2020. október 18., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 18 - VASÁRNAP - Ézsaiás 58

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 7. fejezet 1922. nap

AZ ORVOS FELADATAI

8. fejezet (1. rész) – Az orvos mint nevelő  

 Az igazi orvos egyben nevelő is. Tudja, hogy nemcsak a közvetlen gondozása alatt álló betegekért felelős, hanem a társadalomért is, amelyben él. Ő mind a fizikai, mind az erkölcsi egészség őre. Nemcsak a betegek kezelésének helyes módszereit igyekszik megtanítani, hanem a helyes szokások gyakorlására is bátorít, és terjeszti a helyes elveket.

Az egészségügyi elvek tanításának szükségessége

Soha nem volt nagyobb szükség az egészségügyi elvek tanítására, mint napjainkban. Az élet jólétét és kényelmét szolgáló - az egészségügyi dolgokat és a betegségek kezelését is érintő - sokrétű, csodálatos fejlődés ellenére ijesztően csökken a fizikai erő és állóképesség. Ez a tény megköveteli mindazok figyelmét, akiknek szívügye embertársaik jóléte.

Mesterkélt civilizációnk egészséges elveket romboló bűnökre bátorít. A gyakorlat és a divat harcban áll a természettel. A szokások, amelyeket megkövetel, és az élvezetek, amelyeknek táptalajt ad, egyre csökkentik mind a fizikai, mind a szellemi erőt, és elviselhetetlen terhet rónak az emberiségre. Iszákosság és bűnözés, betegség és szerencsétlenségek mindenütt fellelhetők.

Sokan tudatlanságból hágják át az egészségügyi törvényeket. Ezért tanítani kell őket. A nagy többség viszont többet tud, mint amennyit gyakorol. Meg kell értetni velük, milyen fontos, hogy útmutatóként fogadják el azt, amit megismertek. Az orvosnak számos alkalma van arra, hogy egyrészt megismertesse az egészség elveit, másrészt pedig megmutassa, milyen fontos gyakorolni őket. Megfelelő tanítással sokat tehet a kimondhatatlanul nagy károkat okozó gonoszságok helyretételéért.

A mérgező gyógyszerek korlátlan alkalmazása mérhetetlen sok betegségnek és még ennél is súlyosabb bajoknak veti meg alapját. Sokan, amikor megbetegszenek, nem vesznek fáradságot arra, hogy kipuhatolják betegségük okát. Fő gondjuk megszabadulni a fájdalomtól és a kellemetlenségtől. Ezért kétes csodaszerekhez folyamodnak, amelyek igazi hatásáról nem sokat tudnak; vagy gyógyszert kérnek az orvostól vétségeik következményének ellensúlyozására, és arra nem gondolnak, hogy egészségtelen szokásaikon kellene változtatniuk. Ha azonnal nem érzik a gyógyszer hatását, kipróbálnak egy másikat, majd egy harmadikat. Eközben a baj megmarad.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 58

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2058&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2058&version=NT-HU

Isten „vörös színű, első fokozatú riasztása” jelenik itt meg. „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat!” (1. vers) Isten figyelmezteti népét és „valódi böjtre” szólítja fel őket.

Isten sok szertartást írt elő népének, hogy felkészítse szívüket a megszentelődésükért végzett munkájára. A templom és a templomi szolgálatok Isten megváltási tervének szemléltető bemutatói voltak. A böjt napjai ünnepélyesek és hatásosak voltak, „lelki felemelkedést” eredményeztek. Izrael gyakran inkább támaszkodott a hagyományaira (a templommal a középpontban) és arra, hogy Ábrahám leszármazottai, mint az Istennel való szívből jövő engedelmes kapcsolatra. Ahogy a laodiceai egyházat is, Isten törvényeihez csupán a külsőségekben való ragaszkodásuk arra a hitre vezette őket, hogy Isten köteles tisztelni őket, köteles másfélé nézni, még akkor is, ha ők a „nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen” nép (Jel 3:17).

Isten figyelmeztetése egyaránt szól a száműzetésből visszatérő népének, és ma élő népének is.  A helytelen indokból fakadó böjt jól mutathat ugyan külsőleg, de önelégültséghez vezet és az igaz istentisztelet álcája mögé bújtathatja a hamisat. Romboló viselkedéshez vezet, hatalmi harcokhoz a gyülekezetben, teológiai vitákhoz, feszültségekhez, valamint a rászorulók és igazi küldetésünk elhanyagolásához. S mindezt Isten nevében (1b-5. vers)!

Az igazi böjt és istentisztelet, ami Istennek tetszik, abban is megmutatkozik, ahogyan másokkal bánunk (6-12. vers). Valódi megtérés és megváltozott életek jelzik. Az emberek abbahagyják a veszekedést és a gyengék kihasználását. Az önkényeztetést és a kapzsiságot a nagylelkűség váltja fel, valamint a szegények és a szenvedők támogatása. Ez az a viselkedés, amiről Jézus a Máté evangéliuma 25. fejezetében beszélt, ami megkülönbözteti a juhokat a kecskéktől. Az ilyen nagylelkűség kedves Isten előtt és kiváltja az áldásokat, amiket Ő adni szeretne. A tízszeres áldás a 8-11. versekben az Isten szövetségének megvalósulása, amire Isten gyermekei vágynak.

Az ilyen életek csatornává válnak, amin keresztül Isten szövetségi áldásai áradhatnak a többiekre. Pihenőhellyé válunk és szökőkúttá a szomjas, megfáradt lelkek számára. A szó szerint és lelkileg megromlott életek javítói és helyreállítói leszünk. Isten szeretetének megnyilvánulása életünkben visszafordítja az emberek szívét az istentisztelet ősi, igaz útjára és visszaállítja az Istenbe és az Ő törvényeibe vetett bizalmat.

Az Istennel való helyes kapcsolat (az igazi böjt) eléréséhez egyértelműen hozzátartozik a szombat megszentelése, így nem meglepő, hogy a fejezet utolsó versei az igazi szombat megtartására szólítanak fel. Jézus az igazi böjt szerint élt egészen nyilvános szolgálatának kezdetétől fogva, amit összekapcsolt az engesztelés napjával és „az Úrnak kedves esztendejével” (Lk 4:18-19). A valódi szombatnapi pihenés messze túlmutat a törvénynek való engedelmességen. A szombatot őszintén megtartók élete teljes elkötelezettséget mutat Isten iránt, és az iránt, ahogy Ő megpihent az értünk végzett Teremtő és Megváltói munkája után.  Kölcsönös örömmel és meghittséggel vannak egymás iránt.  Örömben és megelégedettségben bővelkedő, győzelmes életet élnek.

Aleta Bainbridge 

272. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   8. fejezetéhez (október 18-24.).

Ki vigyáz az egészségedre? Alapjában véve te. A mai mű világunkban az élet, a gondolkodás és az egészség józan elvei támadás alatt vannak. A mentális, a testi és a lelki egészség a gyakorlatban összefonódik és kihatnak egymásra – nem lehet őket elválasztani. Szerencsére Istennek megvan a saját orvos „csapata”, akik még mindig házhoz mennek, és szerencsére elérhetők számunkra. Megtalálod őket a mai olvasmányban.

Jó, ha eszünkbe jut, hogy míg a tálentumok adottak, a mag felnövekszik. A Lélek gyümölcse a Galáciabeliekhez írt levél 5:22-ben a „magból” nő ki, vagyis Isten szavából, amit a szívbe ültetnek el. Ez a mennyei gyümölcs nem nő a természetes szív köves talaján. Azonban, ó, milyen jó látni, ahogyan növekszik a Krisztus által megújított szívünkben, amikor alárendeljük magunkat az ő irányító szeretetének és legfelsőbb akaratának. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, hűség…mértékletesség fog teremni benned, hasonlóképpen, mint ahogy egy átlagos kert növekszik. Amikor zöldséget ültetek, figyelem, művelem, védelmezem, kigyomlálom a gazt, ami elfojtaná az életét – és a csoda megtörténik: növekszik. A gyümölcs, amelyet termesztünk, Isten jelleme – az Ő jellemvonásai – a mennyei módon újjászületett szívben! A mértékletesség nem egy listán kipipálandó tétel – hanem a Krisztusban elrejtett életről szól. Műveljük hát a mennyei magot, amelyet belülre plántáltak és figyeljük, amint növekszik!

Vicki Griffin
Egészségügyi Szolgálatok Igazgatója/Lifestyle Matters
A Hetednapi Adventista Egyház Michigani Egyházterülete, USA
Fordította Gősi Csaba

 

 

3 megjegyzés: