2017. július 13., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 13 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 54

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 31. fejezet 731. nap

Amikor a próféta még messzebbre nézett a korszakokon át, látta ezeknek a dicsőséges ígéreteknek szó szerinti teljesedését. Látta az üdvösség örömhírének hordozóit, amint elmennek a föld végső határáig, minden nemzetséghez és néphez. Hallotta, hogy az Úr így szólt az evangéliumi egyházhoz: "Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát" (Ézsa 66:12); és hallotta a megbízatást: "Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek és elpusztított városokat telepítenek be" (Ézsa 54:2-3).

Jahve kinyilatkoztatta a prófétának, hogy bizonyságtevőket küld "a népekhez, Tarsisba, Púlba és Lúdba... Tubalhoz és Jávánhoz, a messze szigetekre" (Ézsa 66:19).

"Mily szép, ha feltűnik a hegyeken
az örömhírt hozó lába!
Békességet hirdet, örömhírt hoz,
szabadulást hirdet.
Azt mondja Sionnak:
Istened uralkodik!" (Ézsa 52:7)

A próféta hallotta az Úr hívó hangját. Kijelölt munkája végzésére szólította egyházát, hogy utat készítsen örök országa jövetelére. Az üzenet félreérthetetlen volt:

"Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod,
rád ragyogott az Úr dicsősége.
Bár még sötétség borítja a földet,
sűrű homály a nemzeteket,
de fölötted ott ragyog az Úr,
dicsősége meglátszik rajtad.
Világosságodhoz népek jönnek,
és királyok a rád ragyogó fényhez.
Emeld föl tekintetedet, és nézz körül!
Mindnyájan összegyűltek,
és hozzád jönnek,
fiaid messziről jönnek,
leányaidat ölben hozzák."

"Idegenek építik várfalaidat,
és királyaik szolgálatodra állnak.
Bár haragomban megvertelek,
de most kegyelmesen irgalmazok neked.
Kapuid legyenek nyitva állandóan,
ne legyenek zárva se éjjel, se nappal,
hogy elhozhassák a népek gazdagságát
királyaik vezetésével."

"Rám figyeljetek a föld legvégéről is,
és megszabadultok,
mert én vagyok az Isten, nincs más!"
(Ézsa 60:1-4, 10-11; 45:22).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 54

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Az 53. fejezetben olvashattunk Jézus megmentő szolgálatáról, melynek eredményéről ez a fejezet és az 55. fejezet számol be. Ebben a fejezetben Isten azokhoz beszél, akik ismerik Őt, a következőben pedig azokhoz, akik nem.

Az 54. fejezet nyelvezete egyszerűen lenyűgöző. Isten a Teremtőnk, a Megváltónk, Férjünk, és a Tanítónk. Legfőképpen azonban Isten úgy szólal meg, mint népének Férje. Nézzük például az 5. vers kifejezéseinek gazdagságát. „Hiszen Alkotód a férjed.” Ő nem csak egyszerűen valaki, Ő a Világegyetem alkotója! Ő az, Aki formált és alkotott téged. A Férjed! Neve: „a Seregek Ura”. Néhány kultúrában, amikor egy nő megházasodik, felveszi férje családnevét. Mennyire szeretnéd, ha Isten neve része lenne a te nevednek is? Azonnal tiszteletet váltanál ki a környezetedben lévőkből azáltal, hogy Isten családjához tartozol?

Még más is van itt. Isten nem szépségünkért, képességeinkért, vagy intelligenciákért „kérte meg a kezünket”. Valójában olyanok voltunk, mint „elhagyott és kesergő asszony”, amikor ránk talált, sőt mint egy feleség, akit „fiatalon elküldött a férje” (6. vers). És miután az Övé lettünk, elbuktunk egy ifjú feleség legfontosabb szerepében. „Meddők” voltunk és „nem szültünk” gyermeket (1. vers). A bibliai időkben nem volt kegyetlenebb dolog egy asszony számára, mint ha nem volt képes gyermekkel megajándékozni a férjét. És mégis, mondja Ézsaiás, Isten még mindig szeret bennünket.

Ezért mondja a próféta: „Ujjongj, te meddő! Ujjongva kiálts és énekelj” (1. vers). Ujjongva kiálts és énekelj, aki nem szültél, mert több gyermeked lesz, mint annak, akinek sok van. „Ki fogod szélesíteni sátorhelyed, és kiterjeszd hajlékod határait”, hogy helyet készíts számukra (2. vers), és „utódaid öröklik a nemzeteket, és újjáépítik a lerombolt városokat” (3. vers). Elfelejted majd ifjúságod szégyenét is (Izráel pusztabéli tapasztalata), és „nem gondolsz többé özvegységed [a babiloni fogságba vitel] gyalázatára” (4. vers).

A babiloni fogságra utal Isten, amikor azt mondja, hogy „Röpke pillanatra elhagytalak”. De az elkerülhetetlen fájdalmak – amelyeket javukra engedett meg – ellensúlyozásaként Isten világos ígéretet ad: „nagy irgalommal ismét magamhoz gyűjtelek. örök szeretettel könyörülök rajtad” (7-8. vers). A hegyek eltűnhetnek, „de hűséges szeretetem irántad örökké megmarad, békességem szövetsége meg nem inog” (10. vers). Az Úr arról biztosítja Feleségét, Izráelt, hogy háborúskodás helyett drágakövekkel vesz őt körül és „fiai mindannyian az Úr tanítványai lesznek” (12-13. vers). Távol marad tőle minden pusztítás és romlás (9. és 14. vers). „Az ellened készült fegyverek mind kudarcot vallanak”, ígéri, „mert ez az Örökkévaló szolgáinak öröksége” (17. vers).

Nagyszerű terve van Istennek a száműzetés utáni Izráel számára, de –habár többé nem merülnek bálványimádásba a babiloni fogság után –, önigazultakká és akaratosakká lesznek, megfeledkezve a Teremtő jelenlétében elengedhetetlen alázatról. Ennek a fejezetnek az ígéretei nekünk is szólnak. Maradjunk hát hűségesek Férjünkhöz, Jézushoz, járjunk alázatosan Vele, és az öröm, béke és boldogulás ígérete már ma a miénk lesz!

Ron E. M. Clouzet

102. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 31. fejezetéhez (július 9-15.).

Áldottnak lenni egyúttal átok is lehet. Vagy legalább is, azt mondhatjuk, hogy a sok áldással sok felelősség jár. Vagy, ahogyan Jézus mondta: „valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle” (Lukács 12:48). Ábrahám és az utódai azért kapták Istentől az áldást az Ószövetségben, hogy másokat is megáldhassanak.

Talán a te országodban is van olyan ünnep, amikor egymásnak ajándékokat adtok. Az ajándékozó ünnep öröme nem csak abból fakad, hogy különböző dolgokat kapunk. Az ajándékozás öröme abban is rejlik, hogy kapunk, de abban is, hogy adunk. Így működnek Isten áldásai is. Ha megkapod, és nem folytatod a sort, nem vagy mások áldására, teljes egészében elszalasztod, illetve elveszíted az áldást.

Ez történt az izraelitákkal is. Büszkék lettek az Istentől kapott áldásra. Úgy tekintettek rá, mint olyasvalamire, amit maguknak kell megtartaniuk. Úgy gondolták, ők jobbak, mint bárki más. Azonban ez nem Isten terve volt – nem ezért áldotta meg őket. Nem ezért áld meg minket. Bárki, aki válaszol Jézus evangéliumára és mint Isten fogadott gyermeke, elfogadja a hívást a megváltásra, hihetetlen áldással rendelkezik. Ezzel az áldással annak felelőssége jár, hogy szolgáljunk mindenkit annak reményében, hogy ők is válaszolni fognak a jó hírre, amivel mi rendelkezünk. Mindenkit. Azokat is, akiket szeretünk, és azokat is, akiket nem. A családunkat és az ellenségünk családját is. Mindenkit. Jézus a mi példánk, a Királyok Királya, aki eljött erre a földre és megmosta a lábát a tanítványoknak, akik őt elárulták.

Isten áldása úgy jut teljes kifejezésre, ha mindenkinek szolgálunk, és mindenki felé nyújtjuk az ő áldását.
  
Tommy Poole
segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése