2018. augusztus 12., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 12 - VASÁRNAP - 2 Timóteus 3


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 56. fejezet 1126. nap

56. Jézus megáldja a gyermekeket

Jézus mindig is szerette a gyerekeket. Elfogadta gyermeki együttérzésüket és nyílt, természetes szeretetüket. Tiszta ajkukról a zengő, hálás dicséret zeneként hangzott fülében, lelkileg fölüdítette, amikor lehangolták a fortélyos képmutatók. Amerre csak a Megváltó járt, szelíd, kedves modora megnyerte a gyerekek bizalmát.

A zsidók közt szokás volt a gyermekeket elvinni valamelyik rabbihoz, hogy az kinyújtott kézzel megáldja őket. A tanítványok azonban túl fontosnak gondolták a Megváltó munkáját ahhoz, hogy ilyesmivel meg lehessen szakítani. Amikor az anyák hozzá jöttek kicsinyeikkel, a tanítványok neheztelve néztek rájuk. Úgy gondolták, ezek a gyerekek túlságosan kicsik, semmi hasznuk sem lesz abból, ha meglátogatják Jézust, s azt a következtetést vonták le, hogy Ő sem örülne nekik. A Megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten Igéje szerint akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe elé.

Egy anya elindult otthonról gyermekével, hogy megkeresse Jézust. Útközben elmondta célját a szomszédnak, s az is szerette volna, ha Jézus megáldja gyermekeit. Több anya gyűlt így össze gyermekeivel. Néhányan már kinőttek a csecsemőkorból: gyermekké vagy ifjúvá serdültek. Mikor az anyák előadták kívánságukat, Jézus együttérzően hallgatta a félénk, könnyes kérést. Azonban várt, hogy lássa a tanítványok viselkedését. Amikor látta, hogy elküldik az anyákat, mert azt hiszik, ezzel Neki kedveznek, rámutatott tévedésükre, mondván: "Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket: mert ilyeneké az Istennek országa" (Lk 18:16). Karjába vette a gyermekeket, kezét rájuk helyezte, és részesítette őket az áldásban, amiért jöttek.

Az anyák megnyugodtak. Krisztus szavaiból erőt és áldást nyertek, úgy tértek vissza otthonukba. Bátorságot kaptak, új derűvel vették föl terheiket, s reménykedve dolgoztak gyermekeikért. A mai anyáknak ugyanilyen hittel kell fogadniuk Igéjét. Krisztus ugyanolyan személyes Megváltó ma is, mint amikor emberként élt az emberek között. Ugyanúgy segíti a mai anyákat is, mint azokat, akiknek gyermekeit karjába vette Júdeában. A mi otthonunk gyermekeit ugyanúgy vérén váltotta meg, mint a hajdaninkat.

Jézus ismeri minden édesanya szívének terhét. Ő, akinek édesanyja szegénységgel, nélkülözésekkel küszködött, együttérez minden dolgozó anyával. Ő, aki hosszú utat tett meg, hogy könnyítsen az aggódó kananeita asszony szívén, ugyanezt megteszi a mai anyákért is. Aki a naini özvegynek visszaadta egyetlen fiát, s haláltusájában a kereszten is megemlékezett édesanyjáról, az ma is átérzi az anyák fájdalmát. Minden bajban, szükségben vigaszt és segítséget nyújt.

Mai Bibliai szakasz: 2 Timóteus 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A Biblia első könyve feljegyzi az emberiség történetének kezdetét: „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény.” (1Móz 2:7). Vegyük észre, hogy Ádám mindaddig élettelen volt, amíg Isten be nem töltötte a leheletével.

Erre a történeti feljegyzésre alapozva Pál az állítja, hogy a keresztény ember életereje az Írásban van: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen” (16-17. vers).

Ahogy Ádám Isten lehelete által kelt életre (1Móz 2:7), úgy az Írás a lelkünk lélegzetvétele, ami nélkül lelki értelemben élettelenek vagyunk. Itt gyökerezik mindazok problémája, akikről a fejezet első verseiben van szó. Az írásnak megfelelő élet híján a lelkük az önmegvalósítás tengerén sodródik, nincs számukra biztonságos kikötő vagy biztos szikla, ahova kiköthetnének az élet viharai és megpróbáltatásai elől.

Ha nem koncentráljuk az időnket és erőnket arra, hogy napi bibliatanulmányozáson és imán keresztül egy kapcsolatot építsünk fel Urunkkal, a végeredmény látható lesz: a „kegyesség látszatát megőrzik ugyan,” de azt „az erőt megtagadják” (5. vers), ami képes átformálni a győztes életét.

A Föld lakosságának többsége távol van Istentől, minden gondolatuk csak maguk körül forog. Bolyongnak a Földön az élvezet egy múlandó pillanatát üldözve. Vannak olyanok is, akiknek neve szerepel a gyülekezet taglistáján, és hűségesen fizetik a tizedet, még talán gyülekezeti vének is, azonban amikor az ítélet harangja megszólal, elvesznek. A jó látszat, és a tudat, hogy a nevünk ott van a gyülekezeti listán még nem biztosítja az életetünkben lévő bűnök legyőzéséhez szükséges erőt.

Ha Krisztus közvetlen közelségébe helyezzük magunkat az élő Igéjének napi tanulmányozása által, akkor lehetünk mindazok, akikké Isten szeretne minket formálni. Ez által a közelség által lesz Ő képes betölteni minket a szent leheletével, így téve minket bölccsé a megváltásra.

Tegyük napi gyakorlatunkká, hogy mélyre ásunk Isten Igéjében, követve a színarany ereket a Forráshoz, aki nagyon szeret minket. Amikor megnyitjuk az Írást, tegyük ezt tisztelettel és áhítattal! Ne feledjük, hogy Isten leheletét tartjuk a kezünkben, ami készen áll minket betölteni a Szentlélek megszentelő erejével! „Ezt mondva [Jézus] rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20:22). Legyen ez a mi napi imánk: „Uram, lehelj rám!”

Emlékezzünk, az egész Istenről szól: „Én lelket adok belétek, és életre keltek.”

Jim Ayer

157. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  56-57. fejezeteihez (augusztus 12-18.).

Adjunk hálát Istennek az édesanyákért! Az anyukák sokféle szerepben vannak: szakács, ápoló, takarító, tanár, sofőr, bevásárlásfelelős, tanácsadó stb. Tudtad-e, hogy az anyukák ott voltak az első evangélisták között is? Az alábbi módszert követték:

„Egy anya elindult otthonról gyermekével, hogy megkeresse Jézust. Útközben elmondta célját a szomszédnak, s az is szerette volna, ha Jézus megáldja gyermekeit. Több anya gyűlt így össze gyermekeivel.” (Jézus élete, 511. o.)

Ez az esszenciája a barátságot és a gyermekeket egyaránt magába foglaló evangelizálásnak. De hát nem erről szól valójában az evangelizálás, hogy egy személy megosztja a jó hírt, hogy így aztán mások is áldottak lehessenek ugyanazzal az áldással, amiben reményünk szerint részesülni fogunk? A tanítványoknak boldognak kellett volna lenniük, amikor azt látták, hogy Jézus másokat is magához vonzott az áldásért. Nem csak, hogy szokás volt a zsidók számára, hogy elvigyék a gyermekeiket, hogy egy rabbi megáldja őket, ez egy olyan szokás is volt, amit a saját otthonukban gyakoroltak. A zsidó apáknak szokása volt, hogy kezét a gyermekére helyezze, és ezzel atyai áldást adjon minden péntek este, amikor a szombat elkezdődött.

Van-e olyan gyermeked, akit szükséges, hogy elvigyél Jézushoz? Van-e olyan barátod, akit meghívhatsz, hogy együtt keressétek Jézust? Jézus nem fog visszautasítani. Még akkor is, ha te csak egy barát barátjának a barátjának a barátja vagy, aki csatlakozott az út során, Jézus meghív téged is, hogy jöjj és fogadd az áldását. Ez bizony jó hír!

Karen Lifshay
Hermiston, Oregon (USA)
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése