban lehetséges, hogy feltétel nélküli hittel bírjak Istenben, az Ő tökéletes szavahihetősége miatt! Isten az Ézsaiás 46:9–10-ben megadja nekünk, hogy mi az a norma, ami alapján tesztelhetjük az Ő hűségét; név szerint a beteljesült próféciák, az Ő tanácsának bölcsessége és az Ő mindenhatósága mindenek felett.

Akár csak János, mi is kitárhatjuk a szívünket a Megváltó számára, és bízhatunk abban, hogy hűséges hozzánk Ő, aki győzelmet ígért a bűn fölött, amely oly könnyedén szorongat minket. Jánoshoz hasonlóan mi is teljes bizalommal lehetünk Jézusban, hogy Ő csak segíteni igyekszik, és véletlenül sem kárt okozni. Jánoshoz hasonlóan mi is bízhatunk benne, hogy hűséges hozzánk az, aki örök kapcsolatot ígért a Mennyei Atyánkkal. Ez pedig biztosan kielégíti valamennyi igényünket.

Eliza Maher
önkéntes, „Tedd és merd!” Ifjúsági tábor
Melbourne, Victoria, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése