2017. július 31., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 31 - HÉTFŐ - Jeremiás 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 34. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezet 749. nap

Prófétai küldetéséről Jeremiás ezt írta: "...kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!" (Jer 1:9-10)

Istennek hála e szavakért: "építs és plántálj!" Jeremiás ezekből bizonyosodott meg arról, hogy Isten helyreállítani és gyógyítani akar. Az elkövetkezendő években kemény üzeneteket kellett tolmácsolnia. Bátran kell mondania a közeledő gyors büntetést. Sineár síkságai felől "veszedelem" tör "az ország egész lakosságára". "Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt - nyilatkoztatta ki az Úr -, mert elhagytak engem..." (Jer 1:14, 16). A prófétának e kijelentéseken kívül azt is el kellett mondania, hogy Isten bocsánatot hirdet azoknak, akik megtérnek gonoszságukból.

Jeremiás - mint bölcs építőmester - már szolgálata elején arra buzdította Júda népét, hogy lelki életét bűnbánat által széles és mély alapokra helyezze. Már hosszú ideje építettek oly anyagból, amelyet Pál apostol fához, szénához és pozdorjához; Jeremiás pedig salakhoz hasonlított. "Eldobnivaló ezüstnek hívják őket - mondta a bűnében megátalkodott nemzetről -, mert az Úr elveti őket!" (Jer 6:30.) Most arra buzdította Izráelt, kezdjen bölcsen az örökkévalóságra építeni. Dobja el a hitehagyás és hitetlenség limlomját, és használjon alapanyagul tiszta aranyat, megtisztított ezüstöt, drágaköveket - hitet, engedelmességet és jócselekedeteket. A szent Isten csak ezeket fogadhatja el. Az Úr ezt üzente népének Jeremiás által: "Térj meg, elpártolt Izráel... akkor nem haragszom rátok! Mert én hű vagyok - így szól az Úr, - nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. ... Térjetek meg, elpártolt fiaim! - így szól az Úr - mert én vagyok Uratok." "Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok" (Jer 3:12-14, 22).

E csodálatos kérlelésekkel együtt az Úr megmondta tévelygő népének a szavakat is, amellyel visszatérhetnek hozzá. Szóljanak így: "...Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk! Bizony, csak csalás folyt a halmokon, zajongás a hegyeken. Bizony, csak Istenünk, az Úr szabadítja meg Izráelt... Fetrengünk a gyalázatban, szégyenpír a takarónk, mert vétkeztünk Istenünk, az Úr ellen, mi is, őseink is. Ifjúkorunktól mind a mai napig nem hallgattunk Istenüknek, az Úrnak szavára" (Jer 3:22-25).

Jósiás uralkodása alatti reformáció megtisztította az országot a bálvány-szentélyektől, de a tömegek szíve nem változott meg. Az igazság magvait, melyek kikelve gazdag aratást ígértek, elfojtották a tövisek. Újabb elpártolás végzetes lenne. Az Úr a népet a veszély tudatára akarta ébreszteni. Csak akkor remélhetik, hogy Jahve kedvez nekik és jólétet ad, ha hűségesek hozzá.

Jeremiás újra meg újra felhívta figyelmüket Mózes 5. könyvében adott tanácsokra. Minden prófétánál jobban hangsúlyozta a mózesi törvény tanításait, és eléjük tárta, hogy e tanítások miként jelentik a legnagyobb lelki áldást a népnek és az egyéneknek. "Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után - kérlelte őket -, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!" (Jer 6:16).

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Előfordult már veled, hogy kinyitottad Bibliádat, de nem volt kedved olvasni belőle? Velem igen. Különösen akkor érzek így, amikor egy kis szándékos bűnnel küzdök az életemben. Természetes vágyam szerint olyan messze szeretnék lenni a bibliaolvasástól, amennyire csak lehet. Tudom, hogy oldalai tanáccsal, feddéssel és fenyítéssel vannak tele. A gond az, hogy nem akarok helyreigazításban és megrovásban részesülni.

Az izraeliták is hasonlóan érezhettek. Isten a 10. versben ezt kérdezi Jeremiástól: „Kinek szóljak, és kit figyelmeztessek, hogy meghallják? Íme, fülük körülmetéletlen, és nem tudnak figyelni! Íme, az Úr szava szégyenletessé lett előttük, nem gyönyörködnek benne.”  Amikor bűnt követtem el, nem találok örömöt a Biblia olvasásában. A helyzet az, Isten nem akarja, hogy bűneinkben megmaradjunk. Ki akar emelni minket belőlük.

Egész életemben akkoriban aludtam a legjobban, amikor aktívan kerestem Isten akaratát, és hűségesen olvastam igéjét. Miközben igen messze voltam a tökéletességtől, nyugodtan pihentem Isten szerető kegyelmének tudatában, abban a meggyőződésben, hogy megbocsátást nyertem.

„Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől” (16a vers). Miért utánoznánk az izraelitákat, akik ezt mondták: „Nem megyünk” ? (16b vers).

Imádságom: Drága Istenem! Köszönet Néked igéd olvasásának lehetőségéért! Talán nincs kedvem ma olvasni belőle, de örömmel találok nyugalmat Benned. Bocsásd meg, hogy ragaszkodom a bűnömhöz, bármilyen kicsi is az. Segíts, hogy Hozzád ragaszkodjam. Ígérem, hogy a Te segítségeddel minden nap olvasni fogom a Bibliát, akár van hozzá kedvem, akár nincs.

Andrew McChesney

105. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezetéhez (július 30-augusztus 5.).

A nagybátyámnak volt egy halom rozsdás autója az udvarban. Az évek során folyton azt tervezte, hogy mindegyiket szeretettel fogja javítgatni, és visszanyerik korábbi szépségüket. Mindegyik autó versenyeken fog futni, hosszú utakat tesz meg, és az idősebb generációt emlékezteti a fiatalságára.

A sok autó mind roncs maradt, de, jaj, milyen fény csillogott a nagybátyám szemében, miközben álmodozott és tervezett!

Miközben Jeremiás, a félénk fiatalember látta az Izraelt ért pusztulást és éveken keresztül Isten üzenetét ismételgette, volt valami, ami mindig vitte előre. A szikrát Jeremiás szemében az a homályos kép táplálta, amit a próbákkal és fájdalommal teli élete során kapott újra meg újra a dicsőségről, amelyet Isten ígért minden bűn végleges eltörlésekor. A menny csodái, Isten terve életre keltek, és reményt adtak Jeremiásnak, hogy a fájdalom valójában csak ideiglenes. Volt valami, amire megérte várni és küzdeni ebben a világban. Napjainak „párját ritkító hitehagyása” alatt Jeremiás tovább követte az elfogadatott feladatát, egész idő alatt abba az örömbe kapaszkodva, amit az eljövendő Királyság ígért neki.

Meglehetősen gyakran tűnik úgy, hogy a királyság képei messze vannak tőlünk, és Isten ígéreteit maguk alá temetik a rozsdás halmok odakint. Azonban az az igazság, hogy Isten jelen van ma is, és dolgozik a körülöttünk lévő világban. Ő hív és helyet készít számunkra. És ettől a szemünknek csillognia kell!

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése